Tài liệu giới thiệu sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 2 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên: PGS.TS Bùi Mạnh Hùng
Đồng Chủ biên: PGS.TS Trần Thị Hiền Lương
Tập một
TS. Đỗ Hồng Dương
PGS.TS. Vũ Thị Thanh Hương
TS. Vũ Thị Lan
TS. Nguyễn Thị Ngọc Minh
PGS.TS. Trần Kim Phương
Tập hai
PGS.TS. Lê Thị Lan Anh
PGS.TS. Trịnh Cẩm Lan
TS. Chu Thị Phương
PGS.TS. Đặng Thị Hảo Tâm
Tác giả:
I
II
NHỮNG ĐIỂM MỚI NỔI BT CỦA SGK TIẾNG VIỆT 2
CẤU TRÚC SÁCH VÀ CẤU TRÚC BÀI HỌC
III
SÁCH GIÁO VIÊN VÀ TÀI LIỆU BỔ TR
Đánh giá bài viết
9 18.948

Bài liên quan

0 Bình luận
Sắp xếp theo