Biểu mẫu nghị định 10 2020

Biểu mẫu sử dụng trong đăng ký kinh doanh vận tải 2020

Nghị định 10/2020/NĐ-CP (thay thế Nghị định 86/2014) quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô đã được ký và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/4/2020. Nghị định này quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và việc cấp, thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, phù hiệu, biển hiệu; quy định về công bố bến xe. Sau đây là file word phụ lục Nghị định 10 2020 về kinh doanh vận tải, mời các bạn tham khảo và tải về sử dụng.

Biểu mẫu Nghị định 10/2020 CP

Phụ lục I

(kèm theo nghị định số 10/2020/nđ-cp ngày 17 tháng 01 năm 2020 của chính phủ)

Mẫu giấy đề nghị cấp (cấp lại) giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Phụ lục II

Mẫu giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Phụ lục III

Mẫu đăng ký khai thác tuyến

Phương án khai thác tuyến vận tải hành khách bằng xe ô tô

Phụ lục IV

Mẫu thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công

Phụ lục V

Mẫu giấy đề nghị cấp (cấp lại) phù hiệu, biển hiệu

Chi tiết các biểu mẫu Nghị định 11/2020 mời các bạn sử dụng file Tải về để tham khảo và sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 6.610
0 Bình luận
Sắp xếp theo