Mẫu tổng hợp kinh phí hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo

Bảng tổng hợp kinh phí hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo

hoatieu.vn xin giới thiệu tới các bạn Mẫu tổng hợp kinh phí hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo được ban hành kèm theo Nghị định 06/2018/NĐ-CP về chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non. Mời các bạn tham khảo.

Nội dung của Mẫu tổng hợp kinh phí hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo

UBND quận/huyện…

Phòng Giáo dục và Đào tạo…
---------------

Mẫu số 02

TNG HỢP KINH PHÍ HTRỢ TIN ĂN TRƯA CHO TRẺ EM MU GIÁO

(Dùng cho phòng giáo dục và đào tạo)

TT

Tên cơ sở giáo dục mầm non

Thuộc xã

Số lượng trẻ em

Kinh phí hỗ trợ (nghìn đồng)

Ghi chú

Công lập

Ngoài công lập

Công lập

Ngoài công lập

Tổng cộng

……..ngày ……..tháng ……….năm………

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu tổng hợp kinh phí hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo

Mẫu tổng hợp kinh phí hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo

Đánh giá bài viết
1 378
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo