Không dạy đủ số tiết tiêu chuẩn, giáo viên có bị trừ lương?

Không dạy đủ số tiết tiêu chuẩn, giáo viên có bị trừ lương? Dạy học là nhiệm vụ của giáo viên, pháp luật quy định số tiết tiêu chuẩn đối với từng cấp giáo viên. Khi không thực hiện được quy định này thì giáo viên có bị trừ lương không?

1. Không dạy đủ số tiết tiêu chuẩn, giáo viên có bị trừ lương?

Điều 12 Luật Viên chức 2010 quy định quyền của giáo viên như sau:

  • Được trả lương tương xứng với vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp, chức vụ quản lý và kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được giao; được hưởng phụ cấp và chính sách ưu đãi trong trường hợp làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc làm việc trong ngành nghề có môi trường độc hại, nguy hiểm, lĩnh vực sự nghiệp đặc thù.
  • Được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền làm đêm, công tác phí và chế độ khác theo quy định của pháp luật và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập.
  • Được hưởng tiền thưởng, được xét nâng lương theo quy định của pháp luật và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập.

Không dạy đủ số tiết tiêu chuẩn, giáo viên có bị trừ lương?

Bên cạnh đó, Khoản 1 Điều 28 luật này cũng quy định:

Trong quá trình thực hiện hợp đồng làm việc, nếu một bên có yêu cầu thay đổi nội dung hợp đồng làm việc thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 03 ngày làm việc. Khi đã chấp thuận thì các bên tiến hành sửa đổi, bổ sung nội dung liên quan của hợp đồng làm việc. Trong thời gian tiến hành thoả thuận, các bên vẫn phải tuân theo hợp đồng làm việc đã ký kết. Trường hợp không thoả thuận được thì các bên tiếp tục thực hiện hợp đồng làm việc đã ký kết hoặc thoả thuận chấm dứt hợp đồng làm việc

Tiền lương là một nội dung trong hợp đồng làm việc. => Nếu muốn trừ lương cơ bản của giáo viên, thì nhà trường phải thông báo cho giáo viên biết trước ít nhất 03 ngày làm việc để giáo viên xem xét việc có thực hiện tiếp hợp đồng không hay chấm dứt

=> Trong trường hợp không dạy đủ số tiết tiêu chuẩn, giáo viên có thể bị trừ vào tiền công tiền lương tăng thêm hay tiền thưởng (tùy theo quy định của nhà trường), nhà trường không được phép trừ vào lương cơ bản của giáo viên vì theo quy định nêu trên thì lương cơ bản là một phần thỏa thuận hợp đồng làm việc giữa hai bên, nên theo quy định trên nhà trường không được tự ý trừ lương của giáo viên. Nếu trừ lương giáo viên, nhà trường cần thông báo trước 03 ngày cho giáo viên để hai bên cùng thỏa thuận.

2. Không dạy đủ số tiết tiêu chuẩn bị phạt thế nào?

Giáo viên không dạy đủ số tiết cho các học phần thì giáo viên sẽ bị xử phạt theo điều 11 Nghị định 04/2021/NĐ-CP:

Điều 11. Vi phạm quy định về thời lượng, nội dung, chương trình giáo dục

2. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đối với hành vi không dạy đủ số tiết hoặc khối lượng học tập trong chương trình giáo dục của một học phần hoặc môn học theo các mức phạt sau:

a) Phạt cảnh cáo đối với vi phạm dưới 05 tiết;

b) Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với vi phạm từ 05 tiết đến dưới 10 tiết;

c) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với vi phạm từ 10 tiết đến dưới 15 tiết;

d) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với vi phạm từ 15 tiết trở lên.

=> Tùy số lượng tiết còn thiếu mà giáo viên có thể bị phạt các mức tiền khác nhau như trên

3. Tiết chào cờ có được tính vào tiết dạy không?

Theo quy định tại điều 8 Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT thì:

Những giáo viên được phân công làm chủ nhiệm lớp, theo quy định pháp luật thì được giảm một số tiết nhất định trong tổng số tiết thực dạy các môn học theo chương trình để thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm.

Do đó, những tiết chào cờ, sinh hoạt lớp và các hoạt động như sinh hoạt đầu buổi học, lao động là hoạt động của nhà trường và lớp học mà giáo viên chủ nhiệm phải thực hiện theo nhiệm vụ và thời gian để làm những việc này được tính vào trong số tiết giảm hàng tuần nên không được tính vào số tiết giảng dạy của giáo viên chủ nhiệm.

4. Định mức tiết dạy của giáo viên các cấp học

Vậy với từng cấp học từng vị trí giáo viên sẽ có định mức tiết dạy tiêu chuẩn khác nhau. Mời bạn tham khảo bài viết về Quy định về định mức tiết dạy của giáo viên 2024 để biết chi tiết.

5. Hiệu trưởng THCS không dạy đủ định mức tiết dạy có bị phạt không?

Theo quy định thì định mức tiết dạy đối với vị trí hiệu trưởng được quy định căn cứ vào khoản 5 Điều 1 Thông tư 15/2017/TT-BGDDT sửa đổi Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên:

2. Định mức tiết dạy đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng.

Định mức tiết dạy/năm đối với hiệu trưởng được tính bằng: 2 tiết/tuần x số tuần dành cho giảng dạy và các hoạt động giáo dục theo quy định về kế hoạch thời gian năm học;

Định mức tiết dạy/năm đối với phó hiệu trưởng được tính bằng: 4 tiết/tuần x số tuần dành cho giảng dạy và các hoạt động giáo dục theo quy định về kế hoạch thời gian năm học.

Vậy với hiệu trưởng thì phải dạy 2 tiết 1 tuần theo quy định trên.

Hiệu trưởng trong các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông sẽ được hưởng mức phụ cấp theo điểm 1 Mục II Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC như sau:

b) Mức phụ cấp 30% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm dạy nghề ở đồng bằng, thành phố, thị xã; trường trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề; các trung tâm bồi dưỡng chính trị của huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh;

Như vậy với hiệu trưởng giảng dạy trong trường trung học cơ sở, trung học phổ thông sẽ được hưởng mức phụ cấp là 30% khi giảng dạy đầy đủ theo quy định là 2 tiết/ 1 tuần.

Tuy nhiên nếu hiệu trưởng không giảng dạy đầy đủ tiết tiêu chuẩn thì căn cứ theo điều 65 Luật ngân sách nhà nước như sau:

8. Những khoản thu ngân sách nhà nước không đúng quy định của pháp luật phải được hoàn trả cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân đã nộp; những khoản thu ngân sách nhà nước nhưng chưa thu phải được truy thu đầy đủ cho ngân sách; những khoản chi ngân sách nhà nước không đúng với quy định của pháp luật phải được thu hồi đủ cho ngân sách.

Vậy nên khi hiệu trưởng không dạy đủ tiết dạy theo quy định mà vẫn được nhận mức phụ cấp trên thì sẽ bị thu hồi các khoản phụ cấp dư thừa theo quy định của pháp luật. Ngoài ra còn có thể bị phạt theo mục 2 về việc giáo viên không dạy đủ tiết sẽ bị phạt như thế nào phía trên.

Trên đây, Hoatieu.vn đã trả lời câu hỏi Không dạy đủ số tiết tiêu chuẩn, giáo viên có bị trừ lương? Mời các bạn đọc các bài viết liên quan tại mục Dân sự, mảng Hỏi đáp pháp luật.

Các bài viết liên quan:

Đánh giá bài viết
4 1.658
0 Bình luận
Sắp xếp theo