Phụ lục 1, 2, 3 Công nghệ 8 Kết nối tri thức đầy đủ

Phụ lục 1, 2, 3 Công nghệ 8 Kết nối tri thức - Mời các bạn cùng tham khảo mẫu kế hoạch giáo dục Công nghệ 8 Kết nối tri thức của tổ chuyên môn, kế hoạch dạy học Công nghệ 8 Kết nối tri thức của giáo viên, phụ lục 2 môn Công nghệ 8 Kết nối tri thức được trình bày dưới dạng file word theo đúng hướng dẫn tại công văn 5512 của Bộ giáo dục trong bài viết sau đây của Hoatieu.

Kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn Công nghệ 8 KNTT

TRƯỜNG: THCS ………

TỔ: TOÁN – TIN – CÔNG NGHỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

MÔN HỌC CÔNG NGHỆ LỚP 8

(Năm học 2023 - 2024)

I. Đặc điểm tình hình

1. Số lớp: 12; Số học sinh: ; Số học sinh học chuyên đề lựa chọn (nếu có):……………

2. Tình hình đội ngũ: Sốgiáo viên:2 ; Trình độ đào tạo: Cao đẳng: 1. Đại học: 1; Trên đại học:0

Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên : Tốt: 0; Khá: 2; Đạt: 0; Chưa đạt: 0.

3. Thiết bị dạy học:(Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học Công nghệ6)

STT

Thiết bị dạy học

Số lượng

Các bài thí nghiệm/thực hành

Ghi chú

1

Máy chiếu, laptop

1

20 bài chia theo KNTT_CS.

Thiết bị bắt buộc khi thực hiện bài giảng theo điều kiện tại nhà trường được trang bị theo mỗi phòng học. máy tính của GV.

I. Tranh ảnh

1

Khung bản vẽ, khung tên

03

Bài 1: Một số tiêu chuẩn trình bày BVKT

2

Một số loại nét vẽ thường dùng

03

3

Bản vẽ hình chiếu các khối vật thể đơn giản, Hình chiếu vuông góc

03

Bài 2: Hình chiếu vuông góc

4

Bản vẽ chi tiết đầu côn

03

Bài 3. Bản vẽ kỹ thuật

5

Thực phẩm trong gia đình

03

Bài 3. Bản vẽ lắp

6

Bản vẽ xây dựng

03

Bài 3. Bản vẽ nhà

7

Bảng kí hiệu quy ước một số bộ phận của ngôi nhà

03

8

Sơ đồ phân loại vật liệu cơ khí

03

Bài 4. Vật liệu cơ khí

9

Truyền động đai

03

Bài 6. Truyền và biến đổi chuyển động

10

Tình huống mất an toàn điện

03

Bài 8. Tai nạn điện

11

Biện pháp an toàn điện

03

Bài 8. Biện pháp an toàn điện

12

Sơ cứu người bị tai nạn điện,

03

Bài 8. Sơ cứu người bị tai nạn điện

13

Quy trình thiết kế kỹ thuật

03

Bài 14. Giới thiệu về thiết kế kĩ thuật

II. Video

1

Giới thiệu về các nghề nghiệp trong lĩnh vực cơ khí

01

Bài 7. Nghề nghiệp trong lĩnh vực cơ khí

2

Truyền và biến đổi chuyển động ở xe đạp

01

Bài 6 Truyền và biến đổi chuyển động

3

Giới thiệu về các cảm biến trong ngôi nhà thông minh

01

Bài 10. Cảm biến và mô đun cảm biến

4

Giới thiệu về an toàn điện khi sử dụng đồ điện trong gia đình,

01

Bài 8. Biện pháp an toàn điện

5

Cách sơ cứu khi người bị điện giật.

01

Bài 8. Sơ cứu người bị tai nạn điện

III. Thiết bị thực hành

1

Bộ dụng cụ vẽ kỹ thuật

04

Chương 1: Vẽ kỹ thuật

2

Bộ vật liệu cơ khí

04

Bài 4 Vật liệu cơ khí

3

Mô hình truyền và biến đổi chuyển động

04

Bài 6. Truyền và biến đổi chuyển động

4

Dụng cụ thực hành cơ khí

04

Bài 5. Gia công cơ khí bằng tay

5

Dụng cụ bảo vệ an toàn điện

04

Bài 8. Biện pháp an toàn điện

6

mô đun cảm biến ánh sáng, mô đun cảm biến nhiệt độ, mô đun cảm biến độ ẩm

04

Bài 10,11. Cảm biến và mô đun cảm biến

7

Mạch điều khiển có sử dụng cảm biến, nguồn điện

04

Bài 11. Mạch điện điều khiển sử dụng mô đun cảm biến

8

Bộ dụng cụ: cơ khí, dụng cụ đo đại lượng không điện, vật liệu phế phẩm tái chế

04

Dự án: Thiết kế mô hình bồn rửa tay tự động

4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập (Trình bày cụ thể các phòng thí nghiệm/phòng bộ môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi tập có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)

STT

Tên phòng

Số lượng

Phạm vi và nội dung sử dụng

Ghi chú

1

Phòng thực hành công nghệ

01

Bài 4. Vật liệu cơ khí

Bài 6. Truyền và biến đổi chuyển động

Dự án: Thiết kế và lắp ráp mô hình cánh tay rô bốt thủy lực .

Bài 10. Cảm biến và mô đun cảm biến

Bài 11. Mạch điện điều khiển sử dụng mô đun cảm biến

Dự án: Thiết kế mô hình bồn rửa tay tự động.

II. Kế hoạch dạy học

1. Phân phối chương trình:

STT

Bài học

(1)

Số tiết

(2)

Tiết theo PPCT

Yêu cầu cần đạt

(3)

1

Bài 1: Tiêu chuẩn trình bày BVKT

1

1

- Mô tả được tiêu chuẩn về khổ giấy, tỉ lệ, đường nét và ghi kích thước

2

Bài 2: Hình chiếu vuông góc

3

2

- Mô tả được một cách đơn giản các yếu tố của phép chiếu vuông góc: mặt phẳng hình chiếu, hướng chiếu tia chiếu, hình chiếu và mối quan hệ giữa các yếu tố đó.

- Mô tả được tên gọi và vị trí các hình chiếu vuông góc.

3

- Nhận biết được các khối vật thể đơn giản: khối đa diện, khối tròn xoay

- Phân tích một vật thể phức tạp thành các khối cơ bản, luyện tập đọc bản vẽ các khối vật thể đơn giản

4

- Mô tả được các bước vẽ hình chiếu vuông góc của vật thể và vẽ được các hình chiếu vuông góc của vật thể đơn giản.

3

Bài 3. Bản vẽ chi tiết

2

5

- Biết được nội dung của bản vẽ chi tiết và trình tự đọc bản vẽ chi tiết

6

- Đọc được bản vẽ chi tiết đơn giản

4

Bài 3. Bản vẽ lắp

1

7

- Phân biệt được bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp

- Đọc được bản vẽ lắp đơn giản

5

Bài 3. Bản vẽ nhà

1

8

- Nhận biết được bản vẽ nhà

- Đọc được bản vẽ nhà đơn giản

6

Ôn tập giữa học kì I

1

9

Ôn tập, hệ thống được các kiến thức đã học, đảm bảo các yêu cầu cần đạt.

7

Kiểm tra giữa học kì I

1

10

Kiểm tra kiến thức và năng lực, vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

8

Bài 4. Vật liệu cơ khí

2

11

- Nhận biết được một số loại vật liệu cơ khí phổ biến

12

- Trình bày được đặc điểm của các vật liệu cơ khí phổ biến

9

Bài 5. Gia công cơ khí

2

13

- Nhận biết được một số dụng cụ gia công cơ khí cầm tay, dụng cụ đo và kiểm tra

14

- Trình bày được một số phương pháp và quy trình gia công cơ khí bằng tay

10

Bài 6. Truyền và biến đổi chuyển động

2

15

Trình bày được nội dung cơ bản của truyền và biến đổi chuyển động, cấu tạo, nguyên lí làm việc của một số cơ cấu truyền và biến đổi chuyển động

16

Tháo lắp và tính toán được tỉ số truyền của một số bộ truyền và biến đổi chuyển động

11

Dự án 1: Thiết kế và lắp ráp mô hình cánh tay rô bốt thủy lực.

1

17

Thực hiện hoàn thành mô hình cánh tay rô bốt thủy lực. Báo cáo sản phẩm học tập

12

Kiểm tra học kì I – Đánh giá sản phẩm của dự án

1

18

Kiểm tra kiến thức và năng lực, vận dụng kiến thức đã học trong chương trình học kì I vào thực tiễn.

13

Bài 7. Ngành nghề phổ biến trong lĩnh vực cơ khí

1

19

Trình bày được đặc điểm cơ bản, nhận biết được sự phù hợp của bản thân với một số ngành nghề thuộc lĩnh vực cơ khí

14

Bài 8: An toàn điện

1

20

Nhận biết được một số nguyên nhân gây tai nạn điện

15

Bài 8: Biện pháp an toàn điện

4

21,22,

23,24

Trình bày được một số biện pháp an toàn điện

Sử dụng được một số dụng cụ bảo vệ an toàn điện

16

Bài 8: . Sơ cứu người bị tai nạn điện

4

25,26,

27,28

Biết cách tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện

Thực hiện được một số động tác cơ bản sơ cứu người bị tai nạn điện

17

Bài 9. Khái quát về mạch điện

2

29

Trình bày được cấu trúc chung của mạch điện, thành phần, chức năng của các bộ phận chính trên mạch điện

30

Vẽ và mô tả được sơ đồ khối của mạch điện điều khiển đơn giản

18

Bài 10: Mạch điện điều khiển

2

31

Phân loại và nêu được vai trò của một số mô đun cảm biến trong mạch điện điều khiển đơn giản

19

Nghỉ Tết âm Lịch

20

Ôn tập giữa kì 2

1

32

Ôn tập lại các kiến thức đã học

21

Kiểm tra giữa học kì II

1

33

Những YCCĐ tính đến thời điểm kiểm tra.

22

Bài 11: Thực hành lắp mạch điện điều khiển đơn giản

7

34,35,36,

36,37,

38,39

Lựa chọn được loại cảm biến phù hợp và vẽ được sơ đồ kết nối các phần tử của hệ thống điều khiển có sử dụng cảm biến

Mô tả được các bước tiến hành lắp ráp mạch điều khiển có sử dụng mô đun cảm biến

Lắp ráp được mạch điện đơn giản có sử dụng mô đun cảm biến: mô đun cảm biến ánh sáng, mô đun cảm biến nhiệt độ, mô đun cảm biến độ ẩm

34

Bài 12. Ngành nghề trong lĩnh vực kĩ thuật điện

1

40

Trình bày được đặc điểm cơ bản, nhận biết được sự phù hợp của bản thân đối với một số ngành nghề phổ biến trong lĩnh vực kĩ thuật điện

35

Bài 13. Đại cương về thiết kế kĩ thuật

1

41

Trình bày được mục đích và vai trò của thiết kế kĩ thuật

Kể tên được một số ngành nghề chính liên quan đến thiết kế kỹ thuật

36

Bài 14: Quy trình thiết kế kĩ thuật

4

42,43,

44,45

Mô tả đươc các bước trong thiết kế kĩ thuật

37

Dự án 2: Thiết kế mô hình bồn rửa tay tự động

5

46,47,48,49,50

Thiết kế mô hình bồn rửa tay tự động có sử dụng cảm biến

38

Ôn tập HK2

1

51

Ôn tập lại các kiến thức đã học

39

Kiểm tra học kì II – Đánh giá sản phẩm của dự án

1

52

Thực hiện hoàn thành mô hình bồn rửa tay tự động có sử dụng cảm biến . Báo cáo sản phẩm học tập

2. Kiểm tra, đánh giá định kỳ

Bài kiểm tra, đánh giá

Thời gian

(1)

Thời điểm

(2)

Yêu cầu cần đạt

(3)

Hình thức

(4)

Giữa Học kỳ

45 phút

Tuần 10

……..2023

-

……..2023

Những YCCĐ tính đến thời điểm kiểm tra.

Kết hợp TN- TL

Cuối Học kỳ 1 - Đánh giá sản phẩm của dự án “Thiết kế và lắp ráp mô hình cánh tay rô bốt thủy lực”

45 phút

Tuần 18

…….2023

-

……..2023

Kiểm tra kiến thức và năng lực, vận dụng kiến thức đã học trong chương trình học kì I vào thực tiễn.

Dự án học tập

Giữa Học kỳ 2

45 phút

Tuần 26

……..2024

-

……..2024

Những YCCĐ tính đến thời điểm kiểm tra.

Kết hợp TN- TL

Cuối Học kỳ 2 -- Đánh giá sản phẩm của dự án “Thiết kế mô hình bồn rửa tay tự động”

45 phút

Tuần 35

……..2024

-

……..2024

Kiểm tra kiến thức và năng lực, vận dụng kiến thức đã học trong chương trình học kì II vào thực tiễn.

Dự án học tập

(1) Thời gian làm bài kiểm tra, đánh giá.

(2) Tuần thứ, tháng, năm thực hiện bài kiểm tra, đánh giá.

(3) Yêu cầu cần đạt đến thời điểm kiểm tra, đánh giá (theo phân phối chương trình).

(4) Hình thức bài kiểm tra, đánh giá: viết (trên giấy hoặc trên máy tính); bài thực hành; dự án học tập.

III. Các nội dungkhác (nếu có):

TỔ TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

......, ngày tháng năm 2023

HIỆU TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Phụ lục 2 Công nghệ 8 Kết nối tri thức

Xem trong file tải về.

Phụ lục 3 Công nghệ 8 Kết nối tri thức

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN HỌC NĂM HỌC 2023 - 2024

MÔN: CÔNG NGHỆ 8

Cả năm: 52 tiết

HKI: 18 tiết

HKII: 34 tiết

1. Phân phối chương trình

Tiết thứ

Bài học

(1)

Số tiết

(2)

Yêu cầu cần đạt

(3)

Thiết bị dạy học

HỌC KÌ I

CHƯƠNG I: VẼ KĨ THUẬT

1

Bài 1: Một số tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật

1

- Mô tả được tiêu chuẩn về khổ giấy, tỉ lệ, đường nét và ghi kích thước

Máy tính, máy chiếu

2,3,4

Bài 2: Hình chiếu vuông góc

3

- Vẽ được hình chiếu vuông góc của một số khối đa diện, khối tròn xoay thường gặp theo phương pháp chiếu góc thứ nhất

- Vẽ và ghi được kích thước của các hình chiếu vuông góc của vật thể đơn giản.

Máy tính, máy chiếu

5,6

Bài 3: Bản vẽ chi tiết

2

- Đọc được bản vẽ chi tiết đơn giản.

Máy tính, máy chiếu

7,8

Bài 4: Bản vẽ lắp

2

- Đọc được bản vẽ lắp đơn giản.

Máy tính, máy chiếu

9

Ôn tập

1

Máy tính, máy chiếu

10

Kiểm tra giữa kì I

1

Đề kiểm tra

11,12

Bài 5: Bản vẽ nhà

2

- Đọc được bản vẽ nhà đơn giản.

Máy tính, máy chiếu

CHƯƠNG II: CƠ KHÍ

13

Bài 6: Vật liệu cơ khí

1

- Nhận biết được một số vật liệu thông dụng.

Máy tính, máy chiếu

14,15,16

Bài 7: Truyền và biến đổi chuyển động

3

- Trình bày được nội dung cơ bản của truyền và biến đổi chuyển động; cấu tạo, nguyên lý làm việc của một số cơ cấu truyền và biến đổi chuyển động.

- Tháo lắp và tính toán được tỉ số truyền của một số bộ truyền và biến đổi chuyển động.

Máy tính, máy chiếu

17

Ôn tập

1

Máy tính, máy chiếu

18

Kiểm tra cuối kì I

1

Đề kiểm tra

HỌC KÌ II

19,20,21

Bài 8: Gia công công cơ khí bằng tay

3

- Trình bày được một số phương pháp và quy trình gia công cơ khí bằng tay

Máy tính, máy chiếu

22,23

Bài 9: Nghành nghề trong lĩnh vực cơ khí

2

- Trình bày được đặc điểm cơ bản, nhận biết được sự phù hợp của bản thân đối với một số nghành nghề phổ biến trong lĩnh vực cơ khí

Máy tính, máy chiếu

24,25

Bài 10: Dự án: Gia công chi tiết bằng dụng cụ cầm tay

2

- Thực hiện được một số phương pháp gia công vật liệu bằng dụng cụ cầm tay

Máy tính, máy chiếu

CHƯƠNG III: AN TOÀN ĐIỆN

26

Bài 11: Tai nạn điện

1

- Nhận biết được một số nguyên nhân gây ra tai nạn điện

Máy tính, máy chiếu

27,28

Bài 12: Biện pháp an toàn điện

2

- Trình bày được một số biện pháp an toàn điện

- Sử dụng được một số dụng cụ bảo vệ an toàn điện

29,30

Bài 13: Sơ cứu người bị tai nạn điện

2

- Thực hiện được một số động tác cơ bản sơ cứu người bị tai nạn điện

Máy tính, máy chiếu

CHƯƠNG IV: KĨ THUẬT ĐIỆN

31,32

Bài 14: Khái quát về mạch điện

2

- Trình bày được cấu trúc chung của mạch điện, thành phần và chức năng của các bộ phận chính trên mạch điện

- Vẽ và mô tả được sơ đồ khối của mạch điện

Máy tính, máy chiếu

33

Ôn tập

1

Máy tính, máy chiếu

34

Kiểm tra giữa kì II

1

Đề kiểm tra

35,36

Bài 15: Cảm biến và mô đun cảm biến

2

- Phân loại và nêu được vai trò của một số mô dun cảm biến trong mạch điện điều khiển đơn giản

Máy tính, máy chiếu

37,38,39,40,41

Bài 16: Mạch điều khiển sử dụng mô đun cảm biến

5

- Lắp ráp được các mạch điện điều khiển đơn giản có sử dụng một mô đun cảm biến: mô đun cảm biến ánh sáng, mô đun cảm biến nhiệt độ, mô đun cảm biến độ ẩm

Máy tính, máy chiếu

42,43

Bài 17: Ngành nghề trong lĩnh vực kĩ thuật

2

- Trình bày được đặc điểm cơ bản, nhận biết được sự phù hợp của bản thân đối với một số nghành nghề phổ biến trong lĩnh vực kĩ thuật

Máy tính, máy chiếu

CHƯƠNG V: THIẾT KẾ KĨ THUẬT

44,45

Bài 18: Giới thiệu về thiết kế kĩ thuật

2

- Trình bày được mục đích và vai trò của thiết kế kĩ thuật

- Kể tên một số nghành nghề chính liên quan tới thiết kế kĩ thuật

Máy tính, máy chiếu

46,47

Bài 19: Các bước cơ bản trong thiết kế kĩ thuật

2

- Mô tả được các bước cơ bản trong thiết kế kĩ thuật.

Máy tính, máy chiếu

48,49,50

Bài 20: Dự án: Thiết kế hệ thống tưới cây tự động

3

- Thiết kế được một số sản phẩm theo gọi ý, hướng dẫn

Máy tính, máy chiếu

51

Ôn tập

1

Máy tính, máy chiếu

52

Kiểm tra cuối kì II

1

Đề kiểm tra

2. Kiểm tra, đánh giá định kỳ

Bài kiểm tra, đánh giá

Thời gian

(1)

Thời điểm

(2)

Yêu cầu cần đạt

(3)

Hình thức

(4)

Giữa Học kỳ 1

45 phút

Tuần

Tự luận và trắc nghiệm

Cuối Học kỳ 1

45 phút

Tuần 17

Tự luận và trắc nghiệm

Giữa Học kỳ 2

45 phút

Tuần 26

Tự luận và trắc nghiệm

Cuối Học kỳ 2

45 phút

Tuần 34

Tự luận và trắc nghiệm

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

......, ngày tháng năm 2023

HIỆU TRƯỞNG

Mời bạn đọc tham khảo thêm các bài viết hữu ích khác tại mục Dành cho giáo viên thuộc chuyên mục Tài liệu nhé.

Đánh giá bài viết
2 1.533
0 Bình luận
Sắp xếp theo