Thủ tục chuyển bảo hiểm thất nghiệp 2024

Thủ tục chuyển bảo hiểm thất nghiệp 2024. Người lao động có nhu cầu chuyển nơi hưởng BHTN đến tỉnh, thành phố khác thì làm đơn đề nghị chuyển nơi hưởng Bảo hiểm thất nghiệp. Vậy, Thủ tục chuyển bảo hiểm thất nghiệp như thế nào? Bài viết này Hoatieu.vn sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn.

Thủ tục chuyển nơi hưởng bảo hiểm thất nghiệp
Thủ tục chuyển nơi hưởng bảo hiểm thất nghiệp

1. Thủ tục chuyển nơi hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Theo quy định tại Điều 22 Nghị định 28/2015/NĐ-CP (SĐBS tại Nghị định 61/2020/NĐ-CP) thì trình tự thủ tục chuyển nơi hưởng bảo hiểm thất nghiệp được tiến hành theo các bước sau:

Bước 1: Làm đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp và gửi đến trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc trung tâm dịch vụ việc làm cung cấp hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động và gửi giấy giới thiệu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động chuyển đến.

Bước 3: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày cung cấp hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động, trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động chuyển đi gửi thông báo về việc chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh để dừng việc chi trả trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định.

Bước 4: Trong 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp do người lao động chuyển đến, trung tâm dịch vụ việc làm gửi văn bản đề nghị Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh nơi chuyển đến để tiếp tục thực hiện việc chi trả trợ cấp thất nghiệp và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người lao động kèm theo bản chụp quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động. Văn bản đề nghị Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định.

Bước 5: Tổ chức bảo hiểm xã hội nơi người lao động chuyển đến hưởng trợ cấp thất nghiệp thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người lao động theo quy định của pháp luật.

Nghị định 61/2020/NĐ-CP đã hủy bỏ các khoản 3,5,6 Điều 22 của Nghị định 28/2015/NĐ-CP vì vậy mà các bước tiến hành thủ tục chuyển nơi hưởng bảo hiểm thất nghiệp đã được rút gọn như trên.

2. Hồ sơ chuyển nơi hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP  của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về BH thất nghiệp thì hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm:

- Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH quy định.

- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ sau đây xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc: Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động; Quyết định thôi việc; Quyết định sa thải; Quyết định kỷ luật buộc thôi việc; Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

Trường hợp NLĐ tham gia BH thất nghiệp theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm thì giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng là bản chính hoặc bản sao có chứng thực của hợp đồng đó.

- Sổ BHXH.

Tổ chức BHXH thực hiện xác nhận về việc đóng BH thất nghiệp và trả sổ BHXH cho NLĐ trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của người sử dụng lao động.

Đối với người sử dụng lao động là các cơ quan, đơn vị, DN thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thì trong thời hạn 30 ngày, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân thực hiện xác nhận về việc đóng BH thất nghiệp và trả sổ BHXH cho NLĐ, kể từ ngày nhận được đề nghị của người sử dụng lao động.

Thủ tục chuyển bảo hiểm thất nghiệp 2021

3. Một số câu hỏi liên quan chuyển bảo hiểm thất nghiệp

3.1 Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp như thế nào?

Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp phải thực hiện theo các bước được quy định tại Điều 22 Nghị định 28/2015/NĐ-CP.

3.2 Có phải làm thủ tục chuyển nơi hưởng thất nghiệp?

Khi bạn chuyển nơi ở đến một nơi khác sinh sống thì cần phải làm thủ tục chuyển nơi hưởng thất nghiệp. Bởi khi chuyển đến một nơi khác thì bạn phải hưởng trợ cấp thất nghiệp ở một nơi khác. Có làm thủ tục chuyển thì cơ quan nhà nước vùng bạn mới có thể hỗ trợ bạn hưởng trợ cấp thất nghiệp một cách tốt nhất.

3.3 Câu hỏi tình huống

Hỏi: Xin luật sư tư vấn giúp, em làm việc ở Bình Dương đóng Bảo hiểm từ tháng 02/2022. Nay do điều kiện gia đình nên em xin nghỉ việc về quê Nghệ An sinh sống. Em tính chuyển bảo hiểm thất nghiệp về Nghệ An lấy thì có cần đến nơi đăng ký thất nghiệp Bình Dương đăng ký không và cần thủ tục giấy tờ gì không hay chỉ cần đem sổ bảo hiểm đã chốt về Nghệ An đăng ký thất nghiệp?

Trả lời:

Theo như bạn trình bày, bạn chưa đăng ký thất nghiệp tại Bình Dương (nơi chấm dứt hợp đồng lao động) và muốn đăng ký thất nghiệp tại Nghệ An để hưởng trợ cấp thất nghiệp tại đây. Tại khoản 1 Điều 17 Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định:

Điều 17. Nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo đúng quy định tại Điều 16 của Nghị định này cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp.

2. Người lao động được ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ hoặc gửi hồ sơ theo đường bưu điện nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Ốm đau, thai sản có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền;

b) Bị tai nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền;

c) Hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trong các trường hợp nêu trên là ngày người được ủy quyền trực tiếp nộp hồ sơ hoặc ngày ghi trên dấu bưu điện đối với trường hợp gửi theo đường bưu điện.

3. Trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, ghi phiếu hẹn trả kết quả theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định và trao phiếu trực tiếp cho người nộp hồ sơ hoặc gửi qua đường bưu điện đối với người nộp hồ sơ qua đường bưu điện; trường hợp hồ sơ không đúng theo quy định tại Điều 16 Nghị định này thì trả lại người nộp và nêu rõ lý do.

4. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu người lao động không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động phải trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác nộp đề nghị không hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Theo quy định trên thì để được hưởng trợ cấp thất nghiệp tại tỉnh Nghệ An thì bạn chỉ cần phải nộp 1 bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trung tâm dịch vụ việc làm Nghệ An. Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp được HoaTieu cung cấp chi tiết tại phần 2, mời bạn đọc tham khảo.

Theo đó, để đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp thì ngoài việc nộp sổ bảo hiểm xã hội đã chốt, bạn còn cần nộp đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp và một trong các giấy tờ xác nhận việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

4. Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

Đơn đề nghị chuyển nơi hưởng bảo hiểm thất nghiệp là mẫu số 10, được ban hành kèm theo Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH.

Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp đã được HoaTieu cập nhật và đăng tải trong bài viết: Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, bạn đọc chỉ cần click vào bài viết và tải mẫu đơn về máy để sử dụng.

Mẫu số 10 - Đơn đề nghị chuyển nơi hưởng bảo hiểm thất nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

............., ngày ... tháng ... năm .......

ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NƠI HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ việc làm..................................................

Tên tôi là: ....................................  sinh ngày: ...../..../....

Số CMND/CCCD:  ............................................

Ngày cấp ............../.........../............. Nơi cấp: ................................

Số Sổ bảo hiểm xã hội: ..................................................................

Nơi thường trú:  ..............................................................................

Nơi ở hiện nay:  ..............................................................................

Hiện nay, tôi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Quyết định số ngày ........../........../............ của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố.........................................

Tổng số tháng được hưởng trợ cấp thất nghiệp: .........tháng

Đã hưởng trợ cấp thất nghiệp: ...........tháng

Nhưng vì lý do:  ................................................................................

Tôi đề nghị quý Trung tâm chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp đến tỉnh/thành phố .......................để tôi được tiếp tục hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định./.

…….., ngày … tháng … năm ….
Người đề nghị
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bài viết trên đã cung cấp thông tin về thủ tục chuyển bảo hiểm thất nghiệp. Mời các bạn tham khảo thêm một số bài viết hữu ích khác từ chuyên mục Hỏi đáp pháp luật của trang Hoatieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 2.061
0 Bình luận
Sắp xếp theo