Mục đích áp dụng Hệ thống quản lý theo Tiêu chuẩn TCVN 9001:2015

Mục đích áp dụng Hệ thống quản lý theo Tiêu chuẩn TCVN 9001:2015. Cuộc thi viết “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính trong Công an nhân dân” 2022 đã được phát động và triển khai ở nhiều tỉnh thành trên toàn quốc. Dưới đây là câu hỏi và đáp án phần thi tự luận vừa được HoaTieu.vn cập nhật. Mời bạn đọc tham khảo.

Lưu ý: Đây là đáp án tham khảo, không phải đáp án chính thức của cuộc thi.

Câu hỏi:  Đồng chí hãy cho biết mục đích áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 đối với các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước? Các nội dung cụ thể để tiến hành đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 trong Công an nhân dân?

Nội dung đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 9001:2015 trong CAND
Nội dung đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 9001:2015 trong CAND

1. Mục đích áp dụng Hệ thống quản lý theo Tiêu chuẩn TCVN 9001:2015 đối với các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước?

Mục đích áp dụng Hệ thống quản lý theo Tiêu chuẩn TCVN 9001:2015 để từng bước cải cách nền hành chính, hệ thống hóa quá trình xử lý công việc hợp lý, khoa học, phù hợp với quy định của pháp luật. Tạo điều kiện để người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước kiểm soát được quá trình giải quyết công việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương.

Điểm ưu việt của phiên bản Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 so với phiên bản Tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2008 và xu hướng thay đổi của Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế đó là tập trung vào phân tích bối cảnh của tổ chức. Từ đó, nhận diện và kiểm soát tốt các rủi ro nhằm đưa ra các định hướng chiến lược phù hợp cho từng giai đoạn. Đồng thời, giảm bớt các thủ tục giấy tờ, giúp các tổ chức áp dụng một cách linh hoạt và tinh gọn về mặt hệ thống đáp ứng ngày càng cao sự hài lòng của khách hàng nội bộ cũng như bên ngoài.

2. Nội dung cụ thể để tiến hành đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 trong Công an nhân dân

Tiêu chuẩn TCVN 9001:2015
Tiêu chuẩn TCVN 9001:2015

Các nội dung cụ thể để tiến hành đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 trong Công an nhân dân bao gồm những nội dung trong bảng dưới đây:

TTTrình tựTrách nhiệmTài liệu/hồ sơ
1Phân tích bối cảnh- Trưởng các đơn vị thuộc HTQLCL.
- Ban Điều hành ISO 9001:2015.
2Nhận diện rủi ro- Trưởng các đơn vị thuộc HTQLCL.
- Ban Điều hành ISO 9001:2015.
BM.QT.02.02
3Đánh giá rủi ro- Trưởng các đơn vị thuộc HTQLCL.
- Ban Điều hành ISO 9001:2015.
BM.QT.02.02
4Nhận diện cơ hội- Trưởng các đơn vị thuộc HTQLCL.
- Ban Điều hành ISO 9001:2015.
BM.QT.02.02
5Giải quyết rủi ro và cơ hội- Trưởng các đơn vị thuộc HTQLCL.
- Ban Điều hành ISO 9001:2015.
BM.QT.02.01
BM.QT.02.02
6Đánh giá hiệu lực của hành động giải quyếtBan Điều hành ISO 9001:2015.BM.QT.02.01
BM.QT.02.02

a) Phân tích bối cảnh

Phân tích bối cảnh nhằm cung cấp các thông tin cho việc nhận diện các rủi ro và cơ hội mà có thể ảnh hưởng đến khả năng của đơn vị trong việc đạt được các kết quả dự kiến của HTQLCL. Thông tin bối cảnh của đơn vị bao gồm:

  • Bối cảnh bên ngoài;
  • Bối cảnh bên trong (nội bộ);
  • Nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm.

b) Nhận diện rủi ro

Nhằm nâng cao sự thỏa mãn khách hàng (tổ chức, cá nhân có nhu cầu), các bên quan tâm đến HTQLCL và quy định của pháp luật, trên cơ sở xem xét các thông tin phân tích bối cảnh, Trưởng các đơn vị có trách nhiệm xác định các rủi ro mà có tác động bất lợi, tiêu cực, không mong muốn ảnh hưởng đến.

c) Đánh giá rủi ro

- Rủi ro được đo bằng công thức: R = P x S , trong đó:

  • R: Rủi ro.
  • P: Khả năng xảy ra.
  • S: Hậu quả nếu xảy ra.

- Đánh giá rủi ro nhằm xác lập mức độ ưu tiên giải quyết các rủi ro quan trọng và chỉ ra các cơ hội cho việc cải tiến đối với các hoạt động hiện tại. Đánh giá rủi ro giúp thấu hiểu các rủi ro cố hữu từ bối cảnh thực tế và kết nối tới các mục tiêu và các quá trình của HTQLCL.

d) Nhận diện cơ hội

- Nhận diện cơ hội là nhận diện các rủi ro mà có tác động có lợi, tích cực ảnh hưởng đến khả năng đạt được các kết quả dự kiến của HTQLCL, sự phù hợp của các hoạt động chức năng quản lý Nhà nước, hoạt động nội bộ, dịch vụ hành chính công, nâng cao sự thỏa mãn của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của đơn vị.

- Căn cứ vào bối cảnh hiện tại của đơn vị (bên trong và bên ngoài) và mức độ của các rủi ro để xác định cơ hội để đạt được mục tiêu, kết quả dự kiến.

e) Giải quyết rủi ro và cơ hội

Giải quyết rủi ro và cơ hội bao gồm:

- Biện pháp giải quyết rủi ro và cơ hội.

- Các bước thực hiện:

  • Bước 1: Xây dựng (hoạch định) kế hoạch giải quyết rủi ro và cơ hội.
  • Bước 2: Thực hiện và giám sát kế hoạch xử lý.

f) Đánh giá hiệu lực của hành động giải quyết rủi ro và cơ hội

- Trưởng các bộ phận thực hiện giám sát và báo cáo việc thực hiện các hành động xử lý rủi ro và cơ hội.

- Định kỳ, Trưởng các đơn vị phải xem xét các rủi ro và cơ hội đã được nhận diện, văn bản hóa các hành động làm thay đổi hiện trạng của các rủi ro và cơ hội để có các quyết sách phù hợp cho việc cải tiến HTQLCL.

- Ban Điều hành ISO có trách nhiệm cập nhật thông tin về hoạt động giám sát, báo cáo và xem xét hiệu lực, tiến độ của các hành động xử lý rủi ro và cơ hội.

Trên đây là lời giải đáp cho câu hỏi tự luận: Đồng chí hãy cho biết mục đích áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 đối với các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước? Các nội dung cụ thể để tiến hành đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 trong Công an nhân dân?

Đáp án tổng hợp tất cả các câu hỏi tự luận thi Tìm hiểu công tác cải cách hành chính trong Công an nhân dân 2022 đã được HoaTieu cập nhật trong bài viết: Đáp án Tự luận Tìm hiểu công tác cải cách hành chính trong Công an nhân dân 2023. Các bạn có thể tham khảo để tìm đáp án từng câu hỏi dễ dàng và thuận tiện.

Tất cả đáp án trên đều được thực hiện và chia sẻ bởi Lanh Lảnh Lót.

Vì thế các bạn lưu ý, các đáp án trên không phải là đáp án chính thức của cuộc thi do ban tổ chức công bố. Nếu các bạn có bất cứ thông tin hay thắc mắc gì hãy góp ý với chúng mình để cùng hoàn thiện câu trả lời tốt hơn nhé.

Mời bạn đọc tham khảo bài viết liên quan tại mục Tài liệu của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
3 4.306
0 Bình luận
Sắp xếp theo