Địa chỉ tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường lớp 1 (Tất cả các môn)

Địa chỉ tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường lớp 1 Tất cả các môn được HoaTieu.vn chia sẻ dưới đây là mẫu bảng kế hoạch giáo dục, nội dung, địa chỉ tích hợp bảo vệ môi trường lớp 1 các môn: Tiếng Việt, Tự nhiên và Xã hội, Đạo đức, Lịch sử và Địa lý. Đây là tài liệu hữu ích giúp giáo viên chuyển tải các nội dung BVMT vào bài học một cách tự nhiên, phù hợp với nội dung chương trình giáo dục phổ thông mới, làm cho bài học sinh động, gắn với thực tế hơn, phát huy tích tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh trong học tập. Sau đây là nội dung chi tiết, mời thầy cô tải file Địa chỉ tích hợp GDBVMT lớp 1 về máy để sử dụng thuận tiện hơn.

Nội dung, địa chỉ, mức độ tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường lớp 1

Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường lớp 1
Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường lớp 1

ĐỊA CHỈ TÍCH HỢP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Theo quy định tại Điều 3 Thông tư 01/2017/TT-BGDĐT hướng dẫn giáo dục quốc phòng và an ninh trường tiểu học, trung học cơ sở hướng dẫn giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học, trung học cơ sở do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thì:

Giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học được thực hiện lồng ghép thông qua nội dung các bài trong các môn học Tiếng Việt, Tự nhiên và Xã hội, Đạo đức, Lịch sử và Địa lý tập trung vào một số chủ đề chính sau: tinh thần yêu nước, truyền thống lịch sử của dân tộc Việt Nam trong dựng nước và giữ nước; truyền thống lịch sử của quân đội và công an; một số kỹ năng sống phù hợp với sự phát triển của xã hội; giáo dục tình yêu quê hương, yêu hòa bình và yêu Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Cụ thể:

LỚP 1

STT

Môn học

Tên bài

Hình thức, nội dung lồng ghép

Tiếng Việt T1

Bài 9: Ơ ơ - Tiết 1

Giúp học sinh hiểu về phong cảnh biển và các phương tiện giao thông trên biển

Bài 19: Ng ng Ngh ngh - Tiết 2

HS yêu thích và bảo vệ các loài động vật quý hiếm.

Bài 22: T t Tr tr - Tiết 2

HS được khám phá và biết cách bảo vệ MT biển.

Bài 34: am ăm âm - Tiết 2

HS biết giữ gìn và bảo vệ môi trường nơi các loài vật sinh sống.

Bài 66: uôi uôm - Tiết 1

HS biết về phong cảnh biển đảo và các phương tiện giao thông trên biển.

Bài 66: uôi uôm - Tiết 2

HS biết về phong cảnh biển đảo và các phương tiện giao thông trên biển.

Bài 42: ao eo - Tiết 2

HS yêu thích chú chim có ích cho MT

Bài 63: iêng iêm iêp - Tiết 1

HS biết về phong cảnh biển đảo và các tài nguyên biển.

Bài 63: iêng iêm iêp - Tiết 2

HS biết về phong cảnh biển đảo và các tài nguyên biển.

Tiếng Việt T2

Bài 1: Loài chim của biển cả - Tiết 1

Biết yêu quý các loài vật và bảo vệ môi trường.

Bài 6: Du lịch biển Việt Nam - Tiết 1

HS có ý thức gắn bó với biển và giữ gin MT biển đảo.

Bài 14: Giữ vệ sinh trường, lớp

Biết giữ vệ sinh sạch sẽ, thực hiện tốt nội quy trường, lớp.

Bài 19: Thiên nhiên tươi đẹp quê em (Tiết 1)

Biết yêu quý và bảo vệ thiên nhiên.

STT

Môn học

Tên bài

Hình thức, nội dung lồng ghép

Đạo đức

Bài 14: Giữ vệ sinh trường, lớp

Biết giữ vệ sinh sạch sẽ, thực hiện tốt nội quy trường, lớp.

Bài 19: Thiên nhiên tươi đẹp quê em (Tiết 1)

Biết yêu quý và bảo vệ thiên nhiên.

Bài 66: uôi uôm - Tiết 1

Biết yêu quý và bảo vệ thiên nhiên.

STT

Môn học

Tên bài

Hình thức, nội dung lồng ghép

Hoạt động trải nghiệm

Bài 19: Thiên nhiên tươi đẹp quê em (Tiết 1)

Biết yêu quý và bảo vệ thiên nhiên.

Bài 20: Em bảo vệ cảnh quan thiên nhiên (Tiết 2)

Biết yêu quý và bảo vệ thiên nhiên.

STT

Môn học

Tên bài

Hình thức, nội dung lồng ghép

Tự nhiên xã hội

Bài 19: Thiên nhiên tươi đẹp quê em (Tiết 1)

Biết yêu cây xanh và giữ môi trường xanh, sạch đẹp.

Bài 12 : Chăm sóc, bảo vệ cây trồng và vật nuôi

Hs biết chăm sóc và bảo vệ, trồng nhiều cây xanh.

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Đánh giá bài viết
4 997
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo