Trọn bộ mẫu giấy tờ về quốc tịch theo Thông tư 02 2020

Biểu mẫu giấy tờ về quốc tịch

Ngày 08/4/2020, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 02/2020/TT-BTP hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch.

15 mẫu giấy tờ về quốc tịch áp dụng từ ngày 24/5/2020

Theo đó, kể từ ngày 24/5/2020, giấy tờ về quốc tịch sẽ được áp dụng theo mẫu quy định tại Thông tư này, cụ thể:

- Đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam.

- Đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam (Dùng cho người giám hộ/người đại diện theo pháp luật làm Đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam cho người được giám hộ/được đại diện).

- Đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam.

- Đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam (Dùng cho người giám hộ/người đại diện theo pháp luật làm Đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam cho người được giám hộ/được đại diện).

- Đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam.

- Đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam (Dùng cho người giám hộ/người đại diện theo pháp luật làm Đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam cho người được giám hộ/được đại diện).

- Bản khai lý lịch.

- Tờ khai đề nghị đăng ký xác định có quốc tịch Việt Nam.

- Tờ khai đề nghị cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam.

- Tờ khai đề nghị xác nhận là người gốc Việt Nam.

- Trích lục đăng ký xác định có quốc tịch Việt Nam.

- Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam.

- Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam.

- Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả hồ sơ.

- Danh sách người được đề nghị giải quyết các việc về quốc tịch.

Danh sách biểu mẫu giấy tờ về quốc tịch theo Thông tư 02

STT

Loại mẫu

Ký hiệu

1.

Đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam

TP/QT-2020-ĐXNQT.1

2.

Đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam

(Dùng cho người giám hộ/người đại diện theo pháp luật làm Đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam cho người được giám hộ/được đại diện)

TP/QT-2020-ĐXNQT.2

3.

Đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam

TP/QT-2020-ĐXTLQT.1

4.

Đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam

(Dùng cho người giám hộ/người đại diện theo pháp luật làm Đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam cho người được giám hộ/được đại diện)

TP/QT-2020-ĐXTLQT.2

5.

Đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam

TP/QT-2020-ĐXTQT.1

6.

Đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam

(Dùng cho người giám hộ/người đại diện theo pháp luật làm Đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam cho người được giám hộ/được đại diện)

TP/QT-2020-ĐXTQT.2

7.

Bản khai lý lịch

TP/QT-2020-BKLL

8.

Tờ khai đề nghị đăng ký xác định có quốc tịch Việt Nam

TP/QT-2020-TKXĐCQTVN

9.

Tờ khai đề nghị cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam

TP/QT-2020-TKXNCQTVN

10.

Tờ khai đề nghị xác nhận là người gốc Việt Nam

TP/QT-2020-TKXNNGVN

11.

Trích lục đăng ký xác định có quốc tịch Việt Nam

TP/QT-2020-TLXĐCQTVN

12.

Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam

TP/QT-2020-XNCQTVN

13.

Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam

TP/QT-2020-XNNGVN

14.

Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả hồ sơ

TP/QT-2020-PTNHS

15.

Danh sách người được đề nghị giải quyết các việc về quốc tịch

TP/QT-2020-DS

Thông tư 02/2020/TT-BTP có hiệu lực từ ngày 24/5/2020. Mời các bạn sử dụng file tải về để xem chi tiết biểu mẫu.

Đánh giá bài viết
1 437
0 Bình luận
Sắp xếp theo