Trọn bộ Phụ lục 1, 2, 3 Toán 8 Kết nối tri thức file word

Phụ lục 1, 2, 3 Toán 8 Kết nối tri thức được Hoatieu chia sẻ trong bài viết sau là file word phụ lục 1 Toán 8 Kết nối tri thức, phụ lục 2 Toán 8 Kết nối tri thức, phụ lục 3 Toán 8 Kết nối tri thức theo đúng hướng dẫn tại công văn 5512. Sau đây là nội dung chi tiết mẫu kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn, kế hoạch giáo dục của giáo viên môn Toán lớp 8 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống.

Lưu ý: Do mẫu phụ lục 1, 2, 3 Toán 8 Kết nối tri thức rất dài, mời các bạn sử dụng file tải về để xem toàn bộ nội dung chi tiết.

Kế hoạch dạy học Toán 8 KNTT của tổ chuyên môn

TRƯỜNG THCS ………..

TỔ: TOÁN - TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC MÔN TOÁN, KHỐI LỚP 8

BỘ SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC

(Năm học 2023 - 2024)

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Số lớp:…; Số học sinh:

2. Tình hình đội ngũ:

Số giáo viên: … giáo viên; Trình độ đào tạo: Cao đẳng …giáo viên; Đại học: … giáo viên; trên đại học: … giáo viên.

Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Tốt: … giáo viên; Khá: … giáo viên; Đạt: … giáo viên:; Chưa đạt: … giáo viên

3. Thiết bị dạy học: (Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)

STT

Thiết bị dạy học

Số lượng

Các bài thí nghiệm/thực hành

Ghi chú

1

Máy tính, ti vi kết nối mạng tại các phòng học.

bộ

Dùng cho các tiết dạy có ứng dụng CNTT

2

Thước kẻ, Eke, compa của giáo viên

bộ

Dụng cụ vẽ hình dùng cho các tiết hình học

3

Bìa giấy cứng, keo dán, dụng cụ thủ công

bộ

Dùng cho các tiết tạo hình, hoạt động trải nghiệm

4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập(Trình bày cụ thể các phòng thí nghiệm/phòng bộ môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi tập có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)

STT

Tên phòng

Số lượng

Phạm vi và nội dung sử dụng

Ghi chú

1

Phòng Tin học

01

Thực hành phần mềm GEOGEBRA

Mô tả thí nghiệm ngẫu nhiên với phần mềm Excel

2

Lớp học

01

Công thức tính lãi kép

Phân tích đặc điểm khí hậu Việt Nam

Một vài ứng dụng của hàm số bậc nhất trong tài chính

3

Sân trường

01

Ứng dụng định lí Thalès, định lí Pythagore và tam giác
đồng dạng để đo chiều cao, khoảng cách

II. KẾ HOẠCH DẠY HỌC

Phân bố các tiết dạy: Số tiết 140 tiết ( 35 tuần, mỗi tuần 4 tiết)

Đại số

Thống kê và xác suất

Hình

Ôn tập – Kiểm tra

Tổng

Hoạt động thực hành và trải nghiệm (4 tiết)

Học kì I

Ôn tập giữa kì (4 tiết)

K.tra giữa kì (2 tiết)

Ôn tập cuối kì (4 tiết)

K.tra cuối kì (2 tiết)

Trả bài kiểm tra cuối kì (2 tiết)

72

Hoạt động thực hành trải nghiệm (1 tiết)

Chủ đề: Công thức tính lãi kép

Hoạt động thực hành trải nghiệm (1 tiết)

Chủ đề: Phân tích đặc điểm khí hậu VN

Học kì II

Ôn tập giữa kì (2 tiết)

K.tra giữa kì (2 tiết)

Ôn tập cuối kì (4 tiết)

K.tra cuối kì (2 tiết)

Trả bài kiểm tra cuối kì (2 tiết)

68

Hoạt động thực hành trải nghiệm (1 tiết)

Chủ đề:Ứng dụng định lí Thales, định lí Pythagore và tam giác đồng dạng để đo chiều cao

Hoạt động thực hành trải nghiệm (1 tiết)

Chủ đề: Ứng dụng định lí Thales, định lí Pythagore và tam giác đồng dạng để đo khoảng cách

1. Phân phối chương trình:

STT

Bài học

Số tiết

Tiết PPCT

Yêu cầu cần đạt.

Thiết bị dạy học

CHƯƠNG I. ĐA THỨC (14 tiết)

Bài 1. Đơn thức

2

1.2

- Nhận biết đơn thức, đơn thức thu gọn, hệ số, phần biến
và bậc của đơn thức

- Thu gọn đơn thức.
- Nhận biết đơn thức đồng dạng.
- Cộng và trừ hai đơn thức đồng dạng

Bài 2. Đa thức

2

3.4

- Nhận biết các khái niệm: đa thức, hạng tử của đa thức, đa thức
thu gọn và bậc của đa thức.
- Thu gọn đa thức.
- Tính giá trị của đa thức khi biết giá trị của các biến

Bài 3. Phép cộng và phép trừ đa thức

1

5

- Nắm được cách cộng, trừ hai đa thức

- Thực hiện các phép tính cộng, trừ đa thức

Luyện tập chung

1

6

- Luyện tập củng cố các kiến thức đã học từ bài 1 đến bài 3.

- Áp dụng các kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề thực tiễn

Bài 4. Phép nhân đa thức

2

7.8

- Thực hiện phép tính nhân đơn thức với đa thức và nhân đa thức
với đa thức.
- Biến đổi, thu gọn biểu thức đại số có sử dụng phép nhân đa thức

Bài 5. Phép chia đa thức cho đơn thức

2

9.10

- Nắm được cách chia đơn thức cho đơn thức (trường hợp chia hết), chia đa thức cho đơn thức (trường hợp chia hết)

- Thực hiện được các phép tính trên đa thức.

Luyện tập chung

2

11.12

- Luyện tập củng cố các kiến thức đã học từ bài 4 đến bài 5.

- Áp dụng các kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề thực tiễn

Bài tập cuối chương I

2

13.14

- Ôn tập củng cố các kiến thức đã học trong chương.

- Áp dụng các kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề thực tiễn

CHƯƠNG II. HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ VÀ ỨNG DỤNG (11 tiết)

Bài 6. Hiệu hai bình phương. Bình phương của một
tổng hay một hiệu

2

18.19

- Nhận biết hằng đẳng thức.
- Mô tả hằng đẳng thức hiệu hai bình phương, bình phương của một tổng, bình phương của một hiệu.
- Vận dụng ba hằng đẳng thức này để tính nhanh, rút gọn biểu thức

Bài 7. Lập phương của một tổng hay một hiệu

2

20.21

- Mô tả các hằng đẳng thức: lập phương của một tổng và lập phương của một hiệu.
- Vận dụng hai hằng đẳng thức này để khai triển, rút gọn biểu thức

Bài 8. Tổng và hiệu hai lập phương

1

22

- Mô tả các hằng đẳng thức: tổng, hiệu hai lập phương.
- Vận dụng hai hằng đẳng thức này để rút gọn biểu thức hay viết biểu thức dưới dạng tích.

Luyện tập chung

1

23

- Luyện tập củng cố các kiến thức đã học từ bài 6 đến bài 8.

- Áp dụng các kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề thực tiễn

Bài 9. Phân tích đa thức thành nhân tử

2

24.25

- Nhận biết phân tích đa thức thành nhân tử.
- Mô tả ba cách phân tích đa thức thành nhân tử: Đặt nhân tử chung; Nhóm các hạng tử; Sử dụng hằng đẳng thức

- Vận dụng các cách này để khai triển, giải toán tìm x, rút gọn biểu thức

Luyện tập chung

1

26

- Luyện tập củng cố các kiến thức đã học trong bài 9.

- Áp dụng các kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề thực tiễn

Bài tập cuối chương II

2

27.28

- Ôn tập củng cố các kiến thức đã học trong chương.

- Áp dụng các kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề thực tiễn

CHƯƠNG III. TỨ GIÁC (14 tiết)

Bài 10. Tứ giác

1

1

- Mô tả khái niệm tứ giác, tứ giác lồi.
- Giải thích định lí về tổng các góc trong một tứ giác lồi

Bài 11. Hình thang cân

2

2.3

- Mô tả khái niệm hình thang, hình thang cân và các yếu tố của chúng.
- Giải thích các tính chất về góc kề một đáy, cạnh bên
và đường chéo của hình thang cân.
- Nhận biết dấu hiệu để một hình thang là hình thang cân.

Luyện tập chung

1

4

- Luyện tập củng cố các kiến thức đã học từ bài 10 đến bài 11

- Áp dụng các kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề thực tiễn

Bài 12. Hình bình hành

2

5.6

- Mô tả khái niệm hình bình hành.
- Giải thích các tính chất của hình bình hành.
- Nhận biết dấu hiệu để một tứ giác là hình bình hành

Luyện tập chung

1

7

- Luyện tập củng cố các kiến thức đã học trong bài 12

- Áp dụng các kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề thực tiễn

Bài 13. Hình chữ nhật

1

8.9

- Mô tả khái niệm hình chữ nhật.
- Giải thích tính chất hai đường chéo của hình chữ nhật.
- Nhận biết dấu hiệu để một hình bình hành là hình chữ nhật

Bài 14. Hình thoi và hình vuông

2

10.11

- Mô tả khái niệm hình thoi và hình vuông.
- Giải thích các tính chất của hình thoi và hình vuông.
- Nhận biết dấu hiệu để một hình là hình thoi, hình vuông

Luyện tập chung

1

12

- Luyện tập củng cố các kiến thức đã học từ bài 13 đến bài 14

- Áp dụng các kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề thực tiễn

Bài tập cuối chương III

2

13.14

- Ôn tập củng cố các kiến thức đã học trong chương.

- Áp dụng các kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề thực tiễn

CHƯƠNG IV. ĐỊNH LÍ THALÈS (8 tiết)

Bài 15. Định lí Thalès trong tam giác

2

18.19

- Định lí Thalès trong tam giác (thuận và đảo).
- Tính độ dài đoạn thẳng bằng cách sử dụng định lí Thalès.
- Giải quyết một số vấn đề thực tiễn gắn với việc vận dụng định lí Thalès

Bài 16. Đường trung bình của tam giác

2

20.21

- Mô tả định nghĩa đường trung bình của tam giác.
- Giải thích tính chất đường trung bình của tam giác

Bài 17. Tính chất đường phân giác của tam giác

1

22

- Giải thích tính chất đường phân giác trong của tam giác.
- Sử dụng tính chất đường phân giác trong của tam giác để tính độ dài đoạn thẳng và tỉ số của hai đoạn thẳng

Luyện tập chung

1

23

- Luyện tập củng cố các kiến thức đã học từ bài 15 đến bài 17

- Áp dụng các kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề thực tiễn

Bài tập cuối chương IV

2

24.25

- Ôn tập củng cố các kiến thức đã học trong chương.

- Áp dụng các kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề thực tiễn

CHƯƠNG V. DỮ LIỆU VÀ BIỂU ĐỒ (8tiết)

Bài 18. Thu thập và phân loại dữ liệu

2

29

- Thực hiện và lí giải việc thu thập dữ liệu.
- Phân loại số liệu rời rạc, số liệu liên tục

Bài 19. Biểu diễn dữ liệu bằng bảng, biểu đồ

2

30.31

- Chuyển dữ liệu từ dạng biểu diễn này sang dạng biểu diễn khác.
- Lựa chọn biểu đồ phù hợp với dữ liệu cho trước.

Bài 20. Phân tích số liệu thống kê dựa vào biểu đồ

2

32.33

- Phát hiện và giải quyết được vấn đề, quy luật đơn giản dựa trên phân tích số liệu.
- Nhận ra tính hợp lí của dữ liệu được biểu diễn.
- Nhận biết mối liên hệ giữa thống kê với những kiến thức trong các môn học khác trong Chương trình lớp 8.

Luyện tập chung

1

34

- Luyện tập củng cố các kiến thức đã học từ bài 18 đến bài 20

- Áp dụng các kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề thực tiễn

Bài tập cuối chương V

2

35.36

- Ôn tập củng cố các kiến thức đã học trong chương.

- Áp dụng các kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề thực tiễn

CHƯƠNG VI. PHÂN THỨC ĐẠI SỐ (13 tiết)

Bài 21. Phân thức đại số

2

42.43

- Nhận biết phân thức đại số, tử thức và mẫu thức của một phân thức.
- Viết điều kiện xác định của phân thức và tính giá trị của phân thức tại giá trị của biến thoả mãn điều kiện xác định.
- Nhận biết hai phân thức bằng nhau

Bài 22. Tính chất cơ bản của phân thức đại số

3

44.45.46

- Mô tả tính chất cơ bản của phân thức đại số.
- Rút gọn phân thức đại số.
- Biết quy đồng mẫu thức nhiều phân thức trong trường hợp thuận lợi

Luyện tập chung

1

47

- Luyện tập củng cố các kiến thức đã học từ bài 21 đến bài 22

- Áp dụng các kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề thực tiễn

Bài 23. Phép cộng và phép trừ phân thức đại số

3

48.49.50

- Thực hiện phép cộng và phép trừ phân thức đại số.
- Vận dụng các tính chất giao hoán, kết hợp của phép cộng phân thức và quy tắc dấu ngoặc với phân thức trong tính toán.

Bài 24. Phép nhân và phép chia phân thức đại số

2

51.52

- Thực hiện phép nhân và phép chia hai phân thức đại số.
- Vận dụng tính chất của phép nhân phân thức trong tính toán

Luyện tập chung

1

53

- Luyện tập củng cố các kiến thức đã học từ bài 23 đến bài 24

- Áp dụng các kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề thực tiễn

.................................

Phụ lục 3 Toán 8 Kết nối tri thức

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN MÔN TOÁN 8

BỘ SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC.

(Năm học 2023 - 2024)

I. Kế hoạch dạy học

1. Phân phối chương trình

PHẦN ĐẠI SỐ

STT

Bài học

(1)

Tiết

ppct

Số tiết

(2)

Thời điểm

(3)

Thiết bị dạy học

(4)

Địa điểm dạy học

(5)

1

Chương I. ĐA THỨC

Bài 1. Đơn thức (tiết 1)

Mục 1. Đơn thức và đơn thức thu gọn

1

Tuần

Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu

Lớp học

2

Bài 1. Đơn thức (tiết 2)

Mục 2. Đơn thức đồng dạng

2

Tuần

Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu

Lớp học

3

Bài 2. Đa thức (tiết 1)

Mục 1. Khái niệm đa thức.

3

Tuần

Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu

Lớp học

4

Bài 2. Đa thức (tiết 2)

Mục 2. Đa thức thu gọn

4

Tuần

Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu

Lớp học

5

Bài 3. Phép cộng và phép trừ đa thức

5

Tuần

Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu

Lớp học

6

Luyện tập chung

6

Tuần

Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu

Lớp học

7

Bài 4. Phép nhân đa thức (tiết 1)

Mục 1. Nhân đơn thức với đa thức

7

Tuần

Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu

Lớp học

8

Bài 4. Phép nhân đa thức (tiết 2)

Mục 2. Nhân đa thức với đa thức

8

Tuần

Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu

Lớp học

9

Bài 5. Phép chia đa thức cho đơn thức (tiết 1)

Mục 1. Chia đơn thức cho đơn thức

9

Tuần

Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu

Lớp học

10

Bài 5. Phép chia đa thức cho đơn thức (tiết 2)

Mục 2. Chia đa thức cho đơn thức

10

Tuần

Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu

Lớp học

11

Luyện tập chung (tiết 1)

11

Tuần

Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu

Lớp học

12

Luyện tập chung (tiết 2)

12

Tuần

Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu

Lớp học

13

Ôn tập chương I (tiết 1)

13

Tuần

Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu

Lớp học

14

Ôn tập chương I (tiết 2)

14

Tuần

Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu

Lớp học

15

Ôn tập giữa học kì I (tiết 1)

15

Tuần

Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu

Lớp học

16

Ôn tập giữa học kì I (tiết 2)

16

Tuần

Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu

Lớp học

17

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

17

Tuần

Lớp học

18

Chương II. HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ
VÀ ỨNG DỤNG

Bài 6. Hiệu hai bình phương. Bình phương của một
tổng hay một hiệu (tiết 1)

Mục 1. Hằng đẳng thức

Mục 2. Hiệu hai bình phương

18

Tuần

Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu

Lớp học

19

Bài 6. Hiệu hai bình phương. Bình phương của một
tổng hay một hiệu (tiết 2)

Mục 3. Bình phương của một tổng

Mục 4. Bình phương của một hiệu.

19

Tuần

Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu

Lớp học

20

Bài 7. Lập phương của một tổng hay một hiệu (tiết 1)

Mục 1. Lập phương của một tổng

20

Tuần

Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu

Lớp học

21

Bài 7. Lập phương của một tổng hay một hiệu (tiết 2)

Mục 2. Lập phương của một hiệu

21

Tuần

Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu

Lớp học

22

Bài 8. Tổng và hiệu hai lập hương

22

Tuần

Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu

Lớp học

23

Luyện tập chung (tiết 1)

23

Tuần

Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu

Lớp học

24

Bài 9. Phân tích đa thức thành nhân tử (tiết 1)

Mục 1. PTĐT thành nhân tử bằng cách đặt nhân tử chung

24

Tuần

Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu

Lớp học

25

Bài 9. Phân tích đa thức thành nhân tử (tiết 1)

Mục 2. PTĐT thành nhân tử bằng cách nhóm hạng tử

25

Tuần

Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu

Lớp học

26

Bài 9. Phân tích đa thức thành nhân tử (tiết 1)

Mục 3. PTĐT thành nhân tử bằng cách sử dụng HĐT

26

Tuần

Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu

Lớp học

27

Luyện tập chung

27

Tuần

Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu

Lớp học

28

Ôn tập chương II

28

Tuần

Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu

Lớp học

29

Chương V. DỮ LIỆU VÀ BIỂU ĐỒ
Bài 18. Thu thập và phân loại dữ liệu (tiết 1)

Mục 1. Thu thập dữ liệu

29

Tuần

Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu

Lớp học

30

Bài 18. Thu thập và phân loại dữ liệu (tiết 2)

Mục 2. Phân loại dữ liệu

30

Tuần

Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu

Lớp học

31

Bài 19. Biểu diễn dữ liệu bằng bảng, biểu đồ(tiết 1)

Mục 1. Lựa chọn biểu đồ tranh hay biểu đồ cột

Mục 2. Lựa chọn biểu đồ cột hay biểu đồ đoạn thẳng

31

Tuần

Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu

Lớp học

32

Bài 19. Biểu diễn dữ liệu bằng bảng, biểu đồ (tiết 2)

Mục 3. Lựa chọn biểu đồ cột kép hay biểu đồ hình quạt tròn

32

Tuần

Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu

Lớp học

33

Bài 20. Phân tích số liệu thống kê dựa vào biểu đồ (tiết 1)

Mục 1. Cần lưu ý khi đọc và diễn giải biểu đồ

33

Tuần

Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu

Lớp học

34

Bài 20. Phân tích số liệu thống kê dựa vào biểu đồ(tiết 2)

Mục 2. Đọc và phân tích số liệu biểu đồ

34

Tuần

Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu

Lớp học

35

Luyện tập chung

35

Tuần

Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu

Lớp học

36

Bài tập cuối chương V

36

Tuần

Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu

Lớp học

37

Ôn tập học kì I (phần đại số)

37

Tuần

Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu

Lớp học

38

Ôn tập học kì I (phần đại số)

38

Tuần

Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu

Lớp học

39

Ôn tập học kì I (phần Thống kê và xác suất)

39

Tuần

Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu

Lớp học

40

KIỂM TRA HỌC KÌ I

40

Tuần

Lớp học

41

Trả bài kiểm tra học kì I

41

Tuần

Lớp học

42

4 Chương VI. PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
Bài 21. Phân thức đại số (tiết 1)

Mục 1. Phân thức đại số

42

Tuần

Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu

Lớp học

43

Bài 21. Phân thức đại số (tiết 2)

Mục 2. Hai phân thức bằng nhau

43

Tuần

Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu

Lớp học

44

Bài 22. Tính chất cơ bản của phân thức đại số (tiết 1)

Mục 1. Tính chất cơ bản của phân thức

44

Tuần

Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu

Lớp học

45

Bài 22. Tính chất cơ bản của phân thức đại số (tiết 2)

Mục 2. Vận dụng (rút gọn phân thức)

45

Tuần

Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu

Lớp học

46

Bài 22. Tính chất cơ bản của phân thức đại số (tiết 3)

Mục 3. Vận dụng (quy đồng mẫu nhiều phân thức)

46

Tuần

Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu

Lớp học

47

Luyện tập chung 13

47

Tuần

Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu

Lớp học

48

Bài 23. Phép cộng và phép trừ phân thức đại số (tiết 1)

Mục 1. Cộng hai phân thức cùng mẫu

Mục 2. Cộng hai phân thức khác mẫu

48

Tuần

Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu

Lớp học

49

Bài 23. Phép cộng và phép trừ phân thức đại số (tiết 2)

Mục 3. Trừ hai phân thức.

49

Tuần

Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu

Lớp học

50

Bài 23. Phép cộng và phép trừ phân thức đại số (tiết 3)

Mục 4. Cộng, trừ nhiều phân thức đại số.

50

Tuần

Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu

Lớp học

51

Bài 24. Phép nhân và phép chia phân thức đại số (tiết 1)

Mục 1. Nhân hai phân thức

51

Tuần

Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu

Lớp học

52

Bài 24. Phép nhân và phép chia phân thức đại số (tiết 2) Mục 2. Chia hai phân thức

52

Tuần

Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu

Lớp học

53

Luyện tập chung

53

Tuần

Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu

Lớp học

54

Bài tập cuối chương VI

54

Tuần

Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu

Lớp học

55

Ôn tập giữa học kì II

55

Tuần

Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu

Lớp học

56

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II

56

Tuần

Lớp học

57

Chương VII. PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT
VÀ HÀM SỐ BẬC NHẤT
Bài 25. Phương trình bậc nhất một ẩn (tiết 1)

Mục 1. Phương trình một ẩn

57

Tuần

Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu

Lớp học

58

Bài 25. Phương trình bậc nhất một ẩn (tiết 2)

Mục 2. Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải

58

Tuần

Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu

Lớp học

59

Bài 25. Phương trình bậc nhất một ẩn (tiết 3)

Mục 3. Phương trình đưa được về dạng

59

Tuần

Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu

Lớp học

60

Bài 26. Giải bài toán bằng cách lập phương trình

60

Tuần

Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu

Lớp học

61

Luyện tập chung

61

Tuần

Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu

Lớp học

62

Bài 27. Khái niệm hàm số và đồ thị của hàm số (tiết 1)

Mục 1. Khái niệm hàm số

62

Tuần

Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu

Lớp học

63

Bài 27. Khái niệm hàm số và đồ thị của hàm số (tiết 2)

Mục 2. Mặt phẳng tọa độ

63

Tuần

Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu

Lớp học

64

Bài 27. Khái niệm hàm số và đồ thị của hàm số (tiết 3)

Mục 3. Đồ thị của hàm số

64

Tuần

Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu

Lớp học

65

Bài 28. Hàm số bậc nhất và đồ thị của hàm số bậc nhất (tiết 1)

Mục 1. Khái niệm hàm số bậc nhất

65

Tuần

Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu

Lớp học

66

Bài 28. Hàm số bậc nhất và đồ thị của hàm số bậc nhất (tiết 2)

Mục 2. Đồ thị của hàm số bậc nhất

66

Tuần

Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu

Lớp học

67

Bài 29. Hệ số góc của đường thẳng (tiết 1)

Mục 1. Hệ số góc của đường thẳng

67

Tuần

Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu

Lớp học

68

Bài 29. Hệ số góc của đường thẳng (tiết 2)

Mục 2. Đường thẳng song song, đường thẳng cắt nhau

68

Tuần

Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu

Lớp học

69

Luyện tập chung

69

Tuần

Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu

Lớp học

70

Bài tập cuối chương VII

70

Tuần

Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu

Lớp học

71

Chương VIII. MỞ ĐẦU VỀ TÍNH XÁC SUẤT
CỦA BIẾN CỐ
Bài 30. Kết quả có thể và kết quả thuận lợi (tiết 1)

Mục 1. Kết quả có thể của hành động, thực nghiệm

71

Tuần

Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu

Lớp học

72

Bài 30. Kết quả có thể và kết quả thuận lợi (tiết 2)

Mục 2. Kết quả thuận lợi cho một biến cố

72

Tuần

Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu

Lớp học

73

Bài 31. Cách tính xác suất của biến cố bằng tỉ số

73

Tuần

Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu

Lớp học

74

Bài 32. Mối liên hệ giữa xác suất thực nghiệm với xác suất và ứng dụng (tiết 1)

Mục 1. Xác suất thực nghiệm của một biến cố

74

Tuần

Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu

Lớp học

75

Bài 32. Mối liên hệ giữa xác suất thực nghiệm với xác suất và ứng dụng (tiết 2)

Mục 2. Mối liên hệ giữa xác suất thực nghiệm với xác suất

75

Tuần

Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu

Lớp học

76

Bài 32. Mối liên hệ giữa xác suất thực nghiệm với xác suất và ứng dụng (tiết 3)

Mục 3. Ứng dụng

76

Tuần

Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu

Lớp học

77

Luyện tập chung

77

Tuần

Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu

Lớp học

78

Bài tập cuối chương VIII

78

Tuần

Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu

Lớp học

79

Ôn tập học kì II (phần đại số)

79

Tuần

Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu

Lớp học

80

Ôn tập học kì II (phần đại số)

80

Tuần

Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu

Lớp học

81

Ôn tập học kì II (phần Thống kê và xác suất)

81

Tuần

Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu

Lớp học

82

KIỂM TRA HỌC KÌ II

82

Tuần

Lớp học

83

Trả bài kiểm tra học kì II

83

Tuần

Lớp học

PHẦN HÌNH HỌC

STT

Bài học

(1)

Tiết

ppct

Số tiết

(2)

Thời điểm

(3)

Thiết bị dạy học

(4)

Địa điểm dạy học

(5)

1

Chương III. TỨ GIÁC

Bài 10. Tứ giác

1

Tuần

Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu

Lớp học

2

Bài 11. Hình thang cân (tiết 1)

Mục 1. Hình thang, hình thang cân

2

Tuần

Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu

Lớp học

3

Bài 11. Hình thang cân (tiết 2)

Mục 2. Tính chất hình thang cân

3

Tuần

Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu

Lớp học

4

Bài 11. Hình thang cân (tiết 3)

Mục 3. Dấu hiệu nhận biết hình thang cân

4

Tuần

Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu

Lớp học

5

Luyện tập chung

5

Tuần

Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu

Lớp học

6

Bài 12. Hình bình hành (tiết 1)

Mục 1. Hình bình hành và tính chất

6

Tuần

Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu

Lớp học

7

Bài 12. Hình bình hành (tiết 2)

Mục 2. Dấu hiệu nhận biết

7

Tuần

Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu

Lớp học

8

Luyện tập chung

8

Tuần

Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu

Lớp học

9

Bài 13. Hình chữ nhật

9

Tuần

Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu

Lớp học

10

Bài 14. Hình thoi và hình vuông (tiết 1)

Mục 1. Hình thoi

10

Tuần

Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu

Lớp học

11

Bài 14. Hình thoi và hình vuông (tiết 2)

Mục 2. Hình vuông

11

Tuần

Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu

Lớp học

12

Luyện tập chung

12

Tuần

Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu

Lớp học

13

Bài tập cuối chương III (tiết 1)

13

Tuần

Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu

Lớp học

14

Bài tập cuối chương III (tiết 2)

14

Tuần

Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu

Lớp học

15

Ôn tập giữa học kì I (tiết 1)

15

Tuần

Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu

Lớp học

16

Ôn tập giữa học kì I (tiết 2)

16

Tuần

Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu

Lớp học

17

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

17

Tuần

Lớp học

18

CHƯƠNG IV. ĐỊNH LÍ THALÈS

Bài 15. Định lí Thalès trong tam giác (tiết 1)

Mục 1. Đoạn thẳng tỉ lệ

18

Tuần

Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu

Lớp học

19

Bài 15. Định lí Thalès trong tam giác (tiết 2)

Mục 2. Định lí Thales trong tam giác (Định lí thuận)

19

Tuần

Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu

Lớp học

20

Bài 15. Định lí Thalès trong tam giác (tiết 3)

Mục 2. Định lí Thales trong tam giác (Đinh lí đảo)

20

Tuần

Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu

Lớp học

21

Bài 16. Đường trung bình của tam giác (tiết 1)

Mục 1. Định nghĩa đường trung bình của tam giác

21

Tuần

Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu

Lớp học

22

Bài 16. Đường trung bình của tam giác (tiết 2)

Mục 2. Tính chất đường trung bình của tam giác

22

Tuần

Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu

Lớp học

23

Bài 17. Tính chất đường phân giác của tam giác

23

Tuần

Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu

Lớp học

24

Luyện tập chung

24

Tuần

Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu

Lớp học

25

Bài tập cuối chương IV (tiết 1)

25

Tuần

Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu

Lớp học

26

Bài tập cuối chương IV (tiết 2)

26

Tuần

Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu

Lớp học

27

Hoạt động thực hành trải nghiệm (tiết 1)

Chủ đề: Công thức tính lãi kép

27

Tuần

Dụng cụ thực hành

Lớp học

28

Hoạt động thực hành trải nghiệm (tiết 2)

Chủ đề: Phân tích đặc điểm khí hậu VN

28

Tuần

Dụng cụ thực hành

Lớp học

29

Ôn tập học kì I (phần hình học)

29

Tuần

Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu

Lớp học

30

KIỂM TRA HỌC KÌ I

30

Tuần

Lớp học

31

Trả bài kiểm tra học kì I

31

Tuần

Lớp học

32

Chương IX. TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG
Bài 33. Hai tam giác đồng dạng (tiết 1)

Mục 1. Định nghĩa

32

Tuần

Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu

Lớp học

33

Bài 33. Hai tam giác đồng dạng (tiết 2)

Mục 2. Định lí

33

Tuần

Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu

Lớp học

34

Bài 34. Ba trường hợp đồng dạng của hai tam giác (tiết 1)

Mục 1. Trường hợp đồng dạng thứ nhất

34

Tuần

Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu

Lớp học

35

Bài 34. Ba trường hợp đồng dạng của hai tam giác (tiết 2)

Mục 2. Trường hợp đồng dạng thứ hai

35

Tuần

Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu

Lớp học

36

Bài 34. Ba trường hợp đồng dạng của hai tam giác (tiết 3)

Mục 3. Trường hợp đồng dạng thứ ba

36

Tuần

Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu

Lớp học

37

Luyện tập chung

37

Tuần

Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu

Lớp học

38

Bài 35. Định lí Pythagore và ứng dụng (tiết 1)

Mục 1. Định lí Pythagore

38

Tuần

Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu

Lớp học

39

Bài 35. Định lí Pythagore và ứng dụng (tiết 2)

Mục 2. Ứng dụng của định lí Pythagore

39

Tuần

Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu

Lớp học

40

Bài 36. Các trường hợp đồng dạng của hai tam giác vuông (tiết 1)

Mục 1. Áp dụng các trường hợp đồng dạng của tam giác vào tam giác vuông

40

Tuần

Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu

Lớp học

41

Bài 36. Các trường hợp đồng dạng của hai tam giác vuông (tiết 2)

Mục 2. Trường hợp đồng dạng đặc biệt của hai tam giác vuông

41

Tuần

Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu

Lớp học

42

Bài 37. Hình đồng dạng

42

Tuần

Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu

Lớp học

43

Luyện tập chung

43

Tuần

Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu

Lớp học

44

Bài tập cuối chương IX

44

Tuần

Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu

Lớp học

45

Ôn tập giữa học kì II

45

Tuần

Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu

Lớp học

46

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II

46

Tuần

Lớp học

47

Chương X. MỘT SỐ HÌNH KHỐI TRONG THỰC TIỄN
Bài 38. Hình chóp tam giác đều (tiết 1)

Mục 1. Hình chóp tam giác đều

47

Tuần

Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu

Lớp học

48

Bài 38. Hình chóp tam giác đều (tiết 2)

Mục 2. Diện tích xung quanh và thể tích của hình chóp tam giác đều

48

Tuần

Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu

Lớp học

49

Bài 39. Hình chóp tứ giác đều (tiết 1)

Mục 1. Hình chóp tứ giác đều

49

Tuần

Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu

Lớp học

50

Bài 39. Hình chóp tứ giác đều (tiết 2)

Mục 2. Diện tích xung quanh và thể tích của hình chóp tứ giác đều

50

Tuần

Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu

Lớp học

51

Luyện tập chung

51

Tuần

Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu

Lớp học

52

Bài tập cuối chương X

52

Tuần

Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu

Lớp học

53

Hoạt động thực hành trải nghiệm (tiết 1)

Chủ đề:Ứng dụng định lí Thales, định lí Pythagore và tam giác đồng dạng để đo chiều cao

53

Tuần

Dụng cụ thực hành

Lớp học

54

Hoạt động thực hành trải nghiệm (tiết 2)

Chủ đề: Ứng dụng định lí Thales, định lí Pythagore và tam giác đồng dạng để đo khoảng cách

54

Tuần

Dụng cụ thực hành

Lớp học

55

Ôn tập học kì I (phần hình học)

55

Tuần

Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu

Lớp học

56

KIỂM TRA HỌC KÌ II

56

Tuần

Lớp học

57

Trả bài kiểm tra học kì II

57

Tuần

Lớp học

................................

Kế hoạch giáo dục Toán 8 Kết nối tri thức

TRƯỜNG THCS ……………

TỔ TỰ NHIÊN

GIÁO VIÊN THỰC HIỆN: ……….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC MÔN TOÁN, KHỐI LỚP 8 NĂM HỌC 2023-2024

CẢ NĂM: 35 TUẦN, 140 TIẾT

1. HỌC KÌ I: 18 TUẦN (4TIẾT/ TUẦN = 72 TIẾT)

2. HỌC KÌ II: 17 TUẦN(4 TIẾT/TUẦN = 68 TIẾT)

TIẾT

PPCT

Môn

Bài học

(1)

Số tiết

(2)

Tuần

(3)

Thiết bị dạy học

(4)

Địa điểm

dạy học

(5)

HỌC KÌ I: 18 TUẦN (4 TIẾT/ TUẦN = 72 TIẾT)

CHƯƠNG I: ĐA THỨC (11 TIẾT )

1

Đ1

Bài 1: Đơn thức (Tiết1)

2

1

Tivi

Phòng học

2

Đ2

Bài 1: Đơn thức (Tiết 2)

Tivi

Phòng học

3

Đ3

Bài 2: Đa thức

1

2

Tivi

Phòng học

4

Đ4

Bài 3: Phép cộng và phép trừ đa thức (Tiết 1)

2

Tivi

Phòng học

5

Đ5

Bài 3: Phép cộng và phép trừ đa thức (Tiết 2)

3

Tivi

Phòng học

6

Đ6

Luyện tập chung

1

Tivi

Phòng học

7

Đ7

Bài 4. Phép nhân đa thức (Tiết 1)

2

4

Tivi

Phòng học

8

Đ8

Bài 4. Phép nhân đa thức (Tiết 2)

Tivi

Phòng học

9

Đ9

Bài 5. Phép chia đa thức cho đơn thức

1

5

Tivi

Phòng học

10

Đ10

Luyện tập chung (Tiết 1)

2

Tivi

Phòng học

11

Đ11

Luyện tập chung (Tiết 2)

6

Tivi

Phòng học

12

Đ12

Bài tập cuối chương I

1

Tivi

Phòng học

CHƯƠNG II. HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ VÀ ỨNG DỤNG (15 tiết)

13

Đ13

Bài 6: Hiệu hai bình phương. Bình phương của một tổng hay một hiệu (T1)

2

7

Tivi

Phòng học

14

Đ14

Bài 6: Hiệu hai bình phương. Bình phương của một tổng hay một hiệu (T2)

Tivi

Phòng học

15

Đ15

Bài 7: Lập phương của một tổng. Lập phương của một hiệu (Tiết 1)

2

8

Tivi

Phòng học

16

Đ16

Bài 7: Lập phương của một tổng. Lập phương của một hiệu (Tiết 2)

Tivi

Phòng học

17

Đ17

Ôn tập giữa học kì 1

2

9

Tivi

Phòng học

18

Đ18

Kiểm tra giữa học kì 1

Tivi

Phòng học

19

Đ19

Bài 8: Tổng và hiệu hai lập phương (Tiết 1)

1

10

Đề kiểm tra

Phòng học

20

Đ20

Bài 8: Tổng và hiệu hai lập phương (Tiết 2)

1

Tivi

Phòng học

21

Đ21

Luyện tập chung (Tiết 1)

2

11

Tivi

Phòng học

22

Đ22

Luyện tập chung (Tiết 2)

Tivi

Phòng học

23

Đ23

Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử (Tiết 1)

2

12

Ti vi

Phòng học

24

Đ24

Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử (Tiết 2)

Tivi

Phòng học

25

Đ25

Luyện tập chung

1

13

Tivi

Phòng học

26

Đ26

Bài tập cuối chương II

1

Tivi

Phòng học

CHƯƠNG V. DỮ LIỆU VÀ BIỂU ĐỒ (7 tiết)

27

TK1

Bài 18: Thu thập và phân loại dữ liệu

1

14

Tivi

Phòng học

28

TK2

Bài 19: Biểu diễn dữ liệu bằng bảng, biểu đồ (Tiết 1)

2

Tivi

Phòng học

29

TK3

Bài 19: Biểu diễn dữ liệu bằng bảng, biểu đồ (Tiết 2)

Tivi

Phòng học

30

TK4

Bài 20. Phân tích số liệu thống kê dựa vào biểu đồ (Tiết 1)

2

Tivi

Phòng học

31

TK5

Bài 20. Phân tích số liệu thống kê dựa vào biểu đồ (Tiết 2)

15

Tivi

Phòng học

32

TK6

Luyện tập chung

1

Tivi

Phòng học

33

TK7

Bài tập cuối chương V

1

Tivi

Phòng học

CHƯƠNG III. TỨ GIÁC (15 tiết)

1

H1

Bài 10: Tứ giác

1

1

Tivi, thước thẳng

Phòng học

2

H2

Bài 11: Hình thang cân (Tiết 1)

2

Tivi, thước thẳng

Phòng học

3

H3

Bài 11: Hình thang cân (Tiết 2)

2

Tivi, thước thẳng

Phòng học

4

H4

Luyện tập chung

1

Tivi, thước thẳng

Phòng học

5

H5

Bài 12: Hình bình hành (Tiết 1)

2

3

Tivi, thước thẳng

Phòng học

6

H6

Bài 12: Hình bình hành (Tiết 2)

Tivi, thước thẳng

Phòng học

7

H7

Luyện tập chung (Tiết 1)

2

4

Tivi, thước thẳng

Phòng học

8

H8

Luyện tập chung (Tiết 2)

Tivi, thước thẳng

Phòng học

9

H9

Bài 13: Hình chữ nhật (Tiết 1)

2

5

Tivi, thước thẳng

Phòng học

10

H10

Bài 13: Hình chữ nhật (Tiết 2)

Tivi, thước thẳng

Phòng học

11

H11

Bài 14: Hình thoi và hình vuông (Tiết 1)

2

6

Tivi, thước thẳng

Phòng học

12

H12

Bài 14: Hình thoi và hình vuông (Tiết 2)

Tivi, thước thẳng

Phòng học

13

H13

Luyện tập chung (Tiết 1)

2

7

Tivi, thước thẳng

Phòng học

14

H14

Luyện tập chung (Tiết 2)

Tivi, thước thẳng

Phòng học

15

H15

Bài tập cuối chương III

1

8

Tivi, thước thẳng

Phòng học

16

H16

Ôn tập giữa kì 1 (Tiết 1)

2

Tivi, thước thẳng

Phòng học

17

H17

Ôn tập giữa kì 1 (Tiết 2)

9

Tivi, thước thẳng

Phòng học

18

H18

Kiểm tra giữa kì I

1

Đề kiểm tra

Phòng học

CHƯƠNG IV. Định Thalès (14 tiết)

19

H19

Bài 15. Định lí Thalès trong tam giác (Tiết 1)

2

10

Tivi, thước thẳng

Phòng học

20

H20

Bài 15. Định lí Thalès trong tam giác (Tiết 2)

Tivi, thước thẳng

Phòng học

21

H21

Bài 16. Đường trung bình của tam giác (Tiết 1)

2

11

Tivi, thước thẳng

Phòng học

22

H22

Bài 16. Đường trung bình của tam giác(Tiết 2)

Tivi, thước thẳng

Phòng học

23

H23

Bài 17. Tính chất đường phân giác của tam giác

1

12

Tivi, thước thẳng

Phòng học

24

H24

Luyện tập chung (Tiết 1)

2

Tivi, thước thẳng

Phòng học

25

H25

Luyện tập chung (Tiết 2)

13

Tivi, thước thẳng

Phòng học

26

H26

Bài tập cuối chương VI

1

Tivi, thước thẳng

Phòng học

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH TRẢI NGHIỆM (6 tiết)

27

THTN1

Công thức lãi kép

1

15

Máy tính có kết nối mạng

Phòng tin

28

THTN2

Thực hiện tính toán trên đa thức với phần mềm GeoGebra

16

Máy tính có kết nối mạng

Phòng tin

29

THTN3

Vẽ hình đơn giản với phần mềm Geogebra (Tiết 1)

2

Máy tính có kết nối mạng

Phòng tin

30

THTN4

Vẽ hình đơn giản với phần mềm Geogebra ( Tiết 2)

Máy tính có kết nối mạng

Phòng tin

31

THTN5

Phân tích đặc điểm khí hậu Việt Nam(Tiết 1)

2

Tivi

Phòng học

32

THTN6

Phân tích đặc điểm khí hậu Việt Nam(Tiết 1)

17

Tivi

Phòng học

33

H27

Ôn tập cuối kì 1 (tiết 1)

2

Tivi

Phòng học

34

H28

Ôn tập cuối kì 1 (Tiết 2)

Tivi

Phòng học

33

Đ27

Ôn tập cuối kì 1 (tiết 1)

2

Tivi

Phòng học

34

Đ28

Ôn tập cuối kì 1 (Tiết 2)

Tivi

Phòng học

35

Đ29

Kiểm tra cuối học kì 1

1

18

Đề kiểm tra

Phòng học

35

H29

Kiểm tra cuối học kì 1

1

Đề kiểm tra

Phòng học

36

Đ30

HỆ THỐNG KIẾN THỨC HKI

1

Tivi

Phòng học

36

H30

HỆ THỐNG KIẾN THỨC HKI

1

Tivi

Phòng học

HỌC KÌ II: 17 TUẦN (4 TIẾT/TUẦN = 68 TIẾT)

CHƯƠNG VI: Phân thức đại số (12 tiết)

37

Đ31

Bài 21. Phân thức đại số

1

19

Ti vi

Phòng học

38

Đ32

Bài 22. Tính chất cơ bản của phân thức đại số (Tiết 1)

2

Ti vi

Phòng học

39

Đ33

Bài 22. Tính chất cơ bản của phân thức đại số (Tiết 2)

20

Ti vi

Phòng học

40

Đ34

Luyện tập chung

1

Ti vi

Phòng học

41

Đ35

Bài 23. Phép cộng và phép trừ phân thức đại số (Tiết 1)

3

21

Ti vi

Phòng học

42

Đ36

Bài 23. Phép cộng và phép trừ phân thức đại số (Tiết 2)

Ti vi

Phòng học

43

Đ37

Bài 23. Phép cộng và phép trừ phân thức đại số (Tiết 3)

22

Ti vi

Phòng học

44

Đ38

Bài 24. Phép nhân và phép chia phân thức đại số (Tiết 1)

2

Ti vi

Phòng học

45

Đ39

Bài 24. Phép nhân và phép chia phân thức đại số (Tiết 2)

23

Ti vi

Phòng học

46

Đ40

Luyện tập chung (Tiết 1)

3

Ti vi

Phòng học

47

Đ41

Luyện tập chung (Tiết 2)

24

Ti vi

Phòng học

48

Đ42

Luyện tập chung (Tiết 3)

Ti vi

Phòng học

49

Đ43

Bài tập cuối chương VI

1

25

Ti vi

Phòng học

50

Đ44

Ôn tập giữa học kì 2 (tiết 1)

2

Ti vi

Phòng học

51

Đ45

Ôn tập giữa học kì 2 (tiết 1)

26

Ti vi

Phòng học

52

Đ46

Kiểm tra giữa học kì 2

1

Đề kiểm tra

Phòng học

CHƯƠNG VII: Hàm số đồ thị

53

Đ47

Bài 25. Phương trình bậc nhất một ẩn (Tiết 1)

2

27

Ti vi

Phòng học

54

Đ48

Bài 25. Phương trình bậc nhất một ẩn (Tiết 2)

Ti vi

Phòng học

55

Đ49

Bài 26. Giải bài toán bằng cách lập phương trình (Tiết 1)

2

28

Ti vi

Phòng học

56

Đ50

Bài 26. Giải bài toán bằng cách lập phương trình (Tiết 2)

Ti vi

Phòng học

57

Đ51

Luyện tập chung (Tiết 1)

2

29

Ti vi

Phòng học

58

Đ52

Luyện tập chung (Tiết 2)

Ti vi

Phòng học

59

Đ53

Bài 27. Khái niệm hàm số và đồ thị của hàm số (Tiết 1)

2

30

Ti vi

Phòng học

60

Đ54

Bài 27. Khái niệm hàm số và đồ thị của hàm số (Tiết 2)

Ti vi

Phòng học

61

Đ55

Bài 28. Hàm số bậc nhất và đồ thị của hàm số bậc nhất (Tiết 1)

2

31

Ti vi

Phòng học

62

Đ56

Bài 28. Hàm số bậc nhất và đồ thị của hàm số bậc nhất (Tiết 2)

Ti vi

Phòng học

63

Đ57

Bài 29. Hệ số góc của đường thẳng

1

32

Ti vi

Phòng học

64

Đ58

Luyện tập chung (Tiết 1)

2

Ti vi

Phòng học

65

Đ59

Luyện tập chung (Tiết 2)

33

Ti vi

Phòng học

66

Đ60

Bài tập cuối chương VII

1

Ti vi

Phòng học

67

Đ61

Ôn tập cuối học kì 2 (tiết 1)

2

34

Ti vi

Phòng học

68

Đ62

Ôn tập cuối học kì 2 (tiết 1)

Ti vi

Phòng học

69

Đ63

Kiểm tra cuối học kì 2

1

35

Đề kiểm tra

Phòng học

70

Đ64

HỆ THỐNG KIẾN THỨC CUỐI HỌC KÌ 2

1

Ti vi

Phòng học

CHƯƠNG IX: Tam giác đồng dạng (16 tiết)

37

H31

Bài 33. Hai tam giác đồng dạng

1

19

Ti vi

Phòng học

38

H32

Bài 34. Ba trường hợp đồng dạng của hai tam giác (Tiết 1)

3

Ti vi

Phòng học

39

H33

Bài 34. Ba trường hợp đồng dạng của hai tam giác (Tiết 2)

20

Ti vi

Phòng học

40

H34

Bài 34. Ba trường hợp đồng dạng của hai tam giác (Tiết 3)

Ti vi

Phòng học

41

H35

Luyện tập chung (Tiết 1)

2

21

Ti vi

Phòng học

42

H36

Luyện tập chung (Tiết 2)

Ti vi

Phòng học

43

H37

Bài 35. Định lí Pythagore và ứng dụng (Tiết 1)

2

22

Ti vi

Phòng học

44

H38

Bài 35. Định lí Pythagore và ứng dụng (Tiết 2)

Ti vi

Phòng học

45

H39

Bài 36. Các trường hợp đồng dạng của hai tam giác vuông. (Tiết 1)

2

23

Ti vi

Phòng học

46

H40

Bài 36. Các trường hợp đồng dạng của hai tam giác vuông. (Tiết 2)

Ti vi

Phòng học

47

H41

Bài 37. Hình đồng dạng

1

24

Ti vi

Phòng học

48

H42

Luyện tập chung (Tiết 1)

2

Ti vi

Phòng học

49

H43

Luyện tập chung (Tiết 2)

25

Ti vi

Phòng học

50

H44

Bài tập cuối chương IX

1

Ti vi

Phòng học

51

H45

Ôn tập giữa học kì 2

1

26

Ti vi

Phòng học

52

H46

Kiểm tra giữa học kì 2

1

Đề kiểm tra

Phòng học

CHƯƠNG X: Một số hình khối trong thực tiễn (6 tiết)

53

H47

Bài 38. Hình chóp tam giác đều. (Tiết 1)

2

27

Ti vi

Phòng học

54

H48

Bài 38. Hình chóp tam giác đều. (Tiết 2)

Ti vi

Phòng học

55

H49

Bài 39. Hình chóp tứ giác đều. (Tiết 1)

2

28

Ti vi

Phòng học

56

H50

Bài 39. Hình chóp tứ giác đều. (Tiết 2)

Ti vi

Phòng học

57

H51

Luyện tập chung

1

29

Ti vi

Phòng học

58

H52

Bài tập cuối chương X

1

Ti vi

Phòng học

CHƯƠNG VIII: Mở đầu về tính xác suất của biến cố (5 tiết)

59

TK8

Bài 30. Kết quả có thể và kết quả thuận lợi

1

30

Ti vi

Phòng học

60

TK9

Bài 31. Cách tính xác suất của biến cố bằng tỉ số

1

Ti vi

Phòng học

61

TK10

Bài 32. Mối liên hệ giữa xác suất thực nghiệm với xác suất và ứng dụng

1

31

Ti vi

Phòng học

62

TK11

Luyện tập chung

1

Ti vi

Phòng học

63

TK12

Bài tập cuối chương VIII

1

32

Ti vi

Phòng học

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH TRẢI NGHIỆM (7 tiết)

64

THTN7

Một vài ứng dụng của hàm số bậc nhất trong tài chính.

1

32

Ti vi

Phòng học

65

THTN8

Ứng dụng định lí Thalès, định lí Pythagore và tam giác đồng dạng để đo chiều cao, khoảng cách

1

33

Ti vi

Phòng học

66

THTN9

Thực hành tính toán trên phân thức đại số và vẽ đồ thị hàm số với phần mềm GeoGebra

1

Ti vi

Phòng học

67

THTN10

Mô tả thí nghiệm ngẫu nhiên với phần mềm Excel

1

34

Ti vi

Phòng học

68

H53

Ôn tập cuối học kì 2

1

Ti vi

Phòng học

69

H54

Kiểm tra cuối học kì 2

1

35

Đề kiểm tra

Phòng học

70

H55

HỆ THỐNG KIẾN THỨC CUỐI HỌC KÌ 2

1

Ti vi

Phòng học

TỔ TRƯỞNG

….., ngày 06 tháng 05 năm 2023

Giáo viên

.........................

Mời bạn đọc tham khảo thêm các bài viết hữu ích khác tại mục Dành cho giáo viên thuộc chuyên mục Tài liệu nhé.

Đánh giá bài viết
1 2.378
0 Bình luận
Sắp xếp theo