Biên bản họp tổ chuyên môn nhận xét SGK lớp 9 môn Âm nhạc

Biên bản chọn sách giáo khoa mới lớp 9 môn Âm nhạc

Hoatieu xin chia sẻ mẫu Biên bản họp tổ chuyên môn nhận xét SGK lớp 9 môn Âm nhạc năm học 2024-2025. Đây là mẫu biên bản ghi lại những ý kiến nhận xét đánh giá về bộ sách giáo khoa lớp 9 môn Âm nhạc của các thầy cô theo tiêu chí cụ thể để đưa ra ý kiến thống nhất lựa chọn bộ sách để đưa vào giảng dạy. Mời các bạn tham khảo chi tiết trong bài dưới đây.

Biên bản họp nhận xét SGK mới lớp 9 môn Âm nhạc

TRƯỜNG THCS …..

TỔ VĂN THỂ MĨ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP TỔ CHUYÊN MÔN

NHẬN XÉT SÁCH GIÁO KHOA LỚP 9 THEO THÔNG TƯ 27/2023/TT-BGDĐT

NĂM HỌC 2023 - 2024

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Thời gian họp: Vào hồi … giờ … phút ngày .... tháng ... năm 2024

Địa điểm: Phòng họp

Tổng số thành viên: 9

Số thành viên có mặt: 9

Thành viên vắng mặt: 0

II. NỘI DUNG NHẬN XÉT

Tên sách: ÂM NHAC 9 – CÁNH DIỀU

Tác giả:

Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên.

Tiêu chí (Theo TT 27/2023/TT-BGDĐT) và các chỉ báo cụ thể của tiêu chí

Minh chứng đáp ứng của SGK

Âm nhạc 9 – Cánh diều

1. Tiêu chí 1: Phù hợp với việc học của học sinh .

1.1. Sách giáo khoa được trình bày hấp dẫn, tạo được sự hứng thú với học sinh.

Kênh chữ chọn lọc, kênh hình gần gũi, có sự cân đối, hài hòa giữa kênh hình và kênh chữ, có tính thẩm mỹ cao.

Sách giáo khoa Âm nhạc 9 – Cánh diều được biên soạn theo một cấu trúc hài hoà, dễ đọc, dễ theo dõi. Mở đầu mỗi Chủ đề là hình ảnh nêu lên nội dung tổng quát ý nghĩa của Chủ đề, gây hứng thú cho người học. Trong mỗi bài học, các mục được bố trí hài hoà, kênh hình kênh chữ cân đối, có tính thẩm mỹ cao.

1.2. Nội dung mỗi bài học/ chủ đề trong sách giáo khoa được thể hiện sinh động, thúc đẩy học sinh học tập tích cực, rèn kỹ năng hợp tác, kích thích học sinh tư duy sáng tạo, độc lập.

Trang mở đầu mỗi Chủ đề là một hình ảnh sinh động trong đời sống gắn với bài học, mang đời sống vào môn học âm nhạc, đem âm nhạc gần gũi với đời sống. Từng bài học có cấu trúc chặt chẽ đầy đủ các hoạt động: Mở đầu, Hình thành kiến thức mới, Thực hành luyện tập, Vận dụng sáng tạo. Đặc biệt, bên cạnh những hoạt động học tập theo từng nội dung, SGK còn xây dựng thêm các hoạt động Trải nghiệm và khám phá theo hướng học mà chơi – chơi mà học. Các hoạt động này sẽ giúp HS vận dụng kiến thức và kĩ năng một cách sáng tạo, phát triển năng lực âm nhạc cho các em.

1.3. Nội dung các bài học/ chủ đề trong sách giáo khoa có những hoạt động học tập thiết thực, giúp học sinh biết cách định hướng để đạt được mục tiêu học tập.

Các hoạt động trong sách thiết thực với học sinh trong mỗi bài học.

Sách lựa chọn những nội dung hay và hấp dẫn, đảm bảo tính hệ thống của kiến thức và kĩ năng. Các chất liệu, ngữ liệu, tác phẩm âm nhạc,… vừa có giá trị nghệ thuật, vừa gần gũi, gắn bó với cuộc sống hằng ngày của HS.

1.4. Các nhiệm vụ học tập trong mỗi bài học hướng đến việc hình thành, phát triển năng lực, phẩm chất, khả năng tự học, giúp học sinh vận dụng sáng tạo trong cuộc sống.

Mỗi bài học trong sách Âm nhạc 9 đều hướng đến hình thành phát triển phẩm chất và năng lực cho HS, phát triển khả năng tự học, giúp các em vận dụng sáng tạo kiến thức và kĩ năng trong cuộc sống, nâng cao đời sống tinh thần cho các em,…

2. Tiêu chí 2: Thuận tiện, hiệu quả đối với giáo viên .

2.1. Cách thiết kế bài học/chủ đề trong sách giáo khoa giúp giáo viên dễ dạy, dễ lựa chọn phương án, hình thức tổ chức và phương pháp dạy học tích cực.

Cách thiết kế bài học/chủ đề trong sách giáo khoa giúp GV dễ dạy, dễ lựa chọn phương án, hình thức tổ chức và phương pháp dạy học tích cực. Với mỗi hoạt động, GV có thể chọn bất cứ phương pháp hình thức thể hiện nào miễn là đáp ứng yêu cầu cần đạt.

Yêu cầu về tích hợp và phân hoá được thể hiện xuyên suốt vừa phát huy được năng lực của HS, vừa góp phần giảm tải cho các nội dung học tập, tạo điều kiện cho GV đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức dạy học, đáp ứng sự đa dạng về điều kiện dạy học của các địa phương.

2.2. Sách giáo khoa có các nội dung, chủ đề kiến thức phong phú, giúp giáo viên có thể thực hiện dạy học tích hợp, gắn kết nội dung bài học với thực tiễn.

Trong mỗi bài học, chủ để kiến thức phong phú, gắn môn Âm nhạc với cuộc sống và với các môn học khác.

Các nội dung như Hát, Thường thức âm nhạc,… có sự gắn kết với kiến thức của các môn học khác như Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân,…

2.3. Nội dung sách giáo khoa đảm bảo mục tiêu phân hoá, nhiều hình thức và phương pháp đánh giá, thuận lợi cho giáo viên trong việc lựa chọn công cụ đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực của học sinh.

Nội dung sách giáo khoa đảm bảo mục tiêu phân hoá, nhiều hình thức và phương pháp đánh giá, thuận lợi cho GV trong việc lựa chọn công cụ đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực của HS được thể hiện trong mục Câu hỏi/ Luyện tập. Tuy nhiên tuỳ theo điều kiện cụ thể của nhà trường và năng lực của HS, GV có thể chủ động gia giảm, thay đổi hoặc bổ sung những câu hỏi thích hợp, miễn là đáp ứng Yêu cầu cần đạt.

2.4. Cấu trúc sách giáo khoa thuận tiện cho tổ/ nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá, phù hợp với kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Sách giáo khoa được xây dựng theo Chủ đề và bài học, không quy định bắt buộc thời lượng cho mỗi bài, mỗi nội dung, nên GV, tổ chuyên môn có thể hoàn toàn chủ động giảng dạy, kế hoạch kiểm tra, đánh giá, phù hợp với kế hoạch giáo dục của nhà trường. Tuy nhiên trong sách giáo viên kèm theo có gợi ý số tiết cho mỗi bài để giáo viên tham khảo.

3. Tiêu chí 3: Phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội của địa phương

3.1. Nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính kế thừa, ngôn ngữ, nội dung và cách thức thể hiện phù hợp với văn hóa, lịch sử, địa lý của địa phương; có thể điều chỉnh để phù hợp với khả năng học tập của nhiều nhóm đối tượng học sinh và triển khai tốt với điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện dạy học khác của nhà trường.

Nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính kế thừa, ngôn ngữ, nội dung và cách thức thể hiện phù hợp với văn hoá, lịch sử, địa lí của địa phương; có thể điều chỉnh để phù hợp với khả năng học tập của nhiều nhóm đối tượng học sinh và triển khai tốt với điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện dạy học khác của nhà trường.

Các dụng cụ học tập được giới thiệu trong sách giáo khoa đơn giản dễ làm, dễ dạy. Chẳng hạn các nhạc cụ gõ tự tạo từ chai nước Lavie, túi clear, nắp chai bia, cốc nhựa, que gỗ, chiếc bút,…

3.2. Cấu trúc sách giáo khoa có tính mở, tạo điều kiện để địa phương, nhà trường chủ động, linh hoạt trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục; tạo cơ hội để nhà trường, tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên bổ sung những nội dung và hoạt động đặc thù thích hợp, sát với thực tế địa phương.

Mọi hoạt động trong sách Âm nhạc 9 đều có tính mở, tạo điều kiện để địa phương, nhà trường chủ động, linh hoạt trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục; tạo cơ hội để nhà trường, tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên bổ sung những nội dung và hoạt động đặc thù thích hợp, sát với thực tế địa phương, miễn là đáp ứng yêu cầu cần đạt của mỗi bài học. Điều này thể hiện ở mục yêu cầu cần đạt cụ thể trong mỗi bài học.

3.3. Sách giáo khoa có giá thành hợp lý, phù hợp với điều kiện kinh tế của cộng đồng dân cư địa phương.

Sách giáo khoa Âm nhạc 9 – Cánh diều không có chỗ cho HS viết, vẽ nên có thể sử dụng lâu dài. Giá sách được Bộ Tài chính duyệt và phù hợp với kinh tế của người dân địa phương.

4. Tiêu chí 4: Các yếu tố đi kèm với sách giáo khoa đảm bảo chất lượng dạy và học

4 .1. Phương pháp tập huấn, hỗ trợ đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí trong việc giới thiệu những điểm mới của sách giáo khoa đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông 2018, cách sử dụng sách giáo khoa hiệu quả, đảm bảo chất lượng.

Các video giới thiệu sách, các catalog giới thiệu, kết hợp giới thiệu trực tiếp và trực tuyến hỗ trợ tới từng cán bộ và giáo viên trên khắp cả nước.

4.2. Nguồn tài nguyên, học liệu điện tử bổ sung cho sách giáo khoa đa dạng, phong phú, hữu ích.

Nguồn tài nguyên, học liệu điện tử bổ sung cho sách giáo khoa đa dạng, phong phú, hữu ích như các học liêu (video, audio, hình ảnh,…), sách giáo viên, sách điện tử, sách tham khảo,…

SGK Âm nhạc Cánh diều được hỗ trợ tối đa về học liệu tại các Website và trang mạng:

Hoc10.com

SGK Âm nhạc Cánh diều - YouTube

4.3. Danh mục thiết bị dạy học kèm theo sách giáo khoa phù hợp, có chất lượng, dễ sử dụng, giá thành hợp lý.

Danh mục thiết bị dạy học kèm theo sách giáo khoa phù hợp, có chất lượng, dễ sử dụng, giá thành hợp lí. Ngoài ra sách Âm nhạc 9 còn đề xuất những đồ dùng dạy học dễ làm, dễ dạy, phù hợp với mọi vùng miền.

4.4. Chất lượng sách giáo khoa đảm bảo yêu cầu (không bung, sứt gáy; giấy in tốt, khổ sách đúng quy định, kênh chữ dễ đọc; kênh hình màu sắc rõ ràng, thẩm mĩ,..)

Chất lượng sách giáo khoa đảm bảo yêu cầu (không bung, sứt gáy; giấy in tốt, khổ sách đúng quy định, kênh chữ dễ đọc; kênh hình màu sắc rõ ràng, thẩm mĩ, ...)

2.4. Kênh phân phối, phát hành sách giáo khoa kịp thời, đáp ứng yêu cầu.

Kênh phân phối của SGK Cánh diều toả khắp cả nước, phát hành sách giáo khoa kịp thời, đáp ứng yêu cầu.

KẾT LUẬN:

– Kết quả bỏ phiếu lựa chọn 9/9 (100%)

– Sau khi rà soát theo các tiêu chí của Thông tư 27/2023/TT-BGDĐT bỏ phiếu tổ chuyên môn đề xuất lựa chọn sách giáo khoa Âm nhạc 9 – Cánh diều do các tác giả: Đỗ Thanh Hiên, Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên biên soạn để thực hiện trong năm học 2023 – 2024 và các năm học tiếp theo.

Trên đây là Biên bản họp nhận xét, đánh giá sách giáo khoa lớp 9 môn Âm nhạc mới nhất. Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết liên quan khác trong mục Tài liệu: Dành cho giáo viên nhé.

Đánh giá bài viết
1 2.458
0 Bình luận
Sắp xếp theo