Mục tiêu cơ bản về cải cách thủ tục hành chính trong Công an nhân dân

Mục tiêu cơ bản về cải cách thủ tục hành chính trong Công an nhân dân giai đoạn 2021 - 2030. Cuộc thi viết “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính trong Công an nhân dân” 2022 đã được phát động và triển khai ở nhiều tỉnh thành trên toàn quốc. Dưới đây là câu hỏi và đáp án phần thi tự luận vừa được HoaTieu.vn cập nhật. Mời bạn đọc tham khảo.

Lưu ý: Đây là đáp án tham khảo, không phải đáp án chính thức của cuộc thi.

Mục tiêu cơ bản về cải cách thủ tục hành chính trong Công an nhân dân giai đoạn 2021 - 2030
Mục tiêu cơ bản về cải cách thủ tục hành chính trong Công an nhân dân giai đoạn 2021 - 2030

1. Đồng chí hãy cho biết mục tiêu cơ bản về cải cách thủ tục hành chính trong Công an nhân dân giai đoạn 2021 - 2030? Để đạt được những mục tiêu nêu trên, theo đồng chí, Công an các đơn vị, địa phương cần chú trọng thực hiện những nhiệm vụ nào?

Câu hỏi: Đồng chí hãy cho biết mục tiêu cơ bản về cải cách thủ tục hành chính trong Công an nhân dân giai đoạn 2021 - 2030? Để đạt được những mục tiêu nêu trên, theo đồng chí, Công an các đơn vị, địa phương cần chú trọng thực hiện những nhiệm vụ nào?

Ngày 28/10/2020, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, định hướng giai đoạn 2021 - 2030 trong lực lượng Công an nhân dân (CAND); công bố kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính và kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính trong CAND năm 2020.

Trong đó, có mục tiêu cơ bản về cải cách thủ tục hành chính trong Công an nhân dân giai đoạn 2021 - 2030. HoaTieu sẽ cập nhật cho bạn đọc thông tin tại phần dưới đây.

2. Mục tiêu cơ bản về cải cách thủ tục hành chính trong Công an nhân dân giai đoạn 2021 - 2030

Trọng tâm cải cách hành chính trong CAND 10 năm tới là:

  • Cải cách thể chế, trong đó tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an, nâng cao năng lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật;
  • Xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ chính quy, tinh nhuệ, có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu công tác;
  • Xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số trong CAND.

Trong đó, mục tiêu cơ bản về cải cách thủ tục hành chính trong Công an nhân dân trong 10 năm tới giai đoạn 2021 - 2030 sẽ tập trung vào việc:

"Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính; xây dựng giải pháp đồng bộ ứng dụng công nghệ thông tin trong CAND để đáp ứng yêu cầu của Chính phủ điện tử và công dân, doanh nghiệp điện tử."

Tất cả hướng đến mục tiêu xây dựng Chính phủ điện tử và hướng đến chính phủ số, tạo sự thuận tiện cho người dân trong các thủ tục hành chính, tất cả vì người dân.

3. Công an các đơn vị, địa phương cần chú trọng thực hiện những nhiệm vụ nào?

Để đạt được mục tiêu cơ bản về cải cách thủ tục hành chính trong Công an nhân dân giai đoạn 2021 - 2030, công an các đơn vị, địa phương cần chú trọng thực hiện những nhiệm vụ sau:

- Công an các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 trong CAND, xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện gắn liền với các nhiệm vụ trọng tâm cải cách hành chính; xác định lộ trình, nhiệm vụ cụ thể để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất.

- Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế trong CAND đảm bảo giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội để phục vụ hiệu quả cho việc ổn định và phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính; xây dựng giải pháp đồng bộ ứng dụng công nghệ thông tin trong CAND để đáp ứng yêu cầu của Chính phủ điện tử và công dân, doanh nghiệp điện tử.

- Thứ trưởng Lê Quý Vương đề nghị, trên cơ sở kết quả thực hiện xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2020, Công an các đơn vị, địa phương thực hiện:

  • Tổ chức rút kinh nghiệm để đánh giá các kết quả đã đạt được, những hạn chế, nguyên nhân, từ đó đưa ra các giải pháp, biện pháp để tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác xác định chỉ số cải cách hành chính trong những năm tiếp theo; tiếp tục đề xuất lãnh đạo Bộ Công an kịp thời điều chỉnh những vấn đề chưa hợp lý về nội dung, phương pháp xác định chỉ số cải cách hành chính.
  • Bên cạnh đó, Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp nghiên cứu, rà soát sửa đổi, bổ sung bộ phiếu hỏi, nội dung đánh giá các tiêu chí và đề xuất về phương pháp, cách thức tổ chức đo lường sự hài lòng của người dân bảo đảm khoa học, chính xác, khách quan, phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính trong CAND.

Trên đây là lời giải đáp cho câu hỏi tự luận: Đồng chí hãy cho biết mục tiêu cơ bản về cải cách thủ tục hành chính trong Công an nhân dân giai đoạn 2021 - 2030? Để đạt được những mục tiêu nêu trên, theo đồng chí, Công an các đơn vị, địa phương cần chú trọng thực hiện những nhiệm vụ nào?

Đáp án tổng hợp tất cả các câu hỏi tự luận thi Tìm hiểu công tác cải cách hành chính trong Công an nhân dân 2022 đã được HoaTieu cập nhật trong bài viết: Đáp án Tự luận Tìm hiểu công tác cải cách hành chính trong Công an nhân dân 2024. Các bạn có thể tham khảo để tìm đáp án từng câu hỏi dễ dàng và thuận tiện.

Tất cả đáp án trên đều được làm và chia sẻ bởi Lanh Lảnh Lót.

Vì thế các bạn lưu ý, các đáp án trên không phải là đáp án chính thức của cuộc thi do ban tổ chức công bố. Nếu các bạn có bất cứ thông tin hay thắc mắc gì hãy góp ý với chúng mình để cùng hoàn thiện câu trả lời tốt hơn nhé.

Mời bạn đọc tham khảo bài viết liên quan tại mục Tài liệu của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 5.365
0 Bình luận
Sắp xếp theo