Biên bản góp ý lựa chọn sách giáo khoa mới lớp 8 môn Khoa học tự nhiên

Biên bản họp lựa chọn SGK mới lớp 8 môn KHTN

Biên bản góp ý lựa chọn sách giáo khoa mới lớp 8 môn Khoa học tự nhiên được Hoatieu chia sẻ trong bài viết sau đây là mẫu biên bản họp góp ý lựa chọn sách giáo khoa mới lớp 8 năm 2023-2024. Với mẫu biên bản họp lựa chọn SGK mới lớp 8 môn KHTN file doc dưới đây các thầy cô có thể tham khảo và sử dụng cho công tác lựa chọn sách giáo khoa mới lớp 8 của trường mình.

Biên bản góp ý lựa chọn SGK mới lớp 8 năm học 2023-2024 môn KHTN

BIÊN BẢN GÓP Ý LỰA CHỌN SGK LỚP 8 NĂM HỌC 2023-2024

Môn KHTN lớp 8

I. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự

- Thời gian: 14h00 ngày 04 tháng 03 năm 2023.

- Địa điểm: Trường .........................

- Thành phần dự họp:

1. Ông:.

2. Bà: .

3. Ông: .

5. Bà: .

6. Bà: .

- Chủ trì cuộc họp: .

- Thư ký: .

II. TIẾN TRÌNH CUỘC HỌP

1. Triển khai các văn bản

Căn cứ Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ Quyết định số 4606/QĐ-BGDĐT ngày 28/12/2022 của Bộ Giáo dục và về việc phê duyệt sách giáo khoa lớp 8 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông;

- Kế hoạch số 03/KH-THCS ngày 28 tháng 02 năm 2023 của ..... về việc thực hiện lựa chọn sách giáo khoa lớp 8 năm học 2023–2024.

2. Thông qua danh mục sách giáo khoa được thảo luận góp ý

STT

Tên sách

Tác giả

Ghi

chú

1

Khoa học tự nhiên 8 (Cánh diều)

Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ biên), Đinh Quang Báo, Nguyễn Văn Khánh, Đặng Thị Oanh (đồng Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Lê Thị Phượng, Phạm Xuân Quế,

Khoa học tự nhiên 8 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Mai Văn Hưng, Lê Kim Long , Vũ Trọng Rỹ (đồng Chủ biên), Nguyễn Văn Biên, Nguyễn Hữu Chung, Nguyễn Thu Hà, Lê Trọng Huyền, Nguyễn Thế Hưng, Nguyễn Xuân Thành, Bùi Gia Thịnh, Nguyễn Thị Thuần, Mai Thị Tình, Vũ Thị Minh Tuyến, Nguyễn Văn Vịnh

3. Thảo luận, đánh giá sách giáo khoa của môn học: KHTN lớp 8.

- Ý kiến GV .............................:

+ SGK KHTN bộ KNTTVCS:

- Ưu điểm: Bảo đảm tính cơ bản, khoa học, phù hợp với khả năng học tập của nhiều nhóm đối tượng học sinh tại địa phương. Có sự tích hợp những nội dung mang tính giáo dục liên môn và tổ chức các hoạt động dạy học, giáo dục đặc thù, sát thực, phù hợp với thực tiễn địa phương

- Hạn chế: Bài 22 – 92 - Điốt - Nên để vào phần mở rộng, giải thích tác dụng của diôt. Bài 27 – 109 - Thực hành đo năng lượng nhiệt - Cấp dụng cụ thực hành cùng sách giáo khoa

+ SGK KHTN bộ Cánh diều:

- Ưu điểm: Trình bày khoa học, hấp dẫn, cân đối, hài hoà giữa kênh chữ và kênh hình, đảm bảo tính thẩm mỹ; kênh hình sách giáo khoa chân thực, gần gũi với cuộc sống giúp học sinh dễ nhận biết, tạo được sự hứng thú cho học sinh; phù hợp với đặc trưng môn học và phù hợp với tâm lý lứa tuổi học sinh.

- Hạn chế: Bài 3. Định luật bảo toàn khối lượng. Phương trình hóa học - Trang 26 - Nội dung này không có trong yêu cầu cần đạt của CT GDPT 2018.

- Ý kiến GV ..........................:

+ SGK KHTN bộ KNTTVCS:

- Ưu điểm: Các bài học/chủ đề trong sách giáo khoa được thiết kế mở, tạo điều kiện cho giáo viên linh hoạt lựa chọn phương pháp, hình thức tổ chức dạy học phù hợp.

trình bày hài hòa, có tính thẩm mĩ, gây hứng thú cho HS. Sử dụng được nhiều lần.

- Hạn chế: Nồng độ dung dịch (Cần bổ sung thêm bài tập để học sinh luyện tập).

+ SGK KHTN bộ Cánh diều:

- Ưu điểm: Nội dung đảm bảo tính khoa học, hiện đại, thiết thực; các hoạt động học tập được chỉ dẫn rõ ràng, giúp học sinh xác định được mục tiêu học tập, đáp ứng các yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Hình ảnh minh họa rõ ràng, có tính thẩm mĩ, tạo hứng thú học tập cho học sinh.

- Hạn chế: Bài 4. Mol và tỉ khối của chất khí: Bổ sung thêm khái niệm tỉ khối: Tỉ khối của khí A so với khí B là tỉ số giữa khối lượng mol của khí A và khối lượng mol của khí B vì Yêu cầu cần đạt của CT GDPT 2018 chỉ rõ: Nêu được khái niệm tỉ khối. Bài 10. Thang pH: Ý nghĩa của pH cần Bổ sung câu hỏi liên hệ pH trong dạ dày, trong máu, nước mưa, đất

.- Ý kiến GV ..................:

+ SGK KHTN bộ KNTTVCS:

- Ưu điểm: Cấu trúc SGK tạo cơ hội học tập tích cực, chủ động, sáng tạo, rèn kỹ năng hợp tác, phát huy tiềm năng và khả năng tư duy độc lập của học sinh

- Hạn chế: Bài 33 – Trang 140 - Thực hành đo huyết áp (bằng huyết áp kế đồng hồ) - Cho thêm tranh ảnh minh hoạ

+ SGK KHTN bộ Cánh diều:

- Ưu điểm: Nội dung SGK với các yêu cầu cụ thể, giúp giáo viên có thể đánh giá được mức độ cần đạt về phẩm chất, năng lực của học sinh cũng như đánh giá được kết quả giáo dục.

- Hạn chế: Bài tập (Chủ đề 1) – Trang 46 - Các bài tập - Yêu cầu cần đạt của CT GDPT 2018 yêu cầu nhưng sách chưa đề cập đa dạng dạng bài tập liên quan để HS luyện tập.

- Ý kiến GV ..................:

+ SGK KHTN bộ KNTTVCS:

- Ưu điểm: Các bài học/chủ đề trong sách giáo khoa được thiết kế mở, tạo điều kiện cho giáo viên linh hoạt lựa chọn phương pháp, hình thức tổ chức dạy học phù hợp.

trình bày hài hòa, có tính thẩm mĩ, gây hứng thú cho HS. Sử dụng được nhiều lần

- Hạn chế: Bài mol: Giải thích khái niệm khối lượng nguyên tử lấy 1/12 khối lượng của nguyên tử C (Nên đưa giải thích vì sao chọn nguyên tử C, HS có thể có thắc mắc mà GV không có cách giải thích chung).

+ SGK KHTN bộ Cánh diều:

- Ưu điểm: Hình ảnh minh họa rõ ràng, có tính thẩm mĩ, tạo hứng thú học tập cho học sinh.

- Hạn chế: Bài 4. Mol và tỉ khối của chất khí: Bổ sung thêm khái niệm tỉ khối: Tỉ khối của khí A so với khí B là tỉ số giữa khối lượng mol của khí A và khối lượng mol của khí B vì Yêu cầu cần đạt của CT GDPT 2018 chỉ rõ: Nêu được khái niệm tỉ khối.

- Ý kiến GV .............

+ SGK KHTN bộ KNTTVCS:

- Ưu điểm: Các bài học/chủ đề trong sách giáo khoa được thiết kế mở, tạo điều kiện cho giáo viên linh hoạt lựa chọn phương pháp, hình thức tổ chức dạy học phù hợp.

trình bày hài hòa

- Hạn chế: Bài 18 Momen lực: Kiến thức nặng với học sinh đại trà.

+ SGK KHTN bộ Cánh diều:

- Ưu điểm: Nội dung đảm bảo tính khoa học, hiện đại, thiết thực; các hoạt động học tập được chỉ dẫn rõ ràng, giúp học sinh xác định được mục tiêu học tập.

- Hạn chế: Bài 3. Định luật bảo toàn khối lượng. Phương trình hóa học: Cần bổ sung thêm lưu ý: Viết hệ số cao bằng kí hiệu và không được thay đổi chỉ số trong những công thức hóa học đã viết đúng

- Ý kiến GV .........:

+ SGK KHTN bộ KNTTVCS:

- Ưu điểm: Nội dung SGK chú trọng đến việc rèn luyện cho học sinh khả năng tự học, tự tìm tòi kiến thức, bồi dưỡng phẩm chất, năng lực, vận dụng kiến thức thông qua giải quyết nhiệm vụ học tập đặt ra trong mỗi bài học

+ SGK KHTN bộ Cánh diều:

- Ưu điểm: Cấu trúc SGK tạo cơ hội học tập tích cực, chủ động, sáng tạo, rèn kỹ năng hợp tác, phát huy tiềm năng và khả năng tư duy độc lập của học sinh.

4. Tổng hợp đánh giá ý kiến góp ý

- Cơ bản hai bộ SGK đều đảm bảo về nội dung kiến thức cần truyền đạt tới học sinh. Hình ảnh, tính thẩm mỹ đẹp đặc sắc. Các Chủ đề đều mang tính giải trí kết hợp học tập nhằm rèn luyện thể chất cho học sinh. Bên cạnh đó, một số bộ môn theo chủ đề thực hiện sẽ còn chưa đem lại kết quả cao vì tình hình CSV còn chưa đảm bảo.

5. Bỏ phiếu lựa chọn SGK

- Nhóm chuyên môn bầu ban kiểm phiếu.

- Tổ chức cho các giáo viên bỏ phiếu kín.

- Kiểm phiếu.

- Công bố kết quả kiểm phiếu (có biên bản kiểm phiếu và danh mục sách giáo khoa đề xuất lựa chọn kèm theo)

6. Kết luận cuộc họp

- 100% các thành viên trong tổ nghiêm túc nghiên cứu và thực hiện góp ý nội dung SGK bộ môn KHTN lớp 8.

- Tiến hành góp ý và tổ chức bỏ phiếu lựa chọn SGK KHTN lớp 8

Cuộc họp kết thúc vào hồi 15 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản được lập thành 02 bản.

THƯ KÝ

(Kí, ghi rõ họ tên)

CHỦ TRÌ

(Kí, ghi rõ họ tên)

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Dành cho giáo viên của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 3.521
0 Bình luận
Sắp xếp theo