Mẫu góp ý sách giáo khoa lớp 9 môn Toán

Phiếu góp ý Sách giáo khoa lớp 9 môn Toán (4 bộ sách mới: KNTT, CTST, CD, CKP). Năm học 2024-2025, bộ SGK lớp 9 sẽ là bộ sách chính khóa được dùng cho học sinh và giáo viên trên toàn quốc. Phiếu góp ý SGK lớp 9 môn Toán năm học 2024-2025 ghi rõ nội dung đề nghị chỉnh sửa chi tiết từng trang, từng dòng, cùng lý do đề xuất cụ thể. Qua đó, sẽ góp phần đưa ra những ý kiến để cải thiện bộ sách giáo khoa lớp 9 mới trước khi đưa vào giảng dạy. Mời thầy cô tham khảo và tải file Bản góp ý sách giáo khoa môn Toán lớp 9 về máy để chỉnh sửa, sử dụng thuận tiện hơn.

1. Phiếu góp ý bản mẫu sách giáo khoa lớp 9 môn Toán sách Kết nối tri thức

ĐƠN VỊ.....................
TRƯỜNG THCS ……

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN TỔNG HỢP PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA
MÔN TOÁN; LỚP 9
BỘ SÁCH: KNTT

Họ và tên giáo viên:......................................

Đơn vị:...........................................................

Nội dung góp ý:

BẢN TỔNG HỢP PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA
MÔN TOÁN; LỚP 9
BỘ SÁCH: KẾT NỐI TRI THỨC

Họ và tên giáo viên:......................................

Đơn vị:...........................................................

Nội dung góp ý:

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

do đề xuất

Luyện tập chung

19

Ví dụ 2

Bỏ thay bằng ví dụ khác

Liên quan đến phương trình hoá học gây khó khăn cho người dạy và người học.

20

Bài tập 1.13

Mẫu phiếu góp ý Sách giáo khoa lớp 9 môn Toán

Bỏ

Liên quan đến phương trình hoá học gây khó khăn cho người dậy và người học.

Bài 4. Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai

58

Bỏ bài tập phần vận dụng

Mẫu phiếu góp ý Sách giáo khoa lớp 9 môn Toán

Thay bằng bài tập khác

Liên quan đến Vật lí gây khó khăn cho người dậy và người học

Luyện tập chung

64

Bài tập 3.30

Mẫu phiếu góp ý Sách giáo khoa lớp 9 môn Toán

Bỏ

Liên quan đến Vật lí gây khó khăn cho người dậy và người học

Hoạt động thực hành trải nghiệm

114

Pha chế nồng độ dung dịch theo yêu cầu

Mẫu phiếu góp ý Sách giáo khoa lớp 9 môn Toán

Bỏ và thay nằng hoạt động khác liên quan đế Toán

Liên quan đến kiến thức môn Hoá học gây khó khăn cho người dạy và người học

Bài 19. Phương trình bậc nhất một ẩn

17

Bài tập 6.13

Mẫu phiếu góp ý Sách giáo khoa lớp 9 môn Toán

Bỏ

Liên quan đến Vật lí gây khó khăn cho người dậy và người học

Luyện tập chung

20

Bài tập 6.18

Bỏ

Liên quan đến kiến thức Vật lí gây khó cho người dạy và người học

Bài tập cuối chương VI

31

Bài tập 6.50

Mẫu phiếu góp ý Sách giáo khoa lớp 9 môn Toán

Bỏ

Liên quan đến kiến thức Vật lí gây khó cho người dạy và người học

Gen trội trong các thế hệ lai

123

Gen trội trong các thế hệ lai

Mẫu phiếu góp ý Sách giáo khoa lớp 9 môn Toán

Bỏ và thay bằng hoạt động TN khác liên quan đến môn Toán

Liên quan đến kiến thức Sinh học gây khó cho người dạy và người học

.............., ngày... tháng... năm.....
NGƯỜI GÓP Ý

(Ký tên)

2. Phiếu góp ý bản mẫu sách giáo khoa lớp 9 môn Toán Chân trời sáng tạo

ĐƠN VỊ.....................
TRƯỜNG THCS ……

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN TỔNG HỢP PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA
MÔN TOÁN; LỚP 9
BỘ SÁCH: CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

Họ và tên giáo viên:......................................

Đơn vị:...........................................................

Nội dung góp ý:

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

do đề xuất

Bài tập cuối chương VI

23

Bài tập 18

Mẫu phiếu góp ý Sách giáo khoa lớp 9 môn Toán

Bỏ

Liên quan đến kiến thức Hoá học gây khó khăn cho người dạy và người học.

.............., ngày... tháng... năm.....
NGƯỜI GÓP Ý

(Ký tên)

3. Phiếu góp ý bản mẫu sách giáo khoa lớp 9 môn Toán Cánh Diều

ĐƠN VỊ.....................
TRƯỜNG THCS ……

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN TỔNG HỢP PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA
MÔN TOÁN; LỚP 9
BỘ SÁCH: CÁNH DIỀU

Họ và tên giáo viên:......................................

Đơn vị:...........................................................

Nội dung góp ý:

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

do đề xuất

Bài tập cuối chương I/tập 1

26; 27/Bài tập 7

Mẫu phiếu góp ý Sách giáo khoa lớp 9 môn Toán

Mẫu phiếu góp ý Sách giáo khoa lớp 9 môn Toán

Bổ sung rõ ràng là năng suất lao động của hai loại máy cắt cỏ là như nhau hay không?

Vì bài toán thực tế nên cần rõ ràng

Bài tập cuối chương I/tập 1

27/Bài tập 10

Mẫu phiếu góp ý Sách giáo khoa lớp 9 môn Toán

Bỏ dấu cách “500 g”

Có thể bỏ luôn bài tập 10

Vì phải ghi “500g”

Vì bên hóa có giải dạng này rồi.

HĐTN

Tìm hiểu Bảo hiểm xã hội/tập 1

45/Mục 3. Bảo hiểm y tế

3. Bảo hiểm y tế

Phần này hay, nên cắt nội dung Bảo hiểm y tế vào HĐTN lớp 6

Bảo hiểm y tế vào HĐTN lớp 6 thì hữu dụng hơn.

Bài 1. Hình trụ/tập 2

95/ dòng 2

Mẫu phiếu góp ý Sách giáo khoa lớp 9 môn Toán

Nên nhắc lại cụ thể cách sử dụng số trong tính toán

Trong công thức tính là tính số là bao nhiêu? Hay chỉ dựa vào máy tính cầm tay

.............., ngày... tháng... năm.....
NGƯỜI GÓP Ý

(Ký tên)

4. Phiếu góp ý bản mẫu sách giáo khoa lớp 9 môn Toán bộ Cùng khám phá

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung

hiện tại

Đề nghị

chỉnh sửa

do đề xuất

HĐTN/tập 1

27

Phiếu góp ý bản mẫu sách giáo khoa lớp 9 môn Toán bộ Cùng khám phá

Các bài cổ nên đưa vào bài học nội dung bài 3. Giải bài toán bằng cách lập ….

HĐTN nên để HS thực hiện áp dụng thực tế

Bài 5. Góc ở tâm, cung và hình quạt tròn/tập 1

120

Phiếu góp ý bản mẫu sách giáo khoa lớp 9 môn Toán bộ Cùng khám phá

Nên nhắc lại cụ thể cách sử dụng số trong tính toán

Trong công thức tính là tính số là bao nhiêu? Hay chỉ dựa vào máy tính cầm tay

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác tại chuyên mục Tài liệu - Dành cho giáo viên của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
7 5.303
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo