Hồ sơ lựa chọn SGK mới lớp 9 môn Khoa học tự nhiên

Hồ sơ lựa chọn SGK mới lớp 9 môn Khoa học tự nhiên được Hoatieu chia sẻ trong bài viết sau đây là tổng hợp các biểu mẫu sử dụng trong công tác lựa chọn sách giáo khoa theo quy định mới sử dụng trong chương trình giáo dục phổ thông 2018. Trong bài viết này Hoatieu xin chia sẻ đến bạn đọc 4 biểu mẫu sử dụng trong lựa chọn SGK môn KHTN lớp 9, mời các bạn cùng tham khảo.

1. Mẫu cá nhân nhận xét, đánh giá SGK Khoa học tự nhiên 9

UBND HUYỆN

TRƯỜNG …………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……., ngày … tháng 3 năm 2024

PHIẾU NHẬN XÉT SÁCH GIÁO KHOA LỚP 9

THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018

MÔN/HĐGD: KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9

A. THÔNG TIN VỀ SÁCH GIÁO KHOA

1. Tên bộ sách:

2. Nhóm tác giả:

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long ( đồng chủ biên), Nguyễn Thu Hà,Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn Kiên, Đường Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa,Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần.

3. Nhà xuất bản:

Giáo dục Việt Nam

B. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

Họ và tên:

Chuyên ngành/Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm Sinh

Chức vụ: Giáo viên

Đơn vị công tác: Trường PTDT Nội trú THCS

Số điện thoại:

Gmail: .............t@gmail.com

C. NỘI DUNG NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

1. Nhận xét, đánh giá theo các tiêu chuẩn (Đánh dấu X vào ô “Đạt” hoặc “Không đạt” cho từng tiêu chí):

Tiêu chuẩn

Tiêu chí

Nhận xét

Đánh giá

Đạt

Không đạt

I. Phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương

(1) Nội dung SGK đảm bảo tính kế thừa, phù hợp với văn hóa, lịch sử, địa lý của địa phương và cộng đồng dân cư có tính mở , tạo điều kiện cho giáo viên linh hoạt bổ sung những nội dung tích hợp, lồng ghép gắn với thực tiễn địa phương.

Sách có tính kế thừa phù hợp với đặc điểm phong tục địa phương, mang tính giáo dục tư tưởng chính trị và phù hợp với truyền thống hiếu học của học sinh huyện Lắk

x

(2) Sách giáo khoa trình bày hấp dẫn, cân đối, hài hoà giữa kênh chữ và kênh hình; đảm bảo tính thẩm mĩ, phù hợp với đặc trưng môn học và đặc điểm văn hoá, lịch sử địa phương; tạo hứng thú học tập cho học sinh.

Sách giáo khoa trình bày hấp dẫn cân đối hài hoà giữa kênh chữ và kênh hình; đảm bảo tính thẩm mĩ phù hợp với đặc trưng môn học và đặc điểm văn hoá, lịch sử địa phương; tạo hứng thú học tập cho học sinh.

x

(3) Chất lượng sách (giấy in , khổ sách, cỡ chữ, font chữ …) tốt, bền, đẹp để sử dụng lâu dài; giá thành hợp lý, phù hợp với điều kiện kinh tế của cộng đồng dân cư tại địa phương.

Sách có kênh hình kênh chữ đẹp và trình bày hài hòa.

x

II. Phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông

(4) Nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính chính xác, khoa học, hiện đại; có tác dụng thúc đẩy việc học tập tích cực chủ động, phát huy tư duy sáng tạo, độc lập của HS; chú trọng đến việc rèn luyện cho HS khả năng tự học, tự tìm tòi kiến thức, bồi dưỡng phẩm chất, năng lực, vận dụng kiến thức thông qua giải quyết nhiệm vụ học tập đặt ra trong mỗi bài học.

Nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính chính xác, khoa học, đảm bảo các yêu cầu cần đạt, rèn luyện cho học sinh khả năng tự học biết vận dụng kiến thức vào giải quyết các vấn đề thực tiễn và phát triển năng lực cho học sinh.

x

(5). Các bài học/chủ đề trong SGK được thiết kế, trình bày với đa dạng các hoạt động, tạo điều kiện cho Gv linh hoạt lựa chọn hình thức tổ chức và phương pháp dạy học tích cực; nội dung chủ đề phong phú, đa dạng giúp GV có thể dạy học tích hợp, lồng ghép, gắn kết nội dung bài học với thực tiễn cuộc sống.

Các chủ đề, các bài học đa dạng các hoạt động.

x

( 6) Nội dung Sách giáo khoa thể hiện yêu cầu cụ thể, giúp GV có thể đánh giá được mức độ cần đạt về phẩm chất năng lực của HS cũng như đánh giá được kết quả giáo dục; mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá nêu trong bài học phải liên quan chặt chẽ với nhau.

Nội dung Sách giáo khoa thể hiện yêu cầu cụ thể, giúp GV có thể đánh giá được mức độ cần đạt về phẩm chất năng lực của HS.

x

(7 ) Nội dung Sách giáo khoa có thể triển khai thực hiện có hiệu quả với điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và những điều kiện dạy học khác tại địa phương; giúp nhà trường và GV tự chủ, linh hoạt sáng tạo trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục dưới sự hướng dẫn của các cơ quan quản lý giáo dục địa phương .

Nội dung Sách giáo khoa có thể triển khai thực hiện có hiệu quả với điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và những điều kiện dạy học khác tại địa phương; giúp nhà trường và GV tự chủ, linh hoạt sáng tạo trong việc xây hiện kế hoạch giáo dục.

x

Nhóm tiêu chí khác

(8) Nhà xuất bản có nguồn tài nguyên, học liệu điện tử bổ sung cho nội dung SGK đa dạng, phong phú hữu ích, dễ khai thác; danh mục thiết bị dạy học kèm theo SGK phù hợp, có chất lượng, dễ sử dụng.

Nhà xuất bản có danh mục thiết bị dạy học kèm theo SGK phù hợp, có chất lượng, dễ sử dụng.

x

(9) Nhà xuất bản có phương pháp để hỗ trợ đội ngũ GV và cán bộ quản lý trong việc tiếp cận và nắm bắt đầy đủ thông tin của SGK đáp ứng yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông 2018; phương thức sử dụng SGK đầy đủ, kịp thời, đáp ứng yêu cầu tổ chức dạy học trong mỗi cơ sở giáo dục.

Nhà xuất bản có phương pháp để hỗ trợ đội ngũ GV và cán bộ quản lý trong việc tiếp cận và nắm bắt đầy đủ thông tin của SGK

x

......................................

2. Biên bản kiểm phiếu chọn SGK 9 môn KHTN

Xem trong file tải về.

3. Phiếu bình chọn SGK mới lớp 9 môn Khoa học tự nhiên

Xem trong file tải về.

4. Biên bản họp thảo luận, đánh giá SGK mới lớp 9 môn Khoa học tự nhiên

Xem trong file tải về.

Mời các bạn tham khảo các bài viết khác trong chuyên mục Dành cho giáo viên của Hoatieu.

Đánh giá bài viết
1 593
0 Bình luận
Sắp xếp theo