Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 7 sách Cánh Diều - Tất cả các môn

Để bảo đảm chất lượng sách giáo khoa biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, đồng thời giúp giáo viên sớm tiếp cận với các bản mẫu sách giáo khoa lớp 7, Bộ GD-ĐT đang tổ chức cho giáo viên dạy học các môn học, hoạt động giáo dục tham gia góp ý các bản mẫu sách giáo khoa lớp 7. Sau đây là Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 7 sách Cánh Diều - Tất cả các môn dùng cho năm học 2022-2023.

1. Phiếu góp ý sách giáo khoa Ngữ Văn 7 sách Cánh Diều

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Bài 6- Truyện ngụ ngôn và tục ngữ

Trang 3

Phần yêu cầu cần đat: Không có yêu cầu nào về thành ngữ

Bổ sung yêu cầu nhận biết về đặc điểm thành ngữ, nội dung phân biệt tục ngữ, thành ngữ

Học sinh có thể phân biệt tục ngữ, thành ngữ.

Bài 9- Tùy bút và tản văn

Trang 53, dòng 11, 15, 16, 17

Tùy bút và tản văn đều là các thể loại của kí

- … là tiểu loại của kí

(nếu đúng)

- Khái niệm: Tản văn là loại văn xuôi, ngắn gọn, hàm súc có thể trữ tình, tự sự, nghị luận, miêu tả phong cảnh, khắc họa nhân vật.

Khái niệm chưa thống nhất với 2 bộ sách hiện hành.

Bài 10- VĂN BẢN THÔNG TIN

Trang 75, dòng 7

Yêu cầu cần đạt: Nhận biết thuật ngữ và nghĩa của thuật ngữ

Yêu cầu cần đạt: Nhận biết thuật ngữ và đặc điểm của thuật ngữ

- Phần nội dung nêu khái niệm và đặc điểm thuật ngữ.

- Chưa thống nhất yêu cầu cần đạt với 2 bộ sách hiện hành

2. Phiếu góp ý sách giáo khoa Toán 7 sách Cánh Diều

Tên bàiTrang/dòngNội dung hiện tạiĐề nghị chỉnh sửaLí do đề xuất

Thường thức âm nhạc

Trang 8 - 9

Một số thể loại bài hát.

Bổ sung thể loại ca khúc thiếu nhi, vui chơi.

Chưa giới thiệu đầy đủ các thể loại bài hát.

Thường thức âm nhạc

Trang 14 -15

Dân ca một số vùng miền.

Bổ sung ví dụ tên một số bài dân ca ở mục 1,2.

Thiếu dữ liệu thông tin.

Lí thuyết âm nhạc

Trang 20 - 21

Kí hiệu để tăng trường độ nốt nhạc.

Đưa vào nội dung.

Đưa vào nội dung.

Bài đọc nhạc số 6

Trang 42 - 43

Để hai bè.

Để 1 bè.

Nặng kiến thức.

Lí thuyết âm nhạc: Một số thuật ngữ, kí hiệu về nhịp độ, sắc thái cường độ

Trang 48

Một số kí hiệu, thuật ngữ về nhịp độ và sắc thái cường độ.

Để 1 nội dung thuật ngữ về nhịp độ.

Nặng kiến thức.

Bài đọc nhạc số 8

Trang 55 - 56

Để hai bè.

Để 1 bè.

Nặng kiến thức.

3. Phiếu góp ý sách giáo khoa Tin học 7 sách Cánh Diều

Tên bàiTrang/dòngNội dung hiện tạiĐề nghị chỉnh sửaLí do đề xuất

Chủ đề A. Máy tính và cộng đồng

-Thứ tự bài 1,2 chưa hợp lý(Bài 1 học về TB vào-ra của máy tính cá nhân, bài 2 mới học về khái niệm TB vào-ra)

- Nội dung kiến thức giới thiệu về TB vào-ra được chia quá nhỏ, không cần thiết

- Có thể đổi thứ tự 2 bài 1 và 2.

- Có thể gộp bài 1,2 thành 1 bài.

- Hợp lý, khoa học về thứ tự và nội dung mạch kiến thức.

- Giảm áp lực về số lượng bài trong 1 chủ đề

4. Phiếu góp ý sách giáo khoa Âm nhạc 7 Cánh Diều

Tên bàiTrang/dòngNội dung hiện tạiĐề nghị chỉnh sửaLí do đề xuất

Thường thức âm nhạc

Trang 8 - 9

Một số thể loại bài hát.

Bổ sung thể loại ca khúc thiếu nhi, vui chơi.

Chưa giới thiệu đầy đủ các thể loại bài hát.

Thường thức âm nhạc

Trang 14 -15

Dân ca một số vùng miền.

Bổ sung ví dụ tên một số bài dân ca ở mục 1,2.

Thiếu dữ liệu thông tin.

Lí thuyết âm nhạc

Trang 20 - 21

Kí hiệu để tăng trường độ nốt nhạc.

Đưa vào nội dung.

Đưa vào nội dung.

Bài đọc nhạc số 6

Trang 42 - 43

Để hai bè.

Để 1 bè.

Nặng kiến thức.

Lí thuyết âm nhạc: Một số thuật ngữ, kí hiệu về nhịp độ, sắc thái cường độ

Trang 48

Một số kí hiệu, thuật ngữ về nhịp độ và sắc thái cường độ.

Để 1 nội dung thuật ngữ về nhịp độ.

Nặng kiến thức.

Bài đọc nhạc số 8

Trang 55 - 56

Để hai bè.

Để 1 bè.

Nặng kiến thức.

5. Phiếu góp ý sách giáo khoa Giáo dục thể chất 7 Cánh Diều

Tên bàiTrang/dòngNội dung hiện tạiĐề nghị chỉnh sửaLí do đề xuất

- Hình thức: Đảm bảo tính thẩm mĩ, hấp dẫn, thu hút người đọc. Hình ảnh đẹp, rõ nét.

- Nội dung:

+ Kiến thức: Phù hợp với đối tượng học sinh lớp 7. + Nội dung các bài rất chi tiết, hướng dẫn tỉ mỉ dễ cho người học tiếp thu.

+ Nội dung từng bài đảm bảo đầy đủ 4 hoạt động: Mở đầu, bài mới, luyện tập và vận dụng giúp học sinh dễ dàng học tập và thực hành

- Không

6. Phiếu góp ý sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 7 Cánh Diều

Tên bàiTrang/dòngNội dung hiện tạiĐề nghị chỉnh sửaLí do đề xuất

Chủ đề 2: Em đang trưởng thành

18

- Thiếu hình ảnh minh họa

- Nên cho thêm hình ảnh minh họa

Sinh hoạt dưới cờ

- Nên cho thêm hình ảnh minh họa Sinh hoạt dưới cờ để cho hs hình dung dễ dàng hơn.

7. Phiếu góp ý sách giáo khoa Khoa học tự nhiên 7 Cánh Diều

Tên bàiTrang/dòngNội dung hiện tạiĐề nghị chỉnh sửaLí do đề xuất
Chủ đề 1: Nguyên tử. Nguyên tố hóa họcTrang 10Nội dung bài chi tiết, hướng dẫn tỉ mỉ, dễ cho người học tiếp thuHình thức trình bày chưa mang tính thống nhất giữa các trang.Nên để phần kiến thức bên lề trái thống nhất giữa các trang

Để đảm bảo tính thống nhất giữa các trang.

8. Phiếu góp ý sách giáo khoa Mĩ thuật 7 Cánh Diều

Tên bàiTrang/dòngNội dung hiện tạiĐề nghị chỉnh sửaLí do đề xuất

Bài 6: Tìm hiểu nghệ thuật tạo hình trung đại thế giới

24

- Hình ảnh minh họa hơi nhỏ

- Tranh minh họa của nghệ thuật phương Đông còn ít.

- Hình ảnh minh họa cần to hơn

- Thêm tranh minh họa của nghệ thuật phương Đông

- Làm cho bài học sinh động hơn.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
2 11.590
0 Bình luận
Sắp xếp theo