Hồ sơ lựa chọn sách giáo khoa mới lớp 9 môn Tiếng Anh 2024

Hồ sơ lựa chọn SGK mới lớp 9 môn Tiếng Anh được Hoatieu chia sẻ trong bài viết sau đây là tổng hợp các biểu mẫu sử dụng trong công tác lựa chọn sách giáo khoa theo quy định mới sử dụng trong chương trình giáo dục phổ thông 2018. Trong bài viết này Hoatieu xin chia sẻ đến bạn đọc 4 biểu mẫu sử dụng trong lựa chọn SGK môn Tiếng Anh lớp 9, mời các bạn cùng tham khảo.

1. Mẫu cá nhân nhận xét SGK Tiếng Anh 9

TRƯỜNG THCS

TỔ: KHTN-TH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…...ngày….tháng 3 năm 2024

PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ SÁCH GIÁO KHOA

MÔN: TIẾNG ANH - LỚP 9

1. Thông tin người nhận xét, đánh giá

Họ và tên:

Chức vụ:

Trình độ chuyên môn:

Nhiệm vụ chuyên môn được phân công:

2. Thông tin danh mục sách giáo khoa được nhận xét, đánh giá

- Tên sách (Cuốn 1): Tiếng Anh 9- Global Success

Tổng Chủ biên: Hoàng Văn Vân

Chủ biên: Lương Quỳnh Trang

Nhà xuất bản: NXB Giáo dục

- Tên sách (Cuốn 2): Tiếng Anh 9, i-Learn Smart World

Tổng Chủ biên: Võ Đại Phúc

Chủ biên: Nguyễn Dương Hoài Thương

Nhà xuất bản: NXB Đại Học Sư Phạm Tp.HCM

- Tên sách (Cuốn 3): Tiếng Anh 9, Right On

Tổng Chủ biên/Chủ biên: Võ Đại Phúc

Nhà xuất bản: NXB Đại Học Sư Phạm Tp.HCM

3. Nhận xét, đánh giá

Qua nghiên cứu nội dung sách giáo khoa, dựa trên đặc điểm tình hình học sinh và điều kiện tổ chức dạy học tại vùng nông thôn thì sách giáo khoa cả 3 bộ thể hiện như sau:

Tiêu chí 1: Nội dung sách giáo khoa

1.1. Mức độ bám sát chương trình môn học, hoạt động giáo dục của Bộ GDĐT

- Tiếng Anh 9- Global Success: Nội dung bám sát khung chương trình giáo dục phổ thông môn tiếng Anh và khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho học sinh Viet Nam của Bộ giáo dục.

- Tiếng Anh 9. I-Learn Smart World: Nội dung các bài học, chủ đề có những hoạt động học tập thiết thực, bám sát chương trình, giúp học sinh biết cách định hướng để đạt được mục tiêu học tập

- Tiếng Anh 9, Right On: Viết theo chương, theo chủ đề., bài tập cuối chương rõ ràng, khoa học.

Xếp thứ tự:

1. Cuốn Tiếng Anh 9- Global Success.

2. Cuốn Tiếng Anh 9. I-Learn Smart World.

3. Cuốn Tiếng Anh 9, Right On.

1.2. Mức độ phù hợp của các ngữ liệu, ví dụ minh họa... (thể hiện sự đa dạng về vùng miền, sự tương đồng, gần gũi với học sinh Quảng Bình)

- Tiếng Anh 9- Global Success: Sách có thể ứng dụng đại trà cho cho tất cả các vùng miền. Đặc biệt các nhân vật, nội dung, ngữ liệu, hình ảnh gần gũi với học sinh Việt Nam. Học sinh có thể tìm thấy chính bản thân, bạn bè, gia đình, quê hương, các giá trị văn hóa, lịch sử của Việt Nam qua các hoạt động học và nội dung ngữ liệu được thiết kế trong mỗi trang sách.

+ Đảm bảo tính kế thừa, phù hợp với văn hóa, lịch sử, địa lý, phong tục, tập quán, lối sống của địa phương, phù hợp với việc giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức và truyền thống hiếu học, năng động, sáng tạo của học sinh Quảng Binh

- Tiếng Anh 9, i-Learn Smart World: Các minh họa thích hợp và giúp ích cho việc học, gần gũi với học sinh Quảng Bình.

- Tiếng Anh 9, Right On: Chưa phù hợp với lịch sử văn hóa tỉnh Quảng Bình.

Xếp thứ tự:

1. Cuốn Tiếng Anh 9- Global Success.

2. Cuốn Tiếng Anh 9. I-Learn Smart World.

3. Cuốn Tiếng Anh 9, Right On.

1.3. Mức độ phù hợp của hệ thống câu hỏi, bài tập đối với mặt bằng trình độ học sinh; của các hoạt động học tập, trải nghiệm đối với điều kiện kinh tế, văn hóa, địa lý, giao thông ...Quảng Bình.

- Tiếng Anh 9- Global Success: Có nội dung sách giáo khoa phù hợp với năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, trình độ của học sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; tạo điều kiện cho nhà trường và giáo viên tự chủ, linh hoạt trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục

Sách giới thiệu các nền văn hoá khác, đặc biệt là văn hoá các nước nói tiếng Anh thông qua các khái niệm và cấu trúc ngôn ngữ gắn liền với văn hoá đó.

Sách lựa chọn các chủ đề, chủ điểm, nội dung ngôn ngữ hỗ trợ phát triển kiến thức liên môn trong đó ưu tiên Khoa học, Đạo đức, Mĩ thuật.

+ Các bài học trong SGK phù hợp với yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực của các chủ đề, nội dung tương ứng được quy định trong Chương trình môn học.

+ Nội dung sách có các chủ đề, hoạt động phù hợp và tương thích với yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực của học sinh, vừa đảm bảo là công cụ tổ chức dạy học tích cực, vừa là công cụ kiểm tra đánh giá dạy học trên lớp và ngoài lớp học.

+ Nội dung SGK đảm bảo mục tiêu phân hóa, nhiều hình thức và phương pháp đánh giá, thuận lợi cho giáo viên trong việc lựa chọn công cụ đánh giá học sinh.

+ Các hoạt động thiết kế trong sách có thể sử dụng là công cụ đánh giá thường xuyên và định kì (hoạt động project).

+ Điểm hay nhất, mới nhất của cuốn sách này, đó là với mỗi đơn vị bài học đều thiết kế thêm bài tập bổ trợ, có luôn cả bài tập ôn thi lên THPT.

- Tiếng Anh 9, i-Learn Smart World: Phân bố từ vựng không theo chủ đề làm cho học sinh không nhớ từ vựng sau mỗi bài học.

- Tiếng Anh 9, Right On: Bài tập trong sách gắn liền với thực tiễn của địa phương, giúp học sinh ôn tập, củng cố và phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh.

Xếp thứ tự:

1. Cuốn Tiếng Anh 9- Global Success.

2. Cuốn Tiếng Anh 9, Right On.

3. Cuốn Tiếng Anh 9. I-Learn Smart World.

1.4. Mức độ đáp ứng các chỉ dẫn, yêu cầu, bài tập trong sách giáo khoa đối với yêu cầu tự học của học sinh và việc hướng dẫn của phụ huynh (phù hợp với trình độ, rõ ràng, dễ hiểu đối với học sinh trong tự học và thuận lợi đối với phụ huynh trong hướng dẫn)

- Tiếng Anh 9- Global Success : Nội dùng gần gũi với tư duy tâm lý lứa tuổi của học sinh, kết hợp hòa các giá trị văn hóa Việt nam, khu vực và quốc tế. Hệ thống kiến thức đảm bảo cho học sinh đáp ứng các kì thi trong nước và quốc tế.

+ Nội dung sách giáo khoa tạo điều kiện cho giáo viên có thể sử dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức tổ chức và phương pháp dạy học tích cực.

Sách có tích hợp các nội dung liên môn về khoa học, mỹ thuật, Toán, âm nhạc, vận động… giúp học sinh bước đầu làm quen với việc học các môn học khác qua việc học tiếng Anh thông qua mục Everyday English và Communication.

- Tiếng Anh 9, i-Learn Smart World: Độ khó, độ phức tạp phù hợp với trình độ học sinh, cân bằng giữa độ sâu và độ rộng của kiến thức, tuy nhiên các loại bài tập chưa đa dạng.

- Tiếng Anh 9, Right On: Thuận lợi cho cha mẹ học sinh hướng dẫn học sinh học tại nhà; học sinh tự tìm hiểu, tự học ở những chủ đề, bài học phù hợp.

Xếp thứ tự:

1. Cuốn Tiếng Anh 9- Global Success.

2. Cuốn Tiếng Anh 9. I-Learn Smart World.

3. Cuốn Tiếng Anh 9, Right On.

Tiêu chí 2: Cấu trúc sách giáo khoa

2.1. Mức độ sáng rõ, dễ theo dõi, dễ nắm bắt của từng bài học và tính mở của cấu trúc sách để nhà trường, giáo viên chủ động trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục, kế hoạch dạy học

- Tiếng Anh 9- Global Success: Phân bố các đơn vị bài học rõ ràng. - từ vựng theo từng chủ đề rất sinh động. Cấu trúc văn phạm rõ ràng. Giáo cụ phục vụ môn học đa dạng.

Nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính chính xác, khoa học, đảm bảo các yêu cầu cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông theo cấp học; chú trọng rèn luyện cho học sinh khả năng tự học, tìm tòi kiến thức, vận dụng kiến thức vào giải quyết các vấn đề thực tiễn, bồi dưỡng phẩm chất, phát triển năng lực cho học sinh.

- Tiếng Anh 9, I-Learn Smart World: Cấu trúc văn phạm rõ ràng. - Học sinh luyện tập được câu hỏi ,trả lời nhằm phát triển kĩ năng giao tiếp. - Bài hát qua từng đơn vị bài học sinh động.

- Tiếng Anh 9, Right On: Phân bố từ vựng không theo chủ đề làm cho học sinh không nhớ từ vựng sau mỗi bài học.

Xếp thứ tự:

1. Cuốn Tiếng Anh 9- Global Success.

2. Cuốn Tiếng Anh 9. I-Learn Smart World.

3. Cuốn Tiếng Anh 9, Right On.

Tiêu chí 3: Ngôn ngữ sử dụng trong sách giáo khoa và hình thức trình bày

3.1. Mức độ trong sáng, dễ hiểu, thể hiện chính xác nội dung cần trình bày, phù hợp lứa tuổi học sinh.

- Tiếng Anh 9- Global Success: Hệ thống câu hỏi, bài tập được thể hiện đúng, đủ với với các yêu cầu cụ thể, các mức độ cần đạt về phẩm chất, năng lực học sinh.

+ Ngữ liệu và kiến thức cấu trúc ngôn ngữ đưa vào sách đảm bảo tính chính xác, khoa học.

+ Ngữ liệu, khái niệm đưa vào sách (thông qua từ vựng và cấu trúc) đơn giản, đảm bảo phù hợp với học sinh lớp 8, đồng thời phản ánh ngôn ngữ tự nhiên trong đời sống (authentic), không nặng về học thuật,

- Tiếng Anh 9, i-Learn Smart World: Ngôn ngữ gần gũi, quen thuộc

- Tiếng Anh 9, Right On: Ngôn ngữ chưa gần gũi với đặc điểm học sinh.

Xếp thứ tự:

1. Cuốn Tiếng Anh 9- Global Success.

2. Cuốn Tiếng Anh 9. I-Learn Smart World.

3. Cuốn Tiếng Anh 9, Right On.

3.2. Mức độ rõ ràng, sắc nét, đảm bảo tính thẩm mỹ và chất lượng giấy của sách

- Tiếng Anh 9- Global Success: Hình ảnh đẹp, tranh sinh động. Học từ vựng theo chủ đề.

- Tiếng Anh 9, i-Learn Smart World: Ngôn ngữ trong sáng, chính xác, dễ hiểu, từ ngữ quen thuộc, có giải thích các từ mới, khó hiểu.

- Tiếng Anh 9, Right On: Hình ảnh minh họa đẹp, hấp dẫn, phù hợp nội dung bài học.

Xếp thứ tự:

1. Cuốn Tiếng Anh 9- Global Success.

2. Cuốn Tiếng Anh 9. I-Learn Smart World.

3. Cuốn Tiếng Anh 9, Right On.

Tiêu chí 4: Phương pháp giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục

4.1. Mức độ tạo điều kiện cho giáo viên, học sinh trong dạy và học (dễ dạy, dễ học theo yêu cầu đổi mới)

- Tiếng Anh 9- Global Success: Phát triển cho học sinh hoàn thiện câu từ dể đến khó

Sách có các hoạt động tạo điều kiện cho học sinh phát triển các kĩ năng học tập chủ động, làm việc nhóm, kĩ năng hợp tác, tự làm chủ ngôn ngữ trong các tình huống giao tiếp, tư duy phản biện và giải quyết vấn đề.

- Tiếng Anh 9, i-Learn Smart World: Nội dung sách giáo khoa đảm bảo triển khai khả thi, dễ dạy, dễ học.

- Tiếng Anh 9, Right On: Phát triển cho học sinh hoàn thiện câu khó, dễ học; giáo viên khó dạy.

Xếp thứ tự:

1. Cuốn Tiếng Anh 9- Global Success.

2. Cuốn Tiếng Anh 9. I-Learn Smart World.

3. Cuốn Tiếng Anh 9, Right On.

4.2. Mức độ phù hợp của các bài học trong sách giáo khoa đối với mặt bằng trình độ học sinh và đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

- Tiếng Anh 9- Global Success: chú trọng vào việc phát triển năng lực giao tiếp của người học với các mục tiêu, các kĩ năng ngôn ngữ được xác định cụ thể từ đầu, các chức năng ngôn ngữ đóng vai trò quan trọng. Đảm bảo khi học sinh học hết lớp 8 sẽ đạt được bậc năng lực Bậc 2.3 trong khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam.

+ Các chức năng ngôn ngữ được lồng ghép trong các bài Communication.

+ Đường hướng tích hợp: Các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết được luyện tập ở tất cả các phần của các đơn vị bài học; sau đó các kĩ năng lại được dạy và luyện tập chuyên sâu ở phần Skills.

- Tiếng Anh 9, i-Learn Smart World: Nội dung sách giáo khoa phù hợp với năng lực chung của học sinh.

- Tiếng Anh 9, Right On: Nội dung sách giáo khoa chưa phù hợp với năng lực chung của học sinh.

Xếp thứ tự:

1. Cuốn Tiếng Anh 9- Global Success.

2. Cuốn Tiếng Anh 9. I-Learn Smart World.

3. Cuốn Tiếng Anh 9, Right On.

Tiêu chí 5: Các điều kiện khác hỗ trợ sách giáo khoa

5.1. Mức độ phù hợp của sách giáo khoa khi triển khai dạy học đối với điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tối thiểu và các điều kiện dạy học khác hiện có của cơ sở giáo dục.

- Tiếng Anh 9- Global Success: Sách có các sản phẩm bổ trợ đi kèm phong phú như video hướng dẫn phát âm, học liệu điện tử hiện đại tại ứng dụng hoclieu.vn, hệ thống quản trị lớp học LMS, giúp giáo viên và học sinh triển khai bài học sinh động, hấp dẫn, hiệu quả

- Tiếng Anh 9, i-Learn Smart World: Nội dung sách giáo khoa phù hợp với khả năng đáp ứng về cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện dạy học khác tại trường.

- Tiếng Anh 9, Right On: Cơ sở vật chất của trường THCS Phúc Trạch chưa phù hợp để thực hiện tốt các nội dung trong sách giáo khoa.

Xếp thứ tự: 1. Cuốn Tiếng Anh 9- Global Success.

2. Cuốn Tiếng Anh 9. I-Learn Smart World.

3. Cuốn Tiếng Anh 9, Right On.

5.2. Mức độ đáp ứng nguồn học liệu đi kèm trong việc hỗ trợ tốt cho học sinh học tập, tích cực, hiệu quả; tạo điều kiện cho giáo viên tổ chức dạy học linh hoạt, sáng tạo, phong phú, đảm bảo hỗ trợ tốt cho các cơ sở giáo dục, phù hợp với địa bàn.

- Tiếng Anh 9- Global Success: Các phương thức đánh giá đảm bảo độ tin cậy, khách quan, phù hợp với học sinh. Có nhiều lựa chọn khi triển khai (CD, projector, … tuỳ theo đặc điểm của địa phương) mà không ảnh hưởng đến chất lượng sử dụng sách.

- Tiếng Anh 9, i-Learn Smart World: Có nguồn học liệu điện tử bổ sung cho sách giáo khoa đa dạng, phong phú, hữu ích và giúp giáo viên sử dụng tốt trên môi trường mạng.

- Tiếng Anh 9, Right On: Có nguồn học liệu điện tử bổ sung cho sách giáo khoa chưa đa dạng.

Xếp thứ tự: 1. Cuốn Tiếng Anh 9- Global Success.

2. Cuốn Tiếng Anh 9. I-Learn Smart World.

3. Cuốn Tiếng Anh 9, Right On.

5.3. Mức độ phù hợp về giá bìa đối với điều kiện kinh tế của Quảng Bình.

- Tiếng Anh 9- Global Success:

Giá thành hợp lý, đảm bảo phù hợp với tất cả các vùng miền. Với các vùng có điều kiện có thể kèm theo các sản phẩm hỗ trợ khác nếu có nhu cầu.

- Tiếng Anh 9, i-Learn Smart World: Giá thành chưa phù hợp với điều kiện kinh tế địa bàn tỉnh Quảng Bình (hơi cao)

- Tiếng Anh 9, Right On: Giá thành hơi cao so vơi mức sống của người dân địa phương.

Xếp thứ tự:

1. Cuốn Tiếng Anh 9- Global Success.

2. Cuốn Tiếng Anh 9. I-Learn Smart World.

3. Cuốn Tiếng Anh 9, Right On.

4. So sánh mức độ đánh giá của tất cả các tiêu chí

Xếp thứ tự: 1. Cuốn Tiếng Anh 9- Global Success.

2. Cuốn Tiếng Anh 9. I-Learn Smart World.

3. Cuốn Tiếng Anh 9, Right On.

Người nhận xét, đánh giá

2. Phiếu đánh giá SGK Tiếng Anh 9 Global Success

Xem trong file tải về.

3. Biên bản lựa chọn SGK Tiếng Anh 9 Global Success

Xem trong file tải về.

4. Mẫu góp ý SGK mới lớp 9 môn Tiếng Anh

Xem trong file tải về.

Mời các bạn tham khảo các bài viết khác trong chuyên mục Dành cho giáo viên của Hoatieu.

Đánh giá bài viết
1 109
0 Bình luận
Sắp xếp theo