Bản nhận xét đánh giá sách giáo khoa mới môn Tin học lớp 5 năm 2024-2025

Cách nhận xét đánh giá sách giáo khoa mới môn Tin học

Bản nhận xét đánh giá sách giáo khoa mới môn Tin học lớp 5 - Bắt đầu từ năm học 2024-2025, chương trình GDPT mới cùng bộ SGK lớp 5 sẽ triển khai đến các em học sinh trên toàn quốc. Hôm nay, HoaTieu.vn xin chia sẻ Mẫu nhận xét đánh giá các bộ sách giáo khoa mới lớp 5 môn Tin học của giáo viên. Mời quý thầy cô và phụ huynh cùng tham khảo để có thêm góc nhìn đa chiều về ưu, nhược điểm của bộ sách giáo khoa mới lớp 5.

Phiếu nhận xét cá nhân SGK mới môn Tin học 5

Phiếu nhận xét đánh giá sách giáo khoa mới môn Tin học lớp 5
Phiếu nhận xét đánh giá sách giáo khoa mới môn Tin học lớp 5

UBND...................

TRƯỜNG TIỂU HỌC ……….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ SÁCH GIÁO KHOA

NĂM 2024

(Môn/Hoạt động giáo dục:Tin học, Lớp: 5)

Họ và tên người nhận xét, đánh giá: ………..

Dạy lớp/môn: Dạy lớp 5.... Chức vụ: Dạy lớp...

I. ĐÁNH GIÁ THEO CÁC TIÊU CHÍ

Tiêu chí

Tác giả: Nguyễn Chí Công (Tổng chủ biên),…

Tác giả: Quách Tất Kiên (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên)

Tác giả: Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên),…

Tác giả: Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên),…

Tác giả: Cao Hồng Huệ (Chủ biên)

Tác giả: Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên)

Ghi chú

Phù hợp

Chưa phù hợp

Phù hợp

Chưa phù hợp

Phù hợp

Chưa phù hợp

Phù hợp

Chưa phù hợp

Phù hợp

Chưa phù hợp

Phù hợp

Chưa phù hợp

Tiêu chí 1

Tiêu chí 1a

Phù hợp việc giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống, lí tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh

Chưa nhận thấy điểm chưa phù hợp

Nội dung đảm bảo tính kế thừa, góp phần phát triển con người Đồng Tháp,…Nội dung phù hợp với phát triển GD địa Nội dung phong phú, giúp học sinh được tiếp cận nền văn hóa các nước trên thế giới

phường.

Chưa nhận thấy điểm chưa phù hợp

Kiến thức hiện đại, hội nhập khu vực và quốc tế, có giá trị liên hệ thực tiễn đến đời sống hằng ngày, môi trường xung quanh học sinh.

Chưa nhận thấy điểm chưa phù hợp

Các bài học được tổ chức thành chuỗi hoạt động khép kín với nội dung hình thức phong phú đa dạng chú trọng phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh, đáp ứng được định hướng phát triển giáo dục và đào tạo

Chưa nhận thấy điểm chưa phù hợp

Kiến thức hiện đại, hội nhập khu vực và quốc tế, có giá trị liên hệ thực tiễn đến đời sống hằng ngày, môi trường xung quanh học sinh.

Chưa nhận thấy điểm chưa phù hợp

Đáp ứng được định hướng phát triển giáo dục và đào tạo

Chưa nhận thấy điểm chưa phù hợp

Tiêu chí 1b

Kiến thức hiện đại, hội nhập khu vực và quốc tế, có giá trị liên hệ thực tiễn đến đời sống hằng ngày, môi trường xung quanh học sinh.

Chưa nhận thấy điểm chưa phù hợp

Đảm bảo tính phân hóa, đa dạng loại hình trường lớp, tạo điều kiện khuyến khích cán bộ quản lý và giáo viên tâm huyết, năng động, sáng tạo, phát huy năng lực, sở trường, tổ chức dạy học theo định hướng phát huy phẩm chất và năng lực của học sinh, tăng cường giáo dục kỹ năng thực hành xã hội.

Chưa nhận thấy điểm chưa phù hợp

Đảm bảo cấu trúc nội dung của môn học..Giúp học sinh phát triển tư duy – năng lực học tập.

Chưa nhận thấy điểm chưa phù hợp

- Hình thức: Hình ảnh trực quan, sinh động. - Nội dung rõ ràng, có trình tự. - Phần luyện tập, vận dụng phù hợp.

Chưa nhận thấy điểm chưa phù hợp

Nội dung phong phú, giúp học sinh được tiếp cận nền văn hóa các nước trên thế giới

Chưa nhận thấy điểm chưa phù hợp

Sách có nguồn tài nguyên, tài liệu số phong phú.

Chưa nhận thấy điểm chưa phù hợp

Tiêu chí 2

Tiêu chí 2a

Các bài học được tổ chức thành chuỗi hoạt động khép kín với nội dung hình thức phong phú đa dạng chú trọng phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh, đáp ứng được định hướng phát triển giáo dục và đào tạo

Chưa nhận thấy điểm chưa phù hợp

Phù hợp với năng lực, trình độ của đội ngũ, cán bộ quản lý, giáo viên,… phục vụ mục tiêu giáo dục, rèn luyện kĩ năng mềm giúp học sinh trở thành người công dân toàn cầu..Cấu trúc sách giáo khoa giúp nhà trường và giáo viên tự chủ, sáng tạo trong việc xây dựng, thực hiện kế hoạch giáo dục.

Rèn luyện kĩ năng mềm cho học sinh.. Đảm bảo cấu trúc nội dung của môn học. Giúp học sinh phát triển tư duy – năng lực học tập.

Chưa nhận thấy điểm chưa phù hợp

- Hình thức: Thiết kế khoa học rõ ràng, mỗi bài học trình bày gọn gàng trên 2 trang giấy

. - Nội dung có trình tự, giúp học sinh dễ hiểu nội dung bài học

Chưa nhận thấy điểm chưa phù hợp

+ Các bài học đáp ứng tích cực: sử dụng sơ đồ tuy duy, phát huy tính tích cực của học sinh.

Chưa nhận thấy điểm chưa phù hợp

: Hình ảnh trực quan, sinh động - Cách sắp xếp hình ảnh, nội dung có khoa học.ối - Kênh hình, kênh chữ hài hòa.

Chưa nhận thấy điểm chưa phù hợp

Kênh hình đẹp, rõ ràng, từng chủ đề chủ đề phong phú. - Nội dung khoa học, rõ ràng, có trình tự, giúp học sinh dễ hiểu nội dung bài học

Chưa nhận thấy điểm chưa phù hợp

Tiêu chí 2b

- Giáo viên có thể chọn các bài tập tuỳ theo điều kiện để phân hoá học sinh.

Chưa nhận thấy điểm chưa phù hợp

Bản mẫu đảm bảo nội dung chương trình lớp 5 và phù hợp với học sinh

Chưa nhận thấy điểm chưa phù hợp

.Cấu trúc bài bài học được xây dựng thống nhất, rõ ràng cụ thể.

- Tình huống phần vận dụng phù hợp, liên hệ thực tế

Chưa nhận thấy điểm chưa phù hợp

Cấu trúc bài bài học được xây dựng thống nhất, rõ ràng cụ

Chưa nhận thấy điểm chưa phù hợp

Đảm bảo tính phân hóa, đa dạng loại hình trường lớp, tạo điều kiện khuyến khích cán bộ quản lý và giáo viên tâm huyết, năng động, sáng tạo, phát huy năng lực, sở trường, tổ chức dạy học theo định hướng phát huy phẩm chất và năng lực của học sinh, tăng cường giáo dục kỹ năng thực hành xã hội.

Chưa nhận thấy điểm chưa phù hợp

Cấu trúc sách giáo khoa giúp nhà trường và giáo viên tự chủ, sáng tạo trong việc xây dựng, thực hiện kế hoạch giáo dục.

Chưa nhận thấy điểm chưa phù hợp

Tiêu chí 2c

Các bài học đáp ứng tích cực và có tính mở trong đổi mới hình thức tổ chức, phương pháp giảng dạy - học tập.

Chưa nhận thấy điểm chưa phù hợp

Các bài học đáp ứng tích cực: sử dụng sơ đồ tuy duy, phát huy tính tích cực của học sinh.

Có tính mở trong đổi mới hình thức tổ chức, phương pháp giảng dạy - học tập.

-Kênh hình rõ ràng – sắc nét

Chưa nhận thấy điểm chưa phù hợp

Bản mẫu đảm bảo nội dung chương trình lớp 5 và phù hợp với học sinh

Chưa nhận thấy điểm chưa phù hợp

Có tính mở trong đổi mới hình thức tổ chức, phương pháp giảng dạy - học tập.

Chưa nhận thấy điểm chưa phù hợp

Giáo viên có thể chọn các bài tập tuỳ theo điều kiện để phân hoá học sinh.

Chưa nhận thấy điểm chưa phù hợp

Sách được trình bày hấp dẫn, cân đối, hài hòa giữa kênh chữ và kênh hình, chữ trong sách to, rõ ràng và được in màu bắt mắt.

Chưa nhận thấy điểm chưa phù hợp

Các ý kiến khác: Không có

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

.................................................................................................................................................................................................................................................

1. Đề xuất lựa chọn sách giáo khoa mônTin học lớp 5 của tác giả Quách Tất Kiên (Tổng Chủ Biên Kiêm Chủ Biên) Phạm Thị Quỳnh Anh (Đồng Chủ Biên) Nguyễn Nhật Minh Đăng – Lê Tấn Hồng Hải – Trịnh Thanh Hải.

2. Không lựa chọnsách giáo khoa môn Tin học lớp 5 của tác giả Nguyễn Chí Công (Tổng chủ biên),…; Tác giả: Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên),…; Tác giả: Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên),…; Tác giả: Cao Hồng Huệ (Chủ biên); Tác giả: Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên.

…………, ngày 11 tháng 3 năm 2024

NGƯỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

………………….

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
6 15.706
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo