Phụ lục 1, 2, 3 Giáo dục công dân 8 Cánh Diều file word

Phụ lục 1, 2, 3 Giáo dục công dân 8 Cánh Diều file word. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết mẫu kế hoạch giáo dục Giáo dục công dân 8 Cánh Diều tổ chuyên môn, kế hoạch dạy học Giáo dục công dân 8 Cánh Diều giáo viên, mẫu phụ lục 2 Giáo dục công dân 8 Cánh Diều theo hướng dẫn của Công văn 5512 trong bài viết sau đây của Hoatieu.

Lưu ý: Để xem trọn bộ kế hoạch giáo dục môn GDCD 8 Cánh Diều, mời các bạn xem trong file tải về hoàn toàn miễn phí của Hoatieu.

Phụ lục 1 Giáo dục công dân 8 Cánh Diều

TRƯỜNG THCS ……..

TỔ: VĂN - GDCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /KH- Nhóm GDCD

………., ngày 1 tháng 9 năm 2023

KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 8

(Năm học: 2023 – 2024) – Bộ Cánh diều

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNHHÌNH

1. Tình hình học sinh.

- Số lớp: … lớp

- Số học sinh: …. học sinh

- Số học sinh học chuyên đề lựa chọn: ……học sinh

2. Tìnhhìnhđội ngũ:

- Số giáo viên: 4;

+ Trình độ đào tạo: Cao đẳng: …; Đại học: …..; Trên đại học: …..;

+ Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Tốt: ….; Khá: ….; Đạt: ….; Chưa đạt: …..

( Mục này thầy cô căn cứ cụ thể vào nhà trường để xây dựng)

3. Thiết bị dạy học:

STT

Thiết bị dạy học

Số lượng

Các bài thí nghiệm,thực hành

Ghi chú

1

- Bộ tranh minh họa về các truyền thống tốt đẹp của quê hương

- Bộ tranh về hình ảnh các di sản văn hóa, hình ảnh bạo lực học đường và các tệ nạn xã hội

4

2

- Máy chiếu, video về các tấm gương người tốt, việc tốt, các tấm gương thể hiện thái độ học tập tự giác tích cực để đạt hiệu quả cao

4. Phòng học bộ môn/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập

( Những nội dung này thầy cô cần điều chỉnh cho phù hợp)

STT

Tên phòng

Số lượng

Phạm vi và nội dung sử dụng

Ghi chú

1

Phòng học bộ môn

1

Lớp học, dạy nội dung kiến thức

2

Nhà đa năng

1

Hướng dẫn các bước lựa chọn các mô hình kinh doanh qua các hình ảnh, video

..

II. Kế hoạch dạy học

1. Phân phối chươngtrình

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CÁC BÀI HỌC GDCD 8

Tiết

Bài dạy/chủ đề

HỌC KỲ I ( 18 tuần x1 tiết/1 tuần)

Tiết 1 2 3

Bài 1: Tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam

Tiết 4 5 6

Bài 2: Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc

Tiết 7 8

Bài 3: Lao động cần cù, sáng tạo

Tiết 9

Kiểm tra giữa kỳ 1

Tiết 10 11

Bài 4: Bảo vệ lẽ phải

Tiết 12 13 14

Bài 5: Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên

Tiết 15 16 17

Bài 6: Phòng chống bạo lực gia đình

Tiết 18

Kiểm tra cuối kỳ 1

HỌC KỲ II( 17 tuần x1 tiết/1 tuần)

Tiết 19 20 21 22

Bài 7: Xác định mục tiêu cá nhân

Tiết 23 24 25

Bài 8: Lập kế hoạch chi tiêu

Tiết 26

Kiểm tra giữa kỳ 2

Tiết 27 28 29 30

Bài 9: Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy nổ và các chất độc hại

Tiết 31 32 33 34

Bài 10: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân

Tiết 35

Kiểm tra cuối kỳ 2

Kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện chương trình khối lớp 8 năm học 2023 - 2024

STT

Chủ đề

(1)

Số tiết

(2)

Yêu cầu cần đạt

(3)

1

Bài 1: Tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam

3

1) Về kiến thức

- Nêu được một số truyền thống của dân tộc Việt Nam.

- Nhận biết được giá trị các truyền thống của dân tộc Việt Nam.

- Kể được một số biểu hiện của lòng tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam.

2) Về năng lực

- Năng lực chung:

+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về truyền thống dân tộc.

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo ở những tình huống liên quan đến truyền thống dân tộc.

- Năng lực đặc thù:

+ Năng lực điều chỉnh hành vi: Thực hiện và đánh giá được những hành vi, việc làm của bản thân và những người xung quanh trong việc thể hiện lòng tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam.

+ Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội: Nhận biết được một số hiện tượng, sự kiện, vấn đề trong đời sống xã hội liên quan đến niềm tự hào về truyền thống dân tộc; Bước đầu biết cách thu thập, xử lí thông tin, tìm hiểu một số hiện tượng, sự kiện, tình huống về lòng tự hào truyền thống dân tộc trong thực tiễn; Vận dụng được các kiến thức đã học để phân tích, đánh giá, xử lí tình huống trong thực tiễn về truyền thống dân tộc Việt Nam.

3) Về phẩm chất

- Yêu nước: Tích cực, chủ động tham gia các hoạt động tìm hiểu truyền thống của dân tộc; tích cực học tập, rèn luyện để phát huy truyền thống dân tộc

- Trách nhiệm: Sống có trách nhiệm thể hiện qua niềm tự hào về truyền thống và những giá trị trị quý báu của truyền thống dân tộc Việt Nam, phê phán những việc làm trái ngược với truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

2

Bài 2: Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc

3

1) Về kiến thức

- Nêu được một số biểu hiện của sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới.

- Hiểu được ý nghĩa của việc tôn trọng sự đa dạng của các nền văn hoá trên thế giới. Thể hiện được bằng lời nói và việc làm thái độ tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hoá trên thế giới.

- Phê phán những hành vi kì thị, phân biệt chủng tộc

2) Về năng lực

- Năng lực chung:

+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về nền văn hóa các dân tộc.

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo ở những tình huống liên quan đến nền văn hóa các dân tộc trên thế giới.

- Năng lực đặc thù:

+ Năng lực điều chỉnh hành vi: tích cực tìm hiểu để biết được những biểu hiện của sự đa dạng các dân tộc và các nền văn hoá trên thế giới, hiểu được ý nghĩa của việc tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hoá trên thế giới.

+ Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội: Bước đầu biết cách thu thập, xử lí thông tin, tìm hiểu về sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hoá trên thế giới; Vận dụng được các kiến thức đã học để phân tích, đánh giá, xử lí tình huống trong thực tiễn có liên quan đến việc tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc.

3) Về phẩm chất

+ Có phẩm chất nhân ái, biểu hiện ở cả lời nói và việc làm đó là luôn luôn tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hoá trên thế giới

+ Có phẩm chất trách nhiệm thể hiện ở sự tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hoá trên thế giới.

Phụ lục 2 Giáo dục công dân 8 Cánh Diều

Xem trong file tải về.

Phụ lục 3 Giáo dục công dân 8 Cánh Diều

Xem trong file tải về.

Mời bạn đọc tham khảo thêm các bài viết hữu ích khác tại mục Dành cho giáo viên thuộc chuyên mục Tài liệu nhé.

Đánh giá bài viết
1 330
0 Bình luận
Sắp xếp theo