Biên bản chọn sách giáo khoa lớp 4 môn Công nghệ

Dưới đây, Hoatieu xin chia sẻ Biên bản chọn sách giáo khoa lớp 4 môn Công nghệ theo thông tư 25/2020/TT-BGDĐT. Trong bài gồm có File Word, File PowerPoint giới thiệu Sách giáo khoa Công nghệ lớp 4, thuyết minh chọn sách qua biên bản họp lựa chọn sách giáo khoa lớp 4 của tổ chuyên môn. Mời các bạn tham khảo.

1. Biên bản chọn sách giáo khoa lớp 4 môn Công nghệ

TRƯỜNG TH: ………………..

TỔ: ……………………………...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP TỔ CHUYÊN MÔN
NHẬN XÉT SÁCH GIÁO KHOA LỚP 4 THEO THÔNG TƯ 25/2020/TT-BGDĐT
NĂM HỌC 2023 - 2024

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Thời gian họp: Vào hồi … giờ … phút ngày … tháng … năm 2023

Địa điểm:….….….….….….….….….….….….….

Tổng số thành viên: ….….….….….….….….….

Số thành viên có mặt: ….….….….….….….….…

Thành viên vắng mặt: ….….….….….….….….…

II. NỘI DUNG NHẬN XÉT

Tên sách: CÔNG NGHỆ 4 – CÁNH DIỀU

Tác giả: Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Minh Hằng, Nguyễn Thị Mai Lan (đồng Chủ biên), Hoàng Xuân Anh

Tiêu chí (Theo TT 25/2020/TT-BGDĐT) và các chỉ báo cụ thể của tiêu chí

Minh chứng đáp ứng của SGK
Công nghệ 4 – Cánh Diều

1. Tiêu chí 1: Phù hợp với việc học của học sinh.

1.1. Sách giáo khoa được trình bày hấp dẫn, tạo được sự hứng thú với học sinh.

Kênh chữ chọn lọc, kênh hình gần gũi, có sự cân đối, hài hòa giữa kênh hình và kênh chữ, có tính thẩm mỹ cao.

Sách giáo khoa Công nghệ 4 – Cánh Diều được thiết kế kết hợp giữa kênh chữ với kênh hình cân đối, đẹp mắt, hấp dẫn. Cách trình bày tạo hứng thú và phù hợp với học sinh lớp 4.

1.2. Nội dung mỗi bài học/ chủ đề trong sách giáo khoa được thể hiện sinh động, thúc đẩy học sinh học tập tích cực, rèn kỹ năng hợp tác, kích thích học sinh tư duy sáng tạo, độc lập.

Mỗi bài học được cấu trúc theo các hoạt động, bao gồm các hoạt động: Khởi động, Khám phá, Luyện tập hoặc Thực hành, Vận dụng. Hoạt động học tập đều đưa ra những câu hỏi, những gợi thúc đẩy học sinh học tập tích cực, hợp tác để hoàn thành nhiệm vụ học tập, kích thích học sinh tư duy sáng tạo, độc lập.

Ví dụ: hoạt động Luyện tập được tổ chức sinh động dưới dạng trò chơi, rèn luyện kỹ năng hợp tác và tạo hứng thúc học tập.

1.3. Nội dung các bài học/ chủ đề trong sách giáo khoa có những hoạt động học tập thiết thực, giúp học sinh biết cách định hướng để đạt được mục tiêu học tập.

Các hoạt động trong sách thiết thực với học sinh trong mỗi bài học. Các hoạt động đều có câu hỏi, gợi ý để học sinh biết cách thực hiện để có thể đạt được mục tiêu học tập.

Ví dụ: Hoạt động Thực hành yêu cầu học sinh nhật xét sản phẩm học tập (trồng hoa, trồng cây cảnh, sản phẩm thủ công kĩ thuật) đều gợi ý các tiêu chí đánh giá, mức độ đánh giá cụ thể giúp học sinh dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ học tập.

1.4. Các nhiệm vụ học tập trong mỗi bài học hướng đến việc hình thành, phát triển năng lực, phẩm chất, khả năng tự học, giúp học sinh vận dụng sáng tạo trong cuộc sống.

Mỗi bài học trong sách Công nghệ 4 đều hướng đến hình thành các năng lực thành phần của năng lực công nghệ (đặc biệt năng lực sử dụng công nghệ), góp phần phát triển các năng lực chung như khả năng tự học (năng lực tự chủ và tự học), vận dụng sáng tạo kiến thức, kĩ năng đã học vào trong cuộc sống (năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo).

Ví dụ: Bài 5 Gieo hạt và trồng cây con trong chậu, hoạt động Thực hành “lựa chọn một loại hạt giống và thực hiện việc gieo hạt giống đó” giúp học sinh hình thành năng lực sử dụng công nghệ.

2. Tiêu chí 2: Thuận tiện, hiệu quả đối với giáo viên.

2.1. Cách thiết kế bài học/chủ đề trong sách giáo khoa giúp giáo viên dễ dạy, dễ lựa chọn phương án, hình thức tổ chức và phương pháp dạy học tích cực.

Bài học được thiết kế dưới dạng hoạt động học tập, đầu mỗi hoạt động đều có logo biểu tượng giúp giáo viên và học sinh thuận tiện hơn khi thực hiện các hoạt động dạy và học. Mỗi hoạt động giáo viên có thể linh hoạt trong việc lựa chọn kĩ thuật, phương pháp dạy học tích cực khác nhau sao cho phù hợp với từng nội dung bài học. Ví dụ như tạo nhóm theo nhóm đôi, nhóm 4,…

2.2. Sách giáo khoa có các nội dung, chủ đề kiến thức phong phú, giúp giáo viên có thể thực hiện dạy học tích hợp, gắn kết nội dung bài học với thực tiễn.

Trong mỗi bài học, chủ để kiến thức phong phú, gắn công nghệ với đời sống và công nghệ với các môn học khác. Ví dụ: Bài 2 - “Một số loại hoa phổ biến”, Bài 3 - “Một số loại cây cảnh phổ biến” đều có hoạt động giúp học sinh khám phá thêm một số loại hoa, cây cảnh phổ biến ở địa phương.

Một số bài học thể hiện rõ yêu cầu giáo dục bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển bền vững. Ví dụ: bài 1 thể hiện lợi ích làm sạch không khí bảo vệ môi trường; Bài 4, 13 gợi ý học sinh tận dụng vật liệu tái chế, vật liệu thân thiện với môi trường.

2.3. Nội dung sách giáo khoa đảm bảo mục tiêu phân hoá, nhiều hình thức và phương pháp đánh giá, thuận lợi cho giáo viên trong việc lựa chọn công cụ đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực của học sinh.

Nội dung sách giáo khoa đảm bảo mục tiêu phân hoá, nhiều hình thức và phương pháp đánh giá, thuận lợi cho giáo viên trong việc lựa chọn công cụ đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực của học sinh được thể hiện trong các hoạt động Vận dụng và Thực hành, Em có biết. Các mục này không bắt buộc học sinh phải nắm vững tất cả, mà tuỳ theo điều kiện của nhà trường và học sinh. Các mục Khởi động, Khám phá giáo viên có thể chọn tình huống thích hợp với học sinh, miễn là đáp ứng Yêu cầu cần đạt.

2.4. Cấu trúc sách giáo khoa thuận tiện cho tổ/ nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá, phù hợp với kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Sách giáo khoa được xây dựng theo bài học, không quy định bắt buộc giới hạn số tiết cho mỗi bài, nên giáo viên, tổ chuyên môn có thể hoàn toàn chủ động trong việc xây dựng kế hoạch dạy học, kế hoạch kiểm tra đánh giá phù hợp với kế hoạch giáo dục của nhà trường. Tuy nhiên trong sách giáo viên kèm theo có gợi ý, giúp giáo viên tham khảo khi xây dựng kế hoạch dạy học môn học.

3. Tiêu chí 3: Phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội của địa phương

3.1. Nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính kế thừa, ngôn ngữ, nội dung và cách thức thể hiện phù hợp với văn hóa, lịch sử, địa lý của địa phương; có thể điều chỉnh để phù hợp với khả năng học tập của nhiều nhóm đối tượng học sinh và triển khai tốt với điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện dạy học khác của nhà trường.

Nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính kế thừa, ngôn ngữ, nội dung và cách thức thể hiện phù hợp với văn hoá, lịch sử, địa lí của địa phương; có thể điều chỉnh để phù hợp với khả năng học tập của nhiều nhóm đối tượng học sinh và triển khai tốt với điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện dạy học khác của nhà trường.

Các dụng cụ học tập được giới thiệu trong sách giáo khoa đơn giản dễ làm, dễ dạy. Chẳng hạn que tre, tờ giấy,… có thể dùng để làm dụng cụ học tập.

3.2. Cấu trúc sách giáo khoa có tính mở, tạo điều kiện để địa phương, nhà trường chủ động, linh hoạt trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục; tạo cơ hội để nhà trường, tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên bổ sung những nội dung và hoạt động đặc thù thích hợp, sát với thực tế địa phương.

Mọi hoạt động trong sách Công nghệ 4 đều có tính mở, tạo điều kiện để địa phương, nhà trường chủ động, linh hoạt trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục; tạo cơ hội để nhà trường, tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên bổ sung những nội dung và hoạt động đặc thù thích hợp, sát với thực tế địa phương, miễn là đáp ứng yêu cầu cần đạt của mỗi bài học. Điều này thể hiện ở mục Học xong bài này, em sẽ , mục này nêu rõ yêu cầu cần đạt cụ thể trong mỗi bài học.

3.3. Sách giáo khoa có giá thành hợp lý, phù hợp với điều kiện kinh tế của cộng đồng dân cư địa phương.

Sách giáo khoa Công nghệ 4 – Cánh Diều không có chỗ cho học sinh viết, vẽ nên có thể sử dụng lâu dài. Giá sách được Bộ Tài chính duyệt và phù hợp với kinh tế của người dân địa phương.

4. Tiêu chí 4: Các yếu tố đi kèm với sách giáo khoa đảm bảo chất lượng dạy và học

4.1. Phương pháp tập huấn, hỗ trợ đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí trong việc giới thiệu những điểm mới của sách giáo khoa đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông 2018, cách sử dụng sách giáo khoa hiệu quả, đảm bảo chất lượng.

Các video giới thiệu sách, các tiết dạy minh hoạ, các catalog giới thiệu, kết hợp giới thiệu trực tiếp và trực tuyến hỗ trợ tới từng cán bộ và giáo viên trên khắp cả nước.

Báo cáo viên tập huấn đều là các giảng viên có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục phổ thông, giáo dục tiểu học, luôn đổi mới phương pháp tập huấn.

4.2. Nguồn tài nguyên, học liệu điện tử bổ sung cho sách giáo khoa đa dạng, phong phú, hữu ích.

Nguồn tài nguyên, học liệu điện tử bổ sung cho sách giáo khoa đa dạng, phong phú, hữu ích như video, sách giáo viên, sách điện tử, sách tham khảo.

4.3. Danh mục thiết bị dạy học kèm theo sách giáo khoa phù hợp, có chất lượng, dễ sử dụng, giá thành hợp lý.

Danh mục thiết bị dạy học kèm theo sách giáo khoa phù hợp, có chất lượng, dễ sử dụng, giá thành hợp lí. Ngoài ra sách Công nghệ 4 cố ý đưa những đồ dùng dạy học dễ làm, dễ dạy, phù hợp với mọi vùng miền và đáp ứng thông tư 37 về danh mục thiết bị dạy học ở tiểu học

4.4. Chất lượng sách giáo khoa đảm bảo yêu cầu (không bung, sứt gáy; giấy in tốt, khổ sách đúng quy định, kênh chữ dễ đọc; kênh hình màu sắc rõ ràng, thẩm mĩ,..)

Chất lượng sách giáo khoa đảm bảo yêu cầu (không bung, sứt gáy; giấy in tốt, khổ sách đúng quy định, kênh chữ dễ đọc; kênh hình màu sắc rõ ràng, thẩm mĩ,...)

2.4. Kênh phân phối, phát hành sách giáo khoa kịp thời, đáp ứng yêu cầu.

Kênh phân phối của sách Cánh Diều toả khắp cả nước, phát hành sách giáo khoa kịp thời, đáp ứng yêu cầu.

KẾT LUẬN:

– Kết quả bỏ phiếu lựa chọn ........ / ........ (............%)

– Sau khi rà soát theo các tiêu chí của Thông tư 25/2020/TT-BGDĐT bỏ phiếu tổ chuyên môn đề xuất lựa chọn sách giáo khoa Công nghệ 4 – Cánh Diều do Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Minh Hằng, Nguyễn Thị Mai Lan (đồng Chủ biên), Hoàng Xuân Anh biên soạn để thực hiện trong năm học 2023 – 2024 và các năm tiếp theo.

2. Giới thiệu sách giáo khoa Công nghệ lớp 4

Sách giáo khoa Công nghệ lớp 4 được lựa chọn và giới thiệu dưới đây là bộ sách Cánh diều. Mời các bạn tham khảo.

THÔNG TIN CHUNG

Tên sách: Công nghệ 4

Nhóm Tác giả:

- Tổng chủ biên TS. Nguyễn Tất Thắng;

- Đồng chủ biên: PGS.TS Trần Thị Minh Hằng và TS. Nguyễn Thị Mai Lan;

- Tác giả: ThS. Hoàng Xuân Anh

Nhà xuất bản: Đại học sư phạm TP Hồ Chí Minh

MÔN CÔNG NGHỆ 4 TRONG CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018

Theo chương trình GDPT 2018 ở Tiểu học có môn Tin học và Công nghệ được dạy ở 3 khối lớp: 3, 4 và 5, với thời lượng 70 tiết/1 năm học. Trong đó có phần Tin học và phần Công nghệ, mỗi phần có thời lượng 35 tiết.

Phần Công nghệ 4 đề cập đến 4 nội dung chính, đó là: hoa và cây cảnh trong đời sống, trồng hoa và cây cảnh trong chậu, lắp ghép mô hình kĩ thuật và làm đồ chơi dân gian.

NỘI DUNG CUỐN SÁCH CÔNG NGHỆ 4

Quan điểm biên soạn sách giáo khoa

Sách giáo khoa Công nghệ 4 được biên soạn theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh, đáp ứng yêu cầu cần đạt được quy định trong Chương trình Giáo dục phổ thông môn Công nghệ 2018. Cuốn sách cung cấp các kiến thức cốt lõi, đơn giản, vừa đảm bảo tính hiện đại, cập nhật sự phát triển của khoa học, kĩ thuật và công nghệ, nhưng rất gần gũi với đời sống thực tiễn nhằm tạo hứng thú và thuận lợi cho học sinh trong học tập. Nội dung cuốn sách được trình bày đơn giản, dễ hiểu, phù hợp với lứa tuổi của học sinh lớp 4. Hình thức cuốn sách trình bày nhiều hình vẽ minh họa đẹp, hấp dẫn và gợi ý, định hướng tổ chức hoạt động học tập cho học sinh.

Cấu trúc sách

Cấu trúc cuốn sách có một số điểm chính sau đây:

- Mở đầu cuốn sách có trang HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SÁCH, trong đó giới thiệu một số logo biểu tượng và lời chỉ dẫn các hoạt động học của học sinh, giúp việc thực hiện các hoạt động dạy và học thuận tiện hơn: KHỞI ĐỘNG, KHÁM PHÁ, TRÒ CHƠI, THỰC HÀNH VẬN DỤNG,... Các logo biểu tượng này có sự kế thừa bộ sách giáo khoa công nghệ 3- bộ sách Cánh diều

- Nội dung chính của cuốn sách Công nghệ 4 được cấu trúc bám sát chương trình môn học, được chia thành 2 chủ đề với 14 bài.

Chủ đề 1 với nhan đề CÔNG NGHỆ VÀ ĐỜI SỐNG được thiết kế thành 7 bài học, giúp các em khám phá những nội dung thú vị về hoa và cây cảnh xung quanh.

Chủ đề 2 với nhan đề THỦ CÔNG KĨ THUẬT được thiết kế thành 7 bài học, giúp các em lắp ghép một số mô hình kĩ thuật đơn giản và tự làm một số đồ chơi dân gian.

- Cuối cuốn sách có BẢNG GIẢI THÍCH MỘT SỐ THUẬT NGỮ giới thiệu nghĩa của một số thuật ngữ được sử dụng trong sách nhưng chưa được giải thích rõ trong nội dung các bài nhằm giúp việc sử dụng sách thuận tiện hơn.

Cấu trúc bài học

So với sách giáo khoa hiện hành, để tạo thuận lợi cho việc tổ chức hoạt động học cho học sinh, cấu trúc bài học trong sách Công nghệ 4 có những điểm mới sau đây:

* Chủ đề 1- CÔNG NGHỆ VÀ ĐỜI SỐNG giúp học sinh khám phá về hoa và cây cảnh trong cuộc sống, đồng thời tìm hiểu một số nội dung cơ bản để có thể trồng hoa và cây cảnh trong chậu. Bài học chủ đề 1 được cấu trúc theo các hoạt động học tập, bao gồm:

+ Hoạt động Khởi động đưa ra câu hỏi, vấn đề gợi mở tạo sự tò mò và hứng thú tiếp cận bài học mới cho học sinh.

+ Hoạt động Khám phá là những nội dung chính của bài học, được biên soạn giúp học sinh hình thành kiến thức, kĩ năng mới một cách tích cực, tự lực. Trong các hoạt động còn có những câu hỏi gợi ý để học sinh tập trung hơn vào những nội dung chính của bài học.

+ Hoạt động luyện tập được xây dựng dưới dạng Trò chơi để tăng độ hứng thú của học sinh khi củng cố kiến thức đã học vào thực tế

+ Hoạt động Thực hành để học sinh rèn luyện và phát triển kĩ năng.

+ Hoạt động Vận dụng giúp học sinh vận dụng những kiến thức đã học vào trong thực tiễn và chia sẻ với bạn về những việc mình đã làm trong cuộc sống.

+ Trong mỗi bài học còn có mục “Em có biết” để giới thiệu thêm những thông tin bổ ích, hấp dẫn có liên quan đến nội dung bài học.

+ Để giúp học sinh nắm chắc kiến thức chủ yếu, trọng tâm của bài học, mỗi bài học còn có mục “Kiến thức cốt lõi

* Chủ đề 2- THỦ CÔNG KĨ THUẬT hướng dẫn học sinh khám phá và lắp ghép được một số mô hình kĩ thuật đơn giản như cái đu, robot và tự làm một số đồ chơi dân gian như chong chóng, đèn lồng. Bài học chủ đề 2 cũng được cấu trúc theo các hoạt động học như trên nhưng được hướng dẫn theo tư duy thiết kế kĩ thuật tập trung vào các bước tiến hành làm ra một sản phẩm cụ thể, bao gồm:

(1) Giới thiệu Sản phẩm mẫu, chỉ cho học sinh sản phẩm mà học sinh cần tạo ra được, trong đó nêu rõ yêu cầu kĩ thuật của sản phẩm. Những yêu cầu kĩ thuật này vừa định hướng khi tạo ra sản phẩm vừa là tiêu chí để đánh giá sản phẩm sau khi hoàn thiện.

(2) Chuẩn bị chi tiết và dụng cụ lắp ghép đối với lắp ghép mô hình kĩ thuật hoặc chuẩn bị vật liệu và dụng cụ đối với làm đồ chơi dân gian, hướng dẫn cho học sinh chuẩn bị chi tiết, vật liệu và dụng cụ để tạo nên sản phẩm.

(3) Các bước tiến hành là nội dung chính, hướng dẫn học sinh tiến trình và cách thức tạo ra sản phẩm.

(4) Báo cáo và đánh giá hướng dẫn cách học sinh giới thiệu sản phẩm và đánh giá sản phẩm theo các tiêu chí chính là yêu cầu kĩ thuật của sản phẩm được giới thiệu ở đầu

Nhìn chung, cuốn sách giáo khoa Công nghệ 4 thuộc bộ sách Cánh Diều có cấu trúc hài hoà giữa kênh chữ và kênh hình để tạo hứng thú, lôi cuốn các em học tập và tạo thuận lợi cho học sinh trong học tập.

BỘ SÁCH CÔNG NGHỆ 4 VÀ HỌC LIỆU ĐIỆN TỬ

Cùng với sách giáo khoa, bộ sách Công nghệ 4 - cánh diều còn có sách giáo viên và vở bài tập. Cuốn sách giáo viên với cách biên soạn mới, tạo thuận lợi cho Quý thầy cô khi lập kế hoạch bài dạy theo hướng dẫn của Công văn 2345 như phân tích yêu cầu cần đạt thành các thành tố của năng lực, phẩm chất cụ thể; gợi ý trả lời câu hỏi được nêu ra trong sách giáo khoa; định hướng tổ chức hoạt động học tập cho học sinh. Điều này sẽ giúp Quý thầy cô thuận lợi hơn khi xây dựng kế hoạch dạy học, kế hoạch bài dạy theo quy định mới của Bộ GD&ĐT. Đồng thời sách giáo viên cũng bổ sung thêm một số kiến thức chuyên môn hữu ích, hỗ trợ thầy cô trong quá trình giảng dạy môn Công nghệ 4.

Và đặc biệt là bộ sách Công nghệ 4 của Bộ sách Cánh Diều còn có học liệu điện tử, giúp thầy và trò đổi mới phương pháp dạy học rất hiệu quả.

Học liệu điện tử bao gồm Sách giáo khoa điện tử, hệ thống các video hướng dẫn từng bước lắp ghép mô hình kĩ thuật và làm đồ chơi dân gian.

Trên đây là mẫu Biên bản chọn sách giáo khoa lớp 4 môn Công nghệ và tài liệu giới thiệu sách giáo khoa Công nghệ Cánh diều lớp 4 đầy đủ nhất để làm dẫn chứng. Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết liên quan khác trong mục Tài liệu: Dành cho giáo viên nhé.

Đánh giá bài viết
1 6.431
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo