Biên bản họp phụ huynh học sinh năm học 2023-2024

Mẫu Biên bản họp phụ huynh học sinh 2024 - Mẫu biên bản họp phụ huynh đầu năm hay cuối năm học là một biểu mẫu sử dụng phổ biến tại trường học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông để cuộc họp diễn ra suôn sẻ. Theo đó mẫu này ghi lại nội dung cuộc họp giữa giáo viên và phụ huynh.

Các mẫu mà Hoatieu.vn giới thiệu dưới đây gồm: Biên bản họp phụ huynh đầu năm, Biên bản họp phụ huynh cuối học kì I, Biên bản họp phụ huynh cuối năm, Biên bản họp phụ huynh cuối học kì II các cấp kèm theo hướng dẫn cách viết để các thầy cô thuận tiện trong quá trình sử dụng. Bạn đọc nhấn vào nút Tải về để tải mẫu biên bản họp phụ huynh.

I. Biên bản họp phụ huynh là gì?

Biên bản họp phụ huynh là biểu mẫu được giáo viên và hội phụ huynh lớp lập ra nhằm ghi chép lại tiến trình, nội dung toàn bộ buổi họp phụ huynh vào đầu năm, cuối học kỳ, cuối năm học hoặc trong trường hợp đặc biệt nhà trường yêu cầu triệu tập cuộc họp.

Nội dung của biên bản họp phụ huynh sẽ gồm các nội dung chính sau: Thành phần tham dự, số người vắng mặt, địa điểm, nội dung tiến hành. Trong buổi họp phụ huynh tổng kết cuối năm, giáo viên chủ nhiệm sẽ đưa ra những nội dung để tổng kết năm học, trong đó nêu rõ tình hình chung của nhà trường, của lớp, kết quả đạt được trong năm học qua; Nội dung trao đổi với phụ huynh, ý kiến đóng góp của phụ huynh.

Trước khi buổi họp phụ huynh diễn ra, đại diện nhà trường, giáo viên chủ nhiệm cần gửi giấy mời họp đến cho phụ huynh học sinh, ghi rõ thời gian, địa điểm, lý do tổ chức cuộc họp.

II. Biên bản họp phụ huynh cuối năm học

1. Biên bản họp phụ huynh cuối năm 2024

Dưới đây là mẫu Mẫu Biên bản họp phụ huynh cuối năm 2023-2024 mới nhất, được sử dụng làm Biên bản họp phụ huynh cuối năm học của trường THPT, Biên bản họp phụ huynh cuối năm học Tiểu học, THCS... ghi chép lại tiến trình, nội dung toàn bộ buổi họp phụ huynh vào cuối học kỳ, cuối năm học.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

BIÊN BẢN
(V/v họp phụ huynh học sinh chi hội ............cuối học kì II
năm học 20....-20.....)

Thời gian:........ giờ........ngày ...../5/2-….

Địa điểm: Phòng học lớp ....... trường THCS ........................

Thành phần tham dự:

- Giáo viên chủ nhiệm lớp: ...............................................................

- .........................................................................................................

- Với sự có mặt của ..... /..... phụ huynh học sinh lớp .........

NỘI DUNG

1. Giáo viên chủ nhiệm báo cáo tình hình chung của nhà trường.

- Tổng số CBGV-NV: ………..

- Tổng số HS toàn trường: ......em.

- Kết quả hai mặt giáo dục:

+ Hạnh kiểm: Tốt: ..... em ; Khá: ..... em ; Trung bình: ..... em.

+ Học lực: Giỏi: ..... em ; Khá: ..... em ; Trung bình: .... em; Yếu: .... em ; Kém: .... em.

- Phong trào:

+ Thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi vòng huyện: đạt 2 GVCN xuất sắc.

+ Có 1 giáo viên đạt giải cuộc thi An toàn giao thông đường bộ.

+ HS tham gia thi văn hay chữ tốt: cấp huyện đạt … em, cấp tỉnh đạt ……. em.

+ HS tham gia thi khoa học kĩ thuật: Đạt giải khuyến khích.

+ HS thi giải toán trên mạng:

Tiếng Việt: vòng huyện đạt … em, vòng tỉnh đạt…….. em.

Tiếng Anh: vòng tỉnh đạt ………em.

+ HS thi các môn văn hóa: vòng huyện đạt 11 em, vòng tỉnh đạt 6 em.

+ HS thi điền kinh: vòng huyện đạt……… HCB, ……… HCĐ.

- Được sự đóng góp của phụ huynh về xã hội hóa giáo dục, nhà trường xây dựng được các công trình: đường đi ra nhà vệ sinh cho học sinh nam, khu đổ rác, sửa chữa lại các phòng vệ sinh cho học sinh nữ.

- Vận động được các nguồn tài trợ: …. suất học bổng (……triệu) cho học sinh nghèo vượt khó, ………. xe đạp và một số tập học, tập thể giáo viên đóng góp mua được …. ghế đá và …….cái bàn đá.

- Những mặt hạn chế, khó khăn của trường:

+ Phòng học bị xuống cấp, phải mượn phòng học của dãy hiệu bộ cho HS học (không đảm bảo diện tích phòng học theo tiêu chuẩn).

+ Sân trường bị ngập mặn vào mùa nước lên.

+ Cơ sở vật chất chưa đáp ứng yêu cầu của dạy và học.

2. Kết quả hai mặt giáo dục và tình hình chung của lớp ....... cuối năm học 20.... – 20......

- Đầu năm học lớp có ............., đến cuối năm học ...................

- Học lực: Giỏi:.... em; Khá: ..... em; Trung bình: ..... em; Yếu: ..... em.

- Hạnh kiểm: Tốt: ..... em; Khá ..... em; Trung bình: ......em.

Danh sách cụ thể: có danh sách kèm theo.

- Một số phong trào lớp đã đạt được:

.......................................................................................

...................................................................................

+ Thi đua trong năm học:.......................

- Một số khuyết điểm của học sinh trong lớp:

.....................................................................................

.......................................................................................

...................................................................................

3. Một số thông báo của nhà trường cho năm học 20..... – 20….

- Tuyển sinh học sinh lớp 6: Thu nhận hồ sơ từ 15/7 đến 25/7/20..... (các buổi sáng từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).

- Ghi danh học sinh khối 7, 8, 9 từ 01/8 đến 10/8/20..... các ngày trong tuần (trừ chủ nhật)

- Thu các khoản theo quy định: Học phí………..đ/em/năm, hội phí…………/em/năm (có giảm miễn theo quy định).

- Các khoản thu khác:

+ Giấy kiểm tra: …………đ/em/năm.

+ Phí vệ sinh: ………đ/em/năm.

+ Bảo hiểm tai nạn: ………đ/em/năm (tự nguyện).

+ Bảo hiểm y tế: ………đ/em/năm (nếu có).

+ Hồ sơ học sinh lớp 6:………đ/ hồ sơ.

+ Quỹ khuyến học: ………đ/em/năm.

+ Xã hội hóa giáo dục………đ/em/năm.

+ Đồ đồng phục của trường: ………đ/1 bộ (học sinh thuộc diện hộ nghèo hay cận nghèo được giảm 10%).

- Trong năm học sau, nhà trường dự kiến tất cả học sinh sẽ mặc đồng phục của trường khi đi học, các ngày có môn thể dục thì mặc đồng phục thể dục của trường theo quy định.

- Dự kiến mở lớp học nghề tin học cho học sinh khối 8, 9.

4. Giáo viên chủ nhiệm thông báo cách xét tuyển học sinh vào lớp 10 năm học 20… – 20… dành cho các trường THPT, hình thức thi vào trường THPT

........................................................................

......................................................................

5. Thảo luận, đóng góp ý kiến của phụ huynh:

....................................................................

......................................................................

Biên bản kết thúc vào lúc ..... giờ ..... cùng ngày.

Biên bản có thông qua toàn thể đại hội.

ĐẠI DIỆN PHỤ HUYNH
(Ký và ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
(Ký và ghi rõ họ tên)

2. Biên bản họp phụ huynh cuối năm Tiểu học

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN

(V/v họp phụ huynh học sinh chi hội 1A2 cuối năm học 20...-20...)

Thời gian: 8h ngày ... tháng ...năm 20...

Địa điểm: Hội trường lớn trường tiểu học XX

Thành phần tham dự: Giáo viên chủ nhiệm.......................... Với sự có mặt của toàn thể phụ huynh học sinh lớp 1A2

NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Giáo viên chủ nhiệm báo cáo tình hình của nhà trường

- Tổng số học sinh của trường: 300 em

Kết quả về mặt giáo dục

- Hạnh kiểm: tốt: 200 em khá: 80 em Trung bình: 20 em

- Học lực: Giỏi: 100 em; khá: 150 em; trung bình: 40 em kém: 10 em

- Phong trào: Toàn trường có 10 giáo viên đạt giải giáo viên khá - giỏi cấp huyện.

- Kết quả cụ thể của lớp:

Lớp có 25 em, trong đó có 10 em học sinh giỏi, 11 em học sinh khá và 4 em đạt học sinh trung bình.

Về phong trào của lớp: Lớp phong trào vẫn còn nhiều hạn chế, chưa sôi nổi do nhà các em ở xa trường. Trong năm học các em cũng đã có sự cố gắng và đạt được một số giải trong các phong trào của trường thực hiện.

2. Ý kiến của phụ huynh học sinh

Các em mới bắt đầu đi học nên sẽ không tranh khỏi những bỡ ngỡ, vì vậy mong cô giáo có thể tiếp tục giúp đỡ để các em phát triển cũng như học tập tốt hơn. Hội phụ huynh học sinh sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ cho hoạt động học tập cũng như giáo dục của các cháu.

Ý kiến của phụ huynh: (Tên phụ huynh): Vì đặc thù của lớp là các cháu đều ở xa trường, nên nếu có bất kỳ hoạt động nào mong cô giáo thông báo sớm hơn để phụ huynh chúng tôi có thể sắp xếp thời gian đưa đón để các cháu được tham gia cũng như đạt được thành tích chung cho cả lớp.

Biên bản kết thúc vào lúc 10h 30 phút cùng ngày.

Biên bản có thông qua toàn thể đại hội

ĐẠI DIỆN PHỤ HUYNH
(Ký và ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Biên bản họp phụ huynh học sinh cuối năm

Nội dung họp phụ huynh cuối năm

Biên bản họp phụ huynh học sinh

TRƯỜNG ………………….CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc
------------o0o------------
…...ngày …tháng …năm………..

BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH
CUỐI NĂM

Năm học: 20 ….- 20…

Lớp : ……………Trường ……………………………. - Xã ………………….

Hôm nay vào hồi ........…giờ ….... ngày ….... tháng ...… năm …..............

Tại phòng học lớp ……..: Trường …………………- Xã ……………………

I/ THÀNH PHẦN THAM DỰ GỒM :

1/ Giáo viên chủ nhiệm lớp ……………………………………………………

2/ Tổng số Phụ huynh học sinh lớp : …..vắng …….(trong đó : phép …….không phép …..)

II/ NỘI DUNG

1/ Giáo viên chủ nhiệm lớp ………..

Thông báo điều lệ hội phụ huynh

- Thông báo tình hình lớp cuối năm học 20…-20.. .cụ thể :

+ Về sĩ số học sinh cuối năm là :………..học sinh, nữ là :…………..học sinh, học sinh dân tộc là :… So với đầu năm là :…..học sinh, nữ là :……..học sinh, học sinh dân tộc là :…….

Tăng……em

Giảm……em

+ Tình hình chất lượng của lớp theo kiểm tra cuối năm là

Hạnh kiểm:

1/ Tốt: …...em/……em

2/khá: …...em/……em

3/ Trung bình: …...em/……em

4/ Yếu: …...em/……em

Học lực:

1/Giỏi: …...em/……em

2/khá:…...em/……em

3/ Trung bình: …...em/……em

4/ Yếu: …...em/……em

5/ Kém: …...em/……em

2/ Ban Đại diện CMHS lớp hoạt động đúng theo điều lệ hội phụ huynh học sinh:

- Theo dõi kiểm tra việc dạy học vận động học sinh nghỉ học đến lớp. tuyên truyền đến mọi người dân về xã hội học tập.

- Thăm hỏi động viên học sinh tạo mọi điều kiện tốt nhất để các em được đến lớp.

- Đề xuất việc xây dựng phong trào học tập, các vấn đề khác có liên quan đến việc học tập của con em theo đúng mục đích.

- Đề xuất việc thu chi quỹ hội trong năm học cụ thể :

Thu quỹ hội năm học 20….-20… Được :………………. đồng /học sinh (Miễn giảm các em học sinh lớp nhỏ nhất khi trong gia đình có 2 em trở lên học tại trường LHP)

Thu quỹ photo năm học 20….-20… Được :………………. đồng /học sinh Quỹ dùng cho chi phí photo đề bài kiểm tra năm học 20….-20….

Thu quỹ lớp năm học 20….-20… :……….………….đ/ năm học

Thu học phí năm học 20….-20… :……….………….đ/ năm học

Biên bản đã được thông qua và nhất trí.

Cuộc họp kết thúc vào lúc ……… giờ cùng ngày.

…..ngày ….tháng …..năm……..
THƯ KÝT/M BAN ĐẠI DIỆN CMHSGIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

III. Mẫu biên bản họp phụ huynh học sinh đầu năm

1. Biên bản họp phụ huynh học sinh đầu năm 2023-2024

Nội dung biên bản họp phụ huynh đầu năm sẽ thông báo cho phụ huynh kế hoạch năm học và các khoản thu đầu năm từ trường. Sau đó xin kiến ý đóng góp của phụ huynh. Cụ thể như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.
o0o

BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH ĐẦU NĂM – LỚP ........

Năm học 2023 - 2024

– Giáo viên chủ nhiệm lớp: ...........

– Khai mạc vào hồi: ...giờ, ngày ...tháng ...năm ....

– Địa điểm: Trường Trung học phổ thông...........

– Chủ tọa: giáo viên chủ nhiệm lớp ...... năm học.............

– Thư ký: Phó hội phụ huynh lớp ......

NỘI DUNG TIẾN HÀNH

I. Ổn định:

1. Ổn định – điểm diện:

– Số phụ huynh có mặt: 50 phụ huynh

– Số phụ huynh vắng mặt: 0 phụ huynh

2. Tuyên bố lý do:

Được sự đồng ý của BGH Trường THPT Giao Thủy A lớp ......tiến hành họp phụ huynh đầu năm năm học 2023 - 2024 để thông qua kế hoạch năm học và thông qua các khoản thu đầu năm từ trường.

II. Nội dung:

1. Bầu ban đại diện cha mẹ phụ huynh:

– Ông: Bùi Văn Mạnh – Chi hội trưởng

– Bà: Nguyễn Thị Xuân – Chi hội phó

– Ông: Trần Hoàng Hải – Ủy viên

2. Báo cáo tình hình lớp, học sinh

a) Thuận lợi:

+ Môi trường tại trường học luôn sẵn sàng để các em học sinh học tập

+ Có thư viện của trường học, theo đó tạo điều kiện cho các em học sinh chưa có điều kiện mua sách vở có thể được mượn sách giáo khoa phục vụ cho việc học tập

+ Trang bị đầy đủ các thiết bị như máy tính, vật tư y tế, máy chiếu đảm bảo các môn học giáo viên có thể cho học sinh được học tập một cách chủ động, thuận lợi

b) Khó khăn:

+ Do việc học tập ở thời điểm đầu năm chưa thực sự đi vào nề nếp nên có thể sẽ ảnh hưởng tới tâm lý các học sinh gây ra việc còn lơ là trong học tập

3. Một số chỉ tiêu và biện pháp:

a) Chỉ tiêu:

Phấn đấu chỉ tiêu đặt ra như sau:

Đạt: 100% học sinh lên lớp đúng đợt

Học sinh xuất sắc chiếm:…..%

Học sinh giỏi chiếm:…%

Học sinh khá:….%

Học sinh yếu kém: 0%

b) Một số biện pháp:

+ Cần có sự phối hợp đồng thời của phụ huynh với nhà trường

+ Tạo điều kiện về môi trường cho các em đi học, học tập,….

+ Thay đổi các phương pháp dạy học mới sao cho phù hợp với học sinh trong lớp

4. Thông qua các khoản thu đầu năm:

– Sửa chữa cơ sở vật chất năm nay bao gồm: xây lại nhà để xe, sửa lại máy tính trường học, thư viện bổ sung thêm sách do bị thiếu hụt

– Chi các ngày lễ và tết

– Quỹ hội cha mẹ:……

– Hoạt động đội:……

– Mua quà phát thưởng

– Liên hoan, thăm hỏi:……….

– Mua sắm dụng cụ học tập: phấn, dẻ lau bảng, thước, giấy….

– Học tăng buổi:……..

– Quỹ lớp:……………

– Phô tô đề thi ở các học kỳ tất cả các môn học cả năm:……….

5. Ý kiến của phụ huynh:

– Số phụ huynh đồng ý, nhất trí với các ý kiến trên:50

– Số phụ huynh không đồng ý với ý kiến đã nêu trên:0

– Các ý kiến riêng của các phụ huynh không đồng ý với ý kiến:

Không có.

III. Kết thúc

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Chủ tọa

Thư ký

Hội trưởng cha mẹ học sinh

Tham khảo thêm:

2. Biên bản họp phụ huynh học sinh đầu năm Tiểu học

TRƯỜNG TH........................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LỚP ...........

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

........................, ngày 08 tháng 9 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH LỚP ...........

Năm học 2023 – 2024

Chủ toạ: cô ........................ giáo viên chủ nhiệm lớp ...........

Thành phần tham dự: Tập thể Phụ huynh học sinh lớp ........... + Giáo viên dạy chuyên

Địa điểm: Phòng học lớp ...........

Thời gian: 14 giờ, ngày 08 tháng 9 năm 2023

NỘI DUNG

........................ giáo viên chủ nhiệm lớp ........... nêu nội dung cuộc họp:

- Căn cứ vào nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023 – 2024;

- Căn cứ vào kế hoạch tháng 9/2023 của trường Tiểu học........................;

- Căn cứ vào tình hình thực tế của lớp, nay GVCN và phụ huynh học sinh tiến hành họp đầu năm với các nội dung sau:

1. Định hướng một số chỉ tiêu năm học 2023 – 2024

- Duy trì sĩ số: .../... học sinh, tỉ lệ: .....

- Bảo hiểm y tế: .../... học sinh, tỉ lệ: .....

- Bảo hiểm thân thể: .../... học sinh, tỉ lệ: .....

- Làm quen Tiếng Anh: .../... học sinh, tỉ lệ: .....

- Làm quen Tin học: .../... học sinh, tỉ lệ: .....

- Hoàn thành chương trình lớp học: .../... học sinh, tỉ lệ: .....

2. Báo cáo và vận động PHHS tham gia BHYT + BHTT cho học sinh qua tài khoản nhà trường:

- Bảo hiểm thân thể: .../... học sinh tham gia 150 000 đồng/1 hs, còn 03 học sinh chưa tham gia

- Bảo hiểm y tế: .../... học sinh, trong đó có … học sinh tham gia 15 tháng, 30 học sinh tham gia 12 tháng ( … học sinh diện chính sách được cấp thẻ.)

3. Báo cáo chương trình GDPT 2018:

3.1. Chương trình lớp học:

STT

MÔN

TIẾT/TUẦN

GHI CHÚ

1

Tiếng Việt

10

2

Toán

5

3

Hoạt động trải nghiệm

3

4

Tự nhiên và xã hội

2

5

Đạo đức

1

6

Giáo dục thể chất

2

7

Mỹ thuật

1

8

Âm nhạc

1

9

Tiếng Anh

2

Xã hội hoá

10

Tin học

1

11

Tăng cường Toán + Tiếng Việt

4

11

Công tác chủ nhiệm

3

TC

35

3.2. TT 27/BGDĐT: đánh giá xếp loại học sinh

- Đánh giá thường xuyên: đánh giá quá trình học hàng ngày của học sinh

- Đánh giá định kỳ: 2 lần/năm: đánh giá dựa vào điểm kiểm tra

- Xếp loại đánh giá cuối năm:

......................

3. Mẫu biên bản họp phụ huynh đầu năm mầm non

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------o0o--------

BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH ĐẦU NĂM
NĂM HỌC 20...-20...

Lớp: ..............

Căn cứ vào kế hoạch của trường mầm non ........., Căn cứ vào tình hình thực tế của lớp lá 2 hôm nay vào lúc……ngày .... tháng .... năm 20.... lớp lá 2 tiến hành họp phụ huynh đầu năm với nội dung như sau:

I. NỘI DUNG:

1. Ổn định - Điểm danh

2. Tuyên bố lý do - giới thiệu đại biểu

a. Tuyên bố lý do:

Hôm nay được sự đồng ý của BGH nhà trường lớp .... tiến hành họp phụ huynh đầu năm để triển khai kế hoạch năm học 20...-20.... thông báo các khoản thu và mục đích sử dụng. Thông qua chương trình học cung như kế hoạch hoạt động một ngày của bé ở trường, cũng như tình hình sức khoẻ của các cháu và việc thực hiện tổ chức ăn bán trú tại trường trong năm học.

b. Giới thiệu đại biểu:

Về dự cuộc họp hôm nay có :

Đại diện về phía nhà trường có cô:…………………………………………...

Cô: ................ - Chủ tọa

Cô ................ - GVCN

Thư kí:………………………………………………….

Cùng ………. phụ huynh của các cháu lớp ................về tham dự cuộc họp.

3. Đặc điểm tình hình:

3.1 Đặc điểm tình hình Của trường:

Tổng số CBGVNV: 39 đ/c

Trong đó: Nữ: 30, Nữ DT: 5

*CBQL: 3đ/c Do quy định chung của phòng giáo dục thì CBQL công tác một đến hai nhiệm kỳ là luân chuyển công tác. Chính vì vậy mà hiện nay đ/c.......... nguyên là hiệu trưởng trường mầm non ........... đã luân chuyển đến công tác ở đơn vị mới trường mầm non ............... Hiệu trưởng trường ................luân chuyển về nhận công tác ở trường mầm non .............. là đ/c ......................... sẽ đảm nhận chức vụ hiệu trưởng.

*NV: 12 đ/c Kế toán 1, Văn thư 1, Ytế 1, Bảo vệ 1, vệ sinh 1, cấp dưỡng 7

*GV: 24 đ/c

Lớp học: 12 lớp được phân chia ở 3 phân hiệu.

3.2 Đặc điểm tình hình Của tổ:

Tổ lá hiện có 4 lớp ở điểm chính 2 lớp Lá 1-Lá 2, phân hiệu tân An Lá 3, Hòa Hiệp Lá 4. Mỗi lớp có 2 giáo viên phụ trách.

3.3 Đặc điểm tình hình Của lớp:

Tổng số học sinh: Đầu năm: 32 cháu

Dân tộc: 05.Cháu

Nữ: 15 Cháu

Nữ dân tộc: 03 Cháu

Qua hai tuần học tập nhìn chung các cháu ngoan, lễ phép có ý thức học tập. Đến lớp gọn gang sạch sẽ. có một số cháu mới đi học lần đầu còn hơi bỡ ngỡ mong rằng cháu sẽ sớm hòa nhập…

* Thuận lợi:

- Lớp Lá 2 nằm tại điểm chính của trường được sự quan tâm giúp đỡ và chỉ đạo sát sao của BGH nhà trường cả về công tác chăm sóc và giáo dục trẻ. Tạo điều kiện mua sắm trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi phục vụ cho các môn học, và một số vật dụng như: gối, chiếu, màn, sạp giường, tủ…chuẩn bị phục vụ cho bán trú.

- Được sự quan tâm giúp đỡ của các cấp lãnh đạo, chính quyền địa phương và nhà trường đã khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc và giáo dục.

- Được sự quan tâm ủng hộ nhiệt tình của các bậc phụ huynh trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ.

- Đa số các cháu đã có nề nếp học tập, ngoan - lễ phép.

* Khó khăn:

- Vẫn còn một số cháu mới ra lớp lần đầu tiên nên một số kĩ năng, nề nếp học tập còn yếu. Trong đó có một số cháu tiếp thu kiến thức còn chậm. Khả năng giao tiếp của bé còn hạn chế. cần sự phối hợp đông viên cũng như quan tâm của phụ huynh với trẻ và giáo viên để khắc phục.

4. Những quy định về nội quy của lớp:

4.1. Đối với giáo viên:

Lớp có 2 giáo viên:

Cô : .............

..........................

Đến lớp đúng giờ

+ Đón trẻ 6h30 ->7h30

+ Trả trẻ 16h30 ->17h

7h30 ->16h30 tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục.(triển khai thời gian biểu trong một ngày)

- GV thực hiện đúng và đầy đủ chương trình do BGD quy định.

Cô lên lớp có đầy đủ hồ sơ giáo án, soạn giảng đầy đủ kịp thời theo chương trình.

- Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng dạy học phục vụ cho các tiết dạy, có đồ chơi phục vụ cho hoạt động học tập, vui chơi của các cháu.

- Quan hệ ứng xử đúng mực với phụ huynh ,đồng nghiệp, yêu thương trẻ…

- GVCN sẽ phối hợp cùng nhà trường và cố gắng hơn nữa trong công tác giảng dạy, rèn thêm những kĩ năng trẻ còn yếu để làm sao đưa kết quả học tập của các cháu cao hơn.

4.2. Đối với học sinh:

- Đến lớp đúng giờ sạch sẽ, gọn gàng, có đầy đủ đồ dung học tập sinh hoạt.

- Không mang tiền, đồ chơi ở nhà đến lớp

- Ngoan lễ phép biết vâng lời người lớn, có thói quen chào hỏi, biết cảm ơn xin lỗi…

- không lấy đồ dung đồ chơi ở lớp hoặc của bạn mang về nhà.

4.3. Đối với phụ huynh:

- Để kết quả học tập của các cháu đạt được kết quả cao thì phụ huynh cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với GVCN cả về công tác giáo dục cũng như công tác chăm sóc trẻ. Để đảm bảo sức khoẻ cho trẻ học tập tiếp thu bài tốt nhất.

- Khi trẻ nghỉ học phụ huynh phải xin phép cô giáo

- Khi nhờ người đón phải gọi điện cho cô.

- Phụ huynh mặc đồng phục cho trẻ vào các ngày thứ 2,4,6. Mỗi ngày đi học cho trẻ mang theo một bộ quần áo trong cặp

- Cháu ốm phụ huynh cho cháu nghỉ học khi nào khỏe thì đi học lại tránh tình trạng lây ốm cho bạn.

- Nhiệt tình ủng hộ thực hiện các đợt phát động của trường cũng như của lớp đề ra như: ủng hộ các loại quỹ, trồng cây, đóng góp nguyên vật liệu sẵn có đễ làm đồ chơi…

- Phụ huynh đón trẻ đúng thời gian quy định: sáng 6h45 đưa trẻ đến trường giao trẻ tận tay cô không thả trẻ tự vào cô không chịu trách nhiệm. Chiều đúng 4h30 đón trẻ.

- Mua cho trẻ 1 đôi dép đi trong nhà.

- Phụ huynh không cho trẻ đeo trang sức có giá trị đến lớp.

Kính mong phụ huynh hợp tác tôt GVCN

5. Thời gian biểu sinh hoạt và các hoạt động vui chơi, học tập của trẻ

5.1 Thời gian biểu: (nêu thời gian biểu sinh hoạt một ngày)

5.2 chương trình học của trẻ:

- Trong năm học sẽ thực hiện đủ 9 chủ điểm: Trường mầm non, bản thân, gia đình, ngành nghề, thế giới động vật; thế giới thực vật,giao thông, hiện tượng thiên nhiên, quê hương đất nước Bác Hồ, trương tiểu học. thực hiện giảng dạy theo chương trình Mầm Non mới.

- Làm quen với toán

- Môi trường xung quanh

- Tạo hình

- Âm nhạc

- Giáo dục thể chất

- Làm quen văn học

- Làm quen chữ cái

- Hoạt động ngoài trời, hoạt động góc.

6. Quy định về đồ dùng cá nhân của trẻ:

Phụ huynh tự mua đồ dùng cá nhân cho bé :

khăn, bàn chải đánh răng, ca uống nước, bút chì, giấy vẽ, giấy màu,tẩy, bảng con, xốp lau bảng, kéo, hồ dán, màu sáp, đất nặn… để thống nhất được với nhau trẻ phải có đồng bộ giống nhau thì phụ huynh thỏa thuận nộp tiền để hội phụ huynh sẽ đại diện đi mua cho các bé ghi tên làm kí hiệu cho bé.

7. Về công tác tuyên truyền:

Hôm nay được sự nhất trí của BGH nhà trường lớp Lá 2 họp phụ huynh đầu năm thông báo đến các bậc phụ huynh về nội dung chương trình học của các cháu 5-6 tuổi. Cũng như việc triển khai bộ chuẩn 5-6 tuổi. Để giữa nhà trường, GVCN và phụ huynh có sự phối kết hợp chặt chẽ với nhau, nhằm mang lại kết quả tốt nhất trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ.

Trong năm học 20...-20.... đối với trẻ 5 tuổi sẽ đưa BCPTT 5 Tuổi vào để dựa vào đó đánh giá trẻ đạt hay không đạt sau mỗi chủ điểm

Thông qua mục đích – nội dung BCPTT 5 Tuổi để đánh giá tình hình học tập của trẻ trong mỗi chủ đề GVCN cũng cơ bản dựa trên đó để đưa ra nhận xét đánh chung cho các cháu.

Và để chuẩn bị tốt cho trẻ thì ngay từ bây giờ rất mong các bậc phụ huynh chúng ta cần thật sự quan tâm hơn nữa đến việc học của con em mình. Phối kết hợp với GVCN làm tốt công tác chăm sóc và giáo dục để chuẩn bị tâm thế tốt nhất cho trẻ trước khi vào lớp 1.

GVCN sẽ phối hợp cùng phụ huynh trong công tác chăm sóc sức khoẻ cho các cháu. Có góc tuyên truyền đến phụ huynh cách chăm sóc, nuôi dưỡng đảm bảo sức khoẻ cho trẻ: ăn uống hợp vệ sinh, giữ gìn thân thể sạch sẽ. Cách phòng tránh một số bệnh theo mùa thường gặp đặc biệt bệnh tay –chân- miệng.

Phòng tránh một số tai nạn thương tích cho trẻ.

Tuyên truyền thông tư 55/TT- BGD&ĐT. Ngày 22/11/2011 của bộ GD&ĐT ban hành điều lệ cha mẹ học sinh.

Trong năm học nhà trường sẽ phối kết hợp với trạm y tế xã cân đo khám sức khoẻ cho các cháu theo định kì, cho các cháu uống thuốc giun, uống vắcxin... Tại lớp các cô theo dõi tình hình sức khoẻ cân đo cho cháu theo quý. Có bảng báo kênh sức khoẻ của trẻ để thông báo đến các bậc phụ huynh về tình hình sức khoẻ của con em mình theo từng quý.

8. Các khoản đóng góp

8.1 các khoản đóng góp tự nguyện phục vụ trực tiếp cho học sinh:

*Tiền ăn:

Đối với học sinh mẫu giáo và học sinh nhà trẻ ......đ/cháu/ngày

Các cháu mẫu giáo ăn hai bữa /ngày.các cháu nhà trẻ ăn 3 bữa /ngày

Phụ huynh mua phiếu ăn cho bé vào đầu tháng hoặc thứ 2 đầu tuần. Phụ huynh báo cho giáo viên khi trẻ nghỉ học, thời gian báo nghỉ trước 6h sáng để nhà trường trừ tiền ăn ngày trẻ nghỉ học.

* Tiền nước uống 1 năm học

Mỗi cháu nộp ......đ/năm. Nhà trường sẽ hợp đồng nước đảm bảo chất lượng phục vụ cho các cháu.

* Tiền chất đốt: ......đ /cháu/ năm

* Tiền quỹ vận động đồ dùng đồ chơi trong lớp học:

Phụ huynh tự vận động đóng góp đi mua GVCN sẽ hổ trợ tư vấn.

*Tiền quỹ vệ sinh:

Mua sắm Xà phòng rửa tay, xà phòng giặt, giấy vệ sinh, sáp thơm, vim, nước lau sàn, kem đánh răng, nước rửa ca uống nước, chổi, xô, cây lau nhà, hốt rác, xúc rác… phụ huynh sẽ tự nguyện đóng góp để phục vụ cho các cháu.

8.2 Qũy hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh:

Mức thu do phụ huynh tự nguyện đóng góp. Ban đai diện cha mẹ học sinh của lớp tự thu để phục vụ hoạt động của lớp trích về nhà trường để phục vụ hoạt động cua ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường. Tỷ lệ trích sẽ được bàn bạc trong hội nghi Ban đại diện CMHS nhà trường đầu năm

8.3 Các khoản thu tự nguyện phục vụ nhà trường

(Có bảng dự trù nhu cầu mua sắm, tu sữa, xây dựng công trình)

Mức thu do phụ huynh tự nguyện đòng góp nhằm đáp ứng và đảm bảo nhu cầu sinh hoạt và học tập của học sinh.

9. Chỉ tiêu đạt được trong năm học:

* Tình hình sức khoẻ trẻ hiện nay:

- Trẻ BT : cháu Đạt ……… %

- Tỷ lệ sdd của lớp là:...... trẻ. Trong đó:

+ Thể nhẹ cân:.......... cháu, tỷ lệ %. Trong đó nhẹ cân độ II: ..........cháu, tỷ lệ %

+ Thấp còi ................cháu, tỷ lệ: % . Trong đó thấp còi độ II: ......... cháu, tỷ lệ 0%

* Thông qua theo dõi sức khoẻ cụ thể của từng trẻ.(có danh sách kèm theo)

Tỷ lệ suy dinh dưỡng là:.........% sẽ cố gắng giảm còn ……%

* Hướng khắc phục:

Bên cạnh công tác giáo dục là công tác chăm sóc trẻ, nhà trường lên thực đơn có sự thay đổi theo tuần, theo tháng đảm bảo chất lượng bữa ăn cho trẻ, về suất ăn và dinh dưỡng của từng bữa ăn.

Ở lớp GVCN sẽ cố gắng luôn quan tâm làm sao để có thể giảm được tỉ lệ SDDNC-TC của lớp xuống bằng cách quan tâm đến xuất ăn, chế độ ăn uống, chế độ DD trong mỗi bữa ăn của cháu ở trường. Mong phụ huynh đặc biệt quan tâm con em mình hơn nữa bổ sung sữa cho bé, bổ sung các chất DD để đến quý tiếp theo dần giảm được tỉ lệ SDD để đến cuối năm không còn cháu nào còn nằm trong nhóm SDDNC-TC

*Chất lượng học tập của trẻ

Giáo viên, phụ huynh, học sinh cùng hợp tác nhằm cuối năm sẽ không có học sinh yếu kém. Học sinh được lên lớp 1 tỷ lệ đạt 100%.

*Giáo viên:.......................................................................................

........................................................................................................

Giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn

Đạt danh hiệu lao động tiên tiến năm học 20...-20.....(Hoàn thành tốt nhiệm vụ)

10. Bầu ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp

Lấy ý kiến phụ huynh bầu ban chấp hành phụ huynh của lớp: 1 hội trưởng và 2 ủy viên

Ông /Bà:…………………………………………………- Hội trưởng

Ông /Bà:…………………………………………………- Uỷ viên

Ông /Bà:…………………………………………………- Uỷ viên

11.Thảo luận:

Phụ huynh ý kiến về nội dung nêu trên:

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Trên đây là nội dung cuộc họp năm học 20... – 20.... của lớp Lá......

Biểu quyết lại toàn bộ nội dung cuộc họp phụ huynh nhất trí …….%

Cuộc họp đến đây là kết thúc vào lúc…….ngày ..../.../20....

Thư ký

......................................

Hội trưởng Hội CMHS

......................................

GVCN

......................................

4. Bên bản họp phụ huynh đầu năm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

---------o0o---------

BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH

Lớp .............Năm học.......................

- Giáo viên chủ nhiệm lớp:............................

- Khai mạc vào hồi: .........giờ, ngày........tháng........năm

- Địa điểm:.....................

- Chủ tọa:.....................

- Thư ký: ......................

NỘI DUNG TIẾN HÀNH

I. Ổn định:

1. Ổn định – điểm diện:

- Số phụ huynh có mặt:

- Số phụ huynh vắng mặt:

2. Tuyên bố lý do:

Được sự đồng ý của BGH Trường..................................... lớp................tiến hành họp phụ huynh năm học................ để thông qua kế hoạch năm học và thông qua các khoản thu đầu năm của trường.

II. Nội dung:

1. Bầu BCH hội phụ huynh:

 1. Bác: Chi hội trưởng
 2. Bác: Chi hội phó
 3. Bác: Ủy viên

2. Báo cáo tình hình lớp và mỗi học sinh

a) Thuận lợi:

b) Khó khăn:

3. Một số chỉ tiêu và biện pháp:

a) Chỉ tiêu:

b) Một số biện pháp:

4. Thông qua các khoản thu đầu năm:

- Trả nợ năm trước và mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất năm nay:

- Chi ngày 20/11 (ngày nhà giáo Việt Nam):

- Chi ngày lễ, tết

- Quỹ hội cha mẹ:

- Hoạt động đội:

- Mua quà phát thưởng cho học sinh HK I, HKII:

- Liên hoan, thăm hỏi:

- Mua sắm dụng cụ học tập, vệ sinh lớp:

- Học tăng buổi:

- Quỹ lớp:

- Phô tô đề kiểm tra tất cả các môn học cả năm

5. Ý kiến của phụ huynh:

III. Kết thúc

Cuộc họp kết thúc vào lúc.........giờ...........phút cùng ngày.

Chủ tọa

(Ký và ghi rõ họ tên)

Thư kí

(Ký và ghi rõ họ tên)

IV. Biên bản họp phụ huynh cuối kì 1

1. Biên bản họp phụ huynh cuối học kì 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

BIÊN BẢN HỌP CHA MẸ HỌC SINH HỌC KÌ I

Năm học……………….

* Thời gian: Hôm nay vào hồi:….. phút, ngày …. tháng … năm ….

* Địa điểm: Tại phòng học lớp …, Trường………………………….

* Thành phần tham dự:

- Chủ tọa: Cô……………………. – Giáo viên chủ nhiệm lớp ……

- Thư kí : ……………………… – Phụ huynh em …………………

- Cùng toàn thể cha mẹ học sinh lớp …..

+ Có mặt: ………………………… + Vắng mặt: ……………………

NỘI DUNG

1. Cô …………………….. – Giáo viên chủ nhiệm lớp …. đánh giá các mặt giáo dục, quá trình học tập và các khoản đóng góp của học sinh trong học kì I năm học…………………...

a/ Ưu điểm :

- Nhìn chung các em đều ngoan ngoãn, lễ phép, vâng lời thầy cô, có ý thức học tập tốt. Thực hiện tốt các nề nếp thể dục vệ sinh, các quy định về nề nếp của trường, lớp, trang phục đúng quy định, học bài làm bài tập đầy đủ

- Xây dựng và duy trì phong trào thi đua giành điểm tốt, thi đua giữa các tổ, giữa các cá nhân. Nhiều em có ý thức học tập tốt, tiếp thu bài chủ động, tích cực, tự giác, hoàn thành tốt các bài tập như……………………………………………………………………..

- Trong giờ học hầu hết các em đều chú ý nghe giảng, rất nhiều em hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài.

- Với nhiều hình thức thi đua, cùng với việc đổi mới phương pháp và hình thức dạy học, hầu hết các em đều hào hứng tìm tòi, chiếm lĩnh kiến thức, phát biểu hăng hái, mạnh dạn, tự tin.

- Tham gia tốt các phong trào do Đội và nhà trường phát động: Ủng hộ vòng tay bè bạn, kết nối yêu thương; Ủng hộ quỹ nhân đạo; làm kế hoạch nhỏ, …

- Một số em đã có sự tiến bộ, ngồi học chú ý nghe giảng có ghi chép bài(………………….)

b/ Tồn tại :

- Còn một vài h/s chưa thật ngoan, có em còn nói tục, trêu chọc bạn; có em còn nói chuyện riêng trong giờ học. …………………………………

- Một số em thường xuyên không làm bài tập về nhà, không thuộc bài cũ. (Nói thêm: Tình trạng làm bài tập về nhà còn chệch choạc, nhiều em làm không kịp thời,…

c/ Báo cáo kết quả học tập rèn luyện trong học kỳ I

Mặt giáo dụcTS HSGIỎIKTBYẾUKÉM
SL%SL%SL%SL%SL%
Hc lực
Hnh kiểm

d/ Báo cáo các khoản thu chi :

Thu nộp quỹ trường, quỹ hội đã đầy đủ, chỉ còn em………… còn thiếu ….………..đ.

2. Phương hướng nhiệm vụ học kì II - của lớp ….:

- Duy trì những thành tích đã đạt được trong học kì I, phấn đấu cuối năm lớp đạt lớp Tiên tiến xuất sắc, 100% học sinh được lên lớp; Phấn đấu đạt giải cao trong các Hội thi: Văn nghệ chào mừng 26/3(mong phụ huynh tạo điều kiện cho các em luyện tập múa dân vũ cả nam và nữ)

- Biện pháp thực hiện :

* Giáo viên : Chấn chỉnh các nền nếp, ý thức học tập.

Tổ chức lại lớp học, chấn chỉnh ban cán sự lớp, thường xuyên kiểm tra sát sao hơn.

Duy trì đôi bạn cùng tiến giúp đỡ nhau trong học tập; tổ chức nhiều hình thức thi đua; tăng cường kèm cặp h/s hơn nữa; làm nhiều đề cương, đề thi để ôn luyện.

Tăng cường kèm cặp, bồi dưỡng, phụ đạo h/s ngay trong các giờ học.

* Học sinh : Thực hiện các nề nếp tốt hơn, nêu cao tính tự giác, ý chí phấn đấu vươn lên trong học tập, tinh thần tương thân tương ái giúp đỡ nhau trong học tập. Tiếp thu vững vàng kiến thức để đạt kết quả cao trong các kì thi và cũng là nền móng vững chắc cho các em học tiếp ở các lớp sau này. Tích cực tham gia các phong trào do Đội và nhà trường phát động.

* Phụ huynh : Đã rất quan tâm, hãy quan tâm hơn nữa trong học kì II này; thường xuyên động viên, nhắc nhở, đôn đốc, kiểm tra các em tự học và làm bài tập ở nhà; tạo mọi điều kiện để các em ôn luyện, tham gia dự thi các kì thi và thi cuối năm tốt nhất. Nhắc nhở HS đi học đúng giờ

3. Ý kiến của GV phó chủ nhiệm:………………………

….…………………………………………………

….…………………………………………………

….…………………………………………………

4. Ý kiến phụ huynh:

….…………………………………………………

….…………………………………………………

….…………………………………………………

Biên bản được thông qua trước cuộc họp, nhất trí: .....................%.

Biên bản được lập xong và kết thúc lúc ................... giờ ................ cùng ngày.

.........., ngày ... tháng ... năm 201...

Giáo viên chủ nhiệm

Thư kí cuộc họp

2. Biên bản họp phụ huynh học sinh các cấp học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------

BIÊN BẢN
HỌP HỘI CHA MẸ HỌC SINH LỚP...........
NĂM HỌC........

Hôm nay ngày......tháng.....năm............tại lớp......................................của trường đã tiến hành họp hội cha mẹ học sinh lớp...........

1. Thành viên:

Giáo viên chủ nhiệm..................................., giáo viên phó chủ nhiệm.......................... Và phụ huynh học sinh.

2. Số lượng:

Phụ huynh học sinh........../...........vắng phụ huynh của các em

Ông (bà)............................................................................... phụ huynh em..................

Ông (bà)............................................................................... phụ huynh em..................

3. Nội dung:

a, Giáo viên chủ nhiệm:

+ Giáo viên báo cáo kết quả rèn luyện đạo đức và học tập của lớp.........năm học.............

+ Những biện pháp phối hợp giữa gia đình và phụ huynh học sinh.

+ Công khai các khoản thu, chi quỹ lớp của năm học..........................., công bố các khoản thu của năm học mới.

+ Công khai danh sách các gia đình chưa nộp các khoản đóng góp của năm học..............

b, Ý kiến của các vị phụ huynh

Ông (bà)................................................................. phụ huynh em..............................

có ý kiến......................................................................................................................

Ông (bà).....................................................................phụ huynh em...........................

có ý kiến......................................................................................................................

Hội nghị đã nhất trí: báo cáo của giáo viên chủ nhiệm về tình hình học tập của học sinh trong năm học Hội nghị nhất trí và thông qua công tác thu, chi năm học........................................

Hội nghị đã nhất trí: báo cáo của giáo viên chủ nhiệm về tình hình học tập của học sinh trong năm học................... Hội nghị nhất trí và thông qua công tác thu, chi năm học........................................

Biên bản được lập, thông qua tất cả phụ huynh nhất trí vào hồi.........h.....cùng ngày.

Đại diện hội cha mẹ học sinh
Hội trưởng hội cha mẹ học sinh lớp.....
(Ký và ghi họ tên)
Giáo viên chủ nhiệm
(Ký và ghi họ tên)

V. Biên bản họp ban đại diện cha mẹ học sinh giữa năm trường mầm non

Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp, trường được bầu lại mỗi năm học mới, gồm cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh đang theo học ở từng lớp, trường bầu ra, nhằm phối hợp với nhà trường thực hiện các hoạt động giáo dục học sinh.

Biên bản họp ban đại diện cha mẹ học sinh giữa năm trường mầm non là văn bản được lập ra trong hoặc sau cuộc họp phụ huynh học sinh khi hết học kì I, gồm đại diện cha mẹ học sinh các lớp trong trường, cán bộ giáo viên chăm sóc trẻ, ban giám hiệu nhà trường tham gia cuộc họp. Nội dung biên bản họp ban đại diện cha mẹ học sinh giữa năm bao gồm các nội dung:

 • Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ học kỳ I và phương hướng nhiệm vụ học kỳ II.
 • Báo cáo kết quả chương trình hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường học kỳ I và phương hướng nhiệm vụ học kỳ II (chủ yếu là nội dung các khoản phí đã thu và chi)
 • Ý kiến của các thành viên tham gia hội nghị họp phụ huynh góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, có giải pháp để tổ chức các hoạt động ngoại khóa hợp lý...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc

---

BIÊN BẢN HỌP BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH

TRƯỜNG MẦM NON ............................

Giữa năm học 20… - 20…

- Thời gian: … giờ… phút, ngày… tháng … năm 20…

- Địa điểm: Văn phòng Trường Mầm non ............................, huyện…………, tỉnh………………..

- Thành phần:

+ Ban đại diện cha mẹ học sinh trường: 20 người

+ Khách mời: Hiệu trưởng, các Phó hiệu trưởng Trường Mầm non ............................

+ Tổng số thành viên tham dự: 20 người. Có mặt: 16 người. Vắng: 04 người

- Chủ tọa: ……………………. - Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh Trường Mầm non ............................

- Thư ký: …………………. - TB ĐDCMHS lớp … tuổi …………….

NỘI DUNG

1. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ học kỳ I và phương hướng nhiệm vụ học kỳ II, năm học 20...-20...

Học kỳ I năm học 20...-20... Trường Mầm non ............................ đã làm tốt công tác tuyên truyền tới các ban ngành đoàn thể địa phương và các bậc phụ huynh để duy trì ổn định về quy mô trường, lớp.

Tổng số lớp, nhóm: 20 nhóm lớp với 442 trẻ. Trong đó:

- Nhà trẻ: 105 trẻ

- Mẫu giáo: 337 trẻ

- Nhà trường thực hiện tốt công tác điều tra số trẻ trong độ tuổi. Từ đó giao kế hoạch huy động cụ thể số cháu cho từng nhóm lớp.

- Tuyên truyền và tổ chức tốt ngày khai giảng năm học cũng như các ngày hội, ngày lễ và các hội thi cấp trường.

- Lấy việc nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ là biện pháp trọng tâm để duy trì và phát triển số lượng.

1.1. Chất lượng nuôi dưỡng

- Nhà Trẻ: 06 nhóm với 80/105 cháu đạt tỷ lệ 76,2% trẻ ăn tại trường, chế độ ăn 2 bữa chính 1 bữa phụ (sữa bột), mức ăn 18.000đ/ngày/trẻ, lượng Kalo đạt 651 Kcal = 70% nhu cầu cả ngày.

- Mẫu giáo: 14 lớp với 300/337 cháu đạt tỷ lệ 89,0% trẻ ăn tại trường, chế độ ăn 2 bữa chính 1 bữa phụ (sữa bột), mức ăn 18.000đ/ngày/trẻ, lượng Kalo đạt 726 Kcal = 55% nhu cầu cả ngày.

1.2. Chăm sóc bảo vệ sức khỏe và đảm bảo an toàn

- Nhà trường triển khai tới toàn thể CBGVNV công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và đảm bảo an toàn cho trẻ. 100% trẻ được theo dõi cân nặng và chiều cao bằng biểu đồ phát triển. Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng giảm từ 1-2%.

+ Nhà trẻ: SDD thể nhẹ cân: 03/105 trẻ đạt 2,9%

SDD thể thấp còi: 03/105 trẻ đạt 2,9%

+ Mẫu giáo: SDD thể nhẹ cân: 05/337 trẻ đạt 1,5%

SDD thể thấp còi: 07/337 trẻ đạt 2,1%

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối về vệ sinh an toàn thực phẩm, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trong năm học. Thực hiện tốt khâu tổ chức ăn, động viên trẻ ăn hết xuất, góp phần giảm tỷ lệ trẻ bị suy dinh dưỡng.

- Thực hiện nghiêm túc lịch vệ sinh trường lớp, vệ sinh cá nhân, không để xảy ra dịch bệnh trong trường. Quản lý trẻ chặt chẽ, kịp thời phát hiện những cháu ốm đột xuất để phối hợp với gia đình điều trị kịp thời.

- 100% số trẻ được rửa mặt, rửa tay dưới vòi nước sạch bằng xà phòng, trẻ có thói quen rửa tay trước, sau khi ăn và sau khi đi vệ sinh.

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất, tinh thần cho trẻ khi đến trường.

1.3. Chất lượng giáo dục

- Các nhóm lớp đã thực hiện chương trình theo đúng thời khóa biểu 1 ngày của trẻ, đảm bảo nội dung kiến thức cho trẻ.

- Nhà trường có 15 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường.

- Học kỳ I, nhà trường đã tổ chức các hoạt động như khai giảng, tết trung thu, ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, mừng lễ Noel.

- Trẻ khỏe mạnh, phát triển tốt về các mặt đức, trí, thể, lao, mỹ

- Trong học kỳ I năm học 20...-20... nhà trường làm tốt công tác vận động tài trợ xã hội hóa giáo dục.

II. Báo cáo kết quả chương trình hoạt động của Ban ĐDCMHS trường học kỳ I và phương hướng nhiệm vụ học kỳ II năm học 20...-20....

1. Báo cáo kết quả học kỳ I

Học kỳ I năm học 20...-20... BĐDCMHS đã tham gia các hoạt động của nhà trường như ngày lễ khai giảng, tết trung thu, ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, Mừng lễ Noel tại các điểm trường.

Phụ huynh học sinh đã góp ngày công lao động xây dựng khu phát triển thể chất và vườn rau cho trẻ.

Một số phụ huynh đã đóng góp tích cực trong các hoạt động của nhà trường.

* Báo cáo thu chi các khoản thu thỏa thuận và vận động tài trợ học kỳ I, năm học 20...-20....

TTKhoản thuMức thuTổng thu HKITổng chi HKICòn lạiGhi chú
1

Chăm sóc bán trú

2Vệ sinh trường, lớp, khu vệ sinh
3

Tiền nước uống

4Tiền mua sắm dụng cụ, đồ dùng phục vụ nấu ăn và đồ dùng cho học sinh bán trú

Trong học kỳ I, Ban ĐDCMHS cùng nhà trường đã huy động ủng hộ tài trợ từ các bậc phụ huynh, các nhà hảo tâm tài trợ bằng hiện vật và tiền mặt với số tiền là 61.666.000đ. Trong đó:

* Ủng hộ tài trợ bằng hiện vật: 18.066.000đ

* Ủng hộ tài trợ bằng tiền mặt: 43.600.000đ

- Sửa lại bàn bếp theo quy định bếp ăn 1 chiều, ốp lát khu sơ chế các điểm trường, xây nhà để ga là 23.889.871đ

- Làm mái che cho xe đẩy chuyển thức ăn lên các phòng học, làm cửa chắn, mái che nhà để ga, hàn tôn: 11.900.790đ

Còn lại 7.809.339đ chuyển sang nội dung của học kỳ II.

2. Phương hướng nhiệm vụ học kỳ II

* Đ/c ………………..- Hiệu trưởng nhà trường triển khai một số văn bản sau:

- Công văn số ............../SGDĐT-KHTC ngày .../.../20... của Sở GD&ĐT .................. và Công văn số ............../PGD&ĐT-GDTH ngày .../.../20... của Phòng GD&ĐT về việc hướng dẫn việc thu, chi và quản lý học phí năm học 20...-20....

+ Mức học phí học trực tiếp đối với cơ sở giáo dục mầm non như sau:

Khu vựcNhà trẻ

Mẫu giáo

Thành thị
Nông thôn
Vùng dân tộc thiểu số và miền núi

+ Mức học phí học trực tuyến (học online) bằng 50% mức học phí học trực tiếp.

+ Vùng áp dụng mức thu học phí:

Vùng thành thị: Học sinh có đăng ký thường trú tại các phường của thành phố ………………. và thành phố …………….

Vùng nông thôn: Học sinh có đăng ký thường trú tại các xã, thị trấn của các huyện (trừ các xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi của huyện……………) và các xã của thành phố……………….

Vùng dân tộc thiểu số và miền núi: Học sinh có đăng ký thường trú tại các xã:………………………………………….của huyện………………

+ Thời gian thu học phí: 09 tháng, năm học 20...-20....

- Công văn số …../ SGDĐT-VP ngày .../.../20... của Sở GD&ĐT…………….. về việc tổ chức Tết nguyên đán ……….. năm 20……...

+ Lịch nghỉ tết nguyên đán đối với học sinh mầm non: Từ ngày …/…/20… đến hết ngày …/…/20… (Tức từ ngày 28/12 đến hết ngày 05/01 năm âm lịch)

+ Lịch nghỉ tết của giáo viên: Từ ngày …/…/20… đến hết ngày …/…/20… (Tức từ ngày 29/12 đến hết ngày 05/01 năm âm lịch).

- Thông báo lịch tổ chức chuyên đề cấp huyện và lịch nghỉ giữa học kỳ I:

+ Tổ chức chuyên đề cấp huyện: Sáng ngày …/…/20…

+ Lịch nghỉ giữa học kỳ I, năm học 20...-20...: Ngày …/…/20…

* Ông trưởng ban ĐDCMHS triển khai một số nội dung học kỳ II

- BĐDCMHS tổng hợp số tiền tài trợ của học kỳ II còn 7.809.339đ, kế hoạch sẽ tài trợ sửa chữa đồ dùng đồ chơi tại các điểm trường cho các cháu.

- Phối hợp với nhà trường tổ chức các ngày hội ngày lễ cho các cháu: Tết nguyên đán, 08/03, lễ ra trường cho học sinh 5 tuổi, ngày tổng kết năm học và tết thiếu nhi 01/06.

Tổ chức lễ hội mùa xuân cho trẻ có các hoạt động văn hóa văn nghệ, gói bánh chưng ngày tết, tặng quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở các điểm trường. Cụ thể như sau:

+ Ngày …/…/20…: Chuẩn bị các điều kiện để gói bánh chưng như gạo, đậu, lá dong, nồi, củi, vị trí luộc bánh.

+ Ngày …/…/20…: Từ 07h30’ tất cả các điểm trường tổ chức gói bánh chưng cho trẻ, huy động lực lượng phụ huynh của các điểm trường đến tại điểm trường để gói bánh chưng.

+ Ngày …/…/20…: Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ chào mừng mùa xuân tại các điểm trường.

- Tổng kết kinh phí hoạt động của Ban đại diện CMHS trường.

3. Ý kiến của hội nghị

- Bà……………………: Nhất trí với nội dung triển khai của ông trưởng ban đại diện CMHS.

- Bà……………………: Nhất trí với các nội dung trên, yêu cầu trưởng ban đại diện CMHS đề nghị với nhà trường tổ chức nhiều các hoạt động trải nghiệm cho trẻ được hoạt động.

100% nhất trí nội dung triển khai

Hội nghị kết thúc vào hồi …giờ…phút cùng ngày. Biên bản được thông qua, 100% các thành viên có mặt trong Hội nghị nhất trí ý kiến trên./.

THƯ KÝ

TM.BAN ĐẠI DIỆN CMHS TRƯỜNG

TRƯỞNG BAN

VI. Ý kiến của phụ huynh trong cuộc họp phụ huynh

Họp phụ huynh được tổ chức ít nhất 3 lần trong năm học, vào đầu năm học, giữa năm học (sau khi kết thúc học kỳ I) và cuối năm học là cơ hội để giáo viên và phụ huynh có thể thảo luận, bàn bạc trực tiếp với nhau về các vấn đề liên quan đến công tác giáo dục học sinh, tình hình học tập cụ thể của con em, mức đóng các khoản đóng góp thu vào quỹ lớp, quỹ trường... Bên cạnh đó, thông qua cuộc họp, các phụ huynh hoàn toàn có thể nêu lên ý kiến riêng của mình nếu như thấy những điểm chưa thực sự hợp lý. Những ý kiến này sẽ được ghi chép vào biên bản cuộc họp, là căn cứ quan trọng để nhà trường và giáo viên chủ nhiệm, các giáo viên bộ môn cùng nhìn nhận lại các vấn đề còn tồn tại một cách khách quan hơn, góp phần thay đổi điều kiện học tập của học sinh theo hướng tích cực, giúp nhà trường cải thiện chất lượng giảng dạy.

>> Đọc thêm: Những câu hỏi nên hỏi trong buổi họp phụ huynh

Ý kiến của phụ huynh trong cuộc họp phụ huynh trường mầm non

- Ý kiến 1: Tôi hoàn toàn nhất trí với kế hoạch thu, chi mà cô giáo Hiệu trưởng nhà trường đã thông qua. Bản thân tôi và gia đình rất ủng hộ tất cả các hoạt động mà nhà trường đề ra. Tôi thấy bản kế hoạch rất cụ thể, chi tiết. Mỗi hoạt động đều có kế hoạch, dự toán rất rõ ràng và minh bạch. Tôi rất mong con mình được tham gia học tập, vui chơi và trải nghiệm với những hoạt động năng khiếu, biểu diện văn nghệ, hoạt động thể thao rèn luyện sức khỏe.

- Ý kiến 2: Tôi cũng nhất trí với kế hoạch thu, chi của nhà trường mà cô giáo Hiệu
trưởng vừa nêu. Tôi thấy các khoản trong kế hoạch thu, chi của nhà trường đều có các văn
bản hướng dẫn. Phụ huynh chúng tôi rất yên tâm. Tôi cũng như các phụ huynh khác rất ủng hộ các kế hoạch, hoạt động nhà trường đưa ra và mong muốn nhà trường tổ chức để các cháu được trải nghiệm, học tập tốt.

- Ý kiến 3: Tôi hoàn toàn nhất trí với kế hoạch thu, chi mà cô giáo Hiệu trưởng nhàtrường đã nêu trước cuộc họp và đồng ý với các ý kiến của các anh chị phụhuynh đã phát biểu trước. Bản thân tôi nhận thấy công tác quản lý, chỉ đạo củaBGH rất tốt, sát với tình hình thực tế, sự quan tâm, chăm sóc, dạy dỗ trẻ của cáccô giáo rất nhiệt tình. Trong những năm qua các cô đã tổ chức được trất nhiều các hoạt động bổ ích cho các con

- Ý kiến 4: Tôi hoàn toàn nhất trí với bản kế hoạch thu, chi của nhà trường mà cô giáo Hiệu trưởng đã nêu trước cuộc họp. Nhà trường đã và đang thực hiện đúng quy định về công tác thu, chi và thực hiện đúng quy trình: họp thông qua, thống nhất ý kiến từ Ban PHHS trường, thỏa thuận với cha mẹ trẻ, công khai dự toán các khoản thu, chi. Phụ huynh học sinh rất an tâm. Bên cạnh đó, các hoạt động phong trào, hội lễ của nhà trường rất hiệu quả, các cháu học sinh có rất nhiều kỹ năng. Nhất trí với việc tổ chức và dự toán thu, chi cụ thể công khai các hoạt động của nhà trường.

- Ý kiến 5:  Tôi hoàn toàn nhất trí với kế hoạch thu chi cô giáo Hiệu trưởng vừa trình bày, với các ý kiến của các anh chị phụ huynh có con đã học tại trường phát biểu trước cuộc họp. Các hoạt động đưa ra đều có kế hoạch, dự toán rất rõ ràng và minh bạch và thực hiện theo đúng văn bản hướng dẫn của các cấp, phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường và PHHS. Trong cuộc họp phụ huynh của lớp sắp tới, chúng tôi sẽ hết sức cố gắng để triển khai tuyên truyền, giải thích cặn kẽ với các bậcmphụ huynh học sinh về những chủ trương trên.

- Ý kiến 6: Tôi thống nhất với đề xuất của nhà trường về các khoản tăng thêm, hiện nay vật giá ngoài thị trường giá cả thịt cá, tôm, cua, trứng đều tăng giá, Nếu số tiền ít quá thì không đảm bảo chất dinh dưỡng cho trẻ. Về tăng thêm tiền nước rửa tay, cơ sở vật chất tôi hoàn toàn thống nhất.

- Ý kiến 7: Cũng nhất trí cao với ý kiến đã phát biểu của các phụ huynh, đồng thời nhất trí với các khoản dự kiến thu của nhà trường đã đề ra, đồng ý với việc nhà trường đưa quy định yêu cầu 100% GV,NV và học sinh phải mặc đồng phục đến trường 2 ngày/tuần là hợp lý, để giáo dục cho học sinh biết chấp hành và tuân thủ theo các quy định và nội quy của nhà trường ngay từ nhỏ.

+ Nhất trí đề nghị Nhà trường nên thu tiền hỗ trợ tiền điện điều hoà theo mức hỗ trợ 90.000đ/năm, để tiện cho PH hàng tháng không phải mất thời gian chốt số điện trên công tơ và thu tiền hàng tháng của PH các lớp.

+ Sẽ cùng phối hợp tốt với GVCN để sưu tầm, ủng hộ các loại nguyên, vật liệu, các loại đồ dùng…cho lớp, để XDMT học tập cho trẻ, tạo thuận lợi cho GVCN ứng dụng PPGD tiên tiến để dạy cho trẻ đạt hiệu quả cao nhất trong năm học.

Ý kiến của giáo viên chủ nhiệm trong cuộc họp phụ huynh

- Đề nghị phụ huynh quan tâm sát sao, quản lí con em mình về giờ giấc, đặc biệt trong việc để con em đi chơi tối, ra khỏi nhà vào buổi tối mà không có sự sát sao.

- Quản lí, quan tâm đến việc sử dụng mạng in tơ net, xã hội facebook (văng tục, chửi bậy, bình luận bậy bạ trên mạng, bình luận xúc phạm bạn bè, thậm chí cả thầy cô trong nhà trường).

- Quan tâm và giáo dục con em đúng mức, việc HS vi phạm (không học bài,vi phạm nội quy) bị thầy cô phạt, xử lí theo nội quy lớp đã đề ra là chuyện bìnhthường (không nên bênh, bảo vệ con quá mức mà sinh hư con cái).

- Nếu có ý kiến hay thắc mắc gì thì phải đúng chỗ, đúng nơi; phải hiểu rõđầu đuôi câu chuyện rồi hãy nói. Khi có ý kiến phải gặp GVCN trao đổi, ý kiến.

- GVBM thường để HS về muộn vì các em chưa có ý thức học tập, GV làm như vậy cũng chỉ là muốn tốt cho các em, muốn các em có ý thức trong học tập vànâng cao chất lượng, kết quả học tập của các em.

- Khi PH đến trường có công việc cấn gặp bảo vệ được bảo vệ đồng ý mớivào chứ không tự tiện lên thẳng lớp học gặp con/ cháu.

VII. Cách viết biên bản họp phụ huynh

Để tạo một mẫu biên bản họp phụ huynh đúng chuẩn, cần có các nội dung sau:

Phần đầu: Nêu lý do và nội dung khái quát về cuộc họp.

 • Nêu lý do, giới thiệu thành phần tham dự cuộc họp như giáo viên, phụ huynh
 • Khái quát về nội dung của cuộc họp

Phần hai: Nội dung cụ thể của cuộc họp

- Kết quả, thành tích mà của nhà trường đã đạt được:

 • Chất lượng giáo dục: số lượng học sinh  được khen thưởng, được lên lớp thẳng, hoàn thành chương trình học? Số lượng học sinh khá giỏi?
 • Nhà trường đã tạo điều kiện ra sao để các em có thể học tập trong môi trường lành mạnh và tốt nhất.
 • Bao nhiêu giáo viên đạt loại giỏi?
 • Trường hiện đã được công nhận là trường đạt chuẩn quốc gia
  Danh hiệu thi đua:………………………………………

- Nhiệm vụ

Nhiệm vụ chung:

 • Tăng cường đẩy mạnh giáo dục
 • Tăng cường nề nếp kỉ cương
 • Tiếp tục quản lý, tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng, áp dụng các phương pháp dạy học sao cho phù hợp với đặc điểm học sinh
 • Phát triển kỹ năng sống, học tập và sáng tạo.

Nhiệm vụ cụ thể:

 • Giáo viên nêu gương là một tấm gương đi đầu trong cuộc vận động các phong trào xây dựng trường lớp, gương mẫu trong công tác giảng dạy.
 • Giữ vững chất lượng và thúc đẩy tăng cường giáo dục.
 • Đổi mới các phương pháp dạy học để đánh giá học sinh

Hoạt động cụ thể:

 • Tiếp tục bồi dưỡng lực lượng cán bộ giáo viên, tham gia dự giờ để học hỏi kinh nghiệm giảng dạy cũng như giáo dục đạo đức, nề nếp từng học sinh.
 • Gia đình, nhà trường và phụ huynh cần phải phối hợp chặt chẽ để đưa ra giải pháp cũng như quản lý giáo dục học sinh đạt được hiệu quả cao nhất có thể thông qua các hình thức liên lạc thường xuyên như: gặp trực tiếp, qua liên hệ điện thoại, thông qua chi hội trường/lớp,…

- Phụ huynh cần chủ động trong: Các khoản mua sắm phục vụ học tập cho học sinh, các khoản phải đóng góp: thẻ BHYT, đồng phục, sách vở, điện nước, học ngoại khóa...

- Thống kê khoản thu chi cụ thể: Mỗi phụ huynh cần đóng góp bao nhiêu?

Trên đây Hoatieu.vn đã gửi tới các bạn các mẫu biên bản họp phụ huynh đầu năm học, cuối học kì và cuối năm học để thầy cô tiện tham khảo và hoàn thiện biên bản sau buổi họp. Mẫu biên bản họp phụ huynh này được trình bày dưới dạng file .DOC, tương thích với các phiên bản Word 2003, Word 2006, Word 2010, Word 2013, Word 2016, Word 2019. Bạn đọc chỉ cần tải file về máy, chỉnh sửa đôi chút là đã có thể sử dụng ngay, vô cùng đơn giản và thuận tiện. 

Trong quá trình tải file nếu gặp bất cứ vấn đề gì, hãy liên hệ với đội cũ cố vấn của HoaTieu.vn để được giúp đỡ và giải đáp kịp thời.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
60 259.988
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo