Kế hoạch dạy học Mĩ thuật lớp 1 (Tích hợp STEM, ATGT)

Kế hoạch dạy học lớp 1 tích hợp Mĩ thuật, STEM, ATGT

HoaTieu.vn xin mời bạn đọc tham khảo Kế hoạch dạy học tích hợp STEM, ATGT, Mĩ thuật lớp 1, bộ sách Cùng học để phát triển năng lực. Đây là tài liệu do HoaTieu.vn sưu tầm và tổng hợp gửi đến quý thầy cô, nhằm giúp giáo viên xây dựng phân phối chương trình Mĩ thuật lớp 1 có tích hợp, lồng ghép chương trình giảng dạy bài học STEM, An toàn giao thông theo khung kế hoạch bài dạy học Công văn 2345 của Bộ. Mời thầy cô tải file về máy để chỉnh sửa và hoàn thiện mẫu bảng Kế hoạch dạy học môn Mĩ thuật lớp 1 tích hợp STEM, ATGT cho năm học mới.

KHDH Mĩ thuật lớp 1 tích hợp STEM, ATGT
KHDH Mĩ thuật lớp 1 tích hợp STEM, ATGT

Phân phối chương trình Mĩ thuật lớp 1 Cùng học để phát triển năng lực

KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN MĨ THUẬT – LỚP 1
NĂM HỌC 2023 - 2024

Tuần, tháng

Chương trình sách giáo khoa

Tích hợp

Nội dung điều chỉnh bổ sung

(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…)

Ghi chú

Chủ đề/ mạch nội dung

Tên bài học

Tiết học/

thời lượng

Tuần 1

Mở đầu

Mở đầu: Làm quen với mĩ thuật

1 Tiết

Tuần 2

Chủ đề 1: Sự kỳ diệu của chấm và nét

Chủ đề 1: Sự kỳ diệu của chấm và nét (Tiết 1)

1 Tiết

Stem bài học: Cột đèn hiệu giao thông

Tuần 3

Chủ đề 1: Sự kỳ diệu của chấm và nét (Tiết 2)

1 Tiết

Tuần 4

Chủ đề 1: Sự kỳ diệu của chấm và nét (Tiết 3)

1 Tiết

Tuần 5

Chủ đề 1: Sự kỳ diệu của chấm và nét (Tiết 4)

1 Tiết

Tuần 6

Chủ đề 2: Vẻ đẹp thiên nhiên

Chủ đề 2: Vẻ đẹp thiên nhiên

(Tiết 1)

1 Tiết

Tích hợp GDĐP: Cảnh quan thiên nhiên.

T/c hoạt động ngoài trời (15’)

Tuần 7

Chủ đề 2: Vẻ đẹp thiên nhiên

(Tiết 2)

1 Tiết

Tích hợp GDĐP: Cảnh quan thiên nhiên.

Tuần 8

Chủ đề 2: Vẻ đẹp thiên nhiên

(Tiết 3)

1 Tiết

Tích hợp GDĐP: Cảnh quan thiên nhiên.

Tuần 9

Chủ đề 2: Vẻ đẹp thiên nhiên

(Tiết 4)

1 Tiết

Tích hợp GDĐP: Cảnh quan thiên nhiên.

Tuần 10

Chủ đề 3: Ngôi nhà và những hình khối quen thuộc

Chủ đề 3: Ngôi nhà và những hình khối quen thuộc (Tiết 1)

1 Tiết

Tuần 11

Chủ đề 3: Ngôi nhà và những hình khối quen thuộc (Tiết 2)

1 Tiết

Tuần 12

Chủ đề 3: Ngôi nhà và những hình khối quen thuộc (Tiết 3)

1 Tiết

Tuần 13

Chủ đề 3: Ngôi nhà và những hình khối quen thuộc (Tiết 4)

1 Tiết

Tuần 14

Chủ đề 4: Con vật gần gũi

Chủ đề 4: Con vật gần gũi (Tiết 1)

1 Tiết

Tuần 15

Chủ đề 4: Con vật gần gũi (Tiết 2)

1 Tiết

Tuần 16

Chủ đề 4: Con vật gần gũi (Tiết 3)

1 Tiết

Tuần 17

Chủ đề 4: Con vật gần gũi (Tiết 4)

1 Tiết

Tuần 18

Trưng bày và nhận xét sản phẩm cuối học kì I

1 Tiết

Tuần 19

Chủ đề 5: Gia đình

Chủ đề 5: Gia đình (Tiết 1)

1 Tiết

Tích hợp GDĐP: Quê hương em.

Tuần 20

Chủ đề 5: Gia đình (Tiết 2)

1 Tiết

Tích hợp GDĐP: Quê hương em.

Tuần 21

Chủ đề 5: Gia đình (Tiết 3)

1 Tiết

Tích hợp GDĐP: Quê hương em.

Tuần 22

Chủ đề 5: Gia đình (Tiết 4)

1 Tiết

Tích hợp GDĐP: Quê hương em.

Tuần 23

Chủ đề 6: Những đồ vật quen thuộc

Chủ đề 6: Những đồ vật quen thuộc (Tiết 1)

1 Tiết

Tuần 24

Chủ đề 6: Những đồ vật quen thuộc (Tiết 2)

1 Tiết

Tuần 25

Chủ đề 6: Những đồ vật quen thuộc (Tiết 3)

1 Tiết

Tuần 26

Chủ đề 6: Những đồ vật quen thuộc (Tiết 4)

1 Tiết

Tuần 27

Chủ đề 7: Trang phục của em

Chủ đề 7: Trang phục của em

(Tiết 1)

1 Tiết

Stem bài học: Dụng cụ gấp áo

Tuần 28

Chủ đề 7: Trang phục của em

(Tiết 2)

1 Tiết

Tuần 29

Chủ đề 7: Trang phục của em

(Tiết 3)

1 Tiết

Tuần 30

Chủ đề 7: Trang phục của em

(Tiết 4)

1 Tiết

Tuần 31

Chủ đề 8: Trường em

Chủ đề 8: Trường em (Tiết 1)

1 Tiết

Tuần 32

Chủ đề 8: Trường em (Tiết 2)

1 Tiết

Tuần 33

Chủ đề 8: Trường em (Tiết 3)

1 Tiết

Tuần 34

Chủ đề 8: Trường em (Tiết 4)

1 Tiết

Tuần 35

Trưng bày kết quả học tập cuối năm

1Tiết

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Dành cho giáo viên của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
4 2.807
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo