Kế hoạch dạy học STEM Tự nhiên xã hội lớp 1 Kết nối tri thức

Kế hoạch dạy học STEM lớp 1 môn Tự nhiên và xã hội KNTT

Kế hoạch dạy học STEM Tự nhiên xã hội lớp 1 Kết nối tri thức được HoaTieu.vn chia sẻ dưới đây là mẫu Kế hoạch dạy học môn Tự nhiên và xã hội lớp 1 bộ sách Kết nối tri thức có tích hợp, lồng ghép chương trình, bài học STEM lớp 1 đầy đủ 35 tuần học. Mời thầy cô tham khảo để nhanh chóng hoàn thiện phân phối chương trình STEM môn Tự nhiên và xã hội lớp 1 bộ sách mới Kết nối tri thức.

Phân phối chương trình STEM TNXH lớp 1 Kết nối tri thức

KẾ HOẠCH DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KHỐI LỚP 1
Năm học 2023 – 2024

1. Căn cứ xây dựng kế hoạch:

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018, Quyết định số 16/2006/QĐ-BGĐĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học, Thông tư số 28/2020/TTBGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ trường tiểu học;

Căn cứ công văn số 2345/BGDĐT-GDTH ngày 07/6/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc ‘Hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp tiểu học”;

Căn cứ Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /202 của UBND tỉnh …… về việc Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thônggiáo dục thường xuyên tỉnh…….;

Thực hiện Công văn số /SGDĐT-GDTH ngày / /20222 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ……. về việc Hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học;

Thực hiện Công văn Số …/PGDĐT-GDTH ngày ………. của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện .................. về việc “Hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp tiểu học”;

Căn cứ tình hình thực tế của tổ, Tổ chuyên môn Tổ 4 – Trường Tiểu học xây dựng Kế hoạch Giáo dục năm học 2023-2024 như sau:

2. Điều kiện thực hiện các môn học, hoạt động giáo dục:

- Tổ 3 trường Tiểu học gồm lớp 4 với / học sinh. Đa số các em theo học đúng độ tuổi.

- Có giáo viên. Trong đó CBQL, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên chuyên sâu, giáo viên dạy phụ đạo học sinh

- Đội ngũ giáo viên có năng lực chuyên môn vững vàng, có nhiều năm giảng dạy ở khối lớp tiểu học. Nhiều giáo viên nhiệt tình, tâm huyết với nghề.

- Cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ cho việc dạy và học tương đối đầy đủ.

- Nhà trường đã có đầy đủ các phòng học bộ môn.

- Nhà trường trang bị đầy đủ sách giáo khoa, sách giáo viên, cơ sở vật chất đảm bảo, thiết bị dạy học đầy đủ đáp ứng cho chương trình giáo dục theo chương trình mới.

- Nguồn học liệu phong phú.

3. Kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục

Tự nhiên và Xã hội 1 (Kết nối tri thức)

Tuần

Chương trình và sách giáo khoa

Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) (Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…)

Ghi chú

Chủ đề/
Mạch nội

dung

Bài

Tên bài học trong tiết học cụ thể

Tiết theo

PP CT

Thời

lượng

(tiết)

HỌC KÌ I

1

Chủ đề: GIA ĐÌNH

Bài 1: Kể về gia đình

Bài 1: Kể về gia đình

1

1 tiết

Bài 1: Kể về gia đình

2

1 tiết

2

Bài 2: Ngôi nhà của em

Bài 2: Ngôi nhà của em

3

1 tiết

Bài 2: Ngôi nhà của em

4

1 tiết

3

Bài 3: Đồ dùng trong nhà

Bài 3: Đồ dùng trong nhà

5

1 tiết

Bài 3: Đồ dùng trong nhà

6

1 tiết

4

Bài 4: An toàn khi sử dụng đồ dùng trong nhà

Bài 4: An toàn khi sử dụng đồ dùng trong nhà

7

1 tiết

Bài 4: An toàn khi sử dụng đồ dùng trong nhà

8

1 tiết

5

Bài 5: Ôn tập chủ đề Gia đình

Bài 5: Ôn tập chủ đề Gia đình

9

1 tiết

Bài 5: Ôn tập chủ đề Gia đình

10

1 tiết

6

Bài 5: Ôn tập chủ đề Gia đình

11

1 tiết

Chủ đề: TRƯỜNG HỌC

Bài 6: Lớp học của em

Bài 6: Lớp học của em (tiết 1)

12

1 tiết

7

Bài 6: Lớp học của em (tiết 2)

13

1 tiết

Bài 6: Lớp học của em (tiết 3)

14

1 tiết

8

Bài 7: Cùng khám phá trường học

Bài 7: Cùng khám phá trường học (tiết 1)

15

1 tiết

Bài 7: Cùng khám phá trường học (tiết 2)

16

1 tiết

9

Bài 7: Cùng khám phá trường học (tiết 3)

17

1 tiết

Bài 8: Cùng vui ở trường

Bài 8: Cùng vui ở trường (tiết 1)

18

1 tiết

10

Bài 8: Cùng vui ở trường (tiết 2)

19

1 tiết

Bài 9: Ôn tập chủ đề Trường học

Bài 9: Ôn tập chủ đề Trường học

20

1 tiết

11

Bài 9: Ôn tập chủ đề Trường học

21

1 tiết

Bài 9: Ôn tập chủ đề Trường học

22

1 tiết

12

Ôn tập giữa kì 1

Ôn tập giữa kì 1

23

1 tiết

Chủ đề: CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG

Bài 10: Cùng khám phá quang cảnh xung quanh

Bài 10: Cùng khám phá quang cảnh xung quanh

24

1 tiết

Bài học STEM: Bài 12: Trang trí cảnh quan nơi em sống

13

Bài 10: Cùng khám phá quang cảnh xung quanh

25

1 tiết

Bài 11: Con người nơi em sống

Bài 11: Con người nơi em sống

26

1 tiết

14

Bài 11: Con người nơi em sống

27

1 tiết

Bài 12: Vui đón Tết

Bài 12: Vui đón Tết

28

1 tiết

15

Bài 12: Vui đón Tết

29

1 tiết

Bài 13: An toàn trên đường

Bài 13: An toàn trên đường

30

1 tiết

Bài học STEM: Bài 7: Đèn hiệu và biển báo giao thông

16

Bài 13: An toàn trên đường

31

1 tiết

Bài 14: Ôn tập chủ đề Cộng đồng địa phương

Bài 14: Ôn tập chủ đề Cộng đồng địa phương

32

1 tiết

17

Bài 14: Ôn tập chủ đề Cộng đồng địa phương

Bài 14: Ôn tập chủ đề Cộng đồng địa phương

33

1 tiết

Bài 14: Ôn tập chủ đề Cộng đồng địa phương

34

1 tiết

18

Ôn tập cuối kì 1

Ôn tập cuối kì 1

35

1 tiết

Đánh giá cuối kì 1

Đánh giá cuối kì 1

36

1 tiết

19

Chủ đề: THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT

Bài 15: Cây xung quanh em

Bài 15: Cây xung quanh em

37

1 tiết

Bài học STEM: Bài 9: Cây xung quanh em

Bài 15: Cây xung quanh em

38

1 tiết

20

Bài 15: Cây xung quanh em

39

1 tiết

Bài 16: Chăm sóc và bảo vệ cây trồng

Bài 16: Chăm sóc và bảo vệ cây trồng

40

1 tiết

21

Bài 16: Chăm sóc và bảo vệ cây trồng

41

1 tiết

Bài 17: Con vật quanh em

Bài 17: Con vật quanh em

42

1 tiết

22

Bài 17: Con vật quanh em

43

1 tiết

Bài 17: Con vật quanh em

44

1 tiết

23

Bài 18: Chăm sóc và bảo vệ vật nuôi

Bài 18: Chăm sóc và bảo vệ vật nuôi

45

1 tiết

Bài học STEM: Bài 11: Chăm sóc và bảo vệ vật nuôi

Bài 18: Chăm sóc và bảo vệ vật nuôi

46

1 tiết

24

Bài 19: Ôn tập chủ đề Thực vật và Động vật

Bài 19: Ôn tập chủ đề Thực vật và Động vật

47

1 tiết

Bài 19: Ôn tập chủ đề Thực vật và Động vật

48

1 tiết

25

Chủ đề: CON NGƯỜI VÀ SỨC KHOẺ

Bài 20: Cơ thể em

Bài 20: Cơ thể em

49

1 tiết

Bài 20: Cơ thể em

50

1 tiết

26

Bài 20: Cơ thể em

51

1 tiết

Bài học STEM: Bài 15: Bầu trời ban ngày và ban đêm

Bài 21: Các giác quan của cơ thể

Bài 21: Các giác quan của cơ thể

52

1 tiết

27

Bài 21: Các giác quan của cơ thể

53

Bài 21: Các giác quan của cơ thể

54

1 tiết

28

Bài 22: Ăn, uống hằng ngày

Bài 22: Ăn, uống hằng ngày

55

1 tiết

Bài 22: Ăn, uống hằng ngày

56

1 tiết

29

Bài 23: Vận động và nghỉ ngơi

Bài 23: Vận động và nghỉ ngơi

57

1 tiết

Bài 23: Vận động và nghỉ ngơi

58

1 tiết

30

Bài 24: Tự bảo vệ mình

Bài 24: Tự bảo vệ mình

59

1 tiết

Bài 24: Tự bảo vệ mình

60

1 tiết

31

Bài 25: Ôn tập chủ đề Con người và sức khỏe

Bài 25: Ôn tập chủ đề Con người và sức khỏe

61

1 tiết

Bài 25: Ôn tập chủ đề Con người và sức khỏe

62

1 tiết

32

Chủ đề: TRÁI ĐẤT VÀ BẦU TRỜI

Bài 26: Cùng khám phá bầu trời

Bài 26: Cùng khám phá bầu trời

63

1 tiết

Bài 26: Cùng khám phá bầu trời

64

1 tiết

33

Bài 26: Cùng khám phá bầu trời

65

1 tiết

Bài 27: Thời tiết luôn thay đổi

Bài 27: Thời tiết luôn thay đổi

66

1 tiết

Bài học STEM: Bài 16: Thời tiết và trang phục

34

Bài 27: Thời tiết luôn thay đổi

67

1 tiết

Bài 27: Thời tiết luôn thay đổi

68

1 tiết

35

Bài 28: Ôn tập chủ đề Trái đất và bầu trời

Bài 28: Ôn tập chủ đề Trái đất và bầu trời

69

1 tiết

Ôn tập đánh giá cuối năm

Ôn tập đánh giá cuối năm

70

1 tiết

Phê duyệt lãnh đạo trường GVCN……….. ngày ... tháng ... năm 20...

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Dành cho giáo viên của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
6 3.432
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo