Giáo án Vật lí 8 sách mới Kết nối tri thức cả năm học

Giáo án Vật lí 8 Kết nối tri thức được Hoatieu chia sẻ đến các bạn đọc trong bài viết sau đây là mẫu file word kế hoạch bài dạy môn Vật lí lớp 8 sách kết nối tri thức đầy đủ cả năm học từ bài 13 đến bài 29 theo chương trình sách giáo khoa mới môn Khoa học tự nhiên 8 KNTT. Sau đây là nội dung chi tiết giáo án Vật lí 8 KNTT. Để tải giáo án môn Vật lí lớp 8 Kết nối, mời các bạn sử dụng file tải về trong bài.

Giáo án Vật lí 8 KNTT bài 13

BÀI 13: KHỐI LƯỢNG RIÊNG

(Thời gian thực hiện: 2 tiết)

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Nêu được định nghĩa khối lượng riêng, xác định được khối lượng riêng qua khối lượng và thể tích tương ứng.

Giáo án Vật lí 8 KNTT bài 13

- Liệt kê được một số đơn vị đo khối lượng riêng thường dùng.

2. Năng lực:

2.1. Năng lực chung:

- Năng lực tự chủ và tự học: tìm kiếm thông tin, đọc sách giáo khoa, để tìm hiểu về khối lượng riêng, công thức và đơn vị đo khối lượng riêng thường dùng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: thảo luận nhóm để tìm ra vấn đề và phương hướng làm thực hành để xác định được khối lượng và thể tích của vật.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: GQVĐ trong thực hành, tìm ra hoặc chứng minh công thức tính khối lượng riêng.

2.2. Năng lực khoa học tự nhiên:

- Trình bày được định nghĩa khối lượng riêng, công thức tính khối lượng riêng và đơn vị đo khối lượng riêng thường dùng, ứng dụng của khối lượng riêng trong đời sống.

- Xác định được một đại lượng khi biết hai đại lượng đã cho: khối lượng, thể tích, khối lượng riêng.

- Giải được các bài tập liên quan tới khối lượng riêng.

3. Phẩm chất:

Thông qua thực hiện bài học sẽ tạo điều kiện để học sinh:

- Chăm học, chịu khó tìm tòi tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ cá nhân nhằm tìm hiểu về khối lượng riêng.

- Có trách nhiệm trong hoạt động nhóm, chủ động nhận và thực hiện nhiệm vụ thí nghiệm, thảo luận tìm ra được công thức tính khối lượng riêng.

- Trung thực, cẩn thận trong thực hành, ghi chép kết quả thí nghiệm đo khối lượng, thể tích vật.

II. Thiết bị dạy học và học liệu:

1. Giáo viên: Chuẩn bị

- Phiếu học tập số 1, 2, 3, 4.

Phiếu học tập số 1

Em hãy làm thí nghiệm 1 và hoàn thành số liệu vào bảng 13.1

Thí nghiệm 1

Chuẩn bị: Ba thỏi sắt có thể tích lần lượt là V1 = V, V2 = 2V, V3 = 3V (Hình 13.1); cân điện tử.

Giáo án Vật lí 8 KNTT bài 13

Tiến hành:

Bước 1: Dùng cân điện tử để xác định khối lượng từng thỏi sắt tương ứng m1, m2, m3.

Bước 2: Ghi số liệu, tính tỉ số khối lượng và thể tích m/V vào vở theo mẫu Bảng 13.1.

Bảng 13.1. Tỉ số giữa khối lượng và thể tích của ba thỏi sắt

.....................

Giáo án Vật lí 8 KNTT bài 14

Xem trong file tải về.

Giáo án Vật lí 8 KNTT bài 15

Xem trong file tải về.

Mời các bạn tham khảo các bài viết khác trong chuyên mục Dành cho giáo viên của Hoatieu.

Đánh giá bài viết
4 811
0 Bình luận
Sắp xếp theo