Bản nhận xét đánh giá sách giáo khoa mới môn Khoa học lớp 5 năm 2024-2025

Cách nhận xét đánh giá sách giáo khoa mới môn Khoa học

Bản nhận xét đánh giá sách giáo khoa mới môn Khoa học lớp 5 năm 2024-2025 của giáo viên được HoaTieu.vn chia sẻ trong bài viết này sẽ cung cấp góc nhìn tổng quan và đa chiều về chất lượng, cũng như tính ứng dụng của các đầu sách giáo khoa mới. Mời quý thầy cô và phụ huynh cùng tham khảo để chuẩn bị cho công tác triển khai bộ SGK mới lớp 5 năm học 2024-2025 tới đây.

Phiếu nhận xét cá nhân SGK mới môn Khoa học học 5

Phiếu nhận xét đánh giá sách giáo khoa mới môn Khoa học lớp 5
Phiếu nhận xét đánh giá sách giáo khoa mới lớp 5 môn Khoa học

UBND THÀNH PHỐ ...............

TRƯỜNG TIỂU HỌC..............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ SÁCH GIÁO KHOA

NĂM 2024

(Môn/Hoạt động giáo dục: Khoa học, Lớp: 5)

Họ và tên người nhận xét, đánh giá: ....................................

Dạy lớp/môn: Dạy lớp .../.... Chức vụ: ................

I. ĐÁNH GIÁ THEO CÁC TIÊU CHÍ

Tiêu chí

Tác giả: Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên)

Tác giả: Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên),

Nguyễn Thị Thanh Thuỷ (Chủ biên)

Tác giả:

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên)

Ghi chú

Phù hợp

Chưa phù hợp

Phù hợp

Chưa phù hợp

Phù hợp

Chưa phù hợp

Tiêu chí 1

Tiêu chí 1a

Nội dung sách giáo khoa phù hợp với kế hoạch phát triển giáo dục của địa phương.

Chưa nhận thấy điểm chưa phù hợp

- Nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính kế thừa, phù hợp với văn hóa, lịch sử, địa lý của tỉnh Đồng Tháp và cộng đồng dân cư trên địa bàn đặt trụ sở của cơ sở giáo dục góp phần hình thành và phát triển nhân cách con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo.

- Nội dung sách giáo khoa phù hợp với kế hoạch phát triển giáo dục của địa phương.

Chưa nhận thấy điểm chưa phù hợp

Nội dung sách giáo khoa phù hợp với kế hoạch phát triển giáo dục của địa phương.

Chưa nhận thấy điểm chưa phù hợp

Tiêu chí 1b

Nội dung sách giáo khoa thể hiện tính khách quan, đa chiều, không thành kiến, kỳ thị.

Chưa nhận thấy điểm chưa phù hợp

- Nội dung sách giáo khoa thể hiện tính khách quan, đa chiều, không thành kiến, kỳ thị.

- Nội dung sách giáo khoa sinh động và gần gũi với cuộc sống cộng đồng.

Chưa nhận thấy điểm chưa phù hợp

Nội dung sách giáo khoa thể hiện tính khách quan, đa chiều, không thành kiến, kỳ thị.

Chưa nhận thấy điểm chưa phù hợp

Tiêu chí 2

Tiêu chí 2a

Nội dung sách giáo khoa được triển khai hiệu quả với điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tối thiểu và các điều kiện dạy học hiện tại của cơ sở giáo dục phổ thông.

Chưa nhận thấy điểm chưa phù hợp

- Nội dung sách giáo khoa được triển khai hiệu quả với điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tối thiểu và các điều kiện dạy học hiện tại của cơ sở giáo dục phổ thông.

- Nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính khả thi, phù hợp với trình độ và năng lực học tập của học sinh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh học tập tích cực và hiệu quả. Phù hợp với năng lực của đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục của cơ sở giáo dục.

Chưa nhận thấy điểm chưa phù hợp

Nội dung sách giáo khoa được triển khai hiệu quả với điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tối thiểu và các điều kiện dạy học hiện tại của cơ sở giáo dục phổ thông.

Chưa nhận thấy điểm chưa phù hợp

Tiêu chí 2b

Nội dung được sắp xếp một cách khoa học, có tính giáo dục cao, phù hợp với văn hoá địa phương và tâm lí lứa tuổi học sinh.

Chưa nhận thấy điểm chưa phù hợp

- Độ khó, độ phức tạp phù hợp với trình độ học sinh.

- Các minh họa thích hợp và giúp ích cho việc học.

- Cấu trúc thích hợp (số tập, chương, phần, chủ đề).

- Tạo cảm hứng, động lực học tập cho học sinh.

- Khuyến khích học sinh quan sát, suy nghĩ, vận dụng.

- Thuận lợi cho cha mẹ học sinh hướng dẫn học sinh học tại nhà; học sinh tự tìm hiểu, tự học.

Chưa nhận thấy điểm chưa phù hợp

Nội dung được sắp xếp một cách khoa học, có tính giáo dục cao, phù hợp với văn hoá địa phương và tâm lí lứa tuổi học sinh.

Chưa nhận thấy điểm chưa phù hợp

Tiêu chí 2c

- Phù hợp với năng lực, phẩm chất học tập của học sinh.

Chưa nhận thấy điểm chưa phù hợp

- Nội dung sách giáo khoa có tính mở, tạo điều kiện để nhà trường và giáo viên tự chủ, linh hoạt, sáng tạo trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan quản lý giáo dục.

- Tạo điều kiện cho giáo viên đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá.

- Phù hợp với năng lực, phẩm chất học tập của học sinh.

Chưa nhận thấy điểm chưa phù hợp

- Phù hợp với năng lực, phẩm chất học tập của học sinh.

- Thể hiện công cụ để đánh giá kiến thức và kỹ năng học được.

Chưa nhận thấy điểm chưa phù hợp

Các ý kiến khác: Không có.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Tất cả các bộ sách có tranh ảnh sinh động, phong phú hấp dẫn lôi cuốn học sinh, giúp giáo viên dễ dạy, học sinh dễ hiểu, giúp phụ huynh có thể hướng dẫn học sinh ở nhà. Nội dung môn học giúp học sinh phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực học tập của học sinh trong quá trình tiếp thu kiến thức mới.

1. Đề xuất lựa chọn sách giáo khoa môn Khoa học, lớp 5 của tác giảĐỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Thuỷ (Chủ biên).

2. Không lựa chọn sách giáo khoa môn Khoa học, lớp 5 của tác giả:Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên) và Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên).

..............., ngày ... tháng ... năm 2024

NGƯỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

...................................

Mời bạn đọc tham khảo thêm các bài viết hữu ích khác tại mục Dành cho giáo viên thuộc chuyên mục Tài liệu nhé.

Đánh giá bài viết
9 8.585
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo