7 Mẫu Biên bản họp đánh giá, xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp năm học 2023-2024

Biên bản họp đánh giá, xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp trường mầm non, Tiểu học, THCS, THPT năm học 2023-2024Hoatieu.vn mời các bạn tham khảo 7 Mẫu biên bản đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mới nhất năm 2024 trong bài viết này. Biên bản họp đánh giá xếp loại cán bộ giáo viên đưa ra những thống kê, số liệu và xếp loại từng giáo viên trong tổ chuyên môn.

1. Biên bản họp đánh giá, xếp loại giáo viên sử dụng khi nào?

Biên bản họp đánh giá, xếp loại giáo viên là một trong những biểu mẫu quan trọng trong hoạt động của nhà trường bởi việc đánh giá, xếp loại giáo viên được thực hiện qua biểu mẫu này. Đánh giá, xếp loại giáo viên là việc xác định mức độ đạt được về phẩm chất, năng lực của giáo viên theo quy định của chuẩn nghề nghiệp giáo viên.

Biểu mẫu được lập ra vào dịp cuối năm, hoặc cuối năm học để tiến hành họp đánh giá, phân loại công chức, viên chức giáo viên.

Hiện hành, pháp luật không quy định cụ thể về Mẫu biên bản họp đánh giá, xếp loại giáo viên. Tuy nhiên tùy theo quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên từng cấp học mà nội dung biên bản họp đánh giá, xếp loại giáo viên sẽ có sự thay đổi. Dưới đây là các mẫu Biên bản đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên trường các cấp mà các bạn có thể tham khảo.

2. Biên bản đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên theo Thông tư 20

Biên bản đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên là biên bản được đánh giá và xếp loại dựa trên những tiêu chuẩn của Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông. Theo đó, quy định đánh giá giáo viên theo Thông tư này như sau:

- Giáo viên tự đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên;

- Cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức lấy ý kiến của đồng nghiệp trong tổ chuyên môn đối với giáo viên được đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên;

- Người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện đánh giá và thông báo kết quả đánh giá giáo viên trên cơ sở kết quả tự đánh giá của giáo viên, ý kiến của đồng nghiệp và thực tiễn thực hiện nhiệm vụ của giáo viên thông qua minh chứng xác thực, phù hợp.

Để biên bản đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên có độ tin cậy cao, chuẩn xác nhất thì các giáo viên phải đánh giá dựa trên các tiêu chuẩn. Các tiêu chuẩn được quy định trong Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT bao gồm 5 tiêu chuẩn:

 • Tiêu chuẩn 1. Phẩm chất nhà giáo
 • Tiêu chuẩn 2. Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ
 • Tiêu chuẩn 3. Xây dựng môi trường giáo dục
 • Tiêu chuẩn 4. Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội
 • Tiêu chuẩn 5. Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục

3. Biên bản đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

Biên bản đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non dựa trên những quy định về tiêu chuẩn và xếp loại đánh giá theo Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT (SĐBS Thông tư 29/2021/TT-BGDĐT) ban hành chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non. Để lập ra biên bản mà từ đó làm căn cứ cho việc đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non, phải thực hiện theo quy trình đánh giá như sau:

- Giáo viên tự đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non;

- Cơ sở giáo dục mầm non tổ chức lấy ý kiến của đồng nghiệp trong tổ chuyên môn đối với giáo viên được đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non;

-  Người đứng đầu cơ sở giáo dục mầm non thực hiện đánh giá và thông báo kết quả đánh giá giáo viên trên cơ sở kết quả tự đánh giá của giáo viên, ý kiến của đồng nghiệp và thực tiễn thực hiện nhiệm vụ của giáo viên thông qua các minh chứng xác thực, phù hợp.

Cần lưu ý, đối với việc đánh giá và xếp loại giáo viên mầm non ngoài những tiêu chuẩn chung của nghề giáo viên thì sẽ phải đánh giá theo những tiêu chí riêng, bởi đặc thù đối tượng dạy học của giáo viên mầm non là trẻ em trong độ tuổi rất nhỏ từ 2 tuổi đến 5 tuổi. Cụ thể, một vài tiêu chí như sau:

 • Xây dựng được kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ em theo Chương trình giáo dục mầm non, phù hợp với nhu cầu phát triển của trẻ em trong nhóm, lớp;
 • Thực hiện được kế hoạch nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe cho trẻ em trong nhóm, lớp; đảm bảo chế độ sinh hoạt, chế độ dinh dưỡng, vệ sinh, an toàn và phòng bệnh cho trẻ em theo Chương trình giáo dục mầm non;
 • Chia sẻ và hỗ trợ đồng nghiệp về kinh nghiệm vận dụng các phương pháp quan sát, đánh giá sự phát triển của trẻ em. Tham gia hoạt động đánh giá ngoài tại các cơ sở giáo dục mầm non.
Biên bản họp đánh giá, xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp - HoaTieu.vn
Mẫu Biên bản đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC GIÁO VIÊN

Năm học: ……..…- …………

Thời gian: lúc ...giờ.... ngày.... tháng ....năm.....................

Địa điểm: Tại Trường ..............................................

I. Thành phần:

......................................................................................................

......................................................................................................

II. Nội dung:

Xét đánh giá phân loại công chức, viên chức năm học ..…..….-……......

Tổ:.................................... tiến hành họp xét đánh giá, phân loại công chức, viên chức và như sau:

1. Họ và tên:

- Đánh giá, phân loại công chức, viên chức (Ghi các mức độ hoàn thành: - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; - Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ; Không hoàn thành nhiệm vụ)

+ Nhận xét của tổ:

......................................................................................................

......................................................................................................

+ Tổ phân loại:……………………..

+ Nhận xét của Hội đồng đánh giá:

......................................................................................................

......................................................................................................

+ Hội đồng đánh giá phân loại:………………….

2. Họ và tên:

- Đánh giá, phân loại công chức, viên chức (Ghi các mức độ hoàn thành: - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; - Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ; Không hoàn thành nhiệm vụ)

+ Nhận xét của tổ:

......................................................................................................

......................................................................................................

+ Tổ phân loại:……………………..

+ Nhận xét của Hội đồng đánh giá:

......................................................................................................

......................................................................................................

+ Hội đồng đánh giá phân loại:………………….

......................................................................................................

......................................................................................................

3. Họ và tên:

- Đánh giá, phân loại công chức, viên chức (Ghi các mức độ hoàn thành: - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; - Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ; Không hoàn thành nhiệm vụ)

+ Nhận xét của tổ:

......................................................................................................

......................................................................................................

+ Tổ phân loại:……………………..

+ Nhận xét của Hội đồng đánh giá:

......................................................................................................

......................................................................................................

+ Hội đồng đánh giá phân loại:………………….

4. Họ và tên:

- Đánh giá, phân loại công chức, viên chức (Ghi các mức độ hoàn thành: - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; - Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ; Không hoàn thành nhiệm vụ)

+ Nhận xét của tổ:

......................................................................................................

......................................................................................................

+ Tổ phân loại:……………………..

+ Nhận xét của Hội đồng đánh giá:

......................................................................................................

......................................................................................................

+ Hội đồng đánh giá phân loại:………………….

5. Họ và tên:

- Đánh giá, phân loại công chức, viên chức (Ghi các mức độ hoàn thành: - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; - Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ; Không hoàn thành nhiệm vụ)

+ Nhận xét của tổ:

......................................................................................................

......................................................................................................

+ Tổ phân loại:……………………..

+ Nhận xét của Hội đồng đánh giá:

......................................................................................................

......................................................................................................

+ Hội đồng đánh giá phân loại:………………….

6. Họ và tên:

- Đánh giá, phân loại công chức, viên chức (Ghi các mức độ hoàn thành: - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; - Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ; Không hoàn thành nhiệm vụ)

+ Nhận xét của tổ:

......................................................................................................

......................................................................................................

+ Tổ phân loại:……………………..

+ Nhận xét của Hội đồng đánh giá:

......................................................................................................

......................................................................................................

+ Hội đồng đánh giá phân loại:………………….

7. Họ và tên:

- Đánh giá, phân loại công chức, viên chức (Ghi các mức độ hoàn thành: - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; - Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ; Không hoàn thành nhiệm vụ)

+ Nhận xét của tổ:

......................................................................................................

......................................................................................................

+ Tổ phân loại:……………………..

+ Nhận xét của Hội đồng đánh giá:

......................................................................................................

......................................................................................................

+ Hội đồng đánh giá phân loại:………………….

8. Họ và tên:

- Đánh giá, phân loại công chức, viên chức (Ghi các mức độ hoàn thành: - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; - Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ; Không hoàn thành nhiệm vụ)

+ Nhận xét của tổ:

......................................................................................................

......................................................................................................

+ Tổ phân loại:……………………..

+ Nhận xét của Hội đồng đánh giá:

......................................................................................................

......................................................................................................

+ Hội đồng đánh giá phân loại:………………….

9. Họ và tên:

- Đánh giá, phân loại công chức, viên chức (Ghi các mức độ hoàn thành: - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; - Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ; Không hoàn thành nhiệm vụ)

+ Nhận xét của tổ:

......................................................................................................

......................................................................................................

+ Tổ phân loại:……………………..

+ Nhận xét của Hội đồng đánh giá:

......................................................................................................

......................................................................................................

+ Hội đồng đánh giá phân loại:………………….

10. Họ và tên:

- Đánh giá, phân loại công chức, viên chức (Ghi các mức độ hoàn thành: - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; - Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ; Không hoàn thành nhiệm vụ)

+ Nhận xét của tổ:

......................................................................................................

......................................................................................................

+ Tổ phân loại:……………………..

+ Nhận xét của Hội đồng đánh giá:

......................................................................................................

......................................................................................................

+ Hội đồng đánh giá phân loại:………………….

11. Họ và tên:

- Đánh giá, phân loại công chức, viên chức (Ghi các mức độ hoàn thành: - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; - Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ; Không hoàn thành nhiệm vụ)

+ Nhận xét của tổ:

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

+ Tổ phân loại:……………………..

+ Nhận xét của Hội đồng đánh giá:

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

+ Hội đồng đánh giá phân loại:………………….

12. Họ và tên:

- Đánh giá, phân loại công chức, viên chức (Ghi các mức độ hoàn thành: - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; - Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ; Không hoàn thành nhiệm vụ)

+ Nhận xét của tổ:

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

+ Tổ phân loại:……………………..

+ Nhận xét của Hội đồng đánh giá:

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

+ Hội đồng đánh giá phân loại:………………….

......................................................................................................

Biên bản kết thúc vào lúc ……………… giờ cùng ngày.

Tổ trưởng
(Ký và ghi rõ họ tên)

Thư ký
(Ký và ghi rõ họ tên)

4. Biên bản đánh giá xếp loại Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng

SỞ GD& ĐT.............
TRƯỜNG THPT.......

Số: /BB-….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NÁM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

......., ngày ….. tháng …. năm.....

BIÊN BẢN
HỌP ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI HIỆU TRƯỞNG, PHÓ HIỆU TRƯỞNG THEO CHUẨN HIỆU TRƯỞNG NĂM HỌC............

Hôm nay vào lúc ….. giờ ….., ngày …./…/......., tại Trường....... tổ chức họp đánh giá, xếp loại HT, PHT theo chuẩn hiệu trưởng năm học..........

A. THÀNH PHẦN:

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên cơ hữu của trường: ……….. người; vắng: ………………

- Lý do: …………………………………………………………………………………………..

B. NỘI DUNG:

I. Ông (bà): ………………………………..: ; Hiệu trưởng.

a) Triển khai các văn bản chỉ đạo có liên quan về hướng dẫn đánh giá HT, PHT theo chuẩn hiệu trưởng gồm:

- Thông tư 29/BGDĐT;

- Công văn số 430/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 26/01/2010 và công văn số 630/ BGDĐT-NGCBQLGD ngày 16/02/2012 của Bộ GD-ĐT về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại HT, PHT.

b) Bầu Ban kiểm phiếu: Bà Trần Thị Lệ Diễm, TBTTND (Trưởng ban); Ông Nguyễn Phỉ Đức Trung, Ông Nguyễn Trọng Nghĩa (Ủy viên).

c) Trình tự thực hiện đánh giá, xếp loại:

- HT, PHT trình bày nội dung Phiếu hiệu trưởng tự đánh giá.

- CB, GV, NV cơ hữu đóng góp ý kiến, tham gia đánh giá HT và ghi điểm, nhận xét, đánh giá vào Phiếu GV, CB, NV tham gia đánh giá HT, PHT.

- Ban kiểm phiếu kiểm số lượng phiếu đánh giá, thông báo trước cơ quan số lượng phiếu và bàn giao cho công đoàn.

- Thư ký tiến hành ghi biên bản và thông qua biên bản góp ý đánh giá tại cuộc họp.

II. Tiến hành đánh giá, xếp loại

1. Đánh giá, xếp loại ông (bà) ………………………………………., Hiệu trưởng.

Chủ trì: ………………………………………….; Đại diện cho cấp ủy Đảng.

- Ông (bà) ……………………………..trình bày nội dung Phiếu hiệu trưởng tự đánh giá: (có Phiếu hiệu trưởng tự đánh giá kèm theo).

- Các ý kiến đóng góp:

+Ưu: ………………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………………………

+ Nhược: ………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………

- Số lượng Phiếu GV, CB, NV tham gia đánh giá HT, PHT : ………; bàn giao cho ông (bà): ……………………… đại diện công đoàn.

2. Đánh giá, xếp loại ông (bà) ……………………………………………., P. Hiệu trưởng.

Chủ trì: ………………………………………….; Đại diện cho cấp ủy Đảng.

- Ông (bà) ……………………………..trình bày nội dung Phiếu phó hiệu trưởng tự đánh giá: (có Phiếu phó hiệu trưởng tự đánh giá kèm theo).

- Các ý kiến đóng góp:

+ Ưu: ………………………………………………………………………………………..………

………………………………………………………………………………………………………

+ Nhược: ………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………

- Số lượng Phiếu GV, CB, NV tham gia đánh giá HT, PHT : ………; bàn giao cho ông (bà): ……………………… đại diện công đoàn.

3. Đánh giá, xếp loại ông (bà) ……………………………….………………., P. Hiệu trưởng.

Chủ trì: ………………………………………….; Đại diện cho cấp ủy Đảng.

- Ông (bà) ……………………………..trình bày nội dung Phiếu phó hiệu trưởng tự đánh giá: (có Phiếu phó hiệu trưởng tự đánh giá kèm theo).

- Các ý kiến đóng góp:

+ Ưu: ………………………………………………………………………………………..………

………………………………………………………………………………………………………

+ Nhược: ………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………

- Số lượng Phiếu GV, CB, NV tham gia đánh giá HT, PHT : ………; bàn giao cho ông (bà): ………………… đại diện công đoàn.

Cuộc họp kết thúc vào hồi:……..h ……. cùng ngày. Biên bản được thông qua thống nhất với nội dung trên.

THƯ KÝ

HIỆU TRƯỞNG

ĐẠI DIỆN CÔNG ĐOÀN (nhận phiếu)

5. Biên bản họp đánh giá chuẩn Hiệu trưởng

Biên bản họp đánh giá giáo viên cuối năm
Biên bản họp đánh giá giáo viên cuối năm

PHÒNG GD-ĐT.......
TRƯỜNG TH..........

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN TRÍCH NGANG
V/v họp đánh giá chuẩn Hiệu trưởng

1. Thời gian – Địa điểm: Vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày ................. Tại Trường tiểu học ..................... tổ chức họp đánh giá chuẩn Hiệu trưởng năm học...............

2. Thành phần tham dự:

- Ông: …………………………………, Hiệu trưởng

- Bà …………………………………, Phó Hiệu trưởng, chủ tọa cuộc họp

- Bà: …………………………………, CT. Công đoàn

- Tập thể cán bộ, giáo viên nhân viên trường TH……………

- Bà: …………………………………, giáo viên, thư ký

- Vắng: 0

3. Nội dung:

- Họp đánh giá chuẩn Hiệu trưởng năm học.......

- Đồng chí ........ - Phó Bí thư Chi bộ - Phó hiệu trưởng nhà trường chủ trì cuộc họp.

- Đ/c: ............. triển khai....................... của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Ban hành Quy định chuẩn Hiệu trưởng trường tiểu học.

- Đ/c................. - Hiệu trưởng nhà trường thông qua bản tự đánh giá các chuẩn của cá nhân năm học........

- Kết quả đánh giá các chuẩn của đ/c ......... như sau: Tự chấm điểm 178 xếp loại Xuất sắc, Hội đồng chấm 179 điểm, xếp loại Xuất sắc.

* Ý kiến đánh giá của các thành viên trong Hội đồng:

- Đ/c........... - Phó Bí thư Chi bộ- Phó hiệu trưởng nhà trường đánh giá: Trong năm học qua, đ/c Trịnh Khắc Trung luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cấp trên giao. Trong công tác, nhiệt tình, năng động và nhạy bén, hiệu quả công việc mang lại cao tuy nhiên công tác dự giờ thăm lớp còn chưa được thường xuyên.

- Đ/c…………………………………- Chủ tịch Công Đoàn đánh giá: Với vai trò là Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường, đ/c Trịnh Khắc Trung trong năm học qua luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cấp trên phân công. Trong công tác luôn quan tâm, chia sẻ với đồng nghiệp những kinh nghiệm hay, mới, có tính thiết thực. Tuy nhiên trong giải quyết công việc còn chưa được thẳng thắng, nặng tình cảm.

- Đ/c:………………………………… cám ơn và tiếp thu ý kiến đóng góp của các đ/c giáo viên, đ/c hứa sẽ khắc phục các khuyết điểm trong năm học tới.

Qua các ý kiến đóng góp trên, 100% CB, GV, NV trong Hội đồng đều thống nhất và đồng ý xếp loại đồng chí Trịnh Khắc Trung hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ trong năm học........

Biên bản kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Chủ tọaThư ký

6. Biên bản đánh giá cán bộ, công chức, viên chức giáo viên

Biên bản đánh giá công chức, viên chức giáo viên
Biên bản đánh giá công chức, viên chức giáo viên

PHÒNG GD-ĐT.........

TRƯỜNG.........

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........, ngày .....tháng ....năm ......

BIÊN BẢN 
V/v họp đánh giá và phân loại cán bộ, công chức,viên chức

1.Thời gian – Địa điểm: Vào lúc .....giờ .....phút, ngày ..... tháng .......năm ...... Tại Trường tiểu học ........tổ chức họp đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm học............

2.Thành phần tham dự:

- Ông: ............ Hiệu trưởng

- Bà .................Phó Hiệu trưởng

- Bà: ...................Công đoàn

- Tập thể cán bộ, giáo viên nhân viên trường .............

- Bà: ................., giáo viên, thư ký

- Vắng: 0

3. Nội dung:

Họp đánh giá công chức, viên chức năm học ..................

Chủ tọa cuộc họp: Đ/c Trịnh Khắc Trung - Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường.

Đ/c: ............ triển khai Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/06/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

Hội đồng thi đua khen thưởng tiến hành đánh giá những ưu điểm, hạn chế của từng cán bộ, giáo viên và nhân viên trong nhà trường qua 1 năm thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và công tác. Đ/c ............. thông qua kết quả đánh giá như sau:

Toàn trường có .......cán bộ, giáo viên, nhân viên biên chế xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ có ......đ/c, Hoàn thành tốt nhiệm vụ ......đ/c, Hoàn thành nhiệm vụ ......đ/c. Hội đồng trường thống nhất 100% kết quả xếp loại trên.

Biên bản kết thúc lúc .........giờ cùng ngày.

HIỆU TRƯỞNGThư ký

7. Biên bản đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mới nhất

SỞ GD& ĐT ............................

ĐƠN VỊ (Tổ): ……………………

Số: /BB-….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NÁM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

................., ngày ….. tháng …. năm 20...

BIÊN BẢN
HỌP ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI GIÁO VIÊN THEO
CHUẨN NGHỀ NGHIỆP - NĂM HỌC..........

Tổ: ………………………………………………….

Tiến hành vào lúc …giờ, ngày …./…/20..., tại ………………………………….…… tổ chức họp đánh giá xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp năm học 20...-20...

1. THÀNH PHẦN:

- Ông (bà): ……………… …….. .. …. ………. - Chủ trì;

- Ông (bà): ……………… ……………………. - Thư ký.

- Giáo viên của tổ: ……….. người; vắng: ………………

- Lý do: ……………………………………………………………..

2. NỘI DUNG:

1. Ông (bà): ………………………………………………………..:

a) Triển khai các văn bản chỉ đạo có liên quan về hướng dẫn đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp gồm:

- Thông tư 28/2018/TT-BGDĐT;

- Công văn 4530/BGDĐT-NGCBQLGD năm 2018 hướng dẫn thực hiện Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT quy định về chuẩn giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

b) Trình tự thực hiện đánh giá, xếp loại:

- Giáo viên trình bày nội dung Phiếu giáo viên tự đánh giá.

- Tổ chuyên môn đóng góp ý kiến cho cá nhân vừa đánh giá, biểu quyết đánh giá đánh giá, xếp loại cho từng tiêu chí và xếp loại chung.

- Thư ký tiến hành ghi biên bản;

- Thông qua biên bản góp ý đánh giá tại cuộc họp.

Tiến hành đánh giá, xếp loại

1. Ông (Bà) ………………………………………., trình bày nội dung Phiếu giáo viên tự đánh giá: (có Phiếu giáo viên tự đánh giá kèm theo)

- Các ý kiến đóng góp:

+ Ưu: ………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

+ Nhược: …………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………..

- Người chủ trì kết luận đánh giá, phân loại:

Tổng số điểm: ……………/100; Xếp loại : …………………….........

2. Ông (Bà) ………………………………………………….………………., trình bày nội dung Phiếu giáo viên tự đánh giá: (có Phiếu giáo viên tự đánh giá kèm theo)

- Các ý kiến đóng góp:

+ Ưu: …………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

+ Nhược: ……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………

- Người chủ trì kết luận đánh giá, phân loại:

Tổng số điểm: ……………/100; Xếp loại : ………………………….

3. Ông (Bà) ………………………………………………….………………., trình bày nội dung Phiếu giáo viên tự đánh giá: (có Phiếu giáo viên tự đánh giá kèm theo)

- Các ý kiến đóng góp:

+ Ưu: ……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………….

+ Nhược: ………………………………………………………………

…………………………………………………………………………..

- Người chủ trì kết luận đánh giá, phân loại:

Tổng số điểm: ……………/100; Xếp loại : …………………………

4. Ông (Bà) ………………………………………………….………………., trình bày nội dung Phiếu giáo viên tự đánh giá: (có Phiếu giáo viên tự đánh giá kèm theo)

- Các ý kiến đóng góp:

+Ưu: …………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

+ Nhược: ……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………

- Người chủ trì kết luận đánh giá, phân loại:

Tổng số điểm: ……………/100; Xếp loại : ………………………….

5. Ông (Bà) ………………………………………………….………………., trình bày nội dung Phiếu giáo viên tự đánh giá: (có Phiếu giáo viên tự đánh giá kèm theo)

- Các ý kiến đóng góp:

+ Ưu: …………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

+ Nhược: ……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………

- Người chủ trì kết luận đánh giá, phân loại:

Tổng số điểm: ……………/100; Xếp loại : ………………………….

6. Ông (Bà) ………………………………………………….………………., trình bày nội dung Phiếu giáo viên tự đánh giá: (có Phiếu giáo viên tự đánh giá kèm theo)

- Các ý kiến đóng góp:

+Ưu: …………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

+ Nhược: ……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………

- Người chủ trì kết luận đánh giá, phân loại:

Tổng số điểm: ……………/100; Xếp loại : ………………………….

7. Ông (Bà) ………………………………………………….………………., trình bày nội dung Phiếu giáo viên tự đánh giá: (có Phiếu giáo viên tự đánh giá kèm theo)

- Các ý kiến đóng góp:

+ Ưu: …………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

+ Nhược: ……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………

- Người chủ trì kết luận đánh giá, phân loại:

Tổng số điểm: ……………/100; Xếp loại : ………………………….

8. Ông (Bà) ………………………………………………….………………., trình bày nội dung Phiếu giáo viên tự đánh giá: (có Phiếu giáo viên tự đánh giá kèm theo)

- Các ý kiến đóng góp:

+ Ưu: …………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

+ Nhược: ……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………

- Người chủ trì kết luận đánh giá, phân loại:

Tổng số điểm: ……………/100; Xếp loại : ………………………….

9. Ông (Bà) ………………………………………………….………………., trình bày nội dung Phiếu giáo viên tự đánh giá: (có Phiếu giáo viên tự đánh giá kèm theo)

- Các ý kiến đóng góp:

+ Ưu: …………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

+ Nhược: ……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………

- Người chủ trì kết luận đánh giá, phân loại:

Tổng số điểm: ……………/100; Xếp loại : ………………………….

10. Ông (Bà) ………………………………………………….………………., trình bày nội dung Phiếu giáo viên tự đánh giá: (có Phiếu giáo viên tự đánh giá kèm theo)

- Các ý kiến đóng góp:

+Ưu: …………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

+ Nhược: ……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………

- Người chủ trì kết luận đánh giá, phân loại:

Tổng số điểm: ……………/100; Xếp loại : ………………………….

11. Ông (Bà) ………………………………………………….………………., trình bày nội dung Phiếu giáo viên tự đánh giá: (có Phiếu giáo viên tự đánh giá kèm theo)

- Các ý kiến đóng góp:

+Ưu: …………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

+ Nhược: ……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………

- Người chủ trì kết luận đánh giá, phân loại:

Tổng số điểm: ……………/100; Xếp loại : ………………………….

12. Ông (Bà) ………………………………………………….………………., trình bày nội dung Phiếu giáo viên tự đánh giá: (có Phiếu giáo viên tự đánh giá kèm theo)

- Các ý kiến đóng góp:

+Ưu: …………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

+ Nhược: ……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………

- Người chủ trì kết luận đánh giá, phân loại:

Tổng số điểm: ……………/100; Xếp loại : ………………………….

13. Ông (Bà) ………………………………………………….………………., trình bày nội dung Phiếu giáo viên tự đánh giá: (có Phiếu giáo viên tự đánh giá kèm theo)

- Các ý kiến đóng góp:

+Ưu: …………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

+ Nhược: ……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………

- Người chủ trì kết luận đánh giá, phân loại:

Tổng số điểm: ……………/100; Xếp loại : ………………………….

14. Ông (Bà) ………………………………………………….………………., trình bày nội dung Phiếu giáo viên tự đánh giá: (có Phiếu giáo viên tự đánh giá kèm theo)

- Các ý kiến đóng góp:

+ Ưu: …………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

+ Nhược: ……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………

- Người chủ trì kết luận đánh giá, phân loại:

Tổng số điểm: ……………/100; Xếp loại : ………………………….

15. Ông (Bà) ………………………………………………….………………., trình bày nội dung Phiếu giáo viên tự đánh giá: (có Phiếu giáo viên tự đánh giá kèm theo)

- Các ý kiến đóng góp:

+ Ưu: …………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

+ Nhược: ……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………

- Người chủ trì kết luận đánh giá, phân loại:

Tổng số điểm: ……………/100; Xếp loại : ………………………….

3. KẾT LUẬN CHUNG.

* Sau khi tổng hợp các nhận xét, đánh giá của toàn thể giáo viên, tổ: ………………………………………………..……. thống nhất đánh giá, xếp loại giáo viên của tổ năm học 20...-20..., như sau:

 1. Ông (bà):…………………………… ; xếp loại: ……………………
 2. Ông (bà):…………………………… ; xếp loại: ……………………
 3. Ông (bà):…………………………… ; xếp loại: ……………………
 4. Ông (bà):…………………………… ; xếp loại: ……………………
 5. Ông (bà):…………………………… ; xếp loại: ……………………
 6. Ông (bà):…………………………… ; xếp loại: ……………………
 7. Ông (bà):…………………………… ; xếp loại: ……………………
 8. Ông (bà):…………………………… ; xếp loại: ……………………
 9. Ông (bà):…………………………… ; xếp loại: ……………………
 10. Ông (bà):…………………………… ; xếp loại: ……………………
 11. Ông (bà):…………………………… ; xếp loại: ……………………
 12. Ông (bà):…………………………… ; xếp loại: ……………………
 13. Ông (bà):…………………………… ; xếp loại: ……………………
 14. Ông (bà):…………………………… ; xếp loại: ……………………
 15. Ông (bà):…………………………… ; xếp loại: ……………………

* Kết quả chung:

- Loại xuất sắc: .…/….. (tỷ lệ: ….…%); - Loại khá: .…/…... (tỷ lệ: …….%)

- Loại TB: .…/….. (tỷ lệ: ….…%); - Chưa đạt: .…/…... (tỷ lệ: …….%)

Cuộc họp kết thúc vào hồi:……..h ……. cùng ngày. Biên bản được thông qua thống nhất với nội dung trên.

8. Mẫu biên bản đánh giá xếp loại giáo viên

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

BIÊN BẢN

HỌP ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

NĂM HỌC 20.... - 20....

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định 48/2023/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2023 của Chính phủ sử đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức; Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2021 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bổ máy, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố Hà Nội; Quyết định số .../20..../QĐ-UBND ngày .../.../20.... của UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bổ máy, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính thuộc thành phố Hà Nội;

Căn cứ Hướng dẫn số .../HD-SNV .../.../20.... của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội về việc Hướng dẫn đánh giá và phân loại hằng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định .../20.../NĐ-CP làm việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND TP Hà Nội.

Thực hiện Công văn số .../UBND-NV ngày .../.../20.... của UBND huyện .................về Về việc đánh giá công chức, và lao động hợp đồng theo Nghị định .../20.../NĐ-CP năm học 20.... - 20.....

Hôm nay, vào hồi 7giờ ngày 30/5/20...., tại Phòng họp hội đồng sư phạm trường mầm non .................... tổ chức họp đánh giá và phân loại công chức năm học 20.... - 20.....

A. THÀNH PHẦN:

- Bà: .......................- Hiệu trưởng - Chủ trì;

- Bà: ....................... - GVPTCM - Thư ký.

- Cùng toàn thể các công chức, viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP thuộc trường mầm non .....................

Tổng số:…/…. công chức, viên chức lao động hợp đồng theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP có mặt tham dự cuộc họp.

Vắng mặt: …..(có lý do đ/c ………..do nghỉ thai sản)

B. NỘI DUNG:

I. Thông qua trình tự và quy định cuộc họp:

Đồng chí: .......................- Hiệu trưởng, triển khai Công văn số .../UBND-PNV ngày .../.../20.... của UBND huyện .................về đánh giá, công chức, viên chức lao động hợp đồng theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP năm học 20.... - 20.... và nêu trình tự cuộc họp:
- Công chức, viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả tại cuộc họp để mọi người tham dự cuộc họp đóng góp ý kiến.

- Các cá nhân tham dự cuộc họp đóng góp ý kiến.

- Trên cơ sở ý kiến đóng góp của tập thể trường, Hiệu trưởng kết luận, quyết định đánh giá và phân loại cho từng công chức, viên chức (và lao động hợp đồng theo 111/2022/NĐ-CP của Trường.

- Thư ký tiến hành ghi biên bản;

- Thông qua biên bản góp ý đánh giá tại cuộc họp.

II. Nội dung cuộc họp:

1. Đ/c .......................- Hiệu trưởng - trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Các ý kiến đóng góp:

+ Ưu điểm: Đa số GV,NV trong hội nghị đều có ý kiến nhận xét chung và đánh giá đ/c Thủy luôn nhiệt tình, nhanh nhẹn, tích cực học hỏi và có nhiều sáng tạo trong công tác quản lý chỉ đạo nhà trường, xây dựng cơ sở vật chất, xây dựng cảnh quan môi trường, đặc biệt là trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. Luôn quan tâm và động viên kịp thời, chăm lo đến đời sống tinh thần của CB,GV,NV trong đơn vị và đề nghị cấp trên xếp loại đ/c ……..: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

+ Khuyết điểm: Đôi lúc còn nể nang, chưa quyết đoán, thẳng thắn giải quyết các vấn đề đối với những cá nhân bị mắc khuyết điểm trong nhà trường.

2. Đ/c ………. - Phó Hiệu trưởng - Trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Các ý kiến đóng góp:

+ Ưu điểm: Nhiệt tình, luôn có tinh thần học hỏi về công tác chỉ đạo tổ nuôi dưỡng, sử dụng CNTT thành thạo, có nhiều sáng tạo trong việc xây dựng thực đơn và khẩu phần ăn cho trẻ, có tinh thần giúp đỡ chị em. Đề nghị xếp loại đ/c Mai: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

+ Khuyết điểm: Đôi lúc còn chưa mạnh dạn phát biểu, còn nể nang e dè.

3. Đ/c…….. Phó Hiệu trưởng - Trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Các ý kiến đóng góp:

+ Ưu điểm: Nhiệt tình, luôn có tinh thần học hỏi về công tác chỉ đạo chuyên môn, xây dựng môi trường học tập lấy trẻ làm trung tâm, có tinh thần giúp đỡ chị em. Đề nghị xếp loại đ/c Mai: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

+ Khuyết điểm: Đôi lúc còn chưa mạnh dạn phát biểu, còn nể nang e dè.

4. Đ/c ....................... - Viên chức - Trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Các ý kiến đóng góp:

+ Ưu điểm: Nhiệt tình, luôn có tinh thần học hỏi về công tác chuyên môn, có nhiều sáng tạo trong giảng dạy, có tinh thần giúp đỡ chị em. Đề nghị xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

+ Khuyết điểm: Đôi lúc còn chưa mạnh dạn phát biểu, còn nể nang e dè.

5. Đ/c ………..- Viên chức - Trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Các ý kiến đóng góp:

+ Ưu điểm: Nhiệt tình, có năng lực chuyên môn, luôn có tinh thần học hỏi, có nhiều sáng tạo trong giảng dạy, có tinh thần giúp đỡ chị em. Đề nghị xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

+ Khuyết điểm: Đôi lúc còn chưa mạnh dạn phát biểu, còn nể nang e dè, chưa mạnh dạn phát biểu trước hội nghị tập thể.

6. Đ/c …………..- Viên chức - Trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Các ý kiến đóng góp:

+ Ưu điểm: Nhiệt tình, có năng lực chuyên môn, luôn có tinh thần học hỏi, có nhiều sáng tạo trong giảng dạy, có tinh thần giúp đỡ chị em. Đề nghị xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

+ Khuyết điểm: Đôi lúc còn chưa mạnh dạn phát biểu, còn nể nang e dè, chưa mạnh dạn phát biểu trước hội nghị tập thể.

7. Đ/c ……… - Viên chức - Trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Các ý kiến đóng góp:

+ Ưu điểm: Nhiệt tình, luôn có tinh thần học hỏi, có tinh thần giúp đỡ chị em. Đề nghị xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

+ Khuyết điểm: Còn chưa mạnh dạn phát biểu trước tập thể.

8. Đ/c ……….. Viên chức - Trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Các ý kiến đóng góp:

+ Ưu điểm: Nhiệt tình, luôn có tinh thần học hỏi, có tinh thần giúp đỡ chị em, có sáng tạo trong lĩnh vực chuyên môn. Nhất trí xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

+ Khuyết điểm: Còn chưa mạnh dạn phát biểu trước tập thể.

9. Đ/c ……….. - Viên chức - Trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Các ý kiến đóng góp:

+ Ưu điểm: Nhiệt tình, có năng lực chuyên môn, luôn có tinh thần học hỏi, có nhiều sáng tạo trong giảng dạy, cũng như trong các hoạt động phong trào. Đề nghị xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

+ Khuyết điểm: Đôi lúc còn chưa mạnh dạn phát biểu trước tập thể, còn nể nang e dè.

10. Đ/c …………. - Viên chức - Trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Các ý kiến đóng góp:

+ Ưu điểm: Nhiệt tình, luôn có tinh thần học hỏi, có tinh thần giúp đỡ chị em. Nhất trí xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

+ Khuyết điểm: Đôi lúc còn chưa mạnh dạn phát biểu, còn nể nang e dè, sử dụng CNTT trong giảng dạy còn hạn chế.

11. Đ/c…………..- Viên chức - Trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Các ý kiến đóng góp:

+ Ưu điểm: Nhiệt tình, luôn có tinh thần học hỏi, có tinh thần giúp đỡ chị em. Nhất trí xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

+ Khuyết điểm: Còn chưa mạnh dạn phát biểu trong các hội nghị, còn nể nang e dè.

12. Đ/c ………. - Viên chức - Trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Các ý kiến đóng góp:

+ Ưu điểm: Nhiệt tình, luôn có tinh thần học hỏi, chấp hành tốt kỷ luật lao động của đơn vị. Nhất trí xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

+ Khuyết điểm: Còn chưa mạnh dạn phát biểu trong các hội nghị, còn nể nang e dè, chưa hòa đồng với chị em đồng nghiệp.

13. Đ/c ……………- Viên chức - Trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Các ý kiến đóng góp:

+ Ưu điểm: Nhiệt tình, luôn có tinh thần học hỏi, có ý thức cao trong công tác, làm tốt công tác tuyên truyền với PH, được phụ huynh tin tưởng. Nhất trí xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

+ Khuyết điểm: Còn chưa mạnh dạn phát biểu trong các hội nghị, còn nể nang e dè, sử dụng CNTT trong giảng dạy còn hạn chế.

14. Đ/c………….- Viên chức - Trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Các ý kiến đóng góp:

+ Ưu điểm: Nhiệt tình, luôn có tinh thần học hỏi để nâng cao tây nghề. Nhất trí xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

+ Khuyết điểm: Đôi lúc còn chưa mạnh dạn phát biểu, còn nể nang e dè, đôi lúc còn có tư tưởng cục bộ, công tác tuyên truyền với phụ huynh còn hạn chế.

15. Đ/c …….. - Viên chức - Trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Các ý kiến đóng góp:

+ Ưu điểm: Nhiệt tình, chấp hành tốt các nội quy, quy chế của ngành, đơn vị, luôn có tinh thần học hỏi. Nhất trí xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

+ Khuyết điểm: Còn chưa mạnh dạn phát biểu, còn nể nang e dè, sử dụng CNTT trong giảng dạy còn hạn chế.

16. Đ/c ………….. - Viên chức - Trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Các ý kiến đóng góp:

+ Ưu điểm: Nhiệt tình, luôn có tinh thần học hỏi, có tinh thần giúp đỡ chị em. Nhất trí xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

+ Khuyết điểm: Còn chưa mạnh dạn phát biểu, còn nể nang e dè, sử dụng CNTT trong giảng dạy còn hạn chế.

17. Đ/c ………….- Viên chức - Trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Các ý kiến đóng góp:

+ Ưu điểm: Nhiệt tình, luôn có tinh thần học hỏi, chấp hành tốt kỷ luật lao động, nhưng do đồng chí nghỉ thai sản thời gian dài, nên xếp loại: Hoàn thành nhiệm vụ.

+ Khuyết điểm: Đôi lúc còn nóng nảy, chưa kiềm chế được bản thân trong lúc chăm sóc và giáo dục trẻ, sử dụng CNTT trong giảng dạy còn hạn chế.

18. Đ/c ………….- Viên chức - Trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Các ý kiến đóng góp:

+ Ưu điểm: Nhiệt tình, có tinh thần học hỏi, chấp hành tốt các nội quy, quy định của ngành và nhà trường. Nhất trí xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

+ Khuyết điểm: Còn nể nang e dè trong giao tiếp, sử dụng CNTT trong giảng dạy còn hạn chế.

19. Đ/c ……………- Viên chức - Trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Các ý kiến đóng góp:

+ Ưu điểm: Nhiệt tình tham gia các hoạt động phong trào, luôn có tinh thần học hỏi, có tinh thần giúp đỡ chị em, có kỹ năng tốt trong việc sử dụng CNTT trong giảng dạy. Nhất trí xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

+ Khuyết điểm: Đôi lúc còn hay vội vàng, hấp tấp và nóng vội trong phát biểu trước tập thể.

* Sau khi tổng hợp các nhận xét, phân loại và đánh giá của toàn thể công chức, viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP thuộc trường MN ...................., đồng chí .......................- Hiệu trưởng trường MN .................... thống nhất phân loại và đánh giá công chức, viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP năm học 20.... - 20...., như sau:

TT

Họ và tên

Đối tượng

Xếp loại

Lưu ý

1

2

3

4

….….

….…..

III. KẾT LUẬN:

Căn cứ vào nội dung và các ý kiến phát biểu của các thành viên trong hội nghị, đồng chí chủ tọa hội nghị đã kết luận như sau: Trong số …….. đ/c có tên trong danh sách, kết quả xếp loại cuối cùng của Hiệu trưởng là:

- Xếp loại HTXSNV gồm: ….đ/c (BGH: ……; GV: …; NV: …)

- Xếp loại HTTNV gồm: ….. đ/c (GV: … NV: ….)

- Xếp loại HTNV gồm: …… đ/c (….. GV, … NVYT)

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 30 cùng ngày. Biên bản được đọc thông qua cho mọi người cùng nghe và thống nhất với nội dung trên./.

THƯ KÝ

CHỦ TRÌ CUỘC HỌP

9. Biên bản đánh giá viên chức tổ chuyên môn theo Nghị định 90

TRƯỜNG TH ...................

TỔ KHỐI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN

Về việc họp đóng góp ý kiến đánh giá, xếp loại viên chức

Tổ khối theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP

I. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: Hội nghị bắt đầu lúc … giờ , ngày … tháng … năm 20….

- Địa điểm: Tại Trường Tiểu học ...................

II. Thành phần tham dự:

 1. Ông: ...................- Tổ trưởng, Chủ trì cuộc họp.
 2. Bà: ...................- Giáo viên, Thư Ký
 3. Ông: ...................- Giáo viên
 4. Bà: ...................- Giáo viên
 5. Bà: ...................- Giáo viên
 6. Bà: ...................- Giáo viên
 7. Bà:...................- Giáo viên
 8. : ...................-Giáo viên

III. Chương trình gồm các nội dung:

Tuyên bố lý do. Giới thiệu thành phần tham dự;

IV. Nội dung:

1. Ông: ...................công bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự.

2. Nêu những yêu cầu thực hiện theo Công văn số …/UBND-TH ngày …/…/20…của Ủy ban nhân dân thành phố ...................và Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

3. Ông: ..................., Tổtrưởng thông qua nội dung làm việc của hội nghị: Yêu cầu các đồng chí đóng góp ý kiến xây dựng và cần làm rõ nội dung báo cáo kiểm điểm của từng cá nhân.

4. Từng cán bộ, công chức thông qua bản kiểm điểm, tự đánh giá, xếp loại.

4.1. Ông: ...................

- Ưu điểm:

-Chấp hành tốt mọi nhiệm vụ theo sự phân công của lãnh đạo nhà trường. Thực hiện nghiêm chỉnh về kỷ luật lao động; được sự tín nhiệm của đồng nghiệp và CMHS.

-Có tinh thần cầu tiến, luôn nỗ lực và gương mẫu trong mọi công việc; phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, đạt các chỉ tiêu đề ra theo kế hoạch;

-Có năng lực về chuyên môn nghiệp vụ, biết chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp, giúp đỡ đồng nghiệp trong thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn.

-Biết quản lí tổ chuyên môn thực hiện các nhiệm vụ, thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ của tổ. Hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

- Hạn chế:

Công tác duy trì sĩ số học sinh chưa đạt tỉ lệ 100% theo kế hoạch.

- Đóng góp ý kiến:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

- Tập thể biểu quyết xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ - Tỉ lệ: 8/8 - 100%

4.2. Bà: ...................

- Ưu điểm:

- Phẩm chất nhà giáo tốt. Tinh thần kỉ luật lao động tốt. Rất nhiệt tình trong công tác. Có tinh thần trách nhiệm cao. Luôn khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, chia sẻ kinh nghiệm , hỗ trợ đồng nghiệp trong rèn luyện đạo đức và tạo dựng phong cách nhà giáo. Biết lắng nghe ý kiến đóng góp, phát huy tốt những ưu điểm trong quá trình công tác. Thực hiện tốt tính dân chủ trong công tác nhận xét, đánh giá học sinh.

................

Xem tiếp tại file tải về.

10. Quy trình đánh giá và xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp

1 Quy trình đánh giá

- Giáo viên tự đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên;

- Cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức lấy ý kiến của đồng nghiệp trong tổ chuyên môn đối với giáo viên được đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên;

- Người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện đánh giá và thông báo kết quả đánh giá giáo viên trên cơ sở kết quả tự đánh giá của giáo viên, ý kiến của đồng nghiệp và thực tiễn thực hiện nhiệm vụ của giáo viên thông qua minh chứng xác thực, phù hợp.

2. Xếp loại kết quả đánh giá

- Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức tốt: Có tất cả các tiêu chí đạt từ mức khá trở lên, tối thiểu 2/3 tiêu chí đạt mức tốt, trong đó có các tiêu chí tại Điều 5 Quy định này đạt mức tốt;

- Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức khá: Có tất cả các tiêu chí đạt từ mức đạt trở lên, tối thiểu 2/3 tiêu chí đạt từ mức khá trở lên, trong đó các tiêu chí tại Điều 5 Quy định này đạt mức khá trở lên;

- Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức đạt: Có tất cả các tiêu chí đạt từ mức đạt trở lên;

- Chưa đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Có tiêu chí được đánh giá chưa đạt (tiêu chí được đánh giá chưa đạt khi không đáp ứng yêu cầu mức đạt của tiêu chí đó).

Đồng thời, việc đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên đảm bảo khách quan, toàn diện, công bằng và dân chủ; dựa trên phẩm chất, năng lực và quá trình làm việc của giáo viên trong điều kiện cụ thể của nhà trường và địa phương; các minh chứng xác thực, phù hợp.

11. Tiêu chuẩn nghề nghiệp giáo viên hiện nay

Tiêu chuẩn giáo viên hiện nay bao gồm 5 tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn giáo viên hiện nay bao gồm 5 tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn giáo viên hiện nay bao gồm 5 tiêu chuẩn theo Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT và được sửa đổi bởi thông tư Thông tư 29/2021/TT-BGDĐT, Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT. Với mỗi tiêu chuẩn sẽ đánh giá theo 3 mức: đạt, khá, tốt. Các giáo viên nếu thực hiện nghiêm túc theo quy định về tiêu chuẩn sẽ đạt mức khá, nếu có thêm tinh thần nỗ lực, phấn đấu rèn luyện thì sẽ đạt mức khá. CÒn muốn đạt mức tốt thì giáo viên phải là mật tấm gương mẫu mực về thực hiện các tiêu chuẩn, đồng thời có ảnh hưởng tốt và giúp đỡ đồng nghiệp trong công tác. Dưới đây là tiêu chí cụ thể, mời các thầy cô cùng tham khảo.

Tiêu chuẩn 1. Phẩm chất nhà giáo

1. Tiêu chí 1. Đạo đức nhà giáo

a) Mức đạt: Thực hiện nghiêm túc các quy định về đạo đức nhà giáo;

b) Mức khá: Có tinh thần tự học, tự rèn luyện và phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo;

c) Mức tốt: Là tấm gương mẫu mực về đạo đức nhà giáo; chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đồng nghiệp trong rèn luyện đạo đức nhà giáo.

2. Tiêu chí 2. Phong cách nhà giáo

a) Mức đạt: Có tác phong và cách thức làm việc phù hợp với công việc của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông;

b) Mức khá: Có ý thức tự rèn luyện tạo phong cách nhà giáo mẫu mực; ảnh hưởng tốt đến học sinh;

c) Mức tốt: Là tấm gương mẫu mực về phong cách nhà giáo; ảnh hưởng tốt và hỗ trợ đồng nghiệp hình thành phong cách nhà giáo.

Tiêu chuẩn 2. Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ

Lưu ý: Thông tư 29/2021/TT-BGDĐT đã bỏ yêu cầu tại mục a Tiêu chí 3.

1. Tiêu chí 3. Phát triển chuyên môn bản thân

a) Mức đạt: Đạt chuẩn trình độ đào tạo và hoàn thành đầy đủ các khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn theo quy định; có kế hoạch thường xuyên học tập, bồi dưỡng phát triển chuyên môn bản thân;

b) Mức khá: Chủ động nghiên cứu, cập nhật kịp thời yêu cầu đổi mới về kiến thức chuyên môn; vận dụng sáng tạo, phù hợp các hình thức, phương pháp và lựa chọn nội dung học tập, bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn của bản thân;

c) Mức tốt: Hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp và chia sẻ kinh nghiệm về phát triển chuyên môn của bản thân nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

2. Tiêu chí 4. Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

a) Mức đạt: Xây dựng được kế hoạch dạy học và giáo dục;

b) Mức khá: Chủ động điều chỉnh kế hoạch dạy học và giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và địa phương;

c) Mức tốt: Hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp trong việc xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục.

3. Tiêu chí 5. Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

a) Mức đạt: Áp dụng được các phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh;

b) Mức khá: Chủ động cập nhật, vận dụng linh hoạt và hiệu quả các phương pháp dạy học và giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới, phù hợp với điều kiện thực tế;

c) Mức tốt: Hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp về kiến thức, kĩ năng và kinh nghiệm vận dụng những phương pháp dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

4. Tiêu chí 6. Kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

a) Mức đạt: Sử dụng các phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập và sự tiến bộ của học sinh;

b) Mức khá: Chủ động cập nhật, vận dụng sáng tạo các hình thức, phương pháp, công cụ kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh;

c) Mức tốt: Hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp kinh nghiệm triển khai hiệu quả việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập và sự tiến bộ của học sinh.

5. Tiêu chí 7. Tư vấn và hỗ trợ học sinh

a) Mức đạt: Hiểu các đối tượng học sinh và nắm vững quy định về công tác tư vấn và hỗ trợ học sinh; thực hiện lồng ghép hoạt động tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động dạy học và giáo dục;

b) Mức khá: Thực hiện hiệu quả các biện pháp tư vấn và hỗ trợ phù hợp với từng đối tượng học sinh trong hoạt động dạy học và giáo dục;

c) Mức tốt: Hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp kinh nghiệm triển khai hiệu quả hoạt động tư vấn và hỗ trợ học sinh trong hoạt động dạy học và giáo dục.

Tiêu chuẩn 3. Xây dựng môi trường giáo dục.

Tiêu chuẩn 4. Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội.

Tiêu chuẩn 5. Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục.

Đặc biệt, Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT đã bổ sung tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp chung cho các hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên, bao gồm:

- Chấp hành các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành và địa phương về giáo dục trung học cơ sở.

- Thường xuyên trau dồi đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; gương mẫu trước học sinh.

- Thương yêu, đối xử công bằng và tôn trọng học sinh; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp.

- Thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm và nghĩa vụ chung của viên chức và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đạo đức nhà giáo.

Mẫu Biên bản họp đánh giá, xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp năm học 2023-2024 đã được HoaTieu.vn tổng hợp thành file tải Word/PDF, không chỉ thuận tiện trong việc truy cập mà còn cho phép thầy cô giáo dễ dàng chỉnh sửa theo ý muốn của mình. Mẫu Biên bản này không chỉ giúp đơn giản hóa quy trình đánh giá mà còn đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong việc xếp loại giáo viên. Thầy cô nhấn vào nút Tải về trong bài viết để tải biên bản miễn phí.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm các tài liệu có liên quan khác tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
26 47.573
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo