Biên bản họp tổ chuyên môn lựa chọn SGK Toán lớp 9 2024

Biên bản chọn sách giáo khoa mới lớp 9 môn Toán

Hoatieu xin chia sẻ mẫu Biên bản họp tổ chuyên môn nhận xét SGK lớp 9 môn Toán năm học 2024-2025. Đây là mẫu biên bản ghi lại những ý kiến nhận xét đánh giá về bộ sách giáo khoa lớp 9 môn Toán của các thầy cô theo tiêu chí cụ thể để đưa ra ý kiến thống nhất lựa chọn bộ sách để đưa vào giảng dạy. Mời các bạn tham khảo chi tiết trong bài dưới đây.

Biên bản họp nhận xét SGK mới lớp 9 môn Toán

TRƯỜNG THCS………………

TỔ …………………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP TỔ CHUYÊN MÔN

NHẬN XÉT SÁCH GIÁO KHOA LỚP 9 THEO THÔNG TƯ 27/2023/TT-BGDĐT

NĂM HỌC 2024 - 2025

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Thời gian họp: Vào hồi … giờ … phút ngày … tháng … năm 2024

Địa điểm:….….….….….………………………………………….….….….….….….….….….….…....

Tổng số thành viên: ….….……………………………………….….….….….….….….….….….….….

Số thành viên có mặt: ….….….….……………………………………….….….….….….….….….…...

Thành viên vắng mặt: ….….….….……………………………………….….….….….….….….….…...

II. NỘI DUNG NHẬN XÉT

Tên sách: TOÁN 9 - CÁNH DIỀU

Tác giả:

Tập một: Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang

Tập hai: Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang

Tiêu chí (Theo TT 27/2023/TT-BGDĐT) và các chỉ báo cụ thể của tiêu chí

Minh chứng đáp ứng của SGK

Toán 9Cánh Diều

Tiêu chí 1: Phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương

1.1. Nội dung, PPGD, đánh giá kết quả, cấu trúc, ngôn ngữ và hình thức trình bày:

a) Phù hợp với đặc điểm về văn hóa, truyền thống, phong tục tập quán, bản sắc dân tộc, ngôn ngữ, tính chất vùng miền, …

- Việc sử dụng ngôn ngữ trong các bài học của sách là ngôn ngữ phổ thông toàn dân, dễ hiểu, …

- Sách có những hình ảnh, hình vẽ minh hoạ được chọn lọc giúp học sinh có được những trải nghiệm, hiểu biết đầy đủ hơn về thực tế, về quê hương đất nước.

b) Phù hợp với đặc điểm các ngành kinh tế của các địa phương (du lịch, cửa khẩu, khoáng sản, nông lâm nghiệp, …)

Sách phù hợp với đặc điểm vùng miền, phù hợp kinh tế, du lịch của địa phương.

1.2. Cấu trúc SGK có tính mở, tạo điều kiện cho các trường, các địa phương bổ sung thông tin và nội dung phù hợp, gắn với đặc thù của địa phương

- Chương trình môn Toán 2018 là chương trình quốc gia nên đã được xây dựng phù hợp với điều kiện của mỗi địa phương trên cả nước. Bốn trong bảy tác giả SGK Toán 9 Cánh Diều là tác giả biên soạn ra Chương trình môn Toán 2018, trong đó GS.TSKH Đỗ Đức Thái là Chủ biên Chương trình môn Toán 2018. Vì thế, SGK Toán 9 Cánh Diều có nội dung phù hợp, gắn với đặc thù của địa phương. Ngoài ra, cấu trúc SGK Toán 9 Cánh Diều có tính mở, tạo điều kiện cho các trường, các địa phương bổ sung thông tin và nội dung phù hợp, gắn với đặc thù của địa phương.

- SGK Toán 9 Cánh Diều được biên soạn trên cơ sở quán triệt các quan điểm: Góp phần hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh; Bảo đảm tính tinh giản, thiết thực, hiện đại; Tiếp tục đẩy mạnh Đổi mới phương pháp dạy học; Gắn kết với thực tiễn và tích hợp liên môn theo phương châm “Mang cuộc sống vào bài học, đưa bài học vào cuộc sống”.

1.3. Giá SGK phù hợp với điều kiện kinh tế và thu nhập của người dân; sách có thể sử dụng lâu dài.

- Sách gồm 2 tập (tập 1 và tập 2) được in nhiều màu. Sách trình bày đầy đủ các nội dung theo Chương trình Quốc gia môn Toán 2018 với số trang tương đương SGK hiện hành. Sách thiết kế để HS không viết vẽ vào sách nên có thể sử dụng lâu dài. Giá sách hợp lí. Trong các bài học, hình ảnh, tranh vẽ minh hoạ trực quan, hấp dẫn, màu sắc tươi sáng, nội dung gần gũi với đời sống thực tế của học sinh lớp 9.

Tiêu chí 2: Phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông ở địa phương

2.1.Phù hợp với năng lực, trình độ CBQL, GV; phù hợp với các hoạt động đổi mới giáo dục

a) Nội dung mỗi bài học trong sách giáo khoa giúp giáo viên dễ dàng lựa chọn các hình thức tổ chức hoạt động học tập cho học sinh

- Mỗi bài học được tổ chức thành một chuỗi các hoạt động học tập của học sinh, sắp xếp theo tiến trình hướng đến việc tìm tòi, khám phá, phát hiện, thực hành, vận dụng (phù hợp với trình độ nhận thức và năng lực của học sinh lớp 9).

- Cấu trúc mỗi bài học bao gồm các thành phần cơ bản: Mở đầu, Hình thành kiến thức mới, Luyện tập, Vận dụng và được thiết kế theo tinh thần kết nối chặt chẽ giữa hoạt động học lí thuyết với hoạt động thực hành, luyện tập.

b) SGK có các nội dung, chủ đề, kiến thức liên môn giúp giáo viên có thể thực hiện dạy học tích hợp, gắn kết bài học với thực tiễn cuộc sống.

Sách có nhiều nội dung gắn kết với cuộc sống, nhiều tranh, ảnh, hình vẽ minh họa được chọn lọc giúp học sinh có được những trải nghiệm, hiểu biết đầy đủ, toàn diện hơn về cuộc sống. Đó cũng là cơ hội để giáo dục cho học sinh sự quan tâm đến bạn bè, gia đình, yêu mến quê hương, đất nước, nhen nhóm sự tò mò khát khao hiểu biết,….

c) Nội dung SGK giúp giáo viên có thể đánh giá được mức độ đáp ứng yêu cầu về phẩm chất, năng lực của học sinh.

Đánh giá thông qua các bằng chứng thể hiện kết quả đạt được trong quá trình học tập. Kết hợp nhiều hình thức đánh giá (đánh giá thường xuyên, đánh giá định kì), nhiều phương pháp đánh giá (quan sát, ghi lại quá trình thực hiện, vấn đáp, trắc nghiệm khách quan, tự luận, kiểm tra viết, bài tập thực hành, các dự án/sản phẩm học tập,...).

d) Nội dung SGK giúp nhà trường và giáo viên tự chủ, sáng tạo trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục.

- Do các bài học trong SGK Toán 9 Cánh Diều được tổ chức phù hợp với trình độ nhận thức và năng lực của học sinh lớp 9, phù hợp với tiến trình dạy học phát triển năng lực toán học cho học sinh lớp 9 nên SGK giúp nhà trường và giáo viên tự chủ, sáng tạo trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục.

- Tăng cường các hoạt động đánh giá thường xuyên như: Quan sát, theo dõi, trao đổi, kiểm tra, nhận xét quá trình học tập của học sinh; Hướng dẫn, động viên học sinh; Nhận xét định tính hoặc định lượng về kết quả học tập cũng như việc hình thành và phát triển một số năng lực, phẩm chất của học sinh trong quá trình học môn Toán.

- Tổ chức cho học sinh được tham gia đánh giá, tự rút kinh nghiệm và nhận xét lẫn nhau trong quá trình học tập, tự điều chỉnh cách học.

- Với mỗi bài học, mỗi đơn vị kiến thức, sách giao cho học sinh những mục tiêu và nhiệm vụ học tập cụ thể. Có thể điều chỉnh các nhiệm vụ học tập nêu trong SGK để phù hợp với nhịp độ tiếp thu và trình độ nhận thức của học sinh.

2.2. Phù hợp với năng lực và tâm lí lứa tuổi HS:

a) Mức độ tiếp cận kiến thức hợp lý, vừa phù hợp với sức học của đại đa số học sinh ở các vùng miền, vừa tạo điều kiện cho học sinh phát huy năng lực riêng; đảm bảo sự thân thiện, gần gũi với mọi học sinh.

- Sách được thiết kế quán triệt các tiêu chí: tinh giản, thiết thực, hiện đại, khơi nguồn sáng tạo.

- Sách đã được thực nghiệm tại nhiều trường THCS ở cả thành phố và nông thôn. Các tác giả đã theo sát các buổi thực nghiệm, lắng nghe các góp ý từ phía các thầy cô giáo và học sinh để rút kinh nghiệm thiết kế các bài học đảm bảo mức độ tiếp cận kiến thức hợp lý, vừa phù hợp với sức học của đại đa số học sinh ở các vùng miền, vừa tạo điều kiện cho học sinh phát huy năng lực riêng; đảm bảo sự thân thiện, gần gũi với mọi học sinh.

b) SGK có chỉ dẫn rõ ràng, giúp học sinh xác định được mục tiêu học tập, tương tác, hình thành các năng lực của học sinh.

Hầu hết các bài học trong sách Toán 9 Cánh Diều đều được thiết kế thành một chuỗi các hoạt động học tập. Mỗi một hoạt động học tập đó lại bao gồm bốn bước nhỏ hơn: Trải nghiệm, khởi động – Phân tích, khám phá, rút ra bài học – Thực hành, luyện tập – Vận dụng. Điều này giúp GV chủ động hơn trong bố trí thời gian thực hiện bài học và HS có cơ hội phát triển các năng lực toán học then chốt và tăng cường khả năng tích hợp các kiến thức, kĩ năng ngay trong cùng một bài học. Cuối mỗi bài học, thông qua những tình huống gần gũi với thực tế đời sống, học sinh làm quen với việc vận dụng tổng hợp kiến thức (nhất là kiến thức liên môn) đã học để giải quyết vấn đề. Ngoài ra, thông qua các mục “Có thể em chưa biết” hay “Tìm tòi ‒ Mở rộng”, học sinh còn được tạo cơ hội tìm hiểu sâu thêm bài học, ứng đáp với các tình huống thách thức hơn nhằm phát triển tư duy, khả năng sáng tạo và đáp ứng nhu cầu dạy học phân hóa.

c) SGK, học liệu điện tử hỗ trợ tối đa cho học sinh học tích cực, hiệu quả.

- Học liệu điện tử bao gồm các dạng sau:

Phiên bản điện tử của Sách giáo khoa giấy bao gồm:

+ Các video hoạt hình hoá nội dung, tăng khả năng tương tác;

+ Các bài tập sử dụng công nghệ thông tin tạo ra sự tương tác giữa sách với người học, có khả năng hồi đáp – đánh giá kết quả làm bài tập của người học; hỗ trợ giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh trong quá trình dạy và học theo Sách giáo khoa Toán 8 (Cánh Diều).

– Tư liệu bài giảng dành cho giáo viên: thiết kế bài giảng tương ứng với từng kiểu bài dạy học, các tài liệu bổ trợ để giáo viên có thể tham khảo khi dạy học.

Tài liệu tập huấn, bài tập bổ trợ: để giáo viên, học sinh tham khảo.

SGK Toán 8 Cánh Diều được hỗ trợ tối đa về học liệu tại các Website:

https://hoc10.vn

https://chuongtrinhmoi.com

2.3. Phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất: SGK có thể triển khai tốt với điều kiện cơ sở vật chất (phòng họp, phòng chức năng, sân chơi, bãi tập…) của địa phương.

- SGK Toán 9 có thể vận dụng CNTT phù hợp, linh hoạt cho nhiều nơi, nhiều trình độ và điều kiện khác nhau: ví dụ phiên bản điện tử cũng là nơi lưu thông tin về hoạt động học tập của học sinh, giúp giáo viên, cha mẹ học sinh và bản thân học sinh theo dõi và đánh giá kết quả học tập của cá nhân học sinh. Phiên bản điện tử được đăng tải trên mạng Internet, giáo viên chỉ cần tải về một lần và sử dụng cả trong điều kiện không có kết nối Internet.

2.4. SGK phù hợp với thiết bị dạy học: SGK có thể triển khai tốt với hệ thống thiết bị dạy học (theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu) và những thiết bị dạy học tự có, thiết bị dạy học tự làm

- Các hoạt động trong SGK sử dụng tối ưu các thiết bị dạy học đơn giản trên lớp (sách, giấy, tranh ảnh, đồ dùng học tập trực quan, …), có đề xuất giáo viên và học sinh sử dụng thêm các phương tiện dạy học mới để đạt hiệu quả cao hơn.

KẾT LUẬN:

– Kết quả bỏ phiếu lựa chọn ........ / ........ (............%)

– Sau khi rà soát theo các tiêu chí của Thông tư 27/2023/TT-BGDĐT bỏ phiếu tổ chuyên môn đề xuất lựa chọn sách giáo khoa Toán 9 – Thuộc bộ sách Cánh Diều do Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang để thực hiện trong năm học 2024 – 2025 và các năm tiếp theo.

Tổ trưởng

Thư ký

Trên đây là Biên bản họp nhận xét SGK mới lớp 9 môn Toán mới nhất. Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết liên quan khác trong mục Tài liệu: Dành cho giáo viên nhé.

Đánh giá bài viết
1 1.043
0 Bình luận
Sắp xếp theo