Biên bản họp phụ huynh học sinh năm học 2023-2024

Mẫu Biên bản họp phụ huynh học sinh 2023 là mẫu giấy mời họp mà giáo viên chủ nhiệm các lớp gửi về cho phụ huynh học sinh đến dự buổi họp, để đánh giá lại quá trình học tập, rèn luyện cũng như thành tích của con cái mình trong kỳ học vừa qua. Trong biên bản cần ghi rõ nội dung, thành phần, số lượng người tham dự cũng như ý kiến đóng góp của các bậc phụ huynh. Bạn đọc nhấn vào nút Tải về để tải mẫu biên bản họp phụ huynh.

Mẫu biên bản họp phụ huynh đầu năm hay cuối năm học là một biểu mẫu sử dụng phổ biến tại trường học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông để cuộc họp diễn ra suôn sẻ. Theo đó mẫu này ghi lại nội dung cuộc họp giữa giáo viên và phụ huynh. Các mẫu mà Hoatieu.vn giới thiệu dưới đây gồm: Biên bản họp phụ huynh đầu năm, Biên bản họp phụ huynh cuối học kì I, Biên bản họp phụ huynh cuối năm, Biên bản họp phụ huynh cuối học kì II các cấp kèm theo hướng dẫn cách viết để các thầy cô thuận tiện trong quá trình sử dụng.

1. Biên bản họp phụ huynh là gì?

Biên bản họp phụ huynh là biểu mẫu được giáo viên và hội phụ huynh lớp lập ra nhằm ghi chép lại tiến trình, nội dung toàn bộ buổi họp phụ huynh vào đầu năm, cuối học kỳ, cuối năm học hoặc trong trường hợp đặc biệt nhà trường yêu cầu triệu tập cuộc họp.

Nội dung của biên bản họp phụ huynh sẽ gồm các nội dung chính sau: Thành phần tham dự, số người vắng mặt, địa điểm, nội dung tiến hành. Trong buổi họp phụ huynh tổng kết cuối năm, giáo viên chủ nhiệm sẽ đưa ra những nội dung để tổng kết năm học, trong đó nêu rõ tình hình chung của nhà trường, của lớp, kết quả đạt được trong năm học qua; Nội dung trao đổi với phụ huynh, ý kiến đóng góp của phụ huynh.

Trước khi buổi họp phụ huynh diễn ra, đại diện nhà trường, giáo viên chủ nhiệm cần gửi giấy mời họp đến cho phụ huynh học sinh, ghi rõ thời gian, địa điểm, lý do tổ chức cuộc họp.

2. Ý nghĩa của họp phụ huynh

Họp phụ huynh là hoạt động diễn ra thường xuyên tại các trường học từ Mẫu giáo đến Phổ thông trung học, đây là hoạt động các giáo viên chủ nhiệm phổ biến đến các phụ huynh các nội dung liên quan đến việc học tập tại trường của học sinh.

 • Giáo viên chủ nhiệm sẽ truyền đạt những chủ trương chính sách giáo dục mới nhất của nhà trường đến phụ huynh.
 • Giúp phụ huynh hiểu rõ hơn về chương trình giảng dạy, hoạt động của trường, từ đó có thể hỗ trợ và động viên con em mình học tập tốt hơn.
 • Cho phép nhà trường cập nhật thông tin, phản hồi ý kiến đóng góp của phụ huynh để cải thiện chất lượng giáo dục và giúp học sinh đạt được thành tích tốt hơn.
 • Họp phụ huynh rất cần thiết để kết nối nhà trường và gia đình, phục vụ cho mục đích chung và nâng cao hiệu quả học tập của học sinh tại nhà trường.

3. Biên bản họp phụ huynh học sinh đầu năm 2023-2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.
o0o

BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH ĐẦU NĂM – LỚP ........

Năm học 2023 - 2024

– Giáo viên chủ nhiệm lớp: ...........

– Khai mạc vào hồi: ...giờ, ngày ...tháng ...năm ....

– Địa điểm: Trường Trung học phổ thông...........

– Chủ tọa: giáo viên chủ nhiệm lớp ...... năm học.............

– Thư ký: Phó hội phụ huynh lớp ......

NỘI DUNG TIẾN HÀNH

I. Ổn định:

1. Ổn định – điểm diện:

– Số phụ huynh có mặt: 50 phụ huynh

– Số phụ huynh vắng mặt: 0 phụ huynh

2. Tuyên bố lý do:

Được sự đồng ý của BGH Trường THPT Giao Thủy A lớp ......tiến hành họp phụ huynh đầu năm năm học 2023 - 2024 để thông qua kế hoạch năm học và thông qua các khoản thu đầu năm từ trường.

II. Nội dung:

1. Bầu ban đại diện cha mẹ phụ huynh:

– Ông: Bùi Văn Mạnh – Chi hội trưởng

– Bà: Nguyễn Thị Xuân – Chi hội phó

– Ông: Trần Hoàng Hải – Ủy viên

2. Báo cáo tình hình lớp, học sinh

a) Thuận lợi:

+ Môi trường tại trường học luôn sẵn sàng để các em học sinh học tập

+ Có thư viện của trường học, theo đó tạo điều kiện cho các em học sinh chưa có điều kiện mua sách vở có thể được mượn sách giáo khoa phục vụ cho việc học tập

+ Trang bị đầy đủ các thiết bị như máy tính, vật tư y tế, máy chiếu đảm bảo các môn học giáo viên có thể cho học sinh được học tập một cách chủ động, thuận lợi

b) Khó khăn:

+ Do việc học tập ở thời điểm đầu năm chưa thực sự đi vào nề nếp nên có thể sẽ ảnh hưởng tới tâm lý các học sinh gây ra việc còn lơ là trong học tập

3. Một số chỉ tiêu và biện pháp:

a) Chỉ tiêu:

Phấn đấu chỉ tiêu đặt ra như sau:

Đạt: 100% học sinh lên lớp đúng đợt

Học sinh xuất sắc chiếm:…..%

Học sinh giỏi chiếm:…%

Học sinh khá:….%

Học sinh yếu kém: 0%

b) Một số biện pháp:

+ Cần có sự phối hợp đồng thời của phụ huynh với nhà trường

+ Tạo điều kiện về môi trường cho các em đi học, học tập,….

+ Thay đổi các phương pháp dạy học mới sao cho phù hợp với học sinh trong lớp

4. Thông qua các khoản thu đầu năm:

– Sửa chữa cơ sở vật chất năm nay bao gồm: xây lại nhà để xe, sửa lại máy tính trường học, thư viện bổ sung thêm sách do bị thiếu hụt

– Chi các ngày lễ và tết

– Quỹ hội cha mẹ:……

– Hoạt động đội:……

– Mua quà phát thưởng

– Liên hoan, thăm hỏi:……….

– Mua sắm dụng cụ học tập: phấn, dẻ lau bảng, thước, giấy….

– Học tăng buổi:……..

– Quỹ lớp:……………

– Phô tô đề thi ở các học kỳ tất cả các môn học cả năm:……….

5. Ý kiến của phụ huynh:

– Số phụ huynh đồng ý, nhất trí với các ý kiến trên:50

– Số phụ huynh không đồng ý với ý kiến đã nêu trên:0

– Các ý kiến riêng của các phụ huynh không đồng ý với ý kiến:

Không có.

III. Kết thúc

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Chủ tọa

Thư ký

Hội trưởng cha mẹ học sinh

Tham khảo thêm:

4. Biên bản họp phụ huynh học sinh đầu năm mới nhất

TRƯỜNG TH........................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LỚP ...........

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

........................, ngày 08 tháng 9 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH LỚP ...........

Năm học 2023 – 2024

Chủ toạ: cô ........................ giáo viên chủ nhiệm lớp ...........

Thành phần tham dự: Tập thể Phụ huynh học sinh lớp ........... + Giáo viên dạy chuyên

Địa điểm: Phòng học lớp ...........

Thời gian: 14 giờ, ngày 08 tháng 9 năm 2023

NỘI DUNG

........................ giáo viên chủ nhiệm lớp ........... nêu nội dung cuộc họp:

- Căn cứ vào nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023 – 2024;

- Căn cứ vào kế hoạch tháng 9/2023 của trường Tiểu học........................;

- Căn cứ vào tình hình thực tế của lớp, nay GVCN và phụ huynh học sinh tiến hành họp đầu năm với các nội dung sau:

1. Định hướng một số chỉ tiêu năm học 2023 – 2024

- Duy trì sĩ số: .../... học sinh, tỉ lệ: .....

- Bảo hiểm y tế: .../... học sinh, tỉ lệ: .....

- Bảo hiểm thân thể: .../... học sinh, tỉ lệ: .....

- Làm quen Tiếng Anh: .../... học sinh, tỉ lệ: .....

- Làm quen Tin học: .../... học sinh, tỉ lệ: .....

- Hoàn thành chương trình lớp học: .../... học sinh, tỉ lệ: .....

2. Báo cáo và vận động PHHS tham gia BHYT + BHTT cho học sinh qua tài khoản nhà trường:

- Bảo hiểm thân thể: .../... học sinh tham gia 150 000 đồng/1 hs, còn 03 học sinh chưa tham gia

- Bảo hiểm y tế: .../... học sinh, trong đó có … học sinh tham gia 15 tháng, 30 học sinh tham gia 12 tháng ( … học sinh diện chính sách được cấp thẻ.)

3. Báo cáo chương trình GDPT 2018:

3.1. Chương trình lớp học:

STT

MÔN

TIẾT/TUẦN

GHI CHÚ

1

Tiếng Việt

10

2

Toán

5

3

Hoạt động trải nghiệm

3

4

Tự nhiên và xã hội

2

5

Đạo đức

1

6

Giáo dục thể chất

2

7

Mỹ thuật

1

8

Âm nhạc

1

9

Tiếng Anh

2

Xã hội hoá

10

Tin học

1

11

Tăng cường Toán + Tiếng Việt

4

11

Công tác chủ nhiệm

3

TC

35

3.2. TT 27/BGDĐT: đánh giá xếp loại học sinh

- Đánh giá thường xuyên: đánh giá quá trình học hàng ngày của học sinh

- Đánh giá định kỳ: 2 lần/năm: đánh giá dựa vào điểm kiểm tra

- Xếp loại đánh giá cuối năm:

......................

5. Mẫu biên bản họp phụ huynh đầu năm tiểu học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

---------o0o---------

BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH

Lớp .............Năm học.......................

- Giáo viên chủ nhiệm lớp:............................

- Khai mạc vào hồi: .........giờ, ngày........tháng........năm

- Địa điểm:.....................

- Chủ tọa:.....................

- Thư ký: ......................

NỘI DUNG TIẾN HÀNH

I. Ổn định:

1. Ổn định – điểm diện:

- Số phụ huynh có mặt:

- Số phụ huynh vắng mặt:

2. Tuyên bố lý do:

Được sự đồng ý của BGH Trường..................................... lớp................tiến hành họp phụ huynh năm học................ để thông qua kế hoạch năm học và thông qua các khoản thu đầu năm của trường.

II. Nội dung:

1. Bầu BCH hội phụ huynh:

 1. Bác: Chi hội trưởng
 2. Bác: Chi hội phó
 3. Bác: Ủy viên

2. Báo cáo tình hình lớp và mỗi học sinh

a) Thuận lợi:

b) Khó khăn:

3. Một số chỉ tiêu và biện pháp:

a) Chỉ tiêu:

b) Một số biện pháp:

4. Thông qua các khoản thu đầu năm:

- Trả nợ năm trước và mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất năm nay:

- Chi ngày 20/11 (ngày nhà giáo Việt Nam):

- Chi ngày lễ, tết

- Quỹ hội cha mẹ:

- Hoạt động đội:

- Mua quà phát thưởng cho học sinh HK I, HKII:

- Liên hoan, thăm hỏi:

- Mua sắm dụng cụ học tập, vệ sinh lớp:

- Học tăng buổi:

- Quỹ lớp:

- Phô tô đề kiểm tra tất cả các môn học cả năm

5. Ý kiến của phụ huynh:

III. Kết thúc

Cuộc họp kết thúc vào lúc.........giờ...........phút cùng ngày.

Chủ tọa

(Ký và ghi rõ họ tên)

Thư kí

(Ký và ghi rõ họ tên)

6. Biên bản họp phụ huynh học sinh các cấp học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------

BIÊN BẢN
HỌP HỘI CHA MẸ HỌC SINH LỚP...........
NĂM HỌC........

Hôm nay ngày......tháng.....năm............tại lớp......................................của trường đã tiến hành họp hội cha mẹ học sinh lớp...........

1. Thành viên:

Giáo viên chủ nhiệm..................................., giáo viên phó chủ nhiệm.......................... Và phụ huynh học sinh.

2. Số lượng:

Phụ huynh học sinh........../...........vắng phụ huynh của các em

Ông (bà)............................................................................... phụ huynh em..................

Ông (bà)............................................................................... phụ huynh em..................

3. Nội dung:

a, Giáo viên chủ nhiệm:

+ Giáo viên báo cáo kết quả rèn luyện đạo đức và học tập của lớp.........năm học.............

+ Những biện pháp phối hợp giữa gia đình và phụ huynh học sinh.

+ Công khai các khoản thu, chi quỹ lớp của năm học..........................., công bố các khoản thu của năm học mới.

+ Công khai danh sách các gia đình chưa nộp các khoản đóng góp của năm học..............

b, Ý kiến của các vị phụ huynh

Ông (bà)................................................................. phụ huynh em..............................

có ý kiến......................................................................................................................

Ông (bà).....................................................................phụ huynh em...........................

có ý kiến......................................................................................................................

Hội nghị đã nhất trí: báo cáo của giáo viên chủ nhiệm về tình hình học tập của học sinh trong năm học Hội nghị nhất trí và thông qua công tác thu, chi năm học........................................

Hội nghị đã nhất trí: báo cáo của giáo viên chủ nhiệm về tình hình học tập của học sinh trong năm học................... Hội nghị nhất trí và thông qua công tác thu, chi năm học........................................

Biên bản được lập, thông qua tất cả phụ huynh nhất trí vào hồi.........h.....cùng ngày.

Đại diện hội cha mẹ học sinh
Hội trưởng hội cha mẹ học sinh lớp.....
(Ký và ghi họ tên)
Giáo viên chủ nhiệm
(Ký và ghi họ tên)

7. Biên bản họp phụ huynh cuối học kì 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

BIÊN BẢN HỌP CHA MẸ HỌC SINH HỌC KÌ I

Năm học……………….

* Thời gian: Hôm nay vào hồi:….. phút, ngày …. tháng … năm ….

* Địa điểm: Tại phòng học lớp …, Trường………………………….

* Thành phần tham dự:

- Chủ tọa: Cô……………………. – Giáo viên chủ nhiệm lớp ……

- Thư kí : ……………………… – Phụ huynh em …………………

- Cùng toàn thể cha mẹ học sinh lớp …..

+ Có mặt: ………………………… + Vắng mặt: ……………………

NỘI DUNG

1. Cô …………………….. – Giáo viên chủ nhiệm lớp …. đánh giá các mặt giáo dục, quá trình học tập và các khoản đóng góp của học sinh trong học kì I năm học…………………...

a/ Ưu điểm :

- Nhìn chung các em đều ngoan ngoãn, lễ phép, vâng lời thầy cô, có ý thức học tập tốt. Thực hiện tốt các nề nếp thể dục vệ sinh, các quy định về nề nếp của trường, lớp, trang phục đúng quy định, học bài làm bài tập đầy đủ

- Xây dựng và duy trì phong trào thi đua giành điểm tốt, thi đua giữa các tổ, giữa các cá nhân. Nhiều em có ý thức học tập tốt, tiếp thu bài chủ động, tích cực, tự giác, hoàn thành tốt các bài tập như……………………………………………………………………..

- Trong giờ học hầu hết các em đều chú ý nghe giảng, rất nhiều em hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài.

- Với nhiều hình thức thi đua, cùng với việc đổi mới phương pháp và hình thức dạy học, hầu hết các em đều hào hứng tìm tòi, chiếm lĩnh kiến thức, phát biểu hăng hái, mạnh dạn, tự tin.

- Tham gia tốt các phong trào do Đội và nhà trường phát động: Ủng hộ vòng tay bè bạn, kết nối yêu thương; Ủng hộ quỹ nhân đạo; làm kế hoạch nhỏ, …

- Một số em đã có sự tiến bộ, ngồi học chú ý nghe giảng có ghi chép bài(………………….)

b/ Tồn tại :

- Còn một vài h/s chưa thật ngoan, có em còn nói tục, trêu chọc bạn; có em còn nói chuyện riêng trong giờ học. …………………………………

- Một số em thường xuyên không làm bài tập về nhà, không thuộc bài cũ. (Nói thêm: Tình trạng làm bài tập về nhà còn chệch choạc, nhiều em làm không kịp thời,…

c/ Báo cáo kết quả học tập rèn luyện trong học kỳ I

Mặt giáo dụcTS HSGIỎIKTBYẾUKÉM
SL%SL%SL%SL%SL%
Hc lực
Hnh kiểm

d/ Báo cáo các khoản thu chi :

Thu nộp quỹ trường, quỹ hội đã đầy đủ, chỉ còn em………… còn thiếu ….………..đ.

2. Phương hướng nhiệm vụ học kì II - của lớp ….:

- Duy trì những thành tích đã đạt được trong học kì I, phấn đấu cuối năm lớp đạt lớp Tiên tiến xuất sắc, 100% học sinh được lên lớp; Phấn đấu đạt giải cao trong các Hội thi: Văn nghệ chào mừng 26/3(mong phụ huynh tạo điều kiện cho các em luyện tập múa dân vũ cả nam và nữ)

- Biện pháp thực hiện :

* Giáo viên : Chấn chỉnh các nền nếp, ý thức học tập.

Tổ chức lại lớp học, chấn chỉnh ban cán sự lớp, thường xuyên kiểm tra sát sao hơn.

Duy trì đôi bạn cùng tiến giúp đỡ nhau trong học tập; tổ chức nhiều hình thức thi đua; tăng cường kèm cặp h/s hơn nữa; làm nhiều đề cương, đề thi để ôn luyện.

Tăng cường kèm cặp, bồi dưỡng, phụ đạo h/s ngay trong các giờ học.

* Học sinh : Thực hiện các nề nếp tốt hơn, nêu cao tính tự giác, ý chí phấn đấu vươn lên trong học tập, tinh thần tương thân tương ái giúp đỡ nhau trong học tập. Tiếp thu vững vàng kiến thức để đạt kết quả cao trong các kì thi và cũng là nền móng vững chắc cho các em học tiếp ở các lớp sau này. Tích cực tham gia các phong trào do Đội và nhà trường phát động.

* Phụ huynh : Đã rất quan tâm, hãy quan tâm hơn nữa trong học kì II này; thường xuyên động viên, nhắc nhở, đôn đốc, kiểm tra các em tự học và làm bài tập ở nhà; tạo mọi điều kiện để các em ôn luyện, tham gia dự thi các kì thi và thi cuối năm tốt nhất. Nhắc nhở HS đi học đúng giờ

3. Ý kiến của GV phó chủ nhiệm:………………………

….…………………………………………………

….…………………………………………………

….…………………………………………………

4. Ý kiến phụ huynh:

….…………………………………………………

….…………………………………………………

….…………………………………………………

Biên bản được thông qua trước cuộc họp, nhất trí: .....................%.

Biên bản được lập xong và kết thúc lúc ................... giờ ................ cùng ngày.

.........., ngày ... tháng ... năm 201...

Giáo viên chủ nhiệm

Thư kí cuộc họp

8. Biên bản họp phụ huynh cuối năm 2023

Dưới đây là mẫu Mẫu Biên bản họp phụ huynh cuối năm 2023-2024 mới nhất, được sử dụng làm Biên bản họp phụ huynh cuối năm học của trường THPT, Biên bản họp phụ huynh cuối năm học Tiểu học, THCS... ghi chép lại tiến trình, nội dung toàn bộ buổi họp phụ huynh vào cuối học kỳ, cuối năm học.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

BIÊN BẢN
(V/v họp phụ huynh học sinh chi hội ............cuối học kì II
năm học 20....-20.....)

Thời gian:........ giờ........ngày ...../5/2-….

Địa điểm: Phòng học lớp ....... trường THCS ........................

Thành phần tham dự:

- Giáo viên chủ nhiệm lớp: ...............................................................

- .........................................................................................................

- Với sự có mặt của ..... /..... phụ huynh học sinh lớp .........

NỘI DUNG

1. Giáo viên chủ nhiệm báo cáo tình hình chung của nhà trường.

- Tổng số CBGV-NV: ………..

- Tổng số HS toàn trường: ......em.

- Kết quả hai mặt giáo dục:

+ Hạnh kiểm: Tốt: ..... em ; Khá: ..... em ; Trung bình: ..... em.

+ Học lực: Giỏi: ..... em ; Khá: ..... em ; Trung bình: .... em; Yếu: .... em ; Kém: .... em.

- Phong trào:

+ Thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi vòng huyện: đạt 2 GVCN xuất sắc.

+ Có 1 giáo viên đạt giải cuộc thi An toàn giao thông đường bộ.

+ HS tham gia thi văn hay chữ tốt: cấp huyện đạt … em, cấp tỉnh đạt ……. em.

+ HS tham gia thi khoa học kĩ thuật: Đạt giải khuyến khích.

+ HS thi giải toán trên mạng:

Tiếng Việt: vòng huyện đạt … em, vòng tỉnh đạt…….. em.

Tiếng Anh: vòng tỉnh đạt ………em.

+ HS thi các môn văn hóa: vòng huyện đạt 11 em, vòng tỉnh đạt 6 em.

+ HS thi điền kinh: vòng huyện đạt……… HCB, ……… HCĐ.

- Được sự đóng góp của phụ huynh về xã hội hóa giáo dục, nhà trường xây dựng được các công trình: đường đi ra nhà vệ sinh cho học sinh nam, khu đổ rác, sửa chữa lại các phòng vệ sinh cho học sinh nữ.

- Vận động được các nguồn tài trợ: …. suất học bổng (……triệu) cho học sinh nghèo vượt khó, ………. xe đạp và một số tập học, tập thể giáo viên đóng góp mua được …. ghế đá và …….cái bàn đá.

- Những mặt hạn chế, khó khăn của trường:

+ Phòng học bị xuống cấp, phải mượn phòng học của dãy hiệu bộ cho HS học (không đảm bảo diện tích phòng học theo tiêu chuẩn).

+ Sân trường bị ngập mặn vào mùa nước lên.

+ Cơ sở vật chất chưa đáp ứng yêu cầu của dạy và học.

2. Kết quả hai mặt giáo dục và tình hình chung của lớp ....... cuối năm học 20.... – 20......

- Đầu năm học lớp có ............., đến cuối năm học ...................

- Học lực: Giỏi:.... em; Khá: ..... em; Trung bình: ..... em; Yếu: ..... em.

- Hạnh kiểm: Tốt: ..... em; Khá ..... em; Trung bình: ......em.

Danh sách cụ thể: có danh sách kèm theo.

- Một số phong trào lớp đã đạt được:

.......................................................................................

...................................................................................

+ Thi đua trong năm học:.......................

- Một số khuyết điểm của học sinh trong lớp:

.....................................................................................

.......................................................................................

...................................................................................

3. Một số thông báo của nhà trường cho năm học 20..... – 20….

- Tuyển sinh học sinh lớp 6: Thu nhận hồ sơ từ 15/7 đến 25/7/20..... (các buổi sáng từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).

- Ghi danh học sinh khối 7, 8, 9 từ 01/8 đến 10/8/20..... các ngày trong tuần (trừ chủ nhật)

- Thu các khoản theo quy định: Học phí………..đ/em/năm, hội phí…………/em/năm (có giảm miễn theo quy định).

- Các khoản thu khác:

+ Giấy kiểm tra: …………đ/em/năm.

+ Phí vệ sinh: ………đ/em/năm.

+ Bảo hiểm tai nạn: ………đ/em/năm (tự nguyện).

+ Bảo hiểm y tế: ………đ/em/năm (nếu có).

+ Hồ sơ học sinh lớp 6:………đ/ hồ sơ.

+ Quỹ khuyến học: ………đ/em/năm.

+ Xã hội hóa giáo dục………đ/em/năm.

+ Đồ đồng phục của trường: ………đ/1 bộ (học sinh thuộc diện hộ nghèo hay cận nghèo được giảm 10%).

- Trong năm học sau, nhà trường dự kiến tất cả học sinh sẽ mặc đồng phục của trường khi đi học, các ngày có môn thể dục thì mặc đồng phục thể dục của trường theo quy định.

- Dự kiến mở lớp học nghề tin học cho học sinh khối 8, 9.

4. Giáo viên chủ nhiệm thông báo cách xét tuyển học sinh vào lớp 10 năm học 20… – 20… dành cho các trường THPT, hình thức thi vào trường THPT

........................................................................

......................................................................

5. Thảo luận, đóng góp ý kiến của phụ huynh:

....................................................................

......................................................................

Biên bản kết thúc vào lúc ..... giờ ..... cùng ngày.

Biên bản có thông qua toàn thể đại hội.

ĐẠI DIỆN PHỤ HUYNH
(Ký và ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
(Ký và ghi rõ họ tên)

9. Biên bản họp phụ huynh cuối năm Tiểu học

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN

(V/v họp phụ huynh học sinh chi hội 1A2 cuối năm học 20...-20...)

Thời gian: 8h ngày ... tháng ...năm 20...

Địa điểm: Hội trường lớn trường tiểu học XX

Thành phần tham dự: Giáo viên chủ nhiệm.......................... Với sự có mặt của toàn thể phụ huynh học sinh lớp 1A2

NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Giáo viên chủ nhiệm báo cáo tình hình của nhà trường

- Tổng số học sinh của trường: 300 em

Kết quả về mặt giáo dục

- Hạnh kiểm: tốt: 200 em khá: 80 em Trung bình: 20 em

- Học lực: Giỏi: 100 em; khá: 150 em; trung bình: 40 em kém: 10 em

- Phong trào: Toàn trường có 10 giáo viên đạt giải giáo viên khá - giỏi cấp huyện.

- Kết quả cụ thể của lớp:

Lớp có 25 em, trong đó có 10 em học sinh giỏi, 11 em học sinh khá và 4 em đạt học sinh trung bình.

Về phong trào của lớp: Lớp phong trào vẫn còn nhiều hạn chế, chưa sôi nổi do nhà các em ở xa trường. Trong năm học các em cũng đã có sự cố gắng và đạt được một số giải trong các phong trào của trường thực hiện.

2. Ý kiến của phụ huynh học sinh

Các em mới bắt đầu đi học nên sẽ không tranh khỏi những bỡ ngỡ, vì vậy mong cô giáo có thể tiếp tục giúp đỡ để các em phát triển cũng như học tập tốt hơn. Hội phụ huynh học sinh sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ cho hoạt động học tập cũng như giáo dục của các cháu.

Ý kiến của phụ huynh: (Tên phụ huynh): Vì đặc thù của lớp là các cháu đều ở xa trường, nên nếu có bất kỳ hoạt động nào mong cô giáo thông báo sớm hơn để phụ huynh chúng tôi có thể sắp xếp thời gian đưa đón để các cháu được tham gia cũng như đạt được thành tích chung cho cả lớp.

Biên bản kết thúc vào lúc 10h 30 phút cùng ngày.

Biên bản có thông qua toàn thể đại hội

ĐẠI DIỆN PHỤ HUYNH
(Ký và ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
(Ký và ghi rõ họ tên)

10. Biên bản họp phụ huynh học sinh cuối năm

Nội dung họp phụ huynh cuối năm

Biên bản họp phụ huynh học sinh

TRƯỜNG ………………….CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc
------------o0o------------
…...ngày …tháng …năm………..

BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH
CUỐI NĂM

Năm học: 20 ….- 20…

Lớp : ……………Trường ……………………………. - Xã ………………….

Hôm nay vào hồi ........…giờ ….... ngày ….... tháng ...… năm …..............

Tại phòng học lớp ……..: Trường …………………- Xã ……………………

I/ THÀNH PHẦN THAM DỰ GỒM :

1/ Giáo viên chủ nhiệm lớp ……………………………………………………

2/ Tổng số Phụ huynh học sinh lớp : …..vắng …….(trong đó : phép …….không phép …..)

II/ NỘI DUNG

1/ Giáo viên chủ nhiệm lớp ………..

Thông báo điều lệ hội phụ huynh

- Thông báo tình hình lớp cuối năm học 20…-20.. .cụ thể :

+ Về sĩ số học sinh cuối năm là :………..học sinh, nữ là :…………..học sinh, học sinh dân tộc là :… So với đầu năm là :…..học sinh, nữ là :……..học sinh, học sinh dân tộc là :…….

Tăng……em

Giảm……em

+ Tình hình chất lượng của lớp theo kiểm tra cuối năm là

Hạnh kiểm:

1/ Tốt: …...em/……em

2/khá: …...em/……em

3/ Trung bình: …...em/……em

4/ Yếu: …...em/……em

Học lực:

1/Giỏi: …...em/……em

2/khá:…...em/……em

3/ Trung bình: …...em/……em

4/ Yếu: …...em/……em

5/ Kém: …...em/……em

2/ Ban Đại diện CMHS lớp hoạt động đúng theo điều lệ hội phụ huynh học sinh:

- Theo dõi kiểm tra việc dạy học vận động học sinh nghỉ học đến lớp. tuyên truyền đến mọi người dân về xã hội học tập.

- Thăm hỏi động viên học sinh tạo mọi điều kiện tốt nhất để các em được đến lớp.

- Đề xuất việc xây dựng phong trào học tập, các vấn đề khác có liên quan đến việc học tập của con em theo đúng mục đích.

- Đề xuất việc thu chi quỹ hội trong năm học cụ thể :

Thu quỹ hội năm học 20….-20… Được :………………. đồng /học sinh (Miễn giảm các em học sinh lớp nhỏ nhất khi trong gia đình có 2 em trở lên học tại trường LHP)

Thu quỹ photo năm học 20….-20… Được :………………. đồng /học sinh Quỹ dùng cho chi phí photo đề bài kiểm tra năm học 20….-20….

Thu quỹ lớp năm học 20….-20… :……….………….đ/ năm học

Thu học phí năm học 20….-20… :……….………….đ/ năm học

Biên bản đã được thông qua và nhất trí.

Cuộc họp kết thúc vào lúc ……… giờ cùng ngày.

…..ngày ….tháng …..năm……..
THƯ KÝT/M BAN ĐẠI DIỆN CMHSGIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

11. Cách viết biên bản họp phụ huynh

Để tạo một mẫu biên bản họp phụ huynh đúng chuẩn, cần có các nội dung sau:

Phần đầu: Nêu lý do và nội dung khái quát về cuộc họp.

 • Nêu lý do, giới thiệu thành phần tham dự cuộc họp như giáo viên, phụ huynh
 • Khái quát về nội dung của cuộc họp

Phần hai: Nội dung cụ thể của cuộc họp

- Kết quả, thành tích mà của nhà trường đã đạt được:

 • Chất lượng giáo dục: số lượng học sinh  được khen thưởng, được lên lớp thẳng, hoàn thành chương trình học? Số lượng học sinh khá giỏi?
 • Nhà trường đã tạo điều kiện ra sao để các em có thể học tập trong môi trường lành mạnh và tốt nhất.
 • Bao nhiêu giáo viên đạt loại giỏi?
 • Trường hiện đã được công nhận là trường đạt chuẩn quốc gia
  Danh hiệu thi đua:………………………………………

- Nhiệm vụ

Nhiệm vụ chung:

 • Tăng cường đẩy mạnh giáo dục
 • Tăng cường nề nếp kỉ cương
 • Tiếp tục quản lý, tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng, áp dụng các phương pháp dạy học sao cho phù hợp với đặc điểm học sinh
 • Phát triển kỹ năng sống, học tập và sáng tạo.

Nhiệm vụ cụ thể:

 • Giáo viên nêu gương là một tấm gương đi đầu trong cuộc vận động các phong trào xây dựng trường lớp, gương mẫu trong công tác giảng dạy.
 • Giữ vững chất lượng và thúc đẩy tăng cường giáo dục.
 • Đổi mới các phương pháp dạy học để đánh giá học sinh

Hoạt động cụ thể:

 • Tiếp tục bồi dưỡng lực lượng cán bộ giáo viên, tham gia dự giờ để học hỏi kinh nghiệm giảng dạy cũng như giáo dục đạo đức, nề nếp từng học sinh.
 • Gia đình, nhà trường và phụ huynh cần phải phối hợp chặt chẽ để đưa ra giải pháp cũng như quản lý giáo dục học sinh đạt được hiệu quả cao nhất có thể thông qua các hình thức liên lạc thường xuyên như: gặp trực tiếp, qua liên hệ điện thoại, thông qua chi hội trường/lớp,…

- Phụ huynh cần chủ động trong: Các khoản mua sắm phục vụ học tập cho học sinh, các khoản phải đóng góp: thẻ BHYT, đồng phục, sách vở, điện nước, học ngoại khóa...

- Thống kê khoản thu chi cụ thể: Mỗi phụ huynh cần đóng góp bào nhiêu?

Trên đây Hoatieu.vn đã gửi tới các bạn các mẫu biên bản họp phụ huynh đầu năm học, mẫu biên bản họp phụ huynh cuối kì 1, 2 và cuối năm 2023-2024 để các bạn nhanh chóng lập biên bản sau buổi họp. Mẫu biên bản họp phụ huynh được trình bày dưới dạng file .DOC, tương thích với các phiên bản Word 2003, Word 2006, Word 2010, Word 2013, Word 2016, Word 2019. Bạn đọc chỉ cần tải file về máy, chỉnh sửa đôi chút là đã có thể sử dụng ngay, vô cùng đơn giản và thuận tiện. 

Trong quá trình tải file nếu gặp bất cứ vấn đề gì, hãy liên hệ với đội cũ cố vấn của HoaTieu.vn để được giúp đỡ và giải đáp kịp thời.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
56 236.219
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo