Quân đội nhân dân Việt Nam gồm lực lượng nào?

Quân đội nhân dân Việt Nam gồm lực lượng nào? Lực lượng của quân đội nhân dân Việt Nam là một lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân làm nhiệm vụ bảo vệ đất nước, bảo vệ tổ quốc, bảo vệ sự yên bình cho nhân dân. Vậy lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam bao gồm những lực lượng nào? Mời bạn đọc tham khảo nội dung bài viết dưới đây.

1. Quân đội nhân dân Việt Nam gồm lực lượng nào? Trắc nghiệm

a. Bộ đội chủ lực và bộ đội địa phương

b. Bộ đội chủ lực; Bộ đội địa phương; Bộ đội Biên phòng

c. Bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân tự vệ

d. Bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, bộ đội quân khu

Trả lời đáp án đúng là B

2. Lực lượng nào sau đây không nằm trong tổ chức quân đội nhân dân Việt Nam?

a. Cơ quan Bộ Quốc phòng

b. Lực lượng cảnh sát biển

c. Các đơn vị thuộc BQP

d. Lực lượng cảnh sát cơ động

Trả lời đáp án đúng là D

3. Quân đội nhân dân Việt Nam gồm lực lượng nào?

Quân đội nhân dân Việt Nam là lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân trong thực hiện quốc phòng bao gồm lực lượng thường trực và lực lượng dự bị động viên.

Quân đội nhân dân Việt Nam gồm lực lượng là:

- Bộ đội chủ lực là thành phần nòng cốt của Quân đội nhân dân Việt Nam gồm lực lượng cơ động của các quân đoàn, quân chủng, binh chủng, bộ đội chủ lực của quân khu và bộ đội chuyên môn kỹ thuật.

- Bộ đội địa phương là lực lượng cơ động tác chiến chủ yếu trên địa bàn địa phương, cùng với dân quân tự vệ làm nòng cốt của chiến tranh nhân dân tại địa phương, dưới sự chỉ huy trực tiếp của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh (thành phố) trực thuộc trung ương và Ban chỉ huy quân sự huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh).

- Bộ đội Biên phòng Việt Nam là lực lượng vũ trang nhân dân, thành phần của Quân đội nhân dân Việt Nam, là lực lượng nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới.

Như vậy trong lực lượng của quân đội nhân dân Việt Nam thì bộ đội địa phương được coi là lực dự bị động viên còn bộ đội chủ lực và bộ đội biên phòng là lực lượng thường trực tại các cứ điểm quân sự.

Lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam là lực lượng thực hiện các chức năng như chiến đấu, công tác và sản xuất. Mọi chiến sĩ trong quân đội đều phải thực hiện những chức năng trên. Trong thời chiến thì chiến đấu bảo vệ tổ quốc kết hợp với công tác của người lính với nhân dân. Và trong thời bình thì phải tham gia sản xuất cùng nhân dân.

Trên đây là những tìm hiểu của Hoa Tiêu về vấn đề Quân đội nhân dân Việt Nam gồm lực lượng nào? Mời bạn đọc tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Hỏi đáp pháp luật liên quan.

Đánh giá bài viết
1 137
0 Bình luận
Sắp xếp theo