Biên bản nhận xét, đánh giá SGK Hoạt động trải nghiệm lớp 8

Biên bản họp tổ chuyên môn nhận xét sách giáo khoa lớp 8

Biên bản nhận xét, đánh giá SGK Hoạt động trải nghiệm lớp 8 - Công tác lựa chọn để đề xuất sách giáo khoa mới lớp 8 sử dụng trong năm học 2023 - 2024 đang được triển khai khẩn trương ở các cơ sở giáo dục trên toàn quốc. Trong bài viết này Hoatieu xin chia sẻ đến các bạn đọc mẫu biên bản họp tổ chuyên môn nhận xét sách giáo khoa lớp 8 môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp file doc. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Biên bản họp tổ chuyên môn nhận xét, đánh giá SGK mới lớp 8

BIÊN BẢN

HỌP TỔ CHUYÊN MÔN NHẬN XÉT SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8 THEO QUYẾT ĐỊNH 104/QĐ-UBND

NĂM HỌC 2023 - 2024

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Thời gian họp: Vào hồi ... giờ ... phút ngày ... tháng ... năm ...

Địa điểm: ………………..

Tổng số thành viên: …

Tổng số thành viên: ….

Số thành viên có mặt: …

Thành viên vắng mặt: .....

II. NỘI DUNG NHẬN XÉT

TÊN SÁCH: HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM - HƯỚNG NGHIỆP 8 – BỘ SÁCH CÁNH DIỀU

Tác giả: Nguyễn Dục Quang( Tổng Chủ biên)-Nguyễn Đức Sơn (Chủ biên), Đàm Thị Vân Anh, Nguyễn Thúy Quỳnh, Bùi Thanh Xuân

Tiêu chí (Theo Quyết định số 104/QĐ-UBND) và các chỉ báo cụ thể của tiêu chí

Minh chứng đáp ứng của SGK

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM - HƯỚNG NGHIỆP 8BỘ SÁCH CÁNH DIỀU

1. Tiêu chí 1: Phù hợp đặc điểm kinh tế - xã hội của Thành phố

a) Phù hợp việc giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống, lí tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh thành phố, giúp các em thấm nhuần, tự hào với văn hóa, truyền thống năng động, sáng tạo, nghĩa tình của Thành phố Hồ Chí Minh, tự hào là công dân của Việt Nam, sống có trách nhiệm với gia đình, xã hội và cộng đồng.

Xây dựng truyền thống nhà trường, giữ gìn tình bạn

- Chủ đề 1: Môi trường học đường

Trách nhiệm với bản thân và môi trường xung quanh

Chủ đề 3: Sống có trách nhiệm

Chủ đề 5: Em và cộng đồng

Chủ đề 6: Gia đình yêu thương

b) Kiến thức hiện đại, hội nhập khu vực và quốc tế, có giá trị liên hệ thực tiễn đến đời sống hằng ngày, môi trường xung quanh học sinh.

Thiết kế sản phẩm giới thiệu danh lam thắng cảnh, cảnh quan: Đồ thủ công, tranh vẻ, mô hình

Chủ đề 5: Em và cộng đồng

Chủ đề 7: Thiên nhiên quanh ta

c) Đảm bảo tính kế thừa, phù hợp với phong tục, tập quán, lối sống, văn hóa người Việt Nam trên mọi miền đất nước, trong đó có chú trọng đến phong tục, tập quán, lối sống, văn hóa của Thành phố.

Sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng động

Chủ đề 5: Em và cộng đồng

Chủ đề 7: Thiên nhiên quanh ta

Chủ đề 3: Sống có trách nhiệm

d) Đáp ứng được định hướng phát triển giáo dục và đào tạo của Thành phố, xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành Đô thị thông minh, hướng đến đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đạt chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu hội nhập khu vực và quốc tế.

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đạt chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu hội nhập khu vực và quốc tế với bước đầu tìm hiểu và lựa chọn nghề phù hợp với bản thân

Chủ đề 8: Nghề nghiệp trong xã hội hiện đại

Chủ đề 9: Định hướng nghề nghiệp

e) Khuyến khích học sinh thực hành nghiên cứu khoa học, phát huy tính tích cực chủ động học tập, hình thành kĩ năng tự học, tự nghiên cứu cho học sinh, giáo dục gợi mở; tạo cơ hội cho học sinh trải nghiệm, phát huy tối đa khả năng sáng tạo, chiếm lĩnh và vận dụng kiến thức vào cuộc sống.

Thông qua các hoạt động học sinh tự nghiên cứu, sáng tạo ra sản phẩm, tự thiết kế, lập kế hoạch và trình bày, tuyên truyền để chiếm lĩnh kiến thức và vận dụng vào cuộc sống

Chủ đề 5: Em và cộng đồng

Chủ đề 7: Thiên nhiên quanh ta

2. Tiêu chí 2: Phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông

a) Phù hợp với năng lực, trình độ của đội ngũ, cán bộ quản lý, giáo viên,… phục vụ mục tiêu giáo dục, nhất là trong tổ chức dạy học ngoại ngữ, tin học, chủ đề STEM, rèn luyện kĩ năng mềm giúp học sinh trở thành người công dân toàn cầu, sẵn sàng cho quá trình hội nhập khu vực và quốc tế của Thành phố.

Tìm hiểu và lập kế hoạch kinh doanh sẵn sàng bước sang lớp 9 có mục tiêu cho định hướng nghề nghiệp trong tương lại

Chủ đề 9: Định hướng nghề nghiệp

b) Phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất và thiết bị dạy học hiện đại, đáp ứng tốt và phát huy thế mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông trong tổ chức các hoạt động giáo dục.

Các hoạt động nêu ra có tính mở như vẽ tranh, tham gia tuyên truyền, đoạn phim ngắn, tờ rơi, bản trình chiếu, sử dụng truyền thông để tuyên truyền.

Chủ đề 5: Em và cộng đồng

Chủ đề 7: Thiên nhiên quanh ta

c) Đảm bảo tính phân hóa, đa dạng loại hình trường lớp, tạo điều kiện khuyến khích cán bộ quản lý và giáo viên tâm huyết, năng động, sáng tạo, phát huy năng lực, sở trường, tổ chức dạy học theo định hướng phát huy phẩm chất và năng lực của học sinh, tăng cường giáo dục kỹ năng thực hành xã hội.

Phù hợp vì bài học đi từ đơn giản đến phức tạp, từ lý thuyết đến thực tiễn( thực hiện hoạt động)

d) Đáp ứng tích cực và có tính mở trong đổi mới hình thức tổ chức, phương pháp giảng dạy - học tập, kiểm tra - đánh giá hướng đến giáo dục thông minh, tiệm cận các chuẩn quốc tế, xây dựng xã hội học tập.

Tranh biện để bảo vệ quan điểm của bản thân

Chủ đề 2: Phát triển bản thân

IV. KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ

1. ƯU ĐIỂM

- Cấu trúc các bài trong một chương được trình bày hợp lý, rõ ràng, khoa học, làm rõ trọng tâm kiến thức trong từng nội dung của bài giúp giáo viên dễ dàng thực hiện các hoạt động trong tiết học.

- Tình huống phong phú phù hợp với nhiều đối tượng học sinh, có nhiều bài tập gắn liền với thực tế cuộc sống.

- Câu hỏi gợi mở vấn đề trong hoạt động khởi động, bộ sách có nhiều câu hỏi thực tế, sinh động, gần gũi gắn với thực tế, giúp học sinh tò mò muốn khám phá và tiếp cận kiến thức một cách tự nhiên.

- Sách thiết kế có nhiều điểm kế thừa sách cũ, giúp học sinh tăng khả năng tự học thông qua đọc sách giáo khoa.

- Sách được in trên chất liệu giấy không bóng nên nhìn hơi cũ chữ in to rõ ràng.

2. HẠN CHẾ

-

3. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

KHông

TÊN SÁCH: HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM - HƯỚNG NGHIỆP 8 – BỘ SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

Tác giả: Lưu Thu Thủy ( Tổng Chủ biên)- Trần Thị Thu ( Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh Thủy.

Tiêu chí (Theo Quyết định số 104/QĐ-UBND) và các chỉ báo cụ thể của tiêu chí

Minh chứng đáp ứng của SGK

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM - HƯỚNG NGHIỆP 8BỘ SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

1. Tiêu chí 1: Phù hợp đặc điểm kinh tế - xã hội của Thành phố

a) Phù hợp việc giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống, lí tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh thành phố, giúp các em thấm nhuần, tự hào với văn hóa, truyền thống năng động, sáng tạo, nghĩa tình của Thành phố Hồ Chí Minh, tự hào là công dân của Việt Nam, sống có trách nhiệm với gia đình, xã hội và cộng đồng.

Sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và cộng đồng.

Chủ đề 5: Em với gia đình

Chủ đề 6: Em với cộng đồng

Chủ đề 7: Em với thiên nhiên và môi trường.

b) Kiến thức hiện đại, hội nhập khu vực và quốc tế, có giá trị liên hệ thực tiễn đến đời sống hằng ngày, môi trường xung quanh học sinh.

Có khả năng tranh biện, thương thuyết, kĩ năng từ chối, người tiêu dùng thông thái, nhà kinh doanh nhỏ

Chủ đề 2: Khám phá bản thân

Chủ đề 3: Trách nhiệm với bản thân

Chủ đề 4: Rèn luyện bản thân

c) Đảm bảo tính kế thừa, phù hợp với phong tục, tập quán, lối sống, văn hóa người Việt Nam trên mọi miền đất nước, trong đó có chú trọng đến phong tục, tập quán, lối sống, văn hóa của Thành phố.

Lối sống nghĩa tình, nhân đạo, hiếu học

Chủ đề 1: Em với nhà trường

Chủ đề 6: Em với cộng đồng

Chủ đề 7: Em với thiên nhiên và môi trường

d) Đáp ứng được định hướng phát triển giáo dục và đào tạo của Thành phố, xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành Đô thị thông minh, hướng đến đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đạt chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu hội nhập khu vực và quốc tế.

Có khả năng tranh biện, thương thuyết, kĩ năng từ chối, người tiêu dùng thông thái, nhà kinh doanh nhỏ

Chủ đề 2: Khám phá bản thân

Chủ đề 3: Trách nhiệm với bản thân

Chủ đề 4: Rèn luyện bản thân

e) Khuyến khích học sinh thực hành nghiên cứu khoa học, phát huy tính tích cực chủ động học tập, hình thành kĩ năng tự học, tự nghiên cứu cho học sinh, giáo dục gợi mở; tạo cơ hội cho học sinh trải nghiệm, phát huy tối đa khả năng sáng tạo, chiếm lĩnh và vận dụng kiến thức vào cuộc sống.

Lập và thực hiện kế hoạch hoạt động thiện nguyện

Chủ đề 6: Em với cộng đồng

2. Tiêu chí 2: Phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông

a) Phù hợp với năng lực, trình độ của đội ngũ, cán bộ quản lý, giáo viên,… phục vụ mục tiêu giáo dục, nhất là trong tổ chức dạy học ngoại ngữ, tin học, chủ đề STEM, rèn luyện kĩ năng mềm giúp học sinh trở thành người công dân toàn cầu, sẵn sàng cho quá trình hội nhập khu vực và quốc tế của Thành phố.

Nghề phổ biến trong xã hội hiện đại- Tự thiết kế sản phẩm giới thiệu nghề

Chủ đề 8: Khám phá thế giới nghề nghệp

b) Phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất và thiết bị dạy học hiện đại, đáp ứng tốt và phát huy thế mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông trong tổ chức các hoạt động giáo dục.

Cả 9 chủ đề đều phù hợp, có thể đáp ứng phát huy thế mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông

c) Đảm bảo tính phân hóa, đa dạng loại hình trường lớp, tạo điều kiện khuyến khích cán bộ quản lý và giáo viên tâm huyết, năng động, sáng tạo, phát huy năng lực, sở trường, tổ chức dạy học theo định hướng phát huy phẩm chất và năng lực của học sinh, tăng cường giáo dục kỹ năng thực hành xã hội.

Tăng cường giáo dục kỹ năng thực hành xã hội.

Chủ đề 5: Em với gia đình

Chủ đề 6: Em với cộng đồng

Chủ đề 7: Em với thiên nhiên và môi trường.

d) Đáp ứng tích cực và có tính mở trong đổi mới hình thức tổ chức, phương pháp giảng dạy - học tập, kiểm tra - đánh giá hướng đến giáo dục thông minh, tiệm cận các chuẩn quốc tế, xây dựng xã hội học tập.

Tích cực và có tính mở

Chủ đề 2: Khám phá bản thân

Chủ đề 3: Trách nhiệm với bản thân

Chủ đề 4: Rèn luyện bản thân

Chủ đề 5: Em với gia đình

IV. KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ

1. ƯU ĐIỂM

- Sách được trình bày đẹp, tranh ảnh sinh động, rõ ràng, dễ quan sát. Kênh hình, kênh chữ đa dạng, phong phú.

- Bố cục chặt chẽ, cấu trúc sách giáo khoa có đủ các thành phần cơ bản

2. HẠN CHẾ

- Nên gom 3 chủ đề 2, 3,4 thành 2 chủ đề

- Chủ đề 7: Em với thiên nhiên và môi trường-Truyền thông về biện pháp để phòng và giảm nhẹ rủi ro thiên tai ở địa phương như lũ lụt, hạn hạn là không phù hợp với TP.HCM

3. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Không

GIÁO VIÊN

(Kí và ghi rõ họ tên)

 TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

(Kí và ghi rõ họ tên)

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Dành cho giáo viên của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
4 6.540
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo