Trắc nghiệm Công nghệ Cơ khí 11 Kết nối tri thức có đáp án

Tải câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ Cơ khí 11 KNTT

Trắc nghiệm Công nghệ Cơ khí 11 Kết nối tri thức - Mời các bạn đọc cùng tham khảo bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Công nghệ Cơ khí lớp 11 sách Kết nối tri thức có đáp án chi tiết trong bài viết sau đây của Hoatieu. File trắc nghiệm Công nghệ 11 phần Cơ khí KNTT được chia theo bài rất thuận tiện cho các em học sinh trong việc nghiên cứu và học tập.

Câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ 11 KNTT học kì 1

Trắc nghiệm Công nghệ 11 Kết nối tri thức bài 1

Bài 1: Khái quát về cơ khí chế tạo

Câu 1: Sản phẩm của cơ khí chế tạo là

A. Các công trình

B. Các loại máy móc

C. Các phương tiện giao thông

D. Tất cả các đáp án trênCâu hỏi trắc nghiệm Công nghệ 11 KNTT học kì 1

Câu 2: Đâu là công việc của ngành cơ khí chế tạo?

A. Thiết kế cơ khí

B. Gia công cắt gọt kim loại

C. Lắp ráp cơ khí

D. Cả 3 đáp án trênCâu hỏi trắc nghiệm Công nghệ 11 KNTT học kì 1

Câu 3: Đâu là vai trò của cơ khí chế tạo?

A. Chế tạo các công cụ, máy móc giúp cho lao động trở nên nhẹ nhàng, nâng cao năng suất lao động, thay thế cho lao động thủ công

B. Chế tạo các đồ dùng, dụng cụ giúp cuộc sống của con người trở nên tiện nghi và thú vị, nâng cao chất lượng cuộc sống

C. Chế tạo các thiết bị, máy và công cụ phục vụ nghiên cứu, chinh phục thiên nhiên, vũ trụ

D. Cả A, B và C đều đúngCâu hỏi trắc nghiệm Công nghệ 11 KNTT học kì 1

Câu 4: Cơ khí chế tạo là ngành nghề

A. Thiết kế ra các loại máy móc, thiết bị, đồ dùng

B. Thiết kế, chế tạo, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các loại máy móc, thiết bị, đồ dùngCâu hỏi trắc nghiệm Công nghệ 11 KNTT học kì 1

C. Xây dựng các công trình kiến trúc

D. Chăn nuôi để sản xuất thực phẩm

Câu 5: Sản phẩm nào của cơ khí chế tạo giúp nâng cao chất lượng cuộc sống?

A. Máy thêu công nghiệp

B. Máy khai thác khoáng sản

C. Máy điều hòa không khíCâu hỏi trắc nghiệm Công nghệ 11 KNTT học kì 1

D. Máy thi công đường

Câu 6: Đâu không là sản phẩm của cơ khí chế tạo?

A. Nhà xưởng

B. Trung tâm thương mạiCâu hỏi trắc nghiệm Công nghệ 11 KNTT học kì 1

C. Tàu thủy

D. Máy bơm nước

Câu 7: Đâu là sản phẩm của cơ khí chế tạo?

A. Ô tô

B. Máy giặt

C. Giàn khoan

D. Tất cả các đáp án trênCâu hỏi trắc nghiệm Công nghệ 11 KNTT học kì 1

Câu 8: Đâu không phải đặc điểm của ngành cơ khí chế tạo?

A. Đối tượng lao động của ngành cơ khí chế tạo là các vật liệu cơ khí gồm vật liệu kim loại và hợp kim; vật liệu phi kim loại và một số loại vật liệu khác.

B. Công cụ lao động của ngành cơ khí chế tạo là các máy công cụ như tiện, phay, bào, hàn,... để thực hiện các phương pháp gia công như tiện, phay, bào, hàn....

C. Để sản xuất ra sản phẩm trong ngành cơ khí chế tạo đòi hỏi phải có hồ sơ kĩ thuật gồm các bản vẽ kĩ thuật, quy trình gia công sản phẩm,...

D. Các sản phẩm của ngành cơ khí chế tạo không phổ biến, có mặt trong tất cả các lĩnh vực của đời sống, xã hội cũng như lao động, sản xuấtCâu hỏi trắc nghiệm Công nghệ 11 KNTT học kì 1

Câu 9: Đâu không phải đặc điểm của ngành cơ khí chế tạo?

A. Đối tượng lao động của ngành cơ khí chế tạo là các vật liệu cơ khí gồm vật liệu kim loại và hợp kim; vật liệu phi kim loại và một số loại vật liệu khác

B. Phần lớn sản phẩm của ngành cơ khí chế tạo là các chi tiết máy của các máy móc sản xuất. Các sản phẩm này không đòi hỏi yêu cầu kĩ thuật như độ chính xác kích thước, độ bóng bềCâu hỏi trắc nghiệm Công nghệ 11 KNTT học kì 1 mặt,...

C. Để sản xuất ra sản phẩm trong ngành cơ khí chế tạo đòi hỏi phải có hồ sơ kĩ thuật gồm các bản vẽ kĩ thuật, quy trình gia công sản phẩm,...

D. Các sản phẩm của ngành cơ khí chế tạo rất phổ biến, có mặt trong tất cả các lĩnh vực của đời sống, xã hội cũng như lao động, sản xuất

Câu 10: Bản vẽ kĩ thuật có vai trò gì trong quá trình chế tạo cơ khí?

A. Nâng cao hiệu quả, đảm bảo yêu cầu kĩ thuật cho quá trình chế tạo

B. Giúp người tiêu dùng sử dụng các sản phẩm một cách hiệu quả và an toànCâu hỏi trắc nghiệm Công nghệ 11 KNTT học kì 1

C. Cung cấp thông tin cho quá trình gia công, lắp ráp

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 11: Đặc điểm giúp phân biệt cơ khí chế tạo với các ngành nghề khác là?

A. Sử dụng bản vẽ kĩ thuật chế tạo sản phẩmCâu hỏi trắc nghiệm Công nghệ 11 KNTT học kì 1

B. Các thiết bị sản xuất chủ yếu là các máy tính

C. Sử dụng các loài vật liệu chế tạo chủ yếu là gỗ

D. Thực hiện quy trình một cách linh hoạt, có thể tự điều chỉnh

Câu 12: Vì sao cơ khí chế tạo thúc đẩy, hỗ trợ các ngành nghề khác phát triển?

A. Vì nó tạo ra các máy móc phục vụ cho đời sống con người.

B. Vì nó tạo ra các máy móc phục vụ cho các ngành nghề khác.Câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ 11 KNTT học kì 1

C. Vì nó nâng cao hiệu quả và đảm bảo yêu cầu kĩ thuật cho quá trình chế tạo.

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 13: Việc sử dụng các sản phẩm cơ khí chế tạo trong sản xuất sẽ đem lại điều gì?

A. Giảm sức lao động

B. Tăng năng suất

C. Tiết kiệm tài nguyên

D. Cả 3 đáp án trênCâu hỏi trắc nghiệm Công nghệ 11 KNTT học kì 1

Câu 14: Việc thiết kế cơ khí thường được thực hiện bởi

A. Kĩ sư cơ khíCâu hỏi trắc nghiệm Công nghệ 11 KNTT học kì 1

B. Kĩ sư cơ học

C. Thợ gia công cơ khí

D. Thợ lắp ráp cơ khí

Câu 15: Lí do gì khiến vật liệu kim loại trở thành vật liệu chế tạo chủ yếu?

A. Tính gia công tốt

B. Độ cứng cao

C. Độ bền cao

D. Cả 3 đáp án trênCâu hỏi trắc nghiệm Công nghệ 11 KNTT học kì 1

Câu 16: Tại sao người tham quá trình sản xuất cơ khí cần phải tuân thủ đúng các quy trình thiết kế?

A. Để đảm bảo tính kĩ thuật

B. Để đảm bảo tính mĩ thuật

C. Để đảm bảo an toàn lao động

D. Cả 3 đáp án trênCâu hỏi trắc nghiệm Công nghệ 11 KNTT học kì 1

Câu 17: Sắp xếp các bước sau sao cho đúng với quy trình chế tạo cơ khí:

1. Thực hiện gia công các chi tiết máy của sản phẩm

2. Đọc bản vẽ chi tiết

3. Xử lí và bảo vệ bề mặt của sản phẩm

4. Chế tạo phôi

5. Lắp ráp và kiểm tra chất lượng của sản phẩm

A. 1 - 2 - 3 - 4 - 5

B. 2 - 4 - 1 - 3 - 5Câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ 11 KNTT học kì 1

C. 2 - 4 - 5 - 3 - 1

D. 4 - 1 - 2 - 5 - 3

Câu 18: Trong quy trình chế tạo cơ khí, bước nào quyết định đến việc tạo hình, độ chính xác của chi tiết chế tạo?

A. Đọc bản vẽ chi tiết

B. Chế tạo phôi

C. Thực hiện gia công các chi tiết máy của sản phẩmCâu hỏi trắc nghiệm Công nghệ 11 KNTT học kì 1

D. Xử lí và bảo vệ bề mặt của sản phẩm

Câu 19: Trong quy trình chế tạo cơ khí, bước lập quy trình công nghệ gia công chi tiết, chọn thiết bị, dụng cụ, xác định chế độ cắt, các bước thực hiện gia công , ... là?

A. Đọc bản vẽ chi tiết

B. Chế tạo phôi

C. Xử lí và bảo vệ bề mặt của sản phẩm

D. Thực hiện gia công các chi tiết máy của sản phẩmCâu hỏi trắc nghiệm Công nghệ 11 KNTT học kì 1

Câu 20: Cho các phát biểu sau. Số phát biểu đúng là?

1. Sản phẩm của cơ khí chế tạo có thể là các công trình, máy móc, phương tiện giao thông, đồ dùng gia đình

2. Quá trình sản xuất cơ khí là một quá trình đơn giản và ít công đoạn

3. Các sản phẩm của cơ khí chế tạo không góp phần nâng cao đời sống con người

4. Kĩ sư cơ khí là những người được đào tạo lắp ráp tại các cơ sở chuyên nghiệp

5. Tháp Eiffel là một sản phẩm của cơ khí chế tạo

A. 1

B. 2Câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ 11 KNTT học kì 1

C. 3

D. 4

.............................

Mời các bạn sử dụng file tải về để xem nội dung chi tiết.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trong nhóm Lớp 11 thuộc chuyên mục Học tập của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
3 5.957
0 Bình luận
Sắp xếp theo