Cách đăng ký cư trú online

Cách đăng ký cư trú online. Đăng ký cư trú là thủ tục cần thiết để các cơ quan quản lý công dân trên địa bàn của mình. Đăng ký cư trú bao gồm: đăng ký tạm trú, tạm vắng, thường trú và lưu trú. Với sự số hóa hiện nay cũng như sự hoàn thiện của cơ sở dữ liệu quốc gia, các bạn có thể thực hiện việc đăng ký cư trú này tại nhà bằng hình thức online.

Hãy cùng Hoatieu.vn tìm hiểu cách đăng ký cư trú trực tuyến.

1. Đăng ký tạm trú trực tuyến

1.1  Ai phải đăng ký tạm trú?

Những đối tượng nào phải đăng ký tạm trú?

Theo quy định tại điều 27 Luật Cư trú 2020, những đối tượng sau phải đăng ký tạm trú:

Công dân đến sinh sống tại chỗ ở hợp pháp ngoài phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi đã đăng ký thường trú để lao động, học tập hoặc vì mục đích khác từ 30 ngày trở lên thì phải thực hiện đăng ký tạm trú.

=> Khi người dân ở xã khác nơi mình thường trú từ 30 ngày trở lên thì phải thực hiện việc đăng ký tạm trú

1.2 Thủ tục đăng ký tạm trú online

Thủ tục đăng ký tạm trú qua mạng được thực hiện trên website: https://dichvucong.dancuquocgia.gov.vn/portal/p/home/dvc-gioi-thieu.html

Để biết cụ thể các bước, mời các bạn tham khảo bài: Cách đăng ký tạm trú online.

2. Đăng ký thường trú trực tuyến

2.1 Điều kiện đăng ký thường trú

Điều kiện để được đăng ký thường trú tại điều 20 Luật Cư trú 2020 như sau:

1. Công dân có chỗ hợp pháp thuộc quyền sở hữu của mình thì được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp đó.

2. Công dân được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp không thuộc quyền sở hữu của mình khi được chhộ và chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đó đồng ý trong các trường hợp sau đây:

a) Vợ về ở với chồng; chồng về ở với vợ; con về ở với cha, mẹ; cha, mẹ về ở với con;

b) Người cao tuổi về ở với anh ruột, chị ruột, em ruột, cháu ruột; người khuyết tật đc biệt nặng, người khuyết tật nặng, người không có khả năng lao động, người bị bệnh tâm thn hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhn thức, khnăng điều khiển hành vi về với ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột, bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, cháu ruột, người giám hộ;

c) Người chưa thành niên được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý hoặc không còn cha, mẹ về ở với cụ nội, cụ ngoại, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột, bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; người chưa thành niên về ở vi người giám hộ.

3. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, công dân được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Được chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý cho đăng ký thường trú tại địa điểm thuê, mượn, ở nhờ và được chủ hộ đng ý nếu đăng ký thường trú vào cùng hộ gia đình đó;

b) Bảo đảm điều kiện về diện tích nhà tối thiểu do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định nhưng không thấp hơn 08 m2 sàn/người.

Để biết thêm các điều kiện khác, mời các bạn đọc điều 20 Luật Cư trú 2020

2.2 Cách đăng ký thường trú online

Cách đăng ký cư trú online

Các bước đăng ký thường trú online được hướng dẫn chi tiết tại bài: Cách đăng ký thường trú online 2021

3. Đăng ký tạm vắng trực tuyến

3.1 Công dân phải khai báo tạm vắng khi nào?

Theo điều 31 Luật Cư trú 2020, công dân phải thực hiện việc đăng ký tạm vắng trong những trường hợp sau:

- Đi khỏi phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi đang cư trú từ 01 ngày trở lên đối với bị can, bị cáo đang tại ngoại; người bị kết án phạt tù nhưng chưa có quyết định thi hành án hoặc đã có quyết định thi hành án nhưng đang tại ngoại hoặc được hoãn chấp hành án, tạm đình chỉ chấp hành án; người bị kết án phạt tù được hưởng án treo đang trong thời gian thử thách; người đang chp hành án phạt quản chế, cải tạo không giam giữ; người được tha tù trước thời hạn có điều kiện đang trong thời gian thử thách;

- Đi khi phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi đang cư trú từ 01 ngày trở lên đối với người đang chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; người phải chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ scai nghiện bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng nhưng đang được hoãn chấp hành hoặc tạm đình chỉ chấp hành; người bị quản lý trong thời gian làm thtục xem xét, quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ scai nghiện bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng;

-  Đi khỏi phạm vi đơn vị hành chính cấp huyện nơi đang cư trú từ 03 tháng liên tục trlên đối với người trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự hoặc người đang phải thực hiện các nghĩa vụ khác đối với Nhà nước theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Đi khỏi phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi thường trú từ 12 tháng liên tục trlên đối với người không thuộc trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản này, trừ trường hợp đã đăng ký tạm trú tại nơi ở mới hoặc đã xuất cảnh ra nước ngoài.

3.2 Đăng ký tạm vắng online

Các bước đăng ký tạm vắng online được hướng dẫn chi tiết tại bài: Cách đăng ký tạm vắng online 2021

4. Đăng ký lưu trú trực tuyến

Các bước đăng ký lưu trú trực tuyến được hướng dẫn chi tiết tại bài: Đăng ký lưu trú online

Trên đây, Hoatieu.vn đã trả gửi đến bạn đọc Cách đăng ký cư trú online. Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết liên quan tại mục Hành chính, mảng Hỏi đáp pháp luật.

Các bài viết liên quan:

Đánh giá bài viết
1 149
0 Bình luận
Sắp xếp theo