Tài liệu giới thiệu sách giáo khoa Khoa học tự nhiên lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

KHOA HC T NHIÊN 6
Nhóm tác giả:
Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên)
Lê Kim Long – Đinh Đoàn Long –
Bùi Gia Thịnh (đồng Chủ biên)
Nguyễn Hữu Chung – Nguyễn Thu Hà
Bùi Thị Việt Hà – Nguyễn Đức Hiệp –
Trần Thị Thanh Huyền – Lê Trọng Huyền –
Vũ Trọng Rỹ – Nguyễn Văn Vịnh
I. QUAN ĐIỂM BIÊN SOẠN
II. THIẾT KẾ SGK PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NHƯ THẾ NÀO?
III. Ý TƯỞNG BIÊN SOẠN SGK KHOA HỌC TỰ NHIÊN 6
Đánh giá bài viết
1 7.398
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo