Biểu mẫu Nghị định 06 2018 về chính sách hỗ trợ ăn trưa mầm non

Các biểu mẫu ban hành theo Nghị định 06 2018

Nghị định 06/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non. Trong bài viết này hoatieu.vn xin chia sẻ đến các bạn đọc bộ biểu mẫu Nghị định 06 2018 về chính sách hỗ trợ ăn trưa mầm non. Biểu mẫu Nghị định 06 2018 được định dạng file word thuận tiện cho các bạn sử dụng và căn chỉnh.

Chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non dân lập, tư thục và giáo viên ở các cơ sở mầm non công lập đã được Chính phủ quy định tại Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018.

Danh mục biểu mẫu Nghị định 06/2018/NĐ-CP

PHỤ LỤC

(Kèm theo Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ)

Mẫu số 01

Danh sách trẻ em mẫu giáo được hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo (dùng cho cơ sở giáo dục mầm non)

Mẫu số 02

Tổng hợp kinh phí hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo (dùng cho phòng giáo dục và đào tạo)

Mẫu số 03

Tổng hợp kinh phí hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo (dùng cho Ủy ban nhân nhân dân cấp tỉnh)

Mẫu số 04

Danh sách giáo viên mầm non đề nghị chuyển xếp lương (dùng cho cơ sở giáo dục mầm non)

Mẫu số 05

Báo cáo nhu cầu thực hiện chuyển xếp lương (dùng cho phòng giáo dục và đào tạo)

Mẫu số 06

Báo cáo nhu cầu thực hiện chuyển xếp lương (dùng cho Ủy ban nhân nhân dân cấp tỉnh)

Mẫu số 07

Danh sách giáo viên mầm non đề nghị hưởng chế độ phụ cấp dạy lớp ghép, tăng cường Tiếng Việt (dùng cho cơ sở giáo dục mầm non)

Mẫu số 08

Báo cáo nhu cầu thực hiện chế độ phụ cấp dạy lớp ghép, tăng cường Tiếng Việt (dùng cho phòng giáo dục và đào tạo)

Mẫu số 09

Báo cáo nhu cầu thực hiện chế độ phụ cấp dạy lớp ghép, tăng cường Tiếng Việt (dùng cho Ủy ban nhân nhân dân cấp tỉnh)

Nội dung chi tiết các biểu mẫu mời các bạn sử dụng file tải về.

Đánh giá bài viết
1 1.231
0 Bình luận
Sắp xếp theo