Chương trình giảm tải môn Địa lý 2021-2022

Hướng dẫn tinh giản nội dung dạy học môn Địa lý 2021-2022

Nội dung giảm tải chương trình dạy học môn Địa lý năm học 2021-2022 mới được Bộ giáo dục đào tạo ban hành tại Công văn số 4040/BGDĐT-GDTrH về hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS, THPT năm học 2021-2022. Sau đây là chi tiết hướng dẫn tinh giản nội dung dạy học môn Địa THPT, THCS mời các bạn cùng theo dõi.

Chương trình giảm tải môn Địa THPT 2021-2022

Chương trình giảm tải môn Địa THPT 2021-2022

Chương trình giảm tải môn Địa THCS 2021-2022

Chương trình giảm tải môn Địa THCS 2021-2022

Để xem chi tiết nội dung hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông môn Địa theo Công văn 4040 của Bộ giáo dục, mời các bạn sử dụng file tải về.

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ MÔN ĐỊA LÍ

(Kèm theo Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT)

  1. Lớp6

TT

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Bài 2. Bản đồ. Cách vẽ bản đồ

Khái niệm bản đồ

Tích hợp vào Bài 3

Nội dung còn lại

Không dạy

2

Bài 6. Thực hành. Tập sử dụng địa bàn và thước đo để vẽ sơ đồ lớp học

Cả bài

Khuyến khích HS tự làm

3

Bài 8. Sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời

Câu hỏi 3 phần câu hỏi và bài tập

Không yêu cầu HS làm

4

Bài 11. Thực hành: Sự phân bố các lục địa và đại dương trên bề mặt Trái Đất

Câu 3

Không yêu cầu HS làm

5

Bài 18. Thời tiết, khí hậu và nhiệt độ không khí

Mục 1. Thời tiết và khí hậu

Tích hợp vào Bài 22

Mục 2. Nhiệt độ không khí và cách đo nhiệt độ không khí

Tích hợp vào bài 19

Mục 3. Sự thay đổi nhiệt độ của không khí

Tích hợp vào Bài 19

6

Bài 19. Khí áp và gió trên Trái Đất

Cả bài

Tích hợp với nội dung mục 2, mục 3 (Bài 18) thành chủ đề và dạy trong 02 tiết

7

Bài 21. Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa

Câu 1, 4 và 5

Tích hợp vào Bài 22

Câu 2 và 3

Không yêu cầu HS làm

8

Bài 22. Các đới khí hậu trên Trái Đất

Mục 1. Các chí tuyến và các vòng cực trên Trái Đất

Không dạy

 

TT

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

Mục 2. Sự phân chia bề mặt Trái Đất ra các đới khí hậu theo vĩ độ

Tích hợp với mục 1 (Bài 18); Các câu 1, 4 và 5 (Bài 21. Thực hành) thành chủ đề và dạy trong 02 tiết

9

Bài 25. Thực hành: Sự chuyển động của các dòng biển trong đại dương

Cả bài

Tích hợp vào bài 24 thành chủ đề và dạy trong 02 tiết

  1. Lớp7

TT

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Bài 4. Thực hành: Phân tích lược đồ dân số và tháp tuổi

Câu 1

Khuyến khích HS tự làm

2

Bài 8. Các hình thức canh tác trong nông nghiệp ở đới nóng

Cả bài

Không dạy

3

Bài 9. Hoạt động sản xuất nông nghiệp ở đới nóng

Cả bài

Không dạy

4

Bài 11. Di dân và sự bùng nổ đô thị ở đới nóng

Cả bài

Không dạy

5

Bài 12. Thực hành: Nhận biết đặc điểm môi trường đới nóng

Câu 2 và 3

Không yêu cầu HS làm

6

Bài 14. Hoạt động nông nghiệp ở đới ôn hòa

Cả bài

Không dạy

7

Bài 15. Hoạt động công nghiệp ở đới ôn hòa

Cả bài

Không dạy

8

Bài 16. Đô thị hóa ở đới ôn hòa

Cả bài

Không dạy

9

Bài 18. Thực hành: Nhận biết đặc điểm môi trường đới ôn hòa

Câu 2

Không yêu cầu HS làm

Câu 3

Không yêu cầu vẽ biểu đồ. GV hướng dẫn HS nhận xét và giải thích

10

Bài 20. Hoạt động kinh tế của con người ở hoang mạc

Cả bài

Không dạy

11

Bài 22. Hoạt động kinh tế của con người ở đới lạnh

Cả bài

Không dạy

12

Bài 24. Hoạt động kinh tế của con người ở vùng núi

Cả bài

Không dạy

13

Bài 29. Dân cư, xã hội châu Phi

Mục 1. Lịch sử và dân cư; phần a: Sơ lược lịch sử

Không dạy

14

Bài 43. Dân cư, xã hội Trung và Nam Mĩ

Mục 1. Sơ lược lịch sử

Không dạy

 

TT

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

15

Bài 40. Thực hành: Tìm hiểu vùng công nghiệp truyền thống ở Đông Bắc Hoa Kì và vùng công nghiệp "Vành đai Mặt Trời"

Cả bài

Khuyến khích HS tự làm

  1. Lớp 8

TT

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Bài 2. Khí hậu châu Á

Câu hỏi 2 phần câu hỏi và bài tập

Không yêu cầu HS làm

2

Bài 5. Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á

Câu hỏi 2 phần câu hỏi và bài tập

Không yêu cầu vẽ biểu đồ, GV hướng dẫn HS nhận xét

3

Bài 7. Đặc điểm phát triển kinh tế-xã hội các nước châu Á

Mục 1. Vài nét về lịch sử phát triển của các nước châu Á

Không dạy

Câu hỏi 2 phần câu hỏi và bài tập

Không yêu cầu HS làm

4

Bài 13. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội khu vực Đông Á

Câu hỏi 2 phần câu hỏi và bài tập

Không yêu cầu HS làm

5

Bài 18. Thực hành: Tìm hiểu Lào và Cam-pu-chia

Mục 3. Điều kiện xã hội, dân cư

Khuyến khích HS tự làm

Mục 4. Kinh tế

6

Bài 19. Địa hình với tác động của nội, ngoại lực

Cả bài

Không dạy

7

Bài 20. Khí hậu và cảnh quan trên Trái Đất

Cả bài

Không dạy

8

Bài 21. Con người và môi trường địa lí

Cả bài

Không dạy

9

Bài 22. Việt Nam đất nước con người

Cả bài

Khuyến khích HS tự đọc

10

Bài 25. Lịch sử phát triển của tự nhiên Việt Nam

Cả bài

Khuyến khích HS tự đọc

11

Bài 26. Đặc điểm tài nguyên khoáng sản Việt Nam

Mục 2. Sự hình thành các vùng mỏ chính ở nước ta

Không dạy

Câu hỏi 3 phần câu hỏi và bài tập

Không yêu cầu HS làm

 

TT

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

12

Bài 27. Thực hành: Đọc bản đồ Việt Nam (phần hành chính và khoáng sản)

Cả bài

Khuyến khích HS tự làm

13

Bài 39. Đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam

Cả bài

Hướng dẫn HS tự học

Mời các bạn xem nội dung đầy đủ chương trình tinh giản Địa lý 6 trong file Tải về.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Dành cho giáo viên của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
5 12.988
0 Bình luận
Sắp xếp theo