Danh mục sách giáo khoa mới lớp 11 năm 2023 - 2024

Bộ sách giáo khoa mới lớp 11 gồm những quyển nào? Trong năm học 2023-2024 học sinh khối 11 sẽ sử dụng bộ sách giáo khoa mới theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Trong bài viết này Hoatieu xin chia sẻ danh mục SGK mới lớp 11 năm 2023 - 2024, mời các bạn cùng tham khảo.

Danh mục sách giáo khoa mới lớp 11 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã chính thức được Bộ giáo dục phê duyệt tại Quyết định 4607/QĐ-BGDĐT phê duyệt sách giáo khoa lớp 11 bao gồm các sách giáo khoa của bộ Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo và Cánh Diều. Sau đây là chi tiết các sách giáo khoa lớp 11 theo chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ được sử dụng trong năm học 2023-2024. Mời các bạn cùng tham khảo.

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo nội dung chi tiết các bộ sách giáo khoa lớp 11 mới theo đường link bên dưới:

Danh mục sách giáo khoa mới lớp 11 2023-2024

Danh mục được phê duyệt gồm 50 đầu sách giáo khoa, cụ thể như sau:

STT

Tên sách (tên bộ sách)

Tác giả

Tổ chức, cá nhân

1.

Ngữ văn 11, Tập 1 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy Dũng (Chủ biên), Trần Ngọc Hiếu, Đặng Lưu, Trần Hạnh Mai, Hà Văn Minh, Nguyễn Thị Ngọc Minh, Nguyễn Thị Nương, Đỗ Hải Phong, Nguyễn Thị Hồng Vân

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ngữ văn 11, Tập 2 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy Dũng (Chủ biên), Trần Ngọc Hiếu, Đặng Lưu, Trần Hạnh Mai, Hà Văn Minh, Nguyễn Thị Ngọc Minh, Nguyễn Thị Nương, Nguyễn Thị Hồng Vân

Chuyên đề học tập Ngữ văn 11 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy Dũng (Chủ biên), Trần Hạnh Mai, Hà Văn Minh, Đỗ Hải Phong, Nguyễn Thị Hồng Vân

2.

Ngữ văn 11, Tập 1 (Chân trời sáng tạo)

Nguyễn Thành Thi (Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Thu Hiền, Dương Thị Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Đinh Phan Cẩm Vân, Phan Thu Vân

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ngữ văn 11, Tập 2 (Chân trời sáng tạo)

Nguyễn Thành Thi (Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Đoàn Lê Giang, Phạm Ngọc Lan, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Hồng Nam, Trần Lê Hoa Tranh

Chuyên đề học tập Ngữ văn 11 (Chân trời sáng tạo)

Nguyễn Thành Thi (Chủ biên), Trần Lê Duy, Đoàn Lê Giang, Phạm Ngọc Lan, Tăng Thị Tuyết Mai

3.

Ngữ văn 11, Tập 1 (Cánh Diều)

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng Tổng chủ biên), Bùi Minh Đức (Chủ biên), Phạm Thị Thu Hiền, Trần Văn Sáng

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam (VEPIC)

(Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Huế)

Ngữ văn 11, Tập 2 (Cánh Diều)

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng Tổng Chủ biên), Bùi Minh Đức (Chủ biên), Nguyễn Thị Tuyết Minh, Trần Văn Sáng, Nguyễn Văn Thuấn, Trần Văn Toàn

Chuyên đề học tập Ngữ văn 11 (Cánh Diều)

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng Tổng Chủ biên), Bùi Minh Đức (Chủ biên), Trần Văn Sáng

4.

Toán 11, Tập 1 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (đồng Chủ biên), Trần Mạnh Cường, Lê Văn Cường, Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, Phan Thanh Hồng, Trần Đình Kế, Phạm Anh Minh, Nguyễn Thị Kim Sơn

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Toán 11, Tập 2 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (đồng Chủ biên), Trần Mạnh Cường, Lê Văn Cường, Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, Phan Thanh Hồng, Trần Đình Kế, Phạm Anh Minh, Nguyễn Thị Kim Sơn

Chuyên đề học tập Toán 11 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Anh, Trần Văn Tấn (đồng Chủ biên), Lê Văn Cường, Phạm Anh Minh

5.

Toán 11, Tập 1 (Chân trời sáng tạo)

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Cam, Ngô Hoàng Long, Phạm Hoàng Quân, Phạm Thị Thu Thủy

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Toán 11, Tập 2 (Chân trời sáng tạo)

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Cam, Ngô Hoàng Long, Phạm Hoàng Quân, Phạm Thị Thu Thủy

Chuyên đề học tập Toán 11 (Chân trời sáng tạo)

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), Đặng Văn Đoạt

6.

Toán 11, Tập 1 (Cùng khám phá)

Lê Thị Hoài Châu (Tổng Chủ biên), Trần Anh Dũng (Chủ biên), Trần Trí Dũng, Lê Chân Đức, Ngô Minh Đức, Phạm Duy Khánh, Hồ Lộc Thuận

Nhà xuất bản Đại học Huế

Toán 11, Tập 2 (Cùng khám phá)

Lê Thị Hoài Châu (Tổng Chủ biên), Trần Anh Dũng (Chủ biên), Trần Trí Dũng, Lê Chân Đức, Ngô Minh Đức, Phạm Duy Khánh, Hồ Lộc Thuận

Chuyên đề học tập Toán 11 (Cùng khám phá)

Lê Thị Hoài Châu (Tổng Chủ biên), Trần Anh Dũng (Chủ biên), Trần Trí Dũng, Lê Chân Đức, Ngô Minh Đức, Phạm Duy Khánh, Hồ Lộc Thuận

7.

Toán 11, Tập 1 (Cánh Diều)

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Xuân Chung, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Minh Phương

Công ty cổ phần đầu tư xuất bản - Thiết bị giáo dục Việt Nam

(Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm)

Toán 11, Tập 2 (Cánh Diều)

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Xuân Chung, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Minh Phương

Chuyên đề học tập Toán 11 (Cánh Diều)

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Xuân Chung, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Minh Phương

8.

Tiếng Anh 11 Macmillan Move On

Hoàng Tăng Đức (Tổng Chủ biên), Phùng Thị Kim Dung (Chủ biên), Hoàng Thùy Hương

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Xuất bản phẩm Victoria

(Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh)

9.

Tiếng Anh 11 Bright

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên

Nhà xuất bản Đại học Huế

10.

Tiếng Anh 11 i-Learn Smart World

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Huỳnh Tuyết Mai (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Nguyễn Dương Hoài Thương

Nhà xuất bản Đại học Huế

11.

Tiếng Anh 11 Friends Global

Vũ Mỹ Lan (Chủ biên), Huỳnh Đông Hải, Nguyễn Thúy Liên, Huỳnh Ngọc Thùy Trang, Trần Thụy Thùy Trinh

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

12.

Tiếng Anh 11 Global Success

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Vũ Hải Hà (Chủ biên), Chu Quang Bình, Hoàng Thị Hồng Hải, Kiều Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Kim Phượng

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

13.

Tiếng Anh 11 Explore New Worlds (Cánh Diều)

Nguyễn Thanh Bình (Tổng Chủ biên), Đinh Trần Hạnh Nguyên (Chủ biên), Phạm Nguyễn Huy Hoàng, Lê Nguyễn Như Anh, Đào Xuân Phương Trang, Nguyễn Hồ Thanh Trúc, Hồ Thị Xuân Vương

Công ty CP Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam

(Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh)

14.

Tiếng Anh 11 C21- Smart

Lê Hoàng Dũng (Chủ biên), Quản Lê Duy, Trần Thị Minh Phượng, Trịnh Quốc Anh

Công ty CP Phát triển Giáo dục Việt Nam

(Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh)

15.

Tiếng Anh 11 THiNK

Nguyễn Thị Diệu Hà (Chủ biên), Cấn Thị Chang Duyên, Nguyễn Thúy Lan

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

16.

Tiếng Anh 11 English Discovery

Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Cao Thúy Hồng, Nguyễn Thu Hiền

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

17.

Giáo dục thể chất - Bóng chuyền 11 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hùng (Chủ biên), Phạm Thị Lệ Hằng

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

18.

Giáo dục thể chất - Bóng rổ 11 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hùng (Chủ biên), Phạm Thị Lệ Hằng, Nguyễn Trần Phúc

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

19.

Giáo dục thể chất - Bóng đá 11 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc Sơn (Chủ biên), Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn Hải, Trần Ngọc Minh, Nguyễn Duy Tuyến

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

20.

Giáo dục thể chất - Cầu lông 11 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc Sơn (Chủ biên), Nguyễn Hữu Bính, Mai Thị Ngoãn, Trần Văn Vinh

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

21.

Giáo dục thể chất - Bóng đá 11 (Cánh Diều)

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Đinh Thị Mai Anh, Trần Đức Dũng, Nguyễn Văn Thành

Công ty cổ phần đầu tư xuất bản - Thiết bị giáo dục Việt Nam

(Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm)

22.

Giáo dục thể chất - Bóng rổ 11 (Cánh Diều)

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Đinh Thị Mai Anh

Công ty cổ phần đầu tư xuất bản - Thiết bị giáo dục Việt Nam

(Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm)

23.

Giáo dục thể chất - Cầu lông 11 (Cánh Diều)

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Đinh Thị Mai Anh, Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Văn Thạch

Công ty cổ phần đầu tư xuất bản - Thiết bị giáo dục Việt Nam

(Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm)

24.

Giáo dục thể chất - Đá cầu 11

(Cánh Diều)

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Đinh Thị Mai Anh, Mai Thị Bích Ngọc, Mạc Xuân Tùng

Công ty cổ phần đầu tư xuất bản - Thiết bị giáo dục Việt Nam

(Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm)

25.

Giáo dục kinh tế và pháp luật 11

(Kết nối tri thức với cuộc sống)

Nguyễn Minh Đoan, Trần Thị Mai Phương (đồng Chủ biên), Nguyễn Hà An, Nguyễn Thị Hồi, Nguyễn Thị Thu Trà

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Chuyên đề học tập Giáo dục kinh tế và pháp luật 11

(Kết nối tri thức với cuộc sống)

Nguyễn Minh Đoan, Trần Thị Mai Phương (đồng Chủ biên), Nguyễn Thị Hồi

26.

Giáo dục kinh tế và pháp luật 11 (Chân trời sáng tạo)

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Đỗ Công Nam, Phạm Mạnh Thắng (đồng Chủ biên), Nguyễn Duy Dũng, Nguyễn Ngọc Hoa Đăng, Trần Nguyễn Quang Hạ, Nguyễn Trần Minh Hải, Đỗ Thị Nguyệt, Nguyễn Tất Thành, Bùi Thị Xuyến, Đỗ Thị Thúy Yến

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Chuyên đề học tập Giáo dục kinh tế và pháp luật 11 (Chân trời sáng tạo)

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Đỗ Công Nam, Phạm Mạnh Thắng (đồng Chủ biên), Nguyễn Duy Dũng, Nguyễn Ngọc Hoa Đăng, Nguyễn Tất Thành, Giang Thiên Vũ

27.

Giáo dục kinh tế và pháp luật 11 (Cánh Diều)

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm Việt Thắng (Chủ biên), Phạm Thị Hồng Điệp, Dương Thị Thúy Nga, Trần Thị Diệu Oanh, Nguyễn Nhật Tân, Trần Văn Thắng, Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị Thuận

Công ty cổ phần đầu tư xuất bản - thiết bị giáo dục Việt Nam

(Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Huế)

Chuyên đề học tập Giáo dục kinh tế và pháp luật 11 (Cánh Diều)

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm Việt Thắng (Chủ biên), Dương Thị Thúy Nga, Trần Thị Diệu Oanh, Hoàng Thị Thinh

28.

Lịch sử 11 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Vũ Minh Giang (Tổng chủ biên xuyên suốt), Phạm Hồng Tung (Tổng Chủ biên cấp THPT), Trần Thị Vinh (Chủ biên), Hoàng Hải Hà, Đào Tuấn Thành, Nguyễn Thị Thu Thủy

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Chuyên đề học tập Lịch sử 11 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt), Phạm Hồng Tung (Tổng Chủ biên cấp THPT), Trần Thị Vinh (Chủ biên), Hoàng Hải Hà, Phan Ngọc Huyền

29.

Lịch sử 11 (Chân trời sáng tạo)

Hà Minh Hồng (Chủ biên), Trần Thị Mai, Trần Nam Tiến, Nguyễn Thanh Tiến, Trần Thị Thanh Vân, Nguyễn Tiến Vinh, Nguyễn Kim Tường Vy

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Chuyên đề học tập Lịch sử 11 (Chân trời sáng tạo)

Hà Minh Hồng (Chủ biên), Trần Thị Mai, Trần Nam Tiến, Trần Thị Thanh Vân

30.

Lịch sử 11 (Cánh Diều)

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Ninh (Chủ biên), Lê Hiến Chương, Tống Thị Quỳnh Hương, Nguyễn Mạnh Hưởng, Vũ Đức Liêm

Công ty cổ phần đầu tư xuất bản - Thiết bị giáo dục Việt Nam

(Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm)

Chuyên đề học tập Lịch sử 11 (Cánh Diều)

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Ninh (Chủ biên) Nguyễn Thị Thế Bình, Nguyễn Mạnh Hưởng, Vũ Đức Liêm

31.

Địa lí 11 (Chân trời sáng tạo)

Nguyễn Kim Hồng (Tổng Chủ biên), Mai Phú Thanh, Hoàng Trọng Tuân (đồng Chủ biên), Huỳnh Ngọc Sao Ly, Bùi Vũ Thanh Nhật, Phan Văn Phú, Phạm Thị Bạch Tuyết, Trần Quốc Việt

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Chuyên đề học tập Địa lí 11 (Chân trời sáng tạo)

Mai Phú Thanh, Hoàng Trọng Tuân (đồng Chủ biên), Bùi Vũ Thanh Nhật, Phạm Thị Bạch Tuyết, Trần Quốc Việt

32.

Vật lí 11 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Biên (Chủ biên), Phạm Kim Chung, Nguyễn Chính Cương, Tô Giang, Đặng Thanh Hải, Vũ Thúy Hằng, Bùi Gia Thịnh

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Chuyên đề học tập Vật lí 11 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Đặng Thanh Hải (Chủ biên), Tưởng Duy Hải, Bùi Trung Ninh, Phạm Văn Vĩnh

33.

Vật lí 11 (Cánh Diều)

Nguyễn Văn Khánh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Thùy Giang, Cao Tiến Khoa, Đoàn Thị Hải Quỳnh, Trần Bá Trình, Trương Anh Tuấn

Công ty cổ phần đầu tư xuất bản - Thiết bị giáo dục Việt Nam

(Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm)

Chuyên đề học tập Vật lí 11 (Cánh Diều)

Nguyễn Văn Khánh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Thùy Giang, Nguyễn Anh Vinh

34.

Hóa học 11 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Lê Kim Long (Tổng Chủ biên), Đặng Xuân Thư (Chủ biên), Nguyễn Đăng Đạt, Lê Thị Hồng Hải, Nguyễn Văn Hải, Đường Khánh Linh, Trần Thị Như Mai

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Chuyên đề học tập Hóa học 11 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Lê Kim Long (Tổng Chủ biên), Đặng Xuân Thư (Chủ biên), Nguyễn Hữu Chung, Nguyễn Đăng Đạt, Nguyễn Văn Hải, Đường Khánh Linh, Trần Thị Như Mai

35.

Hóa học 11 (Cánh Diều)

Trần Thành Huế (Tổng Chủ biên), Vũ Quốc Trung (Chủ biên), Nguyễn Tiến Công, Nguyễn Ngọc Hà, Dương Bá Vũ

Công ty cổ phần đầu tư xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam

(Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm)

Chuyên đề học tập Hóa học 11 (Cánh Diều)

Trần Thành Huế (Tổng Chủ biên), Vũ Quốc Trung (Chủ biên), Nguyễn Tiến Công, Dương Bá Vũ

36.

Sinh học 11 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Phạm Văn Lập (Tổng Chủ biên), Lê Đình Tuấn (Chủ biên), Trần Thị Thanh Huyền, Vũ Thị Thu, Tô Thanh Thuý, Lê Thị Thuỷ

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Chuyên đề học tập Sinh học 11 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Phạm Văn Lập (Tổng Chủ biên), Lê Đình Tuấn (Chủ biên), Phan Thị Thu Hiền, Trần Thị Thanh Huyền, Đặng Bảo Ngọc, Lê Thị Thuỷ

37.

Sinh học 11 (Cánh Diều)

Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ biên), Đinh Quang Báo (Chủ biên), Cao Phi Bằng, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Ngô Văn Hưng, Đoàn Văn Thược, Lê Thị Tuyết

Công ty cổ phần đầu tư xuất bản - Thiết bị giáo dục Việt Nam

(Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm)

Chuyên đề học tập Sinh học 11 (Cánh Diều)

Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ biên), Đinh Quang Báo (Chủ biên), Cao Phi Bằng, Ngô Văn Hưng, Nguyễn Thị Trung Thu, Đoàn Văn Thược

38.

Tin học 11, Định hướng Tin học ứng dụng (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Bùi Việt Hà, Đào Kiến Quốc (đồng Chủ biên), Nguyễn Nam Hải, Dương Quỳnh Nga, Trương Võ Hữu Thiên, Lê Kim Thư, Đặng Bích Việt

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Tin học 11, Định hướng Khoa học máy tính (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Bùi Việt Hà, Đào Kiến Quốc (đồng Chủ biên), Nguyễn Hoàng Hà, Nguyễn Nam Hải, Nguyễn Thị Hiền, Dương Quỳnh Nga, Trương Võ Hữu Thiên, Lê Hữu Tôn, Phạm Thị Bích Vân, Đặng Bích Việt

Chuyên đề học tập Tin học 11, Định hướng Khoa học máy tính. (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Bùi Việt Hà (Chủ biên), Nguyễn Hoàng Hà, Nguyễn Thị Hiền, Trương Võ Hữu Thiên, Lê Hữu Tôn, Phạm Thị Bích Vân

Chuyên đề học tập Tin học 11, Định hướng Tin học ứng dụng. (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Bùi Việt Hà, Đào Kiến Quốc (đồng Chủ biên), Nguyễn Thị Huyền, Lê Kim Thư, Đặng Bích Việt

39.

Tin học 11, Tin học ứng dụng (Cánh Diều)

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Đình Hóa (Chủ biên), Hoàng Vân Đông, Hồ Cẩm Hà, Phạm Thị Anh Lê, Nguyễn Chí Trung, Nguyễn Thanh Tùng

Công ty cổ phần đầu tư xuất bản - Thiết bị giáo dục Việt Nam

(Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm)

Tin học 11, Khoa học

máy tính (Cánh Diều)

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Đình Hóa (Chủ biên), Hoàng Vân Đông, Hồ Cẩm Hà, Lê Minh Hoàng, Phạm Thị Anh Lê, Nguyễn Thanh Tùng

Chuyên đề học tập Tin học 11, Tin học ứng dụng (Cánh Diều)

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Chí Trung (Chủ Biên), Trần Văn Hưng, Phạm Thị Anh Lê

Chuyên đề học tập Tin học 11, Khoa học máy tính (Cánh Diều)

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Đỗ Đức Đông (Chủ biên), Nguyễn Khánh Phương, Đỗ Phan Thuận

40.

Công nghệ 11, Công nghệ cơ khí (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Thái Thế Hùng (Chủ biên), Hồ Hữu Hải, Khổng Vũ Quảng, Trương Hoành Sơn, Nguyễn Hồng Sơn

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Chuyên đề học tập Công nghệ 11, Công nghệ cơ khí (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Thái Thế Hùng (Chủ biên), Phùng Xuân Lan, Trương Đức Phức

41.

Công nghệ 11, Công nghệ chăn nuôi (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy Giới (Chủ biên), Nguyễn Xuân Bả, Cao Bá Cường, Phạm Kim Đăng, Bùi Hữu Đoàn, Nguyễn Bá Hiên, Trần Thị Bình Nguyên, Đỗ Thị Phượng

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Chuyên đề học tập Công nghệ 11, Công nghệ chăn nuôi (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy Giới (Chủ biên), Nguyễn Xuân Bả, Cao Bá Cường, Bùi Hữu Đoàn, Trần Thị Bình Nguyên

42.

Công nghệ 11, Công nghệ cơ khí (Cánh Diều)

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phí Trọng Hùng, Tạ Tuấn Hưng, Nguyễn Thị Mai Lan, Nguyễn Hồng Lĩnh, Ngô Văn Thanh

Công ty cổ phần Đầu tư xuất bản - Thiết bị giáo dục Việt Nam

(Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Huế)

Chuyên đề học tập Công nghệ 11, Công nghệ cơ khí (Cánh Diều)

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Nguyễn Hồng Lĩnh, Nguyễn Cẩm Thanh, Chu Văn Vượng

43.

Công nghệ 11, Công nghệ chăn nuôi (Cánh Diều)

Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ biên), Dương Văn Nhiệm (Chủ biên), Dương Thị Hoàn, Nguyễn Thị Tuyết Lê, Nguyễn Thị Vinh

Công ty cổ phần Đầu tư xuất bản - Thiết bị giáo dục Việt Nam

(Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Huế)

Chuyên đề học tập Công nghệ 11, Công nghệ chăn nuôi (Cánh Diều)

Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ biên), Dương Văn Nhiệm (Chủ biên), Dương Thị Hoàn, Nguyễn Thị Tuyết Lê, Nguyễn Thị Vinh

44.

Âm nhạc 11 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Phạm Phương Hoa (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Xuân Cung, Trần Thị Thu Hà, Nguyễn Đỗ Hiệp, Nguyễn Quang Tùng

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Chuyên đề học tập Âm nhạc 11 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Phạm Phương Hoa (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Trần Thị Thu Hà, Phạm Hoàng Trung, Nguyễn Quang Tùng

45.

Âm nhạc 11 (Chân trời sáng tạo)

Hồ Ngọc Khải (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Dung (Chủ biên), Trần Hoàng Thị Ái Cầm, Trần Đức, Nguyễn Văn Hảo, Phan Thị Thu Lan, Lê Minh Phước, Nguyễn Thị Phương Thư

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Chuyên đề học tập Âm nhạc 11 (Chân trời sáng tạo)

Hồ Ngọc Khải (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Dung (Chủ biên), Trần Hoàng Thị Ái Cầm, Trần Đức, Nguyễn Văn Hảo, Phan Thị Thu Lan, Lê Minh Phước, Nguyễn Thị Phương Thư

46.

Mĩ thuật 11 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Lý luận và Lịch sử Mĩ thuật

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Đào Thị Thúy Anh

Hội họa

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Lê Trần Hậu Anh, Nguyễn Thùy Linh

Đồ họa (Tranh in)

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Nguyễn Thị May, Hoàng Minh Phúc

Điêu khắc

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Trần Trọng Tri

Thiết kế công nghiệp

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Đỗ Đông Hưng, Đỗ Đình Tuyến

Thiết kế đồ họa

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Vương Quốc Chính, Chu Thị Kim Ngân

Thiết kế thời trang

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Lê Thị Hà, Lê Nguyễn Kiều Trang

Thiết kế mĩ thuật sân khấu, điện ảnh

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Nguyễn Hữu Phần, Trần Thanh Việt

Thiết kế mĩ thuật đa phương tiện

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Nguyễn Hữu Phần

Kiến trúc

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Vũ Hồng Cương, Trần Ngọc Thanh Trang

Chuyên đề học tập Mĩ thuật 11 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Hoàng Minh Phúc (Chủ biên), Đào Thị Hà, Nguyễn Thị May

47.

Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 11 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình (Chủ biên), Lê Văn Cầu, Dương Thị Thu Hà, Trần Thị Tố Oanh, Trần Thị Cẩm Tú

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

48.

Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 11 (Chân trời sáng tạo 1)

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), Vũ Phương Liên, Cao Thị Châu Thủy (đồng Chủ biên), Nguyễn Hồng Kiên, Lại Thị Yến Ngọc, Phạm Đình Văn

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

49.

Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 11 (Chân trời sáng tạo 2)

Đinh Thị Kim Thoa, Nguyễn Thị Bích Liên (đồng Chủ biên), Mai Thị Phương, Đồng Văn Toàn, Trần Thị Quỳnh Trang

Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam

50.

Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 11 (Cánh Diều)

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Vũ Đình Bảy (Chủ biên), Nguyễn Nam Phương, Trần Thị Lệ Thu, Bùi Thanh Xuân

Công ty cổ phần Đầu tư xuất bản - Thiết bị giáo dục Việt Nam

(Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Huế)

Căn cứ danh mục sách giáo khoa được phê duyệt, các địa phương tổ chức lựa chọn sách giáo khoa sử dụng trong các cơ sở giáo dục ở địa phương theo quy định.

Theo lộ trình, từ năm học 2023-2024, Chương trình GDPT 2018 sẽ được triển khai đến lớp 4 ở tiểu học, lớp 8 ở THCS và lớp 11 ở THPT.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Dành cho giáo viên của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
10 19.927
0 Bình luận
Sắp xếp theo