Bộ câu hỏi ôn tập Hội thi Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội giỏi: Trắc nghiệm, tự luận, tình huống

Câu hỏi Trắc nghiệm, tự luận, tình huống ôn tập Hội thi Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội giỏi

Câu hỏi Trắc nghiệm, tự luận, tình huống ôn tập Hội thi Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội giỏi có đáp án đi kèm là tài liệu ôn tập hữu ích dành cho quý thầy cô giáo làm Tổng phụ trách Đội. Mời quý thầy cô tham khảo.

Hướng dẫn ghi sổ tổng phụ trách đội

200 câu hỏi trắc nghiệm Hội thi Phụ trách Đội giỏi

Cách tính tiền lương dạy thêm giờ đối với giáo viên Tổng phụ trách Đội mới nhất

Câu hỏi số 1: Khi nào phong trào công nhân Việt Nam hoàn toàn trở thành một phong trào tự giác?

a) Năm 1920 (tổ chức công hội ở Sài Gòn được thành lập)

b) Năm 1925 (cuộc bãi công Ba Son)

c) Năm 1929 (sự ra đời ba tổ chức cộng sản)

d) Năm 1930 (Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời)

Câu hỏi số 2: Nguyễn Ái Quốc từ Liên Xô về Quảng Châu (Trung Quốc) vào thời gian nào?

a. 12/1924

b. 12/1925

c. 11/1924

d. 10/1924

Câu hỏi số 3: Tổ chức cộng sản nào ra đời đầu tiên ở Việt Nam?

a. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên

b. Đông Dương cộng sản Đảng

c. An Nam cộng sản Đảng

d. Đông Dương cộng sản liên đoàn

Câu hỏi số 4: Chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam được thành lập khi nào?

a. Cuối tháng 3/1929

b. Đầu tháng 3/1929

c. 4/1929

d. 5/1929

Câu hỏi số 5: Chi bộ cộng sản đầu tiên gồm mấy đảng viên? Ai làm bí thư chi bộ?

a. 5 đảng viên - Bí thư Trịnh Đình Cửu

b. 6 đảng viên - Bí thư Ngô Gia Tự

c. 7 đảng viên - Bí thư Trịnh Đình Cửu

d. 7 đ.viên - Bí thư Trần Văn Cung

Câu hỏi số 6: Đông Dương cộng sản liên đoàn hợp nhất vào Đảng Cộng sản Việt Nam khi nào?

a. 22/2/1930

b. 24/2/1930

c. 24/2/1931

d. 20/2/1931

Câu hỏi số 7: Văn kiện nào của Đảng đặt nhiệm vụ chống đế quốc lên hàng đầu?

a) Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt do Hội nghị thành lập Đảng thông qua

b) Luận cương chính trị tháng 10-1930 (Dự án cương lĩnh để thảo luận trong Đảng)

c) Thư của Trung ương gửi cho các cấp đảng bộ (12-1930)

d) Nghị quyết Đại hội lần thứ nhất của Đảng (3-1935)

Phong Câu hỏi số 8: Ai là Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng?

a. Hồ Chí Minh

b. Trần Văn Cung

c.Trần Phú

d. Lê Hồng Phong

Câu hỏi số 9: Trong cao trào dân chủ 1936-1939 Đảng chủ trương tập hợp những lực lượng nào nào?

a) Công nhân và nông dân.

b) Cả dân tộc Việt Nam.

c) Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản, địa chủ.

d) Mọi lực lượng dân tộc và một bộ phận người Pháp ở Đông Dương.

(Xem tiếp trong file tải về)

Đánh giá bài viết
1 3.708
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo