Hồ sơ lựa chọn sách giáo khoa Lịch sử Địa lí lớp 9 file word

Hồ sơ lựa chọn SGK mới lớp 9 môn Lịch sử Địa lí được Hoatieu chia sẻ trong bài viết sau đây là tổng hợp các biểu mẫu sử dụng trong công tác lựa chọn sách giáo khoa theo quy định mới sử dụng trong chương trình giáo dục phổ thông 2018. Trong bài viết này Hoatieu xin chia sẻ đến bạn đọc 6 biểu mẫu sử dụng trong lựa chọn SGK môn Lịch sử Địa lí lớp 9, mời các bạn cùng tham khảo.

1. Mẫu cá nhân nhận xét, đánh giá SGK Lịch sử Địa lí 9

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……., ngày ... tháng ... năm 2024

BẢN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ SÁCH GIÁO KHOA

Môn: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ - Lớp 9

I. Thông tin về thành viên tổ/nhóm chuyên môn

- Họ tên : ……………………. Chức vụ : Giáo viên

- Môn dạy : Lịch sử và Địa lí

- Nơi công tác : ………………….

- Số điện thoại và Email :……………………..

II. Nội dung nhận xét, đánh giá và đề xuất lựa chọn

1. Thông tin về sách giáo khoa

a) Tên sách (Thuộc bộ sách): Lịch sử và Địa lí 9 Chân trời sáng tạo

b) Tác giả : Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị Kiều Oanh, Trần Quốc Việt.

c) Nhà xuất bản (Tổ chức, các nhân): Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

2. Nhận xét (Các tiêu chí căn cứ vào QĐ ban hành tiêu chí của UBND tỉnh)

Tiêu chí 1: Phù hợp với trình độ dân trí và năng lực nhận thức của học sinh

a. Những điểm phù hợp:

- Về cấu trúc : Sách giáo khoa được thiết kế khoa học, rõ ràng; kênh chữ, kênh hình được chọn lọc có tính thẩm mĩ phù hợp với tâm lí lứa tuổi học sinh.

- Kế thừa sự hiểu biết, nhận thức, kỹ năng đã được hình thành ở chương trình các lớp dưới; có sự phân hóa giúp mọi đối tượng học sinh đều có cơ hội tiến bộ và phát triển năng khiếu;

- Sách giáo khoa được trình bày hấp dẫn, có cấu trúc rõ ràng, dễ sử dụng; kênh chữ và kênh hình chọn lọc, thân thuộc, có tính thẩm mĩ, phù hợp với tâm lý lứa tuổi học sinh;

b. Những điểm không phù hợp

- Phần Lịch sử còn nặng về kiến thức thiếu kỹ năng.

Tiêu chí 2: Phù hợp với trình độ, năng lực của giáo viên

Những điểm phù hợp a) Những điểm phù hợp:

Giúp giáo viên kế thừa tính ưu việt của mô hình, phương pháp dạy học truyền thống kết hợp với mô hình, phương pháp dạy học hiện đại; phát huy được những thành tố tích cực trong các chương trình thí điểm đã triển khai thành công tại địa phương;

Giúp giáo viên xây dựng hệ thống câu hỏi, bài tập để kiểm tra, đánh giá học sinh theo yêu cầu của chương trình và sự tiến bộ của học sinh.

b) Những điểm không phù hợp: Không

Tiêu chí 3: Sách giáo khoa phải có bố cục rõ ràng, dễ hiểu, thuận lợi trong việc xây dựng kế hoạch giáo dục của địa phương và cơ sở giáo dục.

a) Những điểm phù hợp:

Đảm bảo để cơ sở giáo dục phổ thông xây dựng kế hoạch giáo dục; kế hoạch thực hiện chương trình giáo dục địa phương; Thuận lợi cho việc xây dựng kế hoạch khảo sát chất lượng, kiểm tra đánh giá, kiểm định chất lượng ở các giai đoạn.

Từng bài học trong sách giáo khoa đều thể hiện được mục tiêu cụ thể, hướng đến việc hình thành phẩm chất, năng lực theo chuẩn quy định trong chương trình và nhận thức của học sinh.

b) Những điểm không phù hợp: tranh, ảnh, lược đồ còn hạn chế

Tiêu chí 4: Phù hợp với quy mô lớp học; điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học của cơ sở giáo dục phổ thông

a) Những điểm phù hợp:

Giúp giáo viên đổi mới phương pháp dạy học trong những điều kiện khác nhau về sĩ số học sinh; phù hợp với việc tổ chức dạy học của cơ sở giáo dục phổ thông;

Giúp giáo viên sử dụng thiết bị dạy học linh hoạt; học sinh sử dụng đồ dùng học tập, cơ sở vật chất để hình thành kiến thức và phát triển phẩm chất và năng lực.

b. Những điểm không phù hợp: Chưa có hướng dẫn sử dụng thiết bị dạy học của giáo viên và đồ dùng học tập của học sinh. Cần chỉnh sửa một số nội dung khó áp dụng thức tế (video, hoạt động ngoài lớp học..).

Tiêu chí 5: Phù hợp với lịch sử, địa lí, truyền thống, văn hóa, tôn giáo địa phương

a) Những điểm phù hợp

Ngữ liệu, nội dung, hình ảnh minh họa ngôn ngữ và cách thức thể hiện phù hợp với văn hóa, lịch sử, địa lí của địa phương; khơi dậy khởi dậy niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước của học sinh.

Đảm bảo kiến thức tối thiểu về văn hóa, địa danh, môi trường sống; hình thành các mối quan hệ gia đình, xã hội, kỹ năng giao tiếp, ứng xử, thực hành pháp luật phù hợp với môi trường, văn hóa, phong tục, tập quán của địa phương và tiếp cận với các vùng miền khác;

b) Những điểm không phù hợp: Không

Tiêu chí 6: Sự hỗ trợ của tác giả viết sách và tài liệu bổ trợ dạy, học

a) Những điểm phù hợp:

Tác giả viết sách, nhà xuất bản tổ chức truyền tải cho giáo viên hiểu rõ ý tưởng thiết kế sách; mục tiêu của từng ngữ liệu, hình ảnh được đưa ra trong sách; có kênh thu nhận, phản hồi, giải đáp những ý kiến phản hồi của giáo viên, cha mẹ học sinh và học sinh;

b) Những điểm không phù hợp:

Lược đồ, tranh, ảnh minh họa còn hạn chế chưa thể hiện hết nội dung kiến thức của bài học.

Tài liệu hướng dẫn, hỗ trợ dạy học còn thiếu.

Bổ sung các video, tranh, ảnh minh họa cho từng bài học.Một số chủ đề trong sách còn nặng về trình bày kiến thức, thiếu phần kỹ năng

3. Đánh giá: Quyển Lịch sử và Địa lí - lớp 9 thuộc Bộ sách Chân Trời Sáng Tạo do nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đảm bảo các tiêu chí và được lựa chọn giảng dạy nhưng trên thực tế còn một số điểm chưa thật phù hợp để lựa chọn.

.........................

2. Biên bản họp lựa chọn sách giáo khoa Lịch sử Địa lí 9

Xem trong file tải về.

3. Phiếu lựa chọn sách giáo khoa môn Lịch sử - Địa lý 9

Xem trong file tải về.

4. Biên bản bỏ phiếu lựa chọn sách giáo khoa môn Lịch sử - Địa lý 9

Xem trong file tải về.

5. Danh mục sách giáo khoa được lựa chọn môn Lịch sử - Địa lý 9

Xem trong file tải về.

6. Kế hoạch tổ chức lựa chọn sách giáo môn Lịch sử và Địa lý Lớp 9

Xem trong file tải về.

Mời các bạn tham khảo các bài viết khác trong chuyên mục Dành cho giáo viên của Hoatieu.

Đánh giá bài viết
1 324
0 Bình luận
Sắp xếp theo