Độ tuổi thấp nhất của người lao động là bao nhiêu?

Độ tuổi thấp nhất của người lao động là? Pháp luật có quy định về độ tuổi lao động trong Bộ luật lao động, tuy nhiên vẫn còn nhiều bạn đọc thắc mắc về vấn đề này. Do vậy, Hoatieu.vn xin chia sẻ bài viết dưới đây để cung cấp thông tin cho người đọc.

1. Quy định độ tuổi người lao động

Trong thị trường lao động, độ tuổi lao động là vấn đề mà các nhà tuyển dụng, người sử dụng lao động đặc biệt quan tâm. Độ tuổi của người lao động được pháp luật quy định cụ thể tại Điều 3 Bộ luật lao động 2019 về định nghĩa khái niệm người lao động là gì.

1. Người lao động là người làm việc cho người sử dụng lao động theo thỏa thuận, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành, giám sát của người sử dụng lao động.

Độ tuổi lao động tối thiểu của người lao động là đủ 15 tuổi, trừ trường hợp quy định tại Mục 1 Chương XI của Bộ luật này.

Theo định nghĩa nêu trên về người lao động, pháp luật quy định độ lao động là độ tuổi từ đủ 15 tuổi, đồng thời tại Điều 169 quy định về tuổi nghỉ hưu cho người lao động trong điều kiện lao động bình thường tại năm 2022 là 60 tuổi 06 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 08 tháng đối với lao động nữ.

Điều 169. Tuổi nghỉ hưu

1. Người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu.

2. Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.

3. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với quy định tại khoản 2 Điều này tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

4. Người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 05 tuổi so với quy định tại khoản 2 Điều này tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Trong trường hợp người lao động bị suy giảm khả năng lao động, làm các công việc nặng nhọc, độc hại hay làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi. Ngược lại đối với người lao động trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao thì có thể tiếp tục làm việc không quá 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu.

Độ tuổi thấp nhất của người lao động là bao nhiêu?

2. Độ tuổi thấp nhất của người lao động

Theo quy định tại Điều 3 Bộ luật lao động 2019 được nêu ở mục 1, độ tuổi thấp nhất của người lao động là từ đủ 15 tuổi, đây cũng là độ tuổi tối thiểu pháp luật cho phép người từ đủ 15 tuổi được đi làm.

3. Độ tuổi người lao động chưa thành niên

Người thành niên là người dưới 18 tuổi, tuổi tối thiểu của người lao động là đủ 15 tuổi, cho nên độ tuổi người lao động chưa thành niên là độ tuổi từ đủ 15 tuổi đến 18 tuổi. Tuy nhiên, trong một vài trường hợp đặc biệt, chưa đủ 15 tuổi vẫn có thể đi làm những công việc phù hợp với độ tuổi, thể trạng, sức khỏe của mình.

Với những trường hợp người lao động chưa thành niên, chưa đủ năng lực hành vi dân sự nên vẫn phải có người đại diện các giao dịch dân sự theo quy định tại Điều 18 Khoản 4 Bộ luật lao động 2019 có quy định sau:

Người giao kết hợp đồng lao động bên phía người lao động là người thuộc một trong các trường hợp sau đây:

b) Người lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi khi có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật của người đó;

c) Người chưa đủ 15 tuổi và người đại diện theo pháp luật của người đó.

Trong ký kết hợp đồng lao động, người lao động chưa thành niên từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi cần có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật, bởi ở độ tuổi này, người lao động chỉ có năng lực hành vi dân sự một phần. Với người chưa đủ 15 tuổi thì phải đồng thời có người đại diện tham gia ký kết hợp đồng.

Trên đây là những ý kiến, chia sẻ quan điểm của Hoatieu.vn về vấn đề Độ tuổi thấp nhất của người lao động là bao nhiêu? Bài viết chỉ mang tính tham khảo, tùy tình huống thực tế có các căn cứ pháp lý khác, nên sẽ có sự sai biệt với nội dung giới thiệu trên.

Mời bạn đọc tham khảo các bài viết liên quan tại mục Lao động mảng Hỏi đáp pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
3 1.225
0 Bình luận
Sắp xếp theo