Góp ý sách giáo khoa lớp 9 môn Tiếng Anh 2024 (9 sách)

Mẫu góp ý sách giáo khoa lớp 9 môn Tiếng Anh - Góp ý các bản mẫu sách giáo khoa lớp 9 là hoạt động cần thiết để các thầy cô nắm được nội dung chương trình giáo dục phổ thông mới lớp 9 môn tiếng Anh cũng như đưa ra các đề xuất phù hợp để hoàn thiện bộ SGK tiếng Anh lớp 9 trước khi đưa vào sử dụng. Sau đây là tổng hợp mẫu góp ý sách giáo khoa lớp 9 môn Tiếng Anh của các bộ sách i Learn Smart World; Right on; Think!; Explore English; Global success...

Góp ý sách giáo khoa lớp 9 môn tiếng Anh

1. Góp ý sách giáo khoa lớp 9 môn tiếng Anh Global Success

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 9

Môn: Tiếng Anh

Bộ sách: Global Success

Họ tên người đánh giá:

Đơn vị công tác:

Số điện thoại:

Email:

I. Nội dung nhận xét:

1. Tiêu chí I: Phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương

- Bộ sách chân trời sáng tạo 1 phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương.

2. Tiêu chí II. Phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông

- Bộ sách phù hợp với điều kiện tổ chức dạy học tại địa phương, sách có hình dáng đẹp, màu sắc tươi sáng, nội dung rõ ràng dễ hiểu.

II. Đánh giá chung:

Tên bài

Trang/Dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Các đơn vị bài học

Phù hợp

Không

Không

2. Góp ý sách giáo khoa lớp 9 môn tiếng Anh Friends plus - Chân trời sáng tạo

Tên bài

Trang/Dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Các đơn vị bài học

Phù hợp

Không

Không

3. Mẫu góp ý SGK mới lớp 9 môn tiếng Anh Discovery

Tên bài

Trang/ dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Unit 1

13

Cách sắp xếp hình ảnh chưa khoa học.

Nên trình bày khoa học hơn.

Người đọc dễ hiểu

Unit 1 2 3 4….12

12,22,32…..

Grammar: Part 1&2 dư thừa.Không logic

Nên cho thêm

Bài tập thì

Người đọc dễ hiểu

Unit 1-Leson 1

Trang 4+5

Cung cấp từ vựng trong 1 tiết nhiều

Giảm lượng từ mới trong 1 tiết

-Hs đỡ bị quá tải

4. Góp ý sách giáo khoa lớp 9 môn tiếng Anh i Learn Smart World

Tên bài

Trang/Dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Unit 3

37

-Câu gián tiếp: (Bảng chuyển đổi từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp)

chưa đầy đủ.

Nên cung cấp chi tiết hơn bảng chuyển đổi từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp.

Người học dễ hiểu.

Unit 3. Living environment

Listening

Chỉ có 1 bài tập true false, nên thêm vào 1 hoặc 2 bài tập nữa

Dư thừa thời gian cho 1 tiết, mục tiêu bài nghe còn đơn giản

Unit 4. Tourism

Reading

thêm vào 1 hoặc 2 bài tập nữa

Dư thừa thời gian cho 1 tiết, mục tiêu bài đọc còn đơn giản

Unit 7. Urban life

Grammar

Nên đưa thì quá khứ tiếp diễn ở lớp 7 hoặc 8, bài tập phần này nhiều và lặp đi lặp lại

Không phù hợp với trình độ lớp 9, gây nhàm chán cho học sinh.

Unit 3. Living environment

Listening

Chỉ có 1 bài tập true false, nên thêm vào 1 hoặc 2 bài tập nữa

Dư thừa thời gian cho 1 tiết, mục tiêu bài nghe còn đơn giản

5. Góp ý sách giáo khoa lớp 9 môn tiếng Anh Right on

Tên bài

Trang/Dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Unit 2

Trang 41,61,83

Cách sắp xếp hình ảnh chưa khoa học.Nhiều hình nền tối

Nên trình bày khoa học hơn.

Người đọc dễ hiểu

Trong mỗi đơn vị bài hoc (units) thiếu listening nhưng luyện tập grammar hơi nhiều

Nên cho thêm

listening và Giảm luyện tập grammar trong mỗi tiết

Unit 1. Life- Past and present

Grammar

Nên đưa thì hiện tại tiếp diễn ở lớp 7 hoặc 8, bài tập phần này nhiều và lặp đi lặp lại

Không phù hợp với trình độ lớp 9, gây nhàm chán cho học sinh.

Unit 2. Natural Worders and Travel

Writing

Bớt số lượng bài tập đệm. Để còn thời gian để phần viết. Chủ đề bài viết đơn giản hơn

Học sinh đỡ quá tải và không đủ thời gian.

Chủ đề hơi khó với học sinh

Unit 6. English around the world

Reading

nên thêm vào 1 hoặc 2 bài tập nữa

Dư thừa thời gian cho 1 tiết, mục tiêu bài đọc còn đơn giản

Unit 1. Life- Past and present

Grammar

Nên đưa thì hiện tại tiếp diễn ở lớp 7 hoặc 8, bài tập phần này nhiều và lặp đi lặp lại

Không phù hợp với trình độ lớp 9, gây nhàm chán cho học sinh.

6. Góp ý sách giáo khoa lớp 9 môn tiếng Anh Think!

Xem trong file tải về.

7. Góp ý sách giáo khoa lớp 9 môn tiếng Anh Explore English

Xem trong file tải về.

8. Góp ý sách giáo khoa lớp 9 môn tiếng Anh Blogger Smarts

Xem trong file tải về.

9. Góp ý sách giáo khoa lớp 9 môn tiếng Anh Macmillan Motivate

Xem trong file tải về.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác tại chuyên mục Tài liệu - Dành cho giáo viên của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
2 4.578
0 Bình luận
Sắp xếp theo