Phụ lục 1, 3 Lịch sử - Địa lí 8 Cánh Diều file word

Phụ lục 1, 3 Lịch sử - Địa lí 8 Cánh Diều - Hoatieu xin chia sẻ đến quý thầy cô và bạn đọc mẫu phụ lục 1 Lịch sử - Địa lí 8 Cánh Diều và phụ lục 3 Lịch sử - Địa lí 8 Cánh Diều được trình bày dưới dạng file word theo đúng hướng dẫn tại công văn 5512. Sau đây là nội dung chi tiết kế hoạch giáo dục môn Lịch sử - Địa lí 8 sách Cánh Diều, mời các bạn cùng tham khảo và tải về làm tài liệu sử dụng.

Lưu ý: Do mẫu phụ lục 1, 3 Lịch sử Địa lí 8 Cánh Diều rất dài, mời các bạn đọc xem đầy đủ nội dung chi tiết trong file tải về.

Kế hoạch giáo dục Lịch sử Địa lí 8 Cánh Diều tổ chuyên môn

PHỤ LỤC 1

KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

(Kèm theo Công văn số 2030 /SGDĐT-GDPT ngày 23 tháng 7 năm 2021 của Sở GDĐT)

TRƯỜNG ………..

TỔ : KHXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

MÔN HỌC LỊCH SỬ-ĐỊA LÍ LỚP 8

(Năm học 2023 - 2024)

I. Đặc điểm tình hình

1. Số lớp: ; Số học sinh: ; Số học sinh lựa chọn học chuyên đề (nếu có):……………

2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên:; Trình độ đào tạo: Cao đẳng: , Đại học: ; Trên đại học:

Mức đạt chuẩn nghề nghiệp: Tốt: ; Khá: ; Đạt Chưa đạt:

3. Thiết bị dạy học:(Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)

* Phần Địa lí:

STT

Thiết bị dạy học

Số lượng

Bài dạy/bài thí nghiệm/thực hành

Ghi chú

1

- BĐ vị trí VN trong khu vực ĐNA

- Bản đồ hành chính Việt Nam

01 bộ

Bài 1: Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

2

Máy chiếu:

- Bản đồ địa hình và khoáng sản Việt Nam

- Tranh ảnh các dạng địa hình VN.

01 bộ

Bài 2 : Địa hình Viêt Nam

3

01 bộ

Bài 3.

4

- Bản đồ địa hình và khoáng sản Việt Nam

- Hình ảnh về một số loại khoáng sản và khai thác khoáng sản

01 bộ

Bài 4. Khoáng sản Việt Nam

5

- Bản đồ khí hậu Việt Nam

- Hình ảnh/video về khí hậu VN

01 bộ

Bài 5. Khí hậu Việt Nam

8

Máy chiếu :

- Thước thẳng

01 bộ

Bài 6. Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ khí hậu

9

Máy chiếu :

- Bản đồ các hệ thống sông lớn ở Việt Nam

- Hình ảnh về sông hồ VN

02 bộ

Bài 7. Thuỷ văn Việt Nam

10

- Hình ảnh/ vi deo về tác động của biến đổi khí hậu đối với thuỷ văn Việt Nam

01 bộ

Bài 8. Tác động của biến đổi khí hậu đối với khí hậu và thuỷ văn Việt Nam

11

Máy chiếu:

- Bản đồ các nhóm đất chính ở VN

- Hình ảnh về các nhóm đất

- Hình ảnh về khai thác, sử dụng các nhóm đất

01 bộ

Bài 9. Thổ nhưỡng Việt Nam

12

Máy chiếu:

- Bản đồ phân bố sinh vật VN

- Hình ảnh về các nhóm đất các loài sinh vật.

- Hình ảnh về bảo tồn đa dạng sinh vật

01 bộ

Bài 10. Đặc điểm chung của sinh vật và vấn đề bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam

15

Máy chiếu:

- Bản đồ vùng biển của Việt Nam trong Biển Đông

01 bộ

Bài 11. Phạm vi Biển Đông. Các vùng biển của Việt Nam ở Biển Đông. Đặc điểm tự nhiên của vùng biển đảo Việt Nam

16

Máy chiếu:

- Hình ảnh/video về khai thác và bảo vệ tài nguyên môi trường biển đảo Việt Nam

01 bộ

Bài 12. Môi trường và tài nguyên biển đảo Việt Nam

17

Máy chiếu:

Phim thể hiện một số quá trình tự nhiên, kinh tế, xã hội, văn hóa ở châu thổ sông Hồng và châu thổ sông Cửu Long

01 bộ

Chủ đề 1. Văn minh châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long

* Phần Lịch sử.

TT

Thiết bị dạy học

Số lượng

Các bài thí nghiệm/thực hành

Ghi chú

1

Máy chiếu/tivi/máy tính

1 bộ

Các bài dạy tri thức mới, thực hành, ôn tập

2

- Bản đồ thế giới

- Bản đồ cuộc chiến tranh của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ

1

Bài 1. Cách mạng tư sản Châu Âu và Bắc Mỹ

4

- Tranh, ảnh về các thành tựu công nghiệp

1

Bài 2. Cách mạng công nghiệp

5

- Bản đồ thế giới

- Bản đồ Đông Nam Á

1

Bài 3. Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XVI đến giữa thế kỉ XIX

6

- Bản đồ Việt Nam

1

Bài 4. Xung đột Nam – Bắc triều và Trịnh – Nguyễn

7

- Lược đồ lãnh thổ Đại Việt cuối TK XVIII

Bài 5. Quá trình khai phá Đại Việt trong các thế kỉ XVI-XVIII.

8

- Lược đồ khởi nghĩa

1

Bài 6. Khởi nghĩa nông dân ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII

9

- Lược đồ khởi nghĩa

- Hình ảnh về các anh hùng Tây Sơn

1

Bài 7. Phong trào Tây Sơn

10

- Hình ảnh về thành tựu kinh tế, văn hóa

1

Bài 8. Kinh tế, văn hoá, tôn giáo trong các thế kỉ XVI – XVIII

11

- Lược đồ, tranh ảnh các nước đế quốc

1

1

Bài 9. Các nước Âu – Mỹ (cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX)

13

- Bản đồ thế giới

- Lược đồ chiến tranh

- Tranh ảnh về hậu quả của cuộc chiến

1

Bài 10. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) và Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917

14

- Tranh ảnh về KHKT

1

Bài 11. Sự phát triển của khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII – XIX

15

- Lược đồ TQ, NB

- Tranh ảnh về lãnh tụ của hai nước

1

Bài 12. Trung Quốc và Nhật Bản.

16

- Bản đồ thế giới, Châu Á và ĐNA

1

Bài 13. Ấn Độ và khu vực Đông Nam Á.

17

- Bản đồ VN thời Nguyễn

- Tranh ảnh về chúa Nguyễn

1

Bài 14. Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX

18

- Bản đồ Việt Nam

- Lược đồ kháng chiên

1

Bài 15. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược từ năm 1858 đến năm 1884

19

- Lược đồ các cuộc khởi nghĩa

- Tranh ảnh thủ lĩnh các phong trào

1

Bài 16: Việt Nam nửa sau TK XIX

20

- Lược đồ, tranh ảnh một số nhà yêu nước.

1

Bài 17: Việt Nam đầu TK XX

- Bản đồ Việt Nam.

- Tranh ảnh về biển đảo VN

1

Chủ đề 2: Bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông.

............................

Phụ lục 3 Lịch sử Địa lí 8 Cánh Diều

Mời các bạn xem trong file tải về.

Mời bạn đọc tham khảo thêm các bài viết hữu ích khác tại mục Dành cho giáo viên thuộc chuyên mục Tài liệu nhé.

Đánh giá bài viết
1 564
0 Bình luận
Sắp xếp theo