Giáo án Mĩ thuật 8 Chân trời sáng tạo cả năm bản chuẩn

Giáo án Mĩ thuật 8 Chân trời sáng tạo cả năm là mẫu kế hoạch bài dạy Mĩ thuật 8 sách Chân trời sáng tạo được định dạng file word giúp các thầy cô dễ dàng thao tác và chỉnh sửa khi soạn giáo án cho năm học mới 2023-2024. Sau đây là nội dung chi tiết file word mẫu giáo án môn Mĩ thuật lớp 8 sách Chân trời sáng tạo, mời các bạn cùng theo dõi.

Sau đây là nội dung chi tiết giáo án Mĩ thuật lớp 8 sách Chân trời sáng tạo bản 1 và bản 2 đầy đủ 6 chủ đề trong cả năm học, mời các bạn cùng tham khảo và tải về sử dụng.

Giáo án sách Mĩ thuật lớp 8 bộ CTST bản 1

CHỦ ĐỀ

NỘI DUNG

LOẠI BÀI

TIẾT

Chủ đề 1:

NGHỆ THUẬT HIỆN ĐẠI THẾ GIỚI

Bài 1: Thiên nhiên trong tranh của họa sĩ Paul Gauguin

Bài 2: Nghệ thuật tranh cắt dán (Collage art)

Bài 3: Tranh chân dung theo trường phái biểu hiện

2

2

2

Chủ đề 2:

NGHỆ THUẬT HIỆN ĐẠI VIỆT NAM

Bài 4: Nét đặc trưng trong tranh sơn mài Việt Nam

Bài 5: Nét đẹp trong tranh lụa của họa sĩ Nguyễn Phan Chánh

Bài 6: Tượng chân dung nhân vật

2

2

2

Chủ đề 3:

MĨ THUẬT CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM

Bài 7: Tạo mẫu nền trang trí với họa tiết

Bài 8: Thiết kế trang phục với họa tiết dân tộc

2

2

Chủ đề 4:

NỘI THẤT CĂN PHÒNG

Bài 9: Thiết kế sản phẩm nội thất

Bài 10: Thiết kế mô hình căn phòng

2

2

Chủ đề 5:

MĨ THUẬT TRONG CUỘC SỐNG

Bài 11: Tạo họa tiết trang trí bằng chấm màu

Bài 12: Tranh tĩnh vật

Bài 13: Tranh trang trí với các màu tương phản

Bài 14: Tranh áp phích

2

2

2

2

Chủ đề 6:

HƯỚNG NGHIỆP

Bài 15: Khái niệm về ngành nghề liên quan đến Mĩ thuật tạo hình

Bài 16: Đặc trưng của một số nghề liên quan đến thuật tạo hình

2

2

Bài tổng kết: Trưng bày sản phẩm Mĩ thuật

1

Chủ đề 1: NGHỆ THUẬT HIỆN ĐẠI THẾ GIỚI

Bài 1: THIÊN NHIÊN TRONG TRANH CỦA HỌA SĨ PAUL GAUGUIN

(Thời lượng 2 tiết – Học tiết 1)

I. MỤC TIÊU CHỦ ĐỀ:

- Chỉ ra được đặc điểm của mĩ thuật thời Ấn tượng. Lập thể và Biểu hiện. Kể đuuợc tên một vài tác phẩm, tác giả tiêu biểu thuộc các trường phái này.

- Phân tích, so sánh được sự tương đồng và khác biệt giữa các tác phẩm cùng trường phái.

- Vận dụng được phong cách, bút pháp của các trường phái nghệ thuật vào thực hành sáng tạo.

- Có ý thức học hỏi phong cách sáng tác của các họa sĩ trong học tập và sáng tạo mĩ thuật.

* YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

* Sau bài học HS:

- Nêu được khái quát về trường phái Ấn tượng; Tóm tắt được vài nét về cuộc đời của họa sĩ của Paul Gauguin (Pôn Gô-ganh); Phân tích được cách thể hiện màu sắc, ánh sáng và không gian trong tranh của họa sĩ và trong bài vẽ.

- Mô phỏng được bức tranh theo phong cách của họa sĩ Paul Gauguin với các nhân vật mới.

- Vận dụng cách thể hiện màu sắc, ánh sáng trong tranh của họa sĩ để sáng tạo được sản phẩm mĩ thuật phục vụ cuộc sống.

- Có ý thức tìm hiểu tinh hoa mĩ thuật thế giới để làm giàu nền nghệ thuật dân tộc.

1. Năng lực.

* Năng lực chung: Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.

* Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế.

* Năng lực chuyên biệt: Bước đầu hình thành một số tư duy về nghệ thuật hiện đại thế giới trong mĩ thuật.

- Tạo ra được các sản phẩm mĩ thuật về các thể loại tranh thiên nhiên có trang trí và hình tượng nghệ thuật hiện đại thế giới theo nhiều hình thức khác nhau.

2. Phẩm chất.

- Bồi dưỡng tình yêu thương sáng tạo trong các tác phẩm nghệ thuật hiện đại thế giới.

- Biết tôn trọng sự khác biệt của mỗi cá nhân.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:

1. Đối với giáo viên.

- Kế hoạch dạy học, Giáo án, SGK, SGV.

- Máy tính trình chiếu PowerPoint (nếu có).

2. Đối với học sinh.

- SGK. Giấy, bút, tẩy, màu vẽ. ĐDHT cá nhân.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

- GV dẫn dắt vấn đề:

A. KHÁM PHÁ. Quan sát – Nhận thức.

- Quan sát, khám phá, trải nghiệm, khai thác vốn kinh nghiệm sống của học sinh,…từ đó kết nối với nội dung bài học mới.

* HOẠT ĐỘNG 1: Quan sát - nhận thức.

Quan sát - nhận thức vẽ tranh của họa sĩ

Hoạt động của giáo viên.

Hoạt động của học sinh.

* Hoạt động khởi động.

- GV cho HS hát đầu giờ, chơi trò chơi.

* Mục tiêu.

- Chỉ ra được đặc điểm của mĩ thuật thời Ấn tượng. Lập thể và Biểu hiện. Kể đuuợc tên một vài tác phẩm, tác giả tiêu biểu thuộc các trường phái này.

- Phân tích, so sánh được sự tương đồng và khác biệt giữa các tác phẩm cùng trường phái.

* Nhiệm vụ của GV.

- Tổ chức cho HS quan sát hình, thảo luận và chỉ ra các cảnh vật xung quanh, cách diễn tả hình mảng, màu sắc, đậm nhạt, ánh sáng và không gian trong tranh của họa sĩ Paul Gauguin.

* Gợi ý cách tổ chức.

- Yêu cầu HS quan sát các tác phẩm của họa sĩ Paul Gauguin ở trang 6 trong SGK Mĩ thuật 8. và do GV chuẩn bị.

- Nêu câu hỏi gợi ý để HS thảo luận và phân tích về.

+ Cảnh vật trong tranh.

+ Cách diễn tả hình mảng, màu sắc, đậm nhạt.

+ Ánh sáng và không gian trong tranh.

- Đặt câu hỏi để HS thảo luận.

* Câu hỏi gợi mở.

+ Họa sĩ thẻ hiện những cảnh vật gì trong mỗi bức tranh?

+ Hình ảnh, đậm nhạt trong tranh được diễn tả như thế nào?

+ Màu sắc các bức tranh của họa sĩ Paul Gauguin có đặc điểm gì?

+ Ánh sáng và không gian được thể hiện như thế nào trong mỗi bức tranh?

+ Paul Gauguin thường thể hiện chủ đề gì trong các tác phẩm của ông?

* GV chốt: Vậy là chúng ta đã biết cách

chức cho HS quan sát hình, thảo luận và chỉ ra các cảnh vật xung quanh, cách diễn tả hình mảng, màu sắc, đậm nhạt, ánh sáng và không gian trong tranh của họa sĩ Paul Gauguin ở hoạt động 1.

- HS sinh hoạt.

- HS cảm nhận.

- HS quan sát hình, thảo luận.

- HS quan sát hình ở trang 6 trong SGK Mĩ thuật 8, trả lời câu hỏi.

- HS thảo luận và phân tích.

+ HS trả lời câu hỏi.

+ HS trả lời.

+ HS trả lời.

+ HS trả lời.

+ HS trả lời.

+ HS trả lời.

+ HS trả lời.

+ HS trả lời.

- HS lắng nghe, ghi nhớ.

  1. KIẾN TẠO KIẾN THỨC, KĨ NĂNG:

- Quan sát, trải nghiệm và tìm hiểu cách thực hiện để rút ra kiến thức, kĩ năng.

* HOẠT ĐỘNG 2: Kiến tạo kiến thức - kĩ năng.

Cách vẽ tranh theo tác phẩm của họa sĩ.

Hoạt động của giáo viên.

Hoạt động của học sinh.

* Nhiệm vụ của GV.

- Hướng dẫn HS quan sát hình minh họa trong SGK Mĩ thuật 8, thảo luận và chỉ ra cách vẽ tranh theo phẩm của họa sĩ.

* Gợi ý cách tổ chức.

- Yêu cầu HS quan sát hình minh họa ở trang 7 SGK Mĩ thuật 8,

- Nêu câu hỏi gợi ý để HS thảo luận, phân tích và chỉ ra các bước vẽ phát hình, vẽ thêm nhân vật và vẽ màu cho bức tranh theo phong cách của họa sĩ Paul Gauguin.

- Gợi ý để HS nhắc lại và ghi nhớ các bước thực hiện vẽ tranh theo tác phẩm của họa sĩ.

* Câu hỏi gợi mở.

+ Để vẽ tranh theo tác phẩm của họa sĩ thì cần bao nhiêu bước?

+ Vẽ thêm nhân vật mói cho bức tranh được thực hiện ở bước thứ mấy?

+ Vẽ màu cho bức tranh được thể hiện như thế nào…?

* Tóm tắt để HS ghi nhớ.

- Thay đổi hình ảnh nhân vật của tranh mẫu có thể tạo ra được ý tưởng mới cho bức tranh theo phong cách của họa sĩ.

* GV chốt: Chúng ta đã biết cách quan sát hình minh họa trong SGK Mĩ thuật 8, thảo luận và chỉ ra cách vẽ tranh theo phẩm của họa sĩ ở hoạt động 2.

* Củng cố, dặn dò.

- HS chuẩn bị tiết sau.

- HS tìm hiểu và ghi nhớ.

- HS quan sát hình minh họa ở trang 7 SGK Mĩ thuật 8,

- HS thảo luận.

- HS nhắc lại và ghi nhớ các bước thực hiện.

+ HS trả lời câu hỏi.

+ HS trả lời.

+ HS trả lời.

- HS lắng nghe, ghi nhớ.

- HS ghi nhớ.

- HS ghi nhớ.

...............

Giáo án sách Mĩ thuật lớp 8 bộ CTST bản 2

CHỦ ĐỀ

NỘI DUNG

TIẾT

Chủ đề 1:

SÁNG TẠO TỪ THIÊN NHIÊN

Bài 1: Vẽ và cách điệu hoa lá

Bài 2: Trang trí khăn

2

2

Chủ đề 2:

HÌNH TƯỢNG CON NGƯỜI TRONG SÁNG TẠO MĨ THUẬT

Bài 3: Vẽ dáng người

Bài 4: Dáng người trong tranh

(Kiểm tra định kỳ ( Ktra giữa HKI))

2

2

Chủ đề 3:

TRANH TRUYỆN

Bài 5: Thiết kế bìa tranh truyện

Bài 6: Tạo hình nhân vật minh họa truyện cổ tích

2

2

Chủ đề 4:

NGHỆ THUẬT HIỆN ĐẠI PHƯƠNG TÂY

Bài 7: Trường phái ấn tượng

Bài 8: Trường phái Biểu hiện và Lập thể

(Kiểm tra định kỳ ( Ktra cuối HKI))

2

2

Chủ đề 5:

DI SẢN VĂN HÓA PHI LẬP THỂ

Bài 9: Giá trị thẩm mĩ của di sản văn hóa

(Trưng bày cuối HK I)

Bài 10: Tạo dáng và trang trí hiện vật

2

2

Chủ đề 6:

THIẾT KẾ

THỜI TRANG

Bài 11: Trang trí mẫu vải

Bài 12: Thiết kế thời trang trong hoa văn dân tộc

(Kiểm tra định kỳ ( Ktra giữa HKII))

2

2

1

Chủ đề 7:

MĨ THUẬT HIỆN ĐẠI VIỆT NAM

Bài 13: Mĩ thuật tạo hình hiện đại Việt Nam

Bài 14: Mĩ thuật ứng dụng hiện đại Việt Nam

2

2

Chủ đề 8:

HƯỚNG NGHIỆP

Bài 15: Mĩ thuật tạo hình – ngành đặc thù

Kiểm tra định kỳ ( Thi HKII)

Bài 16: Đặc trưng của một số ngành nghề liên quan đến mĩ thuật tạo hình

2

1

2

Bài tổng kết

Trưng bày cuối HK II

1

Tổng cộng

35

Chủ đề 1: SÁNG TẠO TỪ THIÊN NHIÊN

Bài 1: VẼ VÀ CÁCH ĐIỆU HOA LÁ

(Thời lượng 2 tiết – Học tiết 1)

I. MỤC TIÊU CHỦ ĐỀ:

* Yêu cầu cần đạt.

- Hiểu được vẻ đẹp của hoa lá ngoài thiên nhiên và hiểu được tính tượng trưng, biểu tượng của một số loài hoa.

- Biết chép và chuyển thể hoa lá thành họa tiết cách điệu mang tính trang trí.

- Biết sử dụng họa tiết hoa lá cách điệu để trang trí sản phẩm mĩ thuật.

- Có ý thức giữ gìn, bảo vệ môi trường xanh, xạch, đẹp.

1. Về phẩm chất.

- Chủ đề góp phần bồi dưỡng đức tính chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm, yêu nước và nhân ái ở HS.

- Phát triển tình yêu môi trường, thiên nhiên, Đất nước và có ý thức bảo vệ thiên nhiên, môi trường sống.

- Phân tích được vẻ đẹp của thiên nhiên đưa vào SPMT và biết ứng dụng vào thực tế cuộc sống hằng ngày; trân trọng, gìn giữ, bảo vệ thiên nhiên môi trường sống xung qualnh.

- Biết cách sử dụng, bảo quản các vật liệu đồ dùng; chất liệu thông dụng như màu vẽ, giấy,…trong thực hành, sáng tạo.

- Xây dựng tình yêu thương, đoàn kết, trách nhiệm với bạn bè qua hoạt động nhóm.

- Biết chia sẻ chân thực suy nghĩ của mình qua trao đổi, nhận xét sản phẩm.

- Chuẩn bị đầy đủ các đồ dung, vật liệu để thực hành sáng tạo với thiên nhiên.

2. Về năng lực.

- Chủ đề góp phần hình thành, phát triển ở HS các năng lực sau:

2.1. Năng lực đặc thù môn học.

- Quan sát và nhận thức thẩm mĩ: Biết quan sát và cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên, giá trị của hoa lá trong tự nhiên với đời sống và trong các SPMT, nắm được những hình dáng mang nét đặc trưng của hoa lá; ghi nhớ, cảm thụ vẻ đẹp từ hình ảnh; màu sắc, sự chuyển động của hoa lá rong tự nhiên.

- Sáng tạo vào ứng dụng thẩm mĩ: Thực hiện được bài thực hành từ hoa lá, cách điệu hoa lá và ứng dụng vào trang trí một SPMT, nhận được sự khác biệt giữa hình ảnh thực của hoa lá tự nhiên với hình được thể hiện trong SPMT.

- Phân tích đánh giá thẩm mĩ: Biết trưng bày, phân tích, nhận xét, đánh giá vẻ đẹp của thiên nhiên. Nêu được ứng dụng trong đời sống hằng ngày. Biết phân tích những giá trị thẩm mĩ trên sản phẩm của cá nhân và nhóm.

2.2. Năng lực chung.

- Năng lực tự chủ và tự học: Biết chuẩn bị đồ dùng, vật liệu để học tập và hoàn thiện bài thực hành.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, thảo luận trong quá trình học tập, thực hành, trưng bày, chia sẻ, cảm nhận sản phẩm.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết dùng vật liệu và công cụ để thực hành sáng tạo sản phẩm mĩ thuật.

2.3. Năng lực đặc thù của học sinh.

- Năng lực ngôn ngữ: Vận dụng kĩ năng nói trong trao đổi, giới thiệu, nhận xét sản phẩm,…

- Năng lực tính toán: Vận dụng sự hiểu biết về hình trong không gian hai chiều, ba chiều để áp dụng vào bài tập sáng tạo.

II. PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT DẠY HỌC.

- Phương pháp: Thuyết trình, vấn đáp, gợi mở, trực quan, thực hành sáng tạo, thảo luận nhóm, luyện tập đánh giá.

- Hình thức tổ chức: Hướng dẫn thực hành hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm.

III. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

1. Giáo viên.

- Giáo án, Kế hoạch dạy học, máy tính trình chiếu PowerPoint (nếu có).

- SGK, SGV, KHBD

- Một số sản phẩm về chữ và hình có sử dụng trang trí.

- Một số sản phẩm mĩ thuật của HS với chủ đề sáng tạo cùng hình và chữ

2. Học sinh.

- SGK. VBT

- Bút chì, màu vẽ (bút chì màu, màu sáp màu,…), bút vẽ các cỡ, giấy trắng, giấy màu, keo dán, tẩy/ gôm,…

- Sưu tầm tranh, ảnh liên quan đến bài học.

IV. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC.

Kế hoạch học tập.

Tiết

Bài

Nội dung

Hoạt động

1

Bài 1: Vẽ và cách điệu hoa lá.

- Tìm hiểu tính tượng trưng, biểu tượng của một số loài hoa lá và các bước thực hiện bài vẽ và cách điệu hoa lá.

- Quan sát và nhận thức.

- Thực hành và sáng tạo.

- Phân tích và đánh giá.

- Vận dụng.

2

Bài 1: Vẽ và cách điệu hoa lá.

(Tiếp theo)

- Hoàn thiện sản phẩm, trình bày, phân tích, đánh giá và vận dụng vào thực tế.

3

Bài 2 : Trang trí khăn.

- Tìm hiểu về hình dạng và cách thức trang trí trên một số loại khăn; biết vận dụng nguyên tắc sắp xếp họa tiết có nhịp điệu, và trọng tâm để thiết kế sản phẩm khăn.

- Quan sát và nhận thức.

- Thực hành và sáng tạo.

- Phân tích và đánh giá.

- Vận dụng.

4

Bài 2: Trang trí khăn.

(Tiếp theo)

- Hoàn thiện sản phẩm, trình bày, phân tích, đánh giá và vận dụng vào thực tế.

- Tùy theo điều kiện cơ sở vật chất tại cơ sở, năng lực tiếp nhận kiến thức của HS, GV có thể chủ động điều chỉnh nội dung, linh hoạt bố trí thời gian thực hiện hoạt động ở mỗi tiết cho phù hợp nhưng phải đảm bảo HS thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ trong chủ đề.

......................

Mời các bạn tham khảo các bài viết khác trong chuyên mục Dành cho giáo viên của Hoatieu.

Đánh giá bài viết
1 3.908
0 Bình luận
Sắp xếp theo