Hoạt động phối hợp để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh tiểu học cần sự tham gia của các lực lượng nào?

Hoạt động phối hợp để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh tiểu học cần sự tham gia của các lực lượng nào? Việc giáo dục đạo đức, lối sống cho học tiểu học là một vấn đề vô cùng quan trọng bởi đây là cấp mà học sinh bắt đầu có nhận thức về xã hội. Giáo dục đạo đức, lối sống một cách hợp lý và đúng đắn sẽ giúp các em hình thành và phát triển nhân cách tốt đẹp ngay từ khi còn nhỏ, và việc này cần phải có sự phối hợp của nhiều lực lượng mới dễ thành công. Cùng xem ngay đó là những lực lượng nào nhé.

Hoạt động phối hợp để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh tiểu học cần sự tham gia của các lực lượng

1. Các tổ chức chính phủ Đảng và Nhà nước

Đảng, Nhà nước ta có vai trò đề ra những chủ trương, chính sách trong việc giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh tiểu học như thông qua việc ban hành nhiều Chỉ thị, Nghị quyết về công tác giáo dục đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ như Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030”; Thủ tướng Chính phê duyệt Đề án 1501 “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”....

2. Ban lãnh đạo nhà trường

Ban lãnh đạo nhà trường là người truyền bá, triển khai cụ thể các đường lối của Đảng và Nhà nước về giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh tiểu học đến địa phương, đơn vị trường học. Các trường đã thực hiện tổ chức các buổi sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt chủ nhiệm, các buổi sinh hoạt ngoại khóa để việc giáo dục trẻ được đi sâu và rộng hơn.

2. Cán bộ giáo viên, nhân viên trong trường

Các cán bộ giáo viên là người trực tiếp giảng dạy, tiếp xúc với học sinh, lồng ghép giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh tiểu học vào các bài giảng trên lớp để các em dễ tiếp thu hơn.

Giáo viên và các nhân viên khác trong trường cũng là tấm gương đạo đức để các em noi theo và học tập.

Hoạt động phối hợp để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh tiểu học cần sự tham gia của các lực lượng nào?
Hoạt động phối hợp để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh tiểu học cần sự tham gia của các lực lượng nào?

3. Các ban ngành đoàn thể

Các ban ngành đoàn thể như đoàn thanh niên, đội thiếu niên tiền phong cũng đóng vai trò rất lớn trong việc giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh tiểu học. Các tổ chức ban ngành đoàn thể có thế mạnh rất lớn trong việc phối hợp với nhà trường để giáo dục tư tưởng, đạo đức lối sống đến học sinh thông qua nhiều hoạt động như tuyền truyền, sinh hoạt, ngoại khóa.

4. Phụ huynh học sinh

Cha mẹ học sinh là người gần gũi nhất với các em, có thể giáo dục đạo đức, lối sống cho các em ngay từ những hoạt động thường ngày. Việc phối hợp với các lực lượng còn lại để định hình và xây dựng nhân cách cho con em là rất cần thiết, đây sẽ là một kế hoạch hài hòa diễn ra song song ở cả nhà trường với gia đình.

5. Các tổ chức xã hội

Ngoài 6 tổ chức chính trị xã hội chính, nước ta còn có rất nhiều tổ chức xã hội phi chính phủ đang không ngừng nỗ lực bảo vệ quyền lợi của trẻ em. Việc giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh tiểu học là một hoạt động rất ý nghĩa và được nhiều tổ chức xã hội chú ý, tuyên truyền thường xuyên.

Trên đây là câu trả lời cho câu hỏi Hoạt động phối hợp để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh tiểu học cần sự tham gia của các lực lượng nào? Mời các bạn tham khảo đáp án của Module 7 mới nhất và các bài viết liên quan khác trong mục Tài liệu: Dành cho giáo viên nhé.

Đánh giá bài viết
14 50.898
0 Bình luận
Sắp xếp theo