Đơn xin đóng quỹ phụ huynh tự nguyện mới 2024

Đơn xin đóng quỹ phụ huynh tự nguyện mới 2024 mới nhất. Quỹ phụ huynh nằm trong danh mục các khoản thu tự nguyện, là phần đóng góp thêm kinh phí cho hoạt động của Nhà trường cũng như mong muốn có được môi trường học tập tốt hơn cho con em mình, tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập của con em được phát triển tự nhiên và toàn diện. Hoatieu.vn xin giới thiệu tới các bạn Mẫu đơn xin đóng quỹ phụ huynh tự nguyện, mời các bạn tham khảo.

1. Mẫu đơn xin đóng quỹ phụ huynh tự nguyện là gì? 

Mẫu đơn xin đóng quỹ phụ huynh tự nguyện là mẫu đơn được sử dụng khi phụ huynh học sinh có mong muốn được đóng góp mức cao hơn so với mức đóng góp chung của quỹ phụ huynh hoặc bất kì loại quỹ nào (có thể khác nhau tùy từng địa phương) cho nhà trường nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện học tập tốt nhất cho con em mình.

Mẫu đơn xin đóng quỹ phụ huynh tự nguyện là giấy tờ thủ tục chứng minh việc đóng góp là hoàn toàn tự nguyện, là ý kiến của phụ huynh học sinh chứ không có sự ép buộc hay tác động của bên thứ 3.

Mẫu đơn xin đóng quỹ phụ huynh tự nguyện này được sử dụng khi các vị phụ huynh có điều kiện kinh tế tốt hơn và muốn đóng góp cho quỹ phụ huynh học sinh, quỹ học tập của các cháu học sinh nhà trường. Đây là một tinh thần đẹp và đáng được biểu dương, trân trọng vì sự phát triển chung của thế hệ trẻ, mầm non tương lai của đất nước.

2. Mẫu đơn xin đóng quỹ phụ huynh tự nguyện 2024 số 1

Đơn xin đóng quỹ phụ huynh tự nguyện

Mẫu đơn xin đóng quỹ phụ huynh tự nguyện

Nội dung chi tiết của Mẫu đơn xin đóng quỹ phụ huynh tự nguyện, mời các bạn tham khảo:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------o0o--------

ĐƠN XIN ĐÓNG QUỸ PHỤ HUYNH TỰ NGUYỆN

Kính gửi: BGH trường: .............................................

Tên tôi là: .....................................................................

Địa chỉ: ........................................................................

Phụ huynh của em: ......................................... Học lớp: ..........................

Tôi làm đơn này đề nghị với BGH nhà trường một việc như sau:

Tôi có nguyện vọng được đóng góp cho nhà trường dưới hình thức là: .................

Tôi làm đơn này muốn được đóng Quỹ phụ huynh một cách tự nguyện nhằm hỗ trợ, đóng góp thêm kinh phí cho hoạt động của Nhà trường cũng như mong muốn có được môi trường học tập tốt hơn cho con em mình, tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập của cháu lâu dài và việc học tập của cháu được phát triển tự nhiên và toàn diện.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

............, ngày ... tháng ... năm ........
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

Bạn có thể tải Mẫu đơn xin đóng quỹ phụ huynh tự nguyện bản .PDF hoặc .DOC để chỉnh sửa thêm.

3. Đơn xin đóng quỹ phụ huynh tự nguyện số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

—————

………., ngày…. tháng…. năm…….

ĐƠN XIN ĐÓNG QUỸ PHỤ HUYNH TỰ NGUYỆN

Kính gửi: BGH trường .............................................

– Căn cứ Biên bản họp phụ huynh số………. ngày…./…./…… của…;

– Căn cứ tình hình thực tế của bản thân.

Tên tôi là: ….........Sinh ngày …. tháng … năm .......

Giấy CMND/thẻ CCCD số …… Ngày cấp…/…/…. Nơi cấp (tỉnh, TP)……

Địa chỉ thường trú:…

Chỗ ở hiện nay …

Điện thoại liên hệ: …

Tôi xin trình bày với sự việc như sau:

Tôi là phụ huynh cháu …..........., đang học lớp ............., do thầy/cô ................ chủ nhiệm.

Tôi làm đơn này muốn được đóng Quỹ phụ huynh một cách tự nguyện nhằm hỗ trợ, đóng góp thêm kinh phí cho hoạt động của Nhà trường cũng như mong muốn có được môi trường học tập tốt hơn cho con em mình, tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập của cháu lâu dài và việc học tập của cháu được phát triển tự nhiên và toàn diện.

Tôi xin cam đoan những thông tin mà tôi đã nêu trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm. Kính mong Nhà trường chấp nhận đề nghị trên của tôi.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

4. Mẫu đơn xin đóng quỹ phụ huynh tự nguyện số 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

—–o0o—–

……., ngày… tháng… năm…

ĐƠN XIN ĐÓNG QUỸ PHỤ HUYNH TỰ NGUYỆN

Kính gửi:- BGH trường ........................

- Hội trưởng Hội phụ huynh học sinh trường …

- Hội trưởng Hội phụ huynh học sinh lớp ….trường ….

- Giáo viên chủ nhiệm lớp … trường ….

- Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;

- Căn cứ Biên bản họp phụ huynh số…./BBHPH.

Tôi tên là: ….............. Sinh ngày:…...........................

CCCD/CMND số:………….Cấp ngày: …………….Nơi cấp:…

Hộ khẩu thường trú:…

Chỗ ở hiện tại:……….

Điện thoại liên hệ:………..

Hôm nay tôi làm đơn này được đóng Quỹ phụ huynh một cách tự nguyện với lý do như sau:

................................

................................

................................

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mời các bạn tham khảo các biểu mẫu liên quan mục Biểu mẫu, chủ đề Giáo dục đào tạo như là:

Đánh giá bài viết
14 8.658
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo