Hợp đồng 68 là gì? Điều kiện ký hợp đồng 68?

Hợp đồng 68 là gì? Điều kiện ký hợp đồng 68? Hiện nay, trong xã hội có một phần lớn người lao động làm việc ký hợp đồng lao động theo Nghị định 68 hay còn gọi là Hợp đồng 68. Mời bạn đọc tham khảo chi tiết trong bài viết của Hoatieu.vn.

1. Hợp đồng 68 là gì?

Hợp đồng 68 là hợp đồng được ký theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP về chế độ hợp đồng của một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Điều kiện ký hợp đồng 68?

Điều kiện ký hợp đồng 68 được quy định tại Điều 6 Nghị định 68/2000/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định 161/2018/NĐ-CP như sau:

Thứ nhất: Điều kiện đối với bên ký hợp đồng với cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp:

+ Đối với cá nhân phải đáp ứng các điều kiện về sức khỏe (có đủ sức khoẻ theo yêu cầu của công việc do cơ quan y tế cấp huyện trở lên xác nhận), lý lịch bản thân và gia đình, có năng lực và trình độ đáp ứng yêu cầu để đảm bảo hoàn thành công việc.

Ngoài ra, bản thân người đó không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế hình sự, quản chế hành chính, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào các cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục và trong thời gian cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề, hoặc làm công việc nhất định có liên quan đến công việc ký hợp đồng.

+ Cá nhân, tổ chức kinh doanh dịch vụ phải có khả năng thực hiện công việc và có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Thứ hai: Điều kiện đối với cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp ký hợp đồng là phải có nhu cầu về các công việc.

3. Hợp đồng 68 có được nâng lương trước thời hạn?

Căn cứ vào Thông tư số 08/2013/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động và Thông tư số 03/2021/TT-BNV sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Đối tượng không được áp dụng theo Thông tư này là: Cán bộ thuộc diện xếp lương theo bảng lương chức vụ đã được xếp lương theo nhiệm kỳ; Cán bộ cấp xã là người đang hưởng chế độ hưu trí hoặc trợ cấp mất sức lao động quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP và Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP; Công chức cấp xã chưa tốt nghiệp đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP.

4. Thời hạn của hợp đồng 68

Theo quy định của pháp luật hiện hành, khi giao kết hợp đồng lao động, người lao động và người sử dụng lao động được giao kết 1 trong 2 loại hợp đồng sau:

  • Hợp đồng lao động có thời hạn
  • Hợp đồng lao động không thời hạn

Như vậy, hợp đồng 68 cũng không ngoại lệ, cá nhân ký kết theo hợp đồng 68 cũng được theo dạng hợp đồng lao động có thời hạn, thời hạn này do các bên thỏa thuận và hợp đồng lao động vô thời hạn.

5. Quyền lợi người lao động khi ký kết hợp đồng 68

Quyền lợi người lao động khi ký kết hợp đồng 68 được quy định trong Nghị định 69/2000/NĐ-CP như sau:

- Được áp dụng bảng lương hành chính quy định tại Nghị định số 25/CP để xếp lương theo ngạch và để làm các công việc nói tại Điều 1 của Nghị định số 68/2000/NĐ-CP.

- Được nâng bậc lương theo thâm niên quy định.

- Được điều chỉnh mức lương khi Chính phủ điều chỉnh mức lương tối thiểu hoặc theo thang bảng lương mới do cải cách chính sách tiền lương.

- Được tham gia học tập, bồi dưỡng theo yêu cầu của cơ quan.

- Được hưởng các chính sách về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội.

- Nếu được cơ quan cử đi nước ngoài thì được hưởng quyền lợi như cán bộ, công chức,...

6. Mức lương theo hợp đồng 68 năm 2022

Mức lương của cá nhân ký theo hợp đồng 68 năm 2022 đang áp dụng bảng lương theo Nghị định số 25/CP. Tuy nhiên, hiện nay Nghị định 25/CP đã hết hiệu lực, do vậy để cá nhân được hưởng lương theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP thì phải chuyển sang thực hiện ký hợp đồng lao động mới theo Nghị định 161.

7. Hợp đồng 68 có được hưởng phụ cấp công vụ?

Nhiều bạn thắc mắc liệu Hợp đồng 68 có được hưởng phụ cấp công vụ. Về vấn đề này, Bộ Nội vụ đã trả lời như sau:

Theo quy định của Thông tư số 03/2019/TT-BNV thì đối tượng ký hợp đồng lao động theo quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP không áp dụng thang, bảng lương quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP mà chuyển sang thực hiện ký hợp đồng lao động.

Về các chế độ phụ cấp đề nghị căn cứ vào tình hình thực tế của cơ quan, tổ chức, đơn vị để có thể tính vào tổng lương trong hợp đồng lao động mới trên nguyên tắc bảo đảm quyền lợi cho người lao động; mức lương trong hợp đồng lao động mới không thấp hơn mức lương hiện hưởng và không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng theo quy định của pháp luật lao động; trong hợp đồng lao động mới không quy định các loại phụ cấp khác.

Như vậy, trên đây là những phân tích của Hoatieu.vn về Theo Luật Doanh nghiệp có mấy loại công ty? Mời bạn đọc tham khảo thêm các bài viết khác trong mục Hỏi đáp pháp luật:

Đánh giá bài viết
6 946
0 Bình luận
Sắp xếp theo