Bảng tra cứu độ tuổi giáo viên phải thực hiện nâng chuẩn 2024

Độ tuổi tham gia nâng chuẩn giáo viên hiện nay là bao nhiêu? Quy định trình độ chuẩn giáo viên mầm non, tiểu học, trung học? Trong bài viết này Hoatieu xin chia sẻ đến các bạn các quy định mới nhất về lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn của giáo viên theo đúng các quy định của Nghị định 71/2020 về thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở. Sau đây là chi tiết bảng tra cứu độ tuổi giáo viên phải thực hiện nâng chuẩn, mời các bạn cùng theo dõi.

1. Đối tượng thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo

Theo đó, Nghị định 71/2020/NĐ-CP đã quy định rất rõ ràng đối tượng thực hiện nâng trình độ chuẩn căn cứ vào tuổi nghỉ hưu, căn cứ vào trình độ và điều kiện của từng giáo viên.

Căn cứ Điều 2 Nghị định 71/2020/NĐ-CP quy định về lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở:

  • Giáo viên mầm non chưa có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên, tính từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 còn đủ 07 năm công tác (84 tháng) đến tuổi được nghỉ hưu theo quy định.
  • Giáo viên tiểu học chưa có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên tiểu học hoặc chưa có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm trở lên, tính từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 còn đủ 08 năm công tác (96 tháng) đối với giáo viên có trình độ trung cấp, còn đủ 07 năm công tác (84 tháng) đối với giáo viên có trình độ cao đẳng đến tuổi được nghỉ hưu theo quy định.
  • Giáo viên trung học cơ sở chưa có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên hoặc chưa có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm trở lên, tính từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 còn đủ 07 năm công tác (84 tháng) đến tuổi được nghỉ hưu theo quy định.

Quy định về độ tuổi tham gia nâng chuẩn của giáo viên

Để các thầy cô dễ dàng tra cứu và hiểu quy định hơn, HoaTieu.vn xin tổng hợp đối tượng thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo theo bảng dưới đây:

Đối tượng

Trình độ hiện tại

Năm sinh

Giáo viên mầm non

Chưa có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên

Nam: Từ 01/10/1966 trở đi

Nữ: Từ 01/3/1971 trở đi

Giáo viên tiểu học

Chưa có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên tiểu học hoặc chưa có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm trở lên

Trình độ trung cấp

Nam: Từ 01/07/1966 trở đi

Nữ: Từ 01/11/1970 trở đi

Trình độ cao đẳng

Nam: Từ 01/10/1966 trở đi

Nữ: Từ 01/3/1971 trở đi

Giáo viên trung học cơ sở

Chưa có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên hoặc chưa có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm trở lên

Nam: Từ 01/10/1966 trở đi

Nữ: Từ 01/3/1971 trở đi

Căn cứ: Điều 2 Nghị định 71/2020/NĐ-CP và khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động 2019.

Ngoài ra, theo Nghị định 71/2020/NĐ-CP, việc xác định lộ trình và tổ chức thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên phải bảo đảm phù hợp với thực trạng đội ngũ giáo viên và điều kiện của các cơ sở giáo dục, địa phương; không để xảy ra tình trạng thiếu giáo viên giảng dạy. Đồng thời, ưu tiên bố trí những giáo viên còn đủ tối thiểu năm công tác tính đến tuổi nghỉ hưu tham gia đào tạo trước.

2. Lộ trình thực hiện nâng chuẩn giáo viên 2023

2.1. Lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non

1. Lộ trình thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030.

2. Lộ trình được thực hiện thành hai giai đoạn:

a) Giai đoạn 1: Từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025, bảo đảm đạt ít nhất 60% số giáo viên mầm non đang được đào tạo hoặc đã hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm;

b) Giai đoạn 2: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030, thực hiện đối với số giáo viên còn lại để bảo đảm 100% số giáo viên mầm non hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm.

2.2. Lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên tiểu học

1. Lộ trình thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030.

2. Lộ trình được thực hiện thành hai giai đoạn:

a) Giai đoạn 1: Từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025, bảo đảm đạt ít nhất 50% số giáo viên tiểu học đang được đào tạo hoặc đã hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng cử nhân;

b) Giai đoạn 2: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030, thực hiện đối với số giáo viên còn lại để bảo đảm 100% số giáo viên tiểu học hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng cử nhân.

2.3. Lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên trung học cơ sở

1. Lộ trình thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030.

2. Lộ trình được thực hiện thành hai giai đoạn:

a) Giai đoạn 1: Từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025, bảo đảm đạt ít nhất 60% số giáo viên trung học cơ sở đang được đào tạo hoặc đã hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng cử nhân;

b) Giai đoạn 2: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030, thực hiện đối với số giáo viên còn lại để bảo đảm 100% số giáo viên trung học cơ sở hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng cử nhân.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
19 11.734
0 Bình luận
Sắp xếp theo