Tài liệu giới thiệu sách giáo khoa Đạo đức lớp 2 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

SGK Tiếng Việt lớp 2 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống do NXB Giáo dục Việt Nam biên soạn và thực hiện. Sau đây là Tài liệu giới thiệu sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 2 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống, mời các bạn tham khảo.

Giới thiệu sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 2 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Nguyễn Thị Toan (Tổng chủ biên)
Trần Thành Nam (Chủ biên)
Nguyễn Thị Hoàng Anh
Nguyễn Ngọc Dung
Lê Thị Tuyết Mai
ĐẠO ĐỨC 2
1. QUAN ĐIỂM BIÊN SOẠN
- Biên soạn
theo định
hướng phát
triển phẩm
chất, năng
lực của HS.
- Bám sát
các tiêu
chuẩn
SGK mới
theo TT
33/2017
BGD-ĐT.
- Bám sát
mục tiêu,
nội dung,
yêu cầu
cần đạt
của
chương
trình môn
Đạo đức.
- Phù hợp với đường lối của
ĐCSVN pháp luật Việt Nam.
- Kế thừa giá trị truyền thống dân
tộc, tinh hoa văn hoá nhân loại.
- Gắn với thực tiễn của học sinh
Tiểu học.
- Đảm bảo tính hệ thống.
- Đảm bảo tính tích hợp.
- Đảm bảo yêu cầu dạy học phân
hoá.
- Đảm bảo tính mở.
Đánh giá bài viết
1 9.054

Bài liên quan

0 Bình luận
Sắp xếp theo