Kế hoạch dạy học STEM Toán lớp 1 Kết nối tri thức

Kế hoạch dạy học STEM lớp 1 môn Toán KNTT

Kế hoạch dạy học STEM Toán lớp 1 Kết nối tri thức - HoaTieu.vn xin gửi tới bạn đọc Kế hoạch dạy học môn Toán lớp 1 bộ sách Kết nối tri thức có tích hợp / lồng ghép chương trình STEM lớp 1 đầy đủ 35 tuần học để thầy cô tham khảo, nhằm xây dựng bài học STEM hoặc chủ đề STEM theo khung kế hoạch dạy học của Công văn 2345. Mời thầy cô tải file mẫu Phân phối chương trình STEM môn Toán lớp 1 Kết nối tri thức về máy để chỉnh sửa thuận tiện hơn.

KHDH STEM môn Toán lớp 1 Kết nối tri thức
KHDH STEM môn Toán lớp 1 Kết nối tri thức

Phân phối chương trình STEM Toán lớp 1 Kết nối tri thức

Kế hoạch dạy học Toán 1 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tuần, tháng

Chương trình và sách giáo khoa

Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)

(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…)

Ghi chú

CHỦ ĐỀ

TÊN BÀI HỌC

TIẾT

HỌC KÌ I - TẬP 1

1

1- Các số từ 0 đến 10 (20 tiết)

Tiết học đầu tiên

1

Bài 1: Các số 0, 1, 2, 3, 4, 5 (Tiết 1)

2

Bài 1: Các số 0, 1, 2, 3, 4, 5 (Tiết 1)

3

2

Bài 1: Các số 0, 1, 2, 3, 4, 5 (Tiết 1)

4

Bài 2: Các số 6, 7, 8, 9, 10 - Tiết 1

5

Bài 2: Các số 6, 7, 8, 9, 10 - Tiết 2

6

Thay bằng Bài học STEM: Trải nghiệm cùng khay 10 học Toán (2 tiết)

3

Bài 2: Các số 6, 7, 8, 9, 10 - Tiết 3

7

Bài 3: Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - Tiết 1

8

Bài 3: Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - Tiết 2

9

4

Bài 4: So sánh số - Tiết 1

10

Bài 4: So sánh số - Tiết 2

11

Thay bằng Bài học STEM: Dụng cụ so sánh số trong phạm vi 10 (2 tiết)

Bài 4: So sánh số - Tiết 3

12

5

Bài 4: So sánh số - Tiết 4

13

Bài 5: Mấy và mấy - Tiết 1

14

Bài 5: Mấy và mấy - Tiết 2

15

6

Bài 5: Mấy và mấy - Tiết 3

16

Bài 6: Luyện tập chung - Tiết 1

17

Bài 6: Luyện tập chung - Tiết 2

18

7

Bài 6: Luyện tập chung - Tiết 3

19

Thay bằng Bài học STEM: Thực hành cùng thẻ học Toán (2 tiết)

Bài 6: Luyện tập chung - Tiết 4

20

2- Làm quen với một số hình phẳng (5 tiết)

Bài 7: Hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật - Tiết 1

21

8

Bài 7: Hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật - Tiết 2

22

Bài 8: Thực hành lắp ghép, xếp hình - Tiết 1

23

Thay bằng Bài học STEM: Thực hành trang trí lớp học bằng các hình hình học (2 tiết)

Bài 8: Thực hành lắp ghép, xếp hình - Tiết 2

24

9

Bài 9:Luyện tập chung

25

3- Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10 (18 tiết)

Bài 10: Phép cộng trong phạm vi 10 - Tiết 1

26

Bài 10: Phép cộng trong phạm vi 10 - Tiết 2

27

10

Bài 10: Phép cộng trong phạm vi 10 - Tiết 3

28

Bài 10: Phép cộng trong phạm vi 10 - Tiết 4

29

Bài 10: Phép cộng trong phạm vi 10 - Tiết 5

30

11

Bài 10: Phép cộng trong phạm vi 10 - Tiết 6

31

Bài 11: Phép trừ trong phạm vi 10 - Tiết 1

32

Bài 11: Phép trừ trong phạm vi 10 - Tiết 2

33

12

Bài 11: Phép trừ trong phạm vi 10 - Tiết 3

34

Bài 11: Phép trừ trong phạm vi 10 - Tiết 4

35

Bài 11: Phép trừ trong phạm vi 10 - Tiết 5

36

13

Bài 11: Phép trừ trong phạm vi 10 - Tiết 6

37

Bài 12: Bảng cộng, bảng trừ trong phạm vi 10 - Tiết 1

38

Bài 12: Bảng cộng, bảng trừ trong phạm vi 10 - Tiết 2

39

14

Bài 12: Bảng cộng, bảng trừ trong phạm vi 10 - Tiết 3

40

Bài 13: Luyện tập chung - Tiết 1

41

Thay bằng Bài học STEM: Dụng cụ tính cộng, tính trừ (2 tiết)

Bài 13: Luyện tập chung - Tiết 2

42

15

Bài 13: Luyện tập chung - Tiết 3

43

Thay bằng Bài học STEM: Thực hành tính nhẩm (2 tiết)

4- Làm quen với một số hình khối (5 tiết)

Bài 14: Khối lập phương, khối hộp chữ nhật - Tiết 1

44

Bài 14: Khối lập phương, khối hộp chữ nhật - Tiết 2

45

16

Bài 15: Vị trí, định hướng trong không gian - Tiết 1

46

Bài 15: Vị trí, định hướng trong không gian - Tiết 2

47

Bài 16: Luyện tập chung

48

17

5 -Ôn tập Học kì I (6 tiết)

Bài 17: Ôn tập các số trong phạm vi 10 - Tiết 1

49

Bài 17: Ôn tập các số trong phạm vi 10 - Tiết 2

50

Bài 18: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10 - Tiết 1

51

18

Bài 18: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10 - Tiết 2

52

Bài 19: Ôn tập hình học

53

Bài 20: Ôn tập chung

54

HỌC KÌ II - TẬP 2

19

6 - Các số đến 100 (12 tiết)

Bài 21: Số có hai chữ số - Tiết 1

55

Bài 21: Số có hai chữ số - Tiết 2

56

Bài 21: Số có hai chữ số - Tiết 3

57

20

Bài 21: Số có hai chữ số - Tiết 4

58

Bài 21: Số có hai chữ số - Tiết 5

59

Bài 21: Số có hai chữ số - Tiết 6

60

21

Bài 22: So sánh số có hai chữ số - Tiết 1

61

Bài 22: So sánh số có hai chữ số - Tiết 2

62

Bài 22: So sánh số có hai chữ số - Tiết 3

63

22

Bài 23: Bảng các số từ 1 đến 100

64

Thay bằng Bài học STEM: Bảng các số từ 1 đến 100 (2 tiết)

Bài 24: Luyện tập chung - Tiết 1

65

Bài 24: Luyện tập chung - Tiết 2

66

23

7- Độ dài và đo độ dài (8 tiết)

Bài 25: Dài hơn, ngắn hơn - Tiết 1

67

Bài 25: Dài hơn, ngắn hơn - Tiết 2

68

Bài 26: Đơn vị đo độ dài - Tiết 1

69

24

Bài 26: Đơn vị đo độ dài - Tiết 2

70

Bài 27: Thực hành ước lượng và đo độ dài - Tiết 1

71

Bài 27: Thực hành ước lượng và đo độ dài - Tiết 2

72

25

Bài 28: Luyện tập chung - Tiết 1

73

Bài 28: Luyện tập chung - Tiết 2

74

8- Phép cộng , phép trừ (không nhớ )trong phạm vi 100(14tiết)

Bài 29: Phép cộng số có hai chữ số với số có một chữ số - Tiết 1

75

26

Bài 29: Phép cộng số có hai chữ số với số có một chữ số - Tiết 2

76

Bài 30: Phép cộng số có hai chữ số với số có hai chữ số - Tiết 1

77

Bài 30: Phép cộng số có hai chữ số với số có hai chữ số - Tiết 2

78

27

Bài 31: Phép trừ số có hai chữ số cho số có một chữ số - Tiết 1

79

Bài 31: Phép trừ số có hai chữ số cho số có một chữ số - Tiết 2

80

Bài 31: Phép trừ số có hai chữ số cho số có một chữ số - Tiết 3

81

28

Bài 32: Phép trừ số có hai chữ số cho số có hai chữ số - Tiết 1

82

Bài 32: Phép trừ số có hai chữ số cho số có hai chữ số - Tiết 2

83

Bài 32: Phép trừ số có hai chữ số cho số có hai chữ số - Tiết 3

84

29

Bài 33: Luyện tập chung - Tiết 1

85

Thay bằng Bài học STEM: Mô hình tính hàng dọc (2 tiết)

Bài 33: Luyện tập chung - Tiết 2

86

Bài 33: Luyện tập chung - Tiết 3

87

30

Bài 33: Luyện tập chung - Tiết 4

88

9 - Thời gian, giờ và lịch (8 tiết)

Bài 34: Xem giờ đúng trên đồng hồ - Tiết 1

89

Thay bằng Bài học STEM: Đồng hồ tiện ích (2 tiết)

Bài 34: Xem giờ đúng trên đồng hồ - Tiết 2

90

31

Bài 35: Các ngày trong tuần - Tiết 1

91

Bài 35: Các ngày trong tuần - Tiết 2

92

Bài 36: Thực hành xem lịch và giờ - Tiết 1

93

32

Bài 36: Thực hành xem lịch và giờ - Tiết 2

94

Bài 37: Luyện tập chung - Tiết 1

95

Bài 37: Luyện tập chung - Tiết 2

96

33

10 - Ôn tập cuối năm ( 9 tiết)

Bài 38: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 10 - Tiết 1

97

Bài 38: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 10 - Tiết 2

98

Bài 38: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 10 - Tiết 3

99

34

Bài 39: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 100 - Tiết 1

100

Bài 39: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 100 - Tiết 2

101

Bài 39: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 100 - Tiết 3

102

35

Bài 40: Ôn tập hình học và đo lường - Tiết 1

103

Bài 40: Ôn tập hình học và đo lường - Tiết 2

104

Bài 41: Ôn tập chung

105

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Dành cho giáo viên của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
5 4.601
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo