Phiếu nhận xét sách giáo khoa lớp 9 môn Khoa học tự nhiên file doc

Phiếu nhận xét, đánh giá sách giáo khoa môn Khoa học tự nhiên lớp 9 được Hoatieu chia sẻ trong bài viết sau đây là tổng hợp mẫu nhận xét, đánh giá sách giáo khoa mới lớp 9 môn Khoa học tự nhiên của cả 3 bộ sách Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh Diều. Đây là tài liệu tham khảo bổ ích cho các thầy cô trong công tác góp ý, nhận xét, đánh giá lựa chọn sách giáo khoa mới lớp 9 cho năm học 2024-2025.

Phiếu nhận xét, đánh giá sách giáo khoa môn KHTN 9 - mẫu 1

TRƯỜNG PTDT TH&THCS …..

TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

... ngày .. tháng .. năm 2024

PHIẾU ĐÁNH GIÁ CHỌN SÁCH GIÁO KHOA

KHTN LỚP 9

Nhóm bộ môn: KHTN 9

Học và tên: …………………GV Hóa - Sinh

Đơn vị công tác: Trường …………………………………………………………………………..

I. Nhận xét từng tiêu chí

Ghi chú: - Người đánh giá đánh dấu (x) vào ô đáp ứng mức độ từng tiêu chí đối với mỗi bộ sách, trong đó:

+ ĐT: Đáp ứng tốt các tiêu chí

+ Đ: Đáp ứng được các tiêu chí ở mức độ bình thường

+ K: Không đáp ứng được tiêu chí

Nội dung đánh giá

Bộ sách

Chân trời sáng tạo

Bộ sách Kết nối

tri thức với cuộc sống

Bộ sách Cánh Diều

ĐT

Đ

K

ĐT

Đ

K

ĐT

Đ

K

Tiêu chí 1. Sách giáo khoa phù hợp với đặc điểm kinh tế-xã hội của địa phương

a) Ngôn ngữ và cách thức thể hiện phù hợp, gần gũi với văn hóa tỉnh Hòa Bình; đảm bảo quy định chung về văn phạm, chính tả.

X

X

X

b) Cấu trúc, nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính khoa học, logic; thể hiện đầy đủ phẩm chất, năng lực chung và năng lực đặc thù môn học (theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ GDĐT); có tính mở tạo cơ hội để nhà trường, tổ/nhóm chuyên môn và giáo viên xây dựng kế hoạch giáo dục thích hợp, sát với thực tế của địa phương.

X

X

X

c) Các chủ đề/bài học trong sách giáo khoa khi triển khai phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện dạy học hiện tại của các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

X

X

X

d) Sách giáo khoa có giá hợp lí, phù hợp với điều kiện kinh tế của tỉnh Hòa Bình.

X

X

Tiêu chí 2. Sách giáo khoa phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục trung học trên địa bàn tỉnh

2.1. Phù hợp với điều kiện tổ chức học tập của học sinh

a) Nội dung các chủ đề/bài học trong sách giáo khoa có những hoạt động học tập thiết thực, giúp người học rèn luyện khả năng tự học, tự tìm tòi kiến thức, bồi dưỡng năng lực phẩm chất, vận dụng kiến thức liên môn thông qua giải quyết nhiệm vụ học tập đặt ra trong mỗi X bài học.

X

X

X

b) Các hoạt động học tập trong sách giáo khoa phải có hướng dẫn rõ ràng giúp người học xác định được mục tiêu học tập, đáp ứng các yêu cầu cần đạt.

X

X

X

c) Cấu trúc sách giáo khoa tạo cơ hội học tập tích cực, chủ động, sáng tạo, rèn kỹ năng hợp tác, phát triển tiềm năng và khả năng tư duy của người học.

X

X

X

d) Tăng cường các bài tập vận dụng, trải nghiệm thực tiễn, hình thành năng lực giải quyết vấn đề cuộc sống.

X

X

X

2.2. Phù hợp với điều kiện tổ chức dạy học của giáo viên

a) Chủ đề/bài học trong sách giáo khoa được thiết kế theo phương án mở, giúp giáo viên dễ lựa chọn phương án, hình thức tổ chức và phương pháp dạy học tích cực.

X

X

X

b) Sách giáo khoa có các nội dung, chủ đề kiến thức phong phú, giúp giáo viên có thể thực hiện dạy học tích hợp, gắn kết nội dung bài học với thực tiễn.

X

X

X

c) Nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính khả thi, phù hợp với năng lực chung của đội ngũ giáo viên; đảm bảo mục tiêu phân hóa; xây dựng nhiều hình thức và phương pháp đánh giá tạo thuận lợi cho giáo viên trong việc lựa chọn công cụ đánh giá năng lực học sinh.

X

X

X

d) Cấu trúc sách giáo khoa thuận tiện cho tổ/nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh, phù hợp với kế hoạch giáo dục của nhà trường theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học.

X

X

X

Tiêu chí 3. Các yếu tố đi kèm với sách giáo khoa

a) Đồng bộ với sách giáo khoa, có các website (cung cấp nguồn học liệu) hỗ trợ người học, phụ huynh học sinh trong quá trình học tập, nghiên cứu; hỗ trợ giáo viên và cán bộ quản lý trong việc thiết kế bài học; sử dụng các thiết bị, tài nguyên, tranh ảnh, thí nghiệm ảo phù hợp với danh mục thiết bị dạy học tối thiểu kèm theo sách giáo khoa.

X

X

X

b) Có kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn, hỗ trợ đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý nhà trường trong việc sử dụng sách giáo khoa hiệu quả, đảm bảo chất lượng.

X

X

X

c) Tác giả viết sách giáo khoa là các nhà khoa học; chuyên gia đầu ngành; giảng viên sư phạm tham gia đào tạo sinh viên sư phạm, bồi dưỡng giáo viên phổ thông; giáo viên cốt cán năng lực chuyên môn tốt.

X

X

X

d) Chất lượng sách giáo khoa tốt (giấy in, khổ sách, cỡ chữ, phông chữ).

X

X

X

e) Kênh phân phối, phát hành sách giáo khoa đủ lớn, đáp ứng yêu cầu kịp thời.

X

X

X

II. Nhận xét chung

1. Bộ sách Kết nối tri thức vào cuộc sống

Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam

Tác giả: VŨ VĂN HÙNG (Tổng chủ biên)

MAI VĂN HƯNG - ĐINH ĐOÀN LONG (Đồng chủ biên) – VŨ TRỌNG RỸ

NGUYỄN VĂN BIÊN- NGUYỄN HỮU TRUNG –NGUYỄN THU HÀ- NGUYỄN THANH HƯNG-NGUYỄN THỊ HẰNG NGA – ĐƯỜNG KHÁNH LINH - NGUYỄN THỊ THUẦN - TƯỞNG DUY HẢI - VŨ CÔNG NGHĨA - NGUYỄN THỊ THUẦN

1.1. Ưu điểm

- Ngôn ngữ và cách thức thể hiện phù hợp, gần gũi với văn hóa tỉnh Hòa Bình; đảm bảo quy định chung về văn phạm, chính tả, thể thức văn bản.

- Nội dung các chủ đề/bài học trong sách giáo khoa có những hoạt động học tập thiết thực, giúp người học rèn luyện khả năng tự học, tự tìm tòi kiến thức, bồi dưỡng năng lực phẩm chất, vận dụng kiến thức liên môn thông qua giải quyết nhiệm vụ học tập đặt ra trong mỗi bài học.

- Nội dung trong mỗi chủ để, kiến thức phong phú, giúp giáo viên có thể thực hiện dạy học tích hợp, nội dung chủ đề gắn gắn với đời sống, giá trị văn hóa và bài học với thực tiễn.

- Cách thiết kế bài học/chủ đề trong sách giáo khoa rõ ràng. Sách giáo khoa có các nội dung, chủ đề kiến thức phong phú, giúp học sinh có thể tiếp cận, gắn kết nội dung bài học với thực tiễn.

- Nội dung các chủ đề/bài học trong sách giáo khoa có những hoạt động học tập thiết thực, giúp người học rèn luyện khả năng tự học, tự tìm tòi kiến thức, bồi dưỡng năng lực phẩm chất, vận dụng kiến thức liên môn thông qua giải quyết nhiệm vụ học tập đặt ra trong mỗi bài học.

- Mỗi bài học khơi gợi hứng thú, tạo kĩ năng sống và sự trải nghiệm cho người học.

...........................

Mời các bạn xem thêm trong file tải về.

Phiếu nhận xét, đánh giá sách giáo khoa môn KHTN 9 - mẫu 2

UBND QUẬN ….

TRƯỜNG THCS ….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…., ngày .... tháng .... năm 2024

BẢN NHẬN XÉT SÁCH GIÁO KHOA LỚP 9 THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018

MÔN/HĐGD: KHOA HỌC TỰ NHIÊN

A. THÔNG TIN VỀ SÁCH GIÁO KHOA

1. Tên bộ sách:

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

2. Tổng chủ biên/Chủ biên:

VŨ VĂN HÙNG

3. Nhà xuất bản:

GIÁO DỤC VIỆT NAM

B. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

Họ và tên:

Chuyên ngành/Trình độ đào tạo: CĐSP VẬT LÝ

NỘI DUNG NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

1. Nhận xét, đánh giá theo các tiêu chuẩn (Đánh dấu X vào ô “Đạt” hoặc “Không đạt” cho từng tiêu chí)

Tiêu chuẩn

Tiêu chí

Nhận xét

Đánh giá

Đạt

Không đạt

I. Phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của thành phố Hải Phòng

(1) Đảm bảo tính kế thừa, phù hợp với văn hóa, lịch sử, địa lý, phong tục, tập quán, lối sống của địa phương, phù hợp với việc giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức và truyền thống hiếu học, năng động, sáng tạo của học sinh Hải Phòng.

Đảm bảo tính kế thừa, phù hợp với lối sống,văn hóa tập tục của địa phương.

X

(2) Nội dung hiện đại, hội nhập với khu vực và quốc tế, có giá trị liên hệ thực tiễn, tạo cơ hội cho học sinh trải nghiệm đáp ứng yêu cầu phân luồng học sinh và giáo dục định hướng nghề nghiệp, hướng tới đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phù hợp với xu hướng phát triển của thành phố Hải Phòng.

Nội dung hiện đại, có giá trị liên hệ thực tiễn, phù hợp với xu hướng phát triển của thành phố Hải phòng.

X

(3) Cấu trúc sách giáo khoa được thiết kế theo hướng mở, tạo cơ hội để người dạy có thể bổ sung những nội dung tích hợp gắn với thực tế địa phương.

Cấu trúc sách rất đảm bảo, phù hợp, gắn liền với thực tế địa phương.

X

II. Phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng

1. Về nội dung

(4) Nội dung sách giáo khoa phù hợp với năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, trình độ của học sinh trên địa bàn thành phố Hải Phòng; tạo điều kiện cho nhà trường và giáo viên tự chủ, linh hoạt trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục.

Nội dung phù hợp với năng lực giáo viên và trình độ của học sinh.

X

(5) Nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính chính xác, khoa học, đảm bảo các yêu cầu cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông theo cấp học; chú trọng rèn luyện cho học sinh khả năng tự học, tìm tòi kiến thức, vận dụng kiến thức vào giải quyết các vấn đề thực tiễn, bồi dưỡng phẩm chất, phát triển năng lực cho học sinh.

- Đảm bảo tính chính xác, khoa học, đảm bảo các yêu cầu cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông theo cấp học, bồi dưỡng phẩm chất, phát triển năng lực cho học sinh.

X

(6) Sách giáo khoa được trình bày sinh động, cân đối, hài hòa giữa kênh chữ và kênh hình, đảm bảo tính thẩm mỹ, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học sinh.

Kênh hình kênh chữ được trình bày phù hợp với khả năng tiếp thu của HS.

X

2. Về phương pháp, hình thức tổ chức dạy học

(7) Nội dung sách giáo khoa tạo điều kiện cho giáo viên có thể sử dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức tổ chức và phương pháp dạy học tích cực, lấy hoạt động của học sinh làm trung tâm, khuyến khích học sinh tích cực tham gia vào các hoạt động học tập.

Tạo điều kiện sử dụng sáng tao, linh hoạtcho giáo viên.

X

(8) Các chủ đề, bài học được thiết kế theo hướng tăng cường và đa dạng các hoạt động, tạo điều kiện để giáo viên có thể điều chỉnh phù hợp với nhiều đối tượng học sinh, đảm bảo tính phân hóa theo năng lực học sinh.

Bài học được thiết kế và sắp xếp theo từng chủ đề, bài học với các hoạt động đa dạng.

X

3. Về kiểm tra, đánh giá

(9) Hệ thống câu hỏi, bài tập được thể hiện đúng, đủ với với các yêu cầu cụ thể, các mức độ cần đạt về phẩm chất, năng lực học sinh để tạo điều kiện cho giáo viên xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

Hệ thống câu hỏi, bài tập được thể hiện đúng, đủ với với các yêu cầu cụ thể, các mức độ cần đạt về phẩm chất, năng lực học sinh.

X

(10) Các phương thức đánh giá đảm bảo độ tin cậy, khách quan, phù hợp lứa tuổi, không gây áp lực lên học sinh, đánh giá sự tiến bộ của học sinh; người học có thể tự đánh giá quá trình học tập và kết quả học tập của bản thân.

Các phương thức đánh giá đảm bảo độ tin cậy, khách quan, phù hợp lứa tuổi, không gây áp lực lên học sinh.

X

4. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học

(11) Đảm bảo triển khai phù hợp với cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện dạy học khác tại cơ sở giáo dục THCS, THPT trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Các phương thức đánh giá đảm bảo độ tin cậy, khách quan, phù hợp lứa tuổi, không gây áp lực lên học sinh.

X

(12) Có hệ thống học liệu bổ trợ (vở bài tập, đồ dùng học tập, học liệu điện tử, …) đầy đủ đảm bảo hỗ trợ hiệu quả cho học sinh.

Có hệ thống học liệu bổ trợ đầy đủ đảm bảo hỗ trợ hiệu quả cho học sinh

X

2. Nhận xét chung

2.1. Ưu điểm

- Cách thiết kế bài học theo chủ đề có sáng tạo, mới mẻ, khơi gợi hứng thú đối với người học, nâng cao kĩ năng đọc, viết, nói, nghe.

- Đến với mỗi bài học, học sinh được mở rộng kiến thức về xã hội, thiên nhiên và về chính mình để từng bước hoàn thiện bản thân.

2.2. Hạn chế

Việc sắp xếp 1 số nội dung của 1 số bài tính phù hợp chưa cao chưa thực sự phù hợp theo mức độ nhận thức của học sinh.

Người nhận xét

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mời các bạn xem thêm trong file tải về.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác tại chuyên mục Tài liệu - Dành cho giáo viên của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
4 21.343
0 Bình luận
Sắp xếp theo