Phụ lục 1, 2, 3 Giáo dục công dân 7 Cánh Diều đầy đủ

Phụ lục 1, 2, 3 Giáo dục công dân 7 Cánh Diều file word - Mời các bạn cùng tham khảo mẫu kế hoạch giáo dục môn Giáo dục công dân 7 Cánh Diều của tổ chuyên môn, kế hoạch dạy học Giáo dục công dân 7 Cánh Diều của giáo viên, phụ lục 2 môn Giáo dục công dân 7 Cánh Diều được trình bày dưới dạng file word theo đúng hướng dẫn tại công văn 5512 của Bộ giáo dục trong bài viết sau đây của Hoatieu.

Lưu ý: Để xem trọn bộ kế hoạch giáo dục môn GDCD 7 Cánh Diều, mời các bạn xem trong file tải về hoàn toàn miễn phí của Hoatieu.

Kế hoạch dạy học GDCD 7 Cánh Diều tổ chuyên môn

Phụ lục I

KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HỌC

(Kèm theo Công văn số 5512 /BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)

TRƯỜNG: THCS…….

TỔ: KHOA HỌC XÃ HỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH DẠY HỌC

MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 7

(Năm học 2023-2024)

I. Đặc điểm tình hình

1. Số lớp: 5; Số học sinh: ; Số học sinh học chuyên đề lựa chọn (nếu có): 0

2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên:1; Trình độ đào tạo: Cao đẳng………., Đại học: ………..Trên đại học: 1

Mức đạt chuẩn nghề nghiệp: Tốt…..; Khá…….; Đạt……..; Chưa đạt: ……

3. Thiết bị dạy học:(Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)

STT

Thiết bị dạy học

Số lượng

Các bài thí nghiệm/thực hành

Ghi chú

1

Ti vi hoặc máy chiếu

1

Tất cả các tiết học

2

Loa

1

Một số tiết học

3

Máy tính

1

Tất cả các tiết học

4

Bảng phụ

5

Một số tiết học

5

Tranh ảnh và dụng cụ

37

Một số tiết học

4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập (Trình bày cụ thể các phòng thí nghiệm/phòng bộ môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi tập có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáodục)

STT

Tên phòng

Số lượng

Phạm vi và nội dung sử dụng

Ghi chú

1

II. Kế hoạch dạy học

1. Phân phối chương trình

STT

Bài học

Số tiết

Yêu cầu cần đạt

1

Bài 1: Tự hào về truyền thống quê hương

2

- Nêu được một số truyền thống văn hoá, truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm của quê hương.

- Thực hiện được những việc làm phù hợp để giữ gìn, phát huy truyền thống của quê hương.

- Phê phán những việc làm trái ngược với truyền thống tốt đẹp của quê hương.

2

Bài 2: Bảo tồn di sản văn hóa

3

- Nêu được khái niệm di sản văn hoá và một số loại di sản văn hoá của Việt Nam.

- Giải thích được ý nghĩa của di sản văn hoá đối với con người và xã hội.

- Nêu được quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đối với việc bảo vệ di sản văn hoá

- Nhận biết được trách nhiệm của học sinh trong việc bảo tồn di sản văn hóa.

- Liệt kê được các hành vi vi phạm pháp luật về bảo tồn di sản văn hóa và cách đấu tranh ngăn chăn các hành vi đó.

- Thực hiện được một số việc cần làm phù hợp với lứa tuổi để góp phần bảo vệ di sản văn hóa.

3

Bài 3: Quan tâm, cảm thông, chia sẻ

2

- Nêu được những biểu hiện của sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ với người khác.

- Hiểu vì sao mọi người phải quan tâm, cảm thôngvà chia sẻ với nhau.

- Thường xuyên có những lời nói, việc làm thể hiện sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ với mọi người.

- Khích lệ động viên bạn bè quan tâm, cảm thông và chia sẻ với người khác; phê phán thói ích kỷ, thờ ơ trước khó khăn, mất mát của người khác.

4

Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ I

1

- Học sinh nhận biết, hiểu và vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống qua các chuẩn mực đã học.

- Là cơ sở để giáo viên đánh giá xếp loại học sinh.

5

Bài 4: Học tập tự giác tích cực

2

- Nêu được các biểu hiện của học tập tự giác, tích cực.

- Hiểu vì sao phải học tập tự giác, tích cực.

- Thực hiện được việc học tập tự giác, tích cực.

- Biết góp ý, nhắc nhở những bạn chưa tự giác, tích cực học tập để khắc phục hạn chế này.

6

Bài 5: Giữ chữ tín

3

- Hiểu được chữ tín là gì, biểu hiện của giữ chữ tín và vì sao phải giữ chữ tín.

- Phân biệt được hành vi giữ chữ tín và không giữ chữ tín.

- Luôn giữ lời hứa với người thân, thầy cô, bạn bè và người có trách nhiệm.

- Phê phán những người không biết giữ chữ tín.

............................

Phụ lục 2 Giáo dục công dân 7 Cánh Diều

Xem trong file tải về.

Phụ lục 3 Giáo dục công dân 7 Cánh Diều

Xem trong file tải về.

Mời bạn đọc tham khảo thêm các bài viết hữu ích khác tại mục Dành cho giáo viên thuộc chuyên mục Tài liệu nhé.

Đánh giá bài viết
1 860
0 Bình luận
Sắp xếp theo