Sách giáo khoa lớp 5 Kết nối tri thức (Xem online, tải file PDF)

HoaTieu.vn xin gửi tới bạn đọc Bộ sách giáo khoa lớp 5 Kết nối tri thức với cuộc sống bản PDF đủ các môn học: Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Hoạt động trải nghiệm, Tin học, Mĩ thuật, Lịch sử - Địa lí, Khoa học, Giáo dục thể chất, Công nghệ, Đạo đức, Âm nhạc tại bài viết này.

Mời quý thầy cô, phụ huynh và các em HS xem online sách giáo khoa, tải pdf sgk lớp 5 Kết nối tri thức đầy đủ các môn tại đường link sau đây nhằm làm quen với nội dung, cấu trúc của sách mới lớp 5 năm học 2024-2025 .

1. Sách Toán lớp 5 Kết nối tri thức pdf

SGK Toán 5 tập 1

Xem online sách giáo khoa Toán 5 Kết nối tri thức tập 1

Sách giáo khoa Toán 5 Kết nối tri thức tập 1

  • Tổng biên: Bùi Mạnh Hùng
  • Chủ biên: Trần Thị Hiền Lương
  • Tác giả: Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng

SGK Toán 5 tập 2

Xem online sách giáo khoa Toán 5 Kết nối tri thức tập 2

Sách giáo khoa Toán 5 Kết nối tri thức tập 2

2. Sách Tiếng Việt lớp 5 Kết nối tri thức pdf

SGK Tiếng Việt 5 tập 1

Xem online sách giáo khoa Tiếng Việt 5 Kết nối tri thức tập 1

sách giáo khoa Tiếng Việt 5 Kết nối tri thức tập 1

SGK Tiếng Việt 5 tập 2

Xem online sách giáo khoa Tiếng Việt 5 Kết nối tri thức tập 2

sách giáo khoa Tiếng Việt 5 Kết nối tri thức tập 2

3. Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 5 Kết nối tri thức

SGK Tiếng Anh 5 tập 1

Xem online sách giáo khoa Tiếng Anh 5 Kết nối tri thức Tập 1

Tải tại đây.

sách giáo khoa Tiếng Anh 5 Kết nối tri thức Tập 1

SGK Tiếng Anh 5 tập 2

Xem online sách giáo khoa Tiếng Anh 5 Kết nối tri thức Tập 2

Tải tại đây.

sách giáo khoa Tiếng Anh 5 Kết nối tri thức Tập 2

4. Sách Khoa học lớp 5 Kết nối tri thức pdf

Xem online sách giáo khoa Khoa học lớp 5 Kết nối tri thức

sách giáo khoa Khoa học lớp 5 Kết nối tri thức

5. Sách giáo khoa Đạo Đức 5 Kết nối tri thức

Xem online sách giáo khoa Đạo Đức 5 Kết nối tri thức

Sách Đạo Đức 5 Kết nối tri thức pdf

6.Sách giáo khoa Âm Nhạc 5 Kết nối tri thức

Xem online sách giáo khoa Âm Nhạc 5 Kết nối tri thức

Sách Âm Nhạc 5 Kết nối tri thức pdf

7. Sách giáo khoa Mĩ Thuật 5 Kết nối tri thức

Xem online sách giáo khoa Mĩ Thuật 5 Kết nối tri thức

Sách Mĩ Thuật 5 Kết nối tri thức pdf

8. Sách giáo khoa Công Nghệ 5 Kết nối tri thức

Xem online Sách giáo khoa Công Nghệ 5 Kết nối tri thức

Sách Công Nghệ 5 Kết nối tri thức pdf

9. Sách Lịch sử và Địa lí lớp 5 Kết nối tri thức pdf

Xem online Sách giáo khoa Lịch Sử và Địa Lí 5 Kết nối tri thức

Sách giáo khoa Lịch Sử và Địa Lí 5 Kết nối tri thức

10. Sách giáo khoa Tin học 5 Kết nối tri thức

Xem online Sách giáo khoa Tin học 5 Kết nối tri thức

Sách Tin học 5 Kết nối tri thức pdf

11. Sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm 5 Kết nối tri thức

Xem online Sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm 5 Kết nối tri thức

Sách Hoạt động trải nghiệm 5 Kết nối tri thức pdf

12. Sách Giáo dục thể chất 5 Kết nối tri thức pdf

Xem online Sách giáo khoa Giáo dục thể chất 5 Kết nối tri thức

SGK Giáo dục thể chất 5 Kết nối tri thức

Mời các bạn tham khảo các bài viết khác trong chuyên mục Dành cho giáo viên của Hoatieu.

Đánh giá bài viết
9 4.008
0 Bình luận
Sắp xếp theo